Ján Silvester Kaščák

autor

Konzervujeme ovocie, zeleninu a mäso v domácnosti


Za konzerváciu pokladáme taký úmyselný zákrok, ktorý premení surovinu na formu skladovateľnú dlhšie ako dovoľuje jej trvanlivosť. Zámerom publikácie je poukázať na dôležitosť konzervácie, jej význam sociálny a hygienický, a to tak z hľadiska pestovat eľa, ako i spotrebiteľa. V tejto stručnej knižôčke sú uvedené návody na prípravu výrobkov, ktoré sú v domácnostiach najčastejšie pripravované, a to: ovocné kompóty, džemy, sirupy, zeleninové a mäsové konzervy.
Vypredané
1,96 € 2,06 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Konzervujeme ovocie, zeleninu a mäso v domácnosti (-70%)


Za konzerváciu pokladáme taký úmyselný zákrok, ktorý premení surovinu na formu skladovateľnú dlhšie ako dovoľuje jej trvanlivosť. Zámerom publikácie je poukázať na dôležitosť konzervácie, jej význam sociálny a hygienický, a to tak z hľadiska pestovat eľa, ako i spotrebiteľa. V tejto stručnej knižôčke sú uvedené návody na prípravu výrobkov, ktoré sú v domácnostiach najčastejšie pripravované, a to: ovocné kompóty, džemy, sirupy, zeleninové a mäsové konzervy.
Vypredané
0,62 € 2,06 €

dostupné aj ako: