Ján Kliment

autor

Čo potrebujete vedieť o ochoreniach prostaty 2. vydanie


Druhé vydanie publikácie "Čo treba vedieť o ochoreniach prostaty" prináša pre mužov v rizikovom období ich života, a nielen pre nich, ale aj pre ich blízkych rodinných príslušníkov, rozšírené informácie o ochoreniach prostaty. Od prvého vydania v roku 2002 sa v diagnostických a liečebných postupoch pri ochoreniach prostaty mnohé zmenilo a zdokonalilo. Upravili sa niektoré diagnostické postupy, začali sa používať viaceré nové lieky a uplatňovať nové techniky v liečbe dvoch najčastejších ochorení prostaty – benígnej hyperplázie prostaty a karcinómu prostaty. Vzrástol aj záujem mužov o vlastné zdravie a zvýšili sa požiadavky na podrobnejšie informácie o jednotlivých chorobách prostaty. Cieľom druhého vydania tejto publikácie je preto poskytnúť podrobnejšie informácie o výskyte, príčinách, diagnostike, liečbe a prevencii najčastejších ochorení prostaty. Informácie by mali prispieť k včasnej diagnostike týchto ochorení, a tým umožniť aj včasnú a účinnú liečbu. Mali by prispieť v individuálnych prípadoch k lepšiemu porozumeniu ochorenia prostaty a následných súvislostí, ktoré budú pacienta v jeho ďalšom živote nevyhnutne sprevádzať a ovplyvňovať. A napokon by mali zlepšiť kvalitu života pacientov a v mnohých prípadoch aj zachrániť život.
Na sklade 1Ks
2,38 € 2,50 €

Základy klinickej onkológie - Špeciálna časť


Publikácia je rozdelená na časť venovanú všeobecnej problematike onkologických ochorení a na časť venovanú jednotlivým systémom. Vo všeobecnej časti renomovaní autori a špecialisti informujú o epidemiologii, o moderných diagnostických trendoch v patológii nádorových ochorení, o pokrokoch v biológii a genetike nádorových ochorení, o existujúcich a nových biomarkeroch používaných v diagnostike a v sledovaní nádorových ochorení, o princípoch chemoterapie, hormonálnej liečby, nových možnostiach cielenej liečby, o význame liečby kostnej choroby pri malígnych ochoreniach, o klinickom a translačnom výskume, o prevencii nádorových ochorení, ako aj o ďalších aspektoch nádorových ochorení. V špeciálnej časti sú uvedené princípy diagnostiky, klasifikácia a liečba nádorových ochorení podľa jednotlivých systémov. Informácie v tejto časti knihy poskytujú možnosť rýchlej orientácie o súčasných možnostiach manažmentu pacientov s malígnym ochorením. Autori dúfajú,
Na sklade 1Ks
7,60 € 8,00 €

Čo potrebujem vedieť o ochoreniach prostaty


Ochorenia prostaty patria medzi najčastejšie ochorenia mužov vo veku od 50 rokov. Cieľom tejto publikácie je podať širokej verejnosti stručný prehľad o najčastejších ochoreniach prostaty, benígnej hyperplázii prostaty, karcinóme prostaty a zápaloch p rostaty. Tieto informácie by mali prispieť k včasnej diagnostike týchto ochorení, a tým umožniť včasnú a účinnú liečbu.
U dodávateľa
1,58 € 1,66 €

dostupné aj ako:

Karcinóm prostaty


Rakovina prostaty je v současné době ve většine evropských zemí jedním z nejčastejších nádorových onemocnění u mužů. Představuje závažný problém z pohledu medicínského, sociálniho i ekonomického. Karcinomu prostaty a jeho výzkumu jsou v současné době věnovány obrovské finanční prostředky i úsilí mnoha týmů. Výsledkem je nepřeberné množství informací, úpravy stávajících diagnostických a terapeutických postupů, ale i zcela nové léčebné metody. Jednoznačným trendem je individualizace přístupu, který musí vycházet z precizní diagnostiky a konkrétní klinické situace, a potřeba multidisciplinární spolupráce mezi urology, klinickými a radiačními onkology i dalšími specialisty. Díky kolektivu autorů vedeném prof. Jánem Klimentem dostanou čtenáři do ruky vysoce aktuální, podrobný a přitom přehledný text věnující se všem aspektům diagnostiky a léčby karcinomu prostaty. Jsem si jist, že z monografie budou profitovat nejen jednotliví odborníci, ale v neposlední řadě i jejich pacienti. Prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc. Karcinóm prostaty je závažným celospoločenským problémom vzhľadom na vysokú incidenciu tohto ochorenia. Vážnosť tejto diagnózy podnietila rozsiahly výskum, ktorý stále prináša nové poznatky. Prezen¬tácia nových poznatkov, ich správna interpretácia a zaradenie do klinickej praxe je potrebná a dôležitá pre optimálnu starostlivosť o pacientov s touto diagnózou. Predložená kniha podáva komplexný prehľad súčasných vedomostí o diagnostike a liečbe karcinómu prostaty. Kolektív autorov, ktorý sa veľa rokov venuje tejto problematike, dokázal výstižne a prehľadne interpretovať výsledky výskumu pre klinickú prax. Obzvlášť oceňujem, že kniha je napísaná jasne a zrozumiteľne nielen pre onkourológov venujúcim sa tejto problematike, ale aj pre širokú lekársku verejnosť. Doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc
U dodávateľa
38,00 € 40,00 €

Lacná kniha Čo potrebujem vedieť o ochoreniach prostaty (-70%)


Ochorenia prostaty patria medzi najčastejšie ochorenia mužov vo veku od 50 rokov. Cieľom tejto publikácie je podať širokej verejnosti stručný prehľad o najčastejších ochoreniach prostaty, benígnej hyperplázii prostaty, karcinóme prostaty a zápaloch p rostaty. Tieto informácie by mali prispieť k včasnej diagnostike týchto ochorení, a tým umožniť včasnú a účinnú liečbu.
Vypredané
0,50 € 1,66 €

dostupné aj ako: