Michal Mego

autor

Karcinóm prostaty


Rakovina prostaty je v současné době ve většine evropských zemí jedním z nejčastejších nádorových onemocnění u mužů. Představuje závažný problém z pohledu medicínského, sociálniho i ekonomického. Karcinomu prostaty a jeho výzkumu jsou v současné době věnovány obrovské finanční prostředky i úsilí mnoha týmů. Výsledkem je nepřeberné množství informací, úpravy stávajících diagnostických a terapeutických postupů, ale i zcela nové léčebné metody. Jednoznačným trendem je individualizace přístupu, který musí vycházet z precizní diagnostiky a konkrétní klinické situace, a potřeba multidisciplinární spolupráce mezi urology, klinickými a radiačními onkology i dalšími specialisty. Díky kolektivu autorů vedeném prof. Jánem Klimentem dostanou čtenáři do ruky vysoce aktuální, podrobný a přitom přehledný text věnující se všem aspektům diagnostiky a léčby karcinomu prostaty. Jsem si jist, že z monografie budou profitovat nejen jednotliví odborníci, ale v neposlední řadě i jejich pacienti. Prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc. Karcinóm prostaty je závažným celospoločenským problémom vzhľadom na vysokú incidenciu tohto ochorenia. Vážnosť tejto diagnózy podnietila rozsiahly výskum, ktorý stále prináša nové poznatky. Prezen¬tácia nových poznatkov, ich správna interpretácia a zaradenie do klinickej praxe je potrebná a dôležitá pre optimálnu starostlivosť o pacientov s touto diagnózou. Predložená kniha podáva komplexný prehľad súčasných vedomostí o diagnostike a liečbe karcinómu prostaty. Kolektív autorov, ktorý sa veľa rokov venuje tejto problematike, dokázal výstižne a prehľadne interpretovať výsledky výskumu pre klinickú prax. Obzvlášť oceňujem, že kniha je napísaná jasne a zrozumiteľne nielen pre onkourológov venujúcim sa tejto problematike, ale aj pre širokú lekársku verejnosť. Doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc
U dodávateľa
38,00 € 40,00 €