Michal Mego

autor

Karcinóm prostaty


Rakovina prostaty je v současné době ve většine evropských zemí jedním z nejčastejších nádorových onemocnění u mužů. Představuje závažný problém z pohledu medicínského, sociálniho i ekonomického. Karcinomu prostaty a jeho výzkumu jsou v současné době věnovány obrovské finanční prostředky i úsilí mnoha týmů. Výsledkem je nepřeberné množství informací, úpravy stávajících diagnostických a terapeutických postupů, ale i zcela nové léčebné metody. Jednoznačným trendem je individualizace přístupu, který musí vycházet z precizní diagnostiky a konkrétní klinické situace, a potřeba multidisciplinární spolupráce mezi urology, klinickými a radiačními onkology i dalšími specialisty.Díky kolektivu autorů vedeném prof. Jánem Klimentem dostanou čtenáři do ruky vysoce aktuální, podrobný a přitom přehledný text věnující se všem aspektům diagnostiky a léčby karcinomu prostaty. Jsem si jist, že z monografie budou profitovat nejen jednotliví odborníci, ale v neposlední řadě i jejich pacienti. Prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc.Karcinóm prostaty je závažným celospoločenským problémom vzhľadom na vysokú incidenciu tohto ochorenia. Vážnosť tejto diagnózy podnietila rozsiahly výskum, ktorý stále prináša nové poznatky. Prezen¬tácia nových poznatkov, ich správna interpretácia a zaradenie do klinickej praxe je potrebná a dôležitá pre optimálnu starostlivosť o pacientov s touto diagnózou.Predložená kniha podáva komplexný prehľad súčasných vedomostí o diagnostike a liečbe karcinómu prostaty. Kolektív autorov, ktorý sa veľa rokov venuje tejto problematike, dokázal výstižne a prehľadne interpretovať výsledky výskumu pre klinickú prax. Obzvlášť oceňujem, že kniha je napísaná jasne a zrozumiteľne nielen pre onkourológov venujúcim sa tejto problematike, ale aj pre širokú lekársku verejnosť. Doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc
Vypredané
38,00 € 40,00 €