Knižné kamarátstva | DOPRAVA ZADARMO od 15€!

Guido Knopp

autor

A nagy menekülés


Vypredané
3,79 € 3,99 €

Exodus - Osud vyhnanců


Vypredané
11,12 € 11,70 €

Az SS


Auschwitzban vagy az arcvonal mögött gyilkoló osztagokban - a Himmler által propagált "a hűség a becsületed" irányelv szellemében - önkéntesek ezrei voltak készek emberségüket feláldozni a "vér és föld" őrületének. A kezdetben jelentéktelen testőrség a Gonosz leghatalmasabb eszközévé vált. Az SS követte el a tömeggyilkosságokat. Az "uralkodó fajról", a "Herrenmenschről" alkotott képet minden más náci szervezetnél jobban megtestesítette. Vezérekhez vakon hű nemzetiszocialista elit volt. 1934 júniusa, az SA-vezetés likvidálása, a "Röhm-puccs" után vált a leghatalmasabb náci szervezetté.
Vypredané
11,08 € 11,66 €

Hitlerovi manažeři


Guido Knopp popisuje životní osudy Hitlerových manažerů, analyzuje jejich motivy a klade otázku, jakou měli osobní odpovědnost. Současně dokumentuje vnitřní struktury diktatury.
Vypredané
11,56 € 12,17 €

Hitler menedzserei


Készséges kiszolgálói voltak-e a náciknak, vagy csak a saját sikereikre gondoltak? Vagy nem tudtak ellenállni a hitleri hatalom szívóerejének? Vagy megtehették volna, ha akarták volna? Speer, Braun, Jodl, Porsche, Krupp és Schacht - hat olyan karriertörténet, amelyeknek hatása másképp és másképp érvényesült a diktatúra szövedékében.
Vypredané
12,66 € 13,33 €

A Harmadik Birodalom titkai


Hiába tartott a náci korszak mindössze tizenkét évig, a német történelem megítélését mégis döntő módon fogja befolyásolni még a jövőben is. A hitleri Németország a terror, a népirtás és a világháború forrásává vált. A Harmadik Birodalommal összefüggő sok kérdés maradt máig lezáratlanul. Guido Knopp ezekkel a titkokkal foglalkozik könyvében: olyan tényekkel, amelyeknek akkor nem volt szabad napvilágra kerülniük, vagy amelyekre csak napjainkban derült fény, mint például Adolf Hitler erősen elkendőzött családi viszonyai, anyagi háttere (hová tűnt a hatalmas vagyona?), vagy kapcsolata a nőkkel. De ilyen titok hordozója a legendás Erwin Rommel is, valóban nagy hadvezér volt a "sivatagi róka"? És tudunk-e már mindent a Reichsführer SS Himmler kóros rögeszméiről? Vagy Albert Speerről, "a jó náci"-ról, főként az újonnan kiderült csalásai fényében? Hogy mégse lett volna annyira ártatlan?
Vypredané
16,81 € 17,69 €

Hitlerova mládež


Nikdy v živote už nebudú slobodní. Táto temná hrozba, ktorú vyslovil Adolf Hitler v r. 1938, zasiahla milióny nemeckých detí...
Vypredané
9,90 € 10,42 €

Holokaust


Na základě nejnovějších výsledků bádání, dlouhodobých rešerší a zčásti dosud nezveřejněných dokumentů podává autor obraz holokaustu, jenž je ve stejné míře přesný jako znepokojivý. Vytyčuje palčivé otázky, na něž dodnes neznáme definitivní odpovědi.


Kdy padlo rozhodnutí, které znamenalo rozsudek smrti pro více než šest milionů lidí?
Jak fungoval systém masového vraždění se svými "továrnami na smrt" Osvětimí, Majdankem, Treblinkou a mnoha dalšími? Kdo nesl odpovědnost? Hitler sám, jeho paladini
, nebo také docela "obyčejní" Němci, kteří se až příliš ochotně dali vtáhnout do víru zločinného režimu? Pachatelé a spolupachatelé, souputníci a všichni ti, kdo jednoduše zavírali oči před nevýslovnými zločiny a umožnili tak, aby se děly - většina z
nich po válce tvrdila, že nic nevěděli nebo že se nemohli vzepřít rozkazu. Kniha Holokaust se proto přímo ptá po odpovědnosti jednotlivce.
Autor popisuje cestu od přepadení Sovětského svazu po "konečné řešení" konference ve Wannsee; od deportací po
osvobození koncentračních táborů Spojenci. Vypráví o těch odvážných a zoufalých, kteří bojovali v odboji, i o těch nečetných hrdinech, kteří neschovávali hlavu do písku a pomáhali.
Lidé z celého světa, kteří přežili, v rozhovorech vypovídají, jak se
jim podařilo uniknout nacistickému pronásledování. Jejich vzpomínky jsou dodnes živé a mnozí jsou ochotni mluvit o svých bolestných a traumatických zážitcích teprve nyní. Vedle obětí však dostávají slovo i pachatelé, konfrontovaní s tím, co věděli,
a přitom tak dlouho zamlčovali.
Vypredané
12,45 € 13,11 €

Hrabě von Stauffenberg


Je považován za světlou postavu německého odporu proti Hitlerovi. Bomba, kterou nastražil v Hitlerově hlavním stanu, mohla učinit přítrž válce a genocidě. Ale co je mýtus Stauffenbergova příběhu? Co je prokazatelné v každém dni života člověka, který se jako žádný jiný stal předmětem legendy, kterou nově vyvolal holywoodský film Valkýra s Tomem Cruisem v hlavní roli?
Vypredané
9,90 € 10,42 €

Göring


Před více než šedesáti lety byl Hermann Göring jako jeden z hlavních obžalovaných v norimberském procesu s válečnými zločinci odsouzen k trestu smrti oběšením. Jen
několik hodin před provedením rozsudku se mu "říšský maršál velkoněmecké říše" vyhnul tím, že se otrávil kapslí cyankálí. Autor popisuje jak zářnou, tak šokující historii
muže, který připravil Hitlerovi cestu k moci a vešel do dějin jako jeden z nejstrašnějších nacistických zločinců. Je to první Göringova biografie po dlouhé době, založená na
nejnovějších výsledcích historického bádání.
Vypredané
10,67 € 11,23 €

Göring


Guido Knopp számos levéltári anyag mellett most jutott elsőként olyan filmanyagokhoz és fényképekhez, amelyek Göring magángyűjteményéből valók, és amelyeket hatvan éven át eltűntnek hittek. Ezek révén kivételes bepillantást nyerhetünk a holokausztért is felelős "birodalmi marsall" életébe.
Vypredané
13,52 € 14,23 €

Tajomstvá tretej ríše


Guido Knopp prináša množstvo neznámych dokumentov a osobných záznamov, ktoré poskytujú prekvapivé pohľady na Hitlerove rodinné pozadie. Aj legenda o obetavom führerovi pochádzala z domácej dielne. Pritom možno dokázať, ako využíval svojich zámožných podporovateľov a dal sa nimi podporovať. Hitler zomrel ako bohatý muž. Kto patril medzi štedrých darcov? Na aké účely používal diktátor peniaze? A kde zostal jeho majetok po vojne? A je tu ďalšia otázka: Hitler a ženy... Zatiaľ čo na podujatiach si vychutnával masovú hystériu ženských prívrženkýň, v jeho blízkosti sa nachádzali ženy, ktoré boli viac ako spolupútničkami – aj utajovaná milenka Eva Braunová sa v tejto knihe ukazuje z doteraz neznámej stránky. Heinrich Himmler, ríšsky vodca SS, Hitlerov najmocnejší paladín, predstavuje dodnes veľkú hádanku. Prečo dal Himmler tajne skúmať bosorky? Dal rozkaz na vraždenie on, a nie Hitler, ako sa dnes domnievajú bádatelia? A akú úlohu hrala tajomná milenka, s ktorou viedol celé roky tajný dvojitý život? Z nemeckého originálu Geheimnisse des „Dritten Reichs“ (Berteslmann Verlag, a division of Verlagsgruppe Random House GmbH, München, Germany) preložila Elena Linzbothová.
Vypredané
11,31 € 11,90 €

Zajatci


Na konci vojny, ktorá vzišla z nemeckej pôdy, bolo v zajatí antihitlerovskej koalície jedenásť miliónov nemeckých vojakov. A státisíce civilistov: ženy, deti, starí ľudia museli ako odvlečení civilisti pracovať na šíravách Sovietskeho zväzu. Veľká časť celej jednej generácie z vlastnej skúsenosti vie, čo znamená byť zajatcom. Domov sa z nich vrátilo vyše desať miliónov. Prví - celkom starí, veľmi mladí alebo smrteľne chorí zajatci - prišli domov často už zopár týždňov po kapitulácii, poslední až o jedenásť rokov neskôr - po období hladu, odriekania, nútených prác. Vyše milióna zajatcov zomrelo. Ich stopy sa stratili - podobne ako stopy nespočetných vojakov, ktorí sú dodnes nezvestní. Spomienky zajatcov, ktorí prežili, nesú v sebe dramatické a smutné, traumatické a tragické skúsenosti. V každom prípade sú to však skúsenosti, z ktorých sa my neskôr narodení môžeme poučiť: čoho sú ľudia schopní, v dobrom i zlom.
Vypredané
13,21 € 13,90 €

Tajemství třetí říše


Doba nacismu trvala sice pouhých dvanáct let, ale jednou provždy ovlivnila vnímání německých dějin. Z Hitlerovy říše vzešel teror, genocida a světová válka. Mnoho aspektů třetí říše je dodnes záhadných a potřebují objasnit. A právě těmto tajemstvím se Guido Knopp věnuje – faktům, která tehdy nesměla být zveřejněna nebo byla odhalena až mnohem později – jako například vytrvale zastíraným rodinným poměrům Adolfa Hitlera, jeho finančním prostředkům a vztahu k ženám, jakož i legendě Erwina Rommela, obsesím „říšského vůdce SS“ Heinricha Himmlera a nově odhaleným podvodům Alberta Speera.
Vypredané
15,58 € 16,40 €

Stalingrad


„Klásť si v Stalingrade otázku o existencii Boha znamená odpovedať na ňu záporne.“ Táto jasnozrivá veta z poľnej pošty odráža hrôzy Stalingradu, no o tisíce kilometrov ďalej Goebbels veľkohubo hovorí o „najväčšom boji hrdinov našich dejín“. Azda žiadna iná udalosť druhej svetovej vojny sa nevryla do vedomia Nemcov a Rusov tak ako bitka o zbrojársku metropolu na Volge. Bieda a umierania v stalingradskom kotle sú dodnes bolestne živé v rodinách viac ako dvoch miliónov obetí na oboch stranách. Pre Guida Knoppa bolo 60. výročie tejto katastrofy príležitosťou nanovo ju prebádať. Na základe doteraz nezverejnených materiálov z ruských archívov, doplnených svedeckými výpoveďami tých, čo prežili, ako aj úryvkami z listov poľnej pošty, vzniká vzrušujúci a presný obraz najkrvavejšej rozhodujúcej bitky v Hitlerovej vyhladzovacej vojne. Guido Knopp sleduje cestu 6. armády pod velením generála Paulusa až na breh Volgy, dokumentuje boj, ktorému padlo za obeť 170 000 nemeckých a 500 000 ruských vojako
Vypredané
9,42 € 9,92 €

Stalingrad Peklo na Volze


Na počátku 21. století, šedesát let po strašlivých událostech, je to nejspíš poslední příležitost vyzpovídat dosud žijící účastníky bitvy z obou stran. A zároveň je to poprvé, kdy se brány ruských archivů otevřely natolik, aby se zaplnily poslední mezery v našich znalostech o Stalingradu. Znalostech o bitvě, která ukazuje pravou tvář války: nikoli jako karetní hru generálů realizovanou dobře vycvičenými hrdiny, ale všechnu její špínu, krev a oběti. V lednu 1943 napsal jeden německý nadporučík od Stalingradu svému otci, plukovníku na generálním štábu: Peklo na Volze vám budiž výstrahou. Prosím neberte tuto otřesnou skutečností na lehkou váhu. Poselství od Stalingradu neztratilo dosud svou aktuálnost. Všude na zemi dnes umírají lidé kulkami fanatiků. Jsou národy schopné vyvodit poučení z dějin jiných? Kéž je alespoň vyvodí z vlastní historie.
Vypredané
12,45 € 13,11 €