! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Richard Koch

autor

Princíp 80:20


Stále robíte maximum pre dosiahnutie svojich cieľov, ale vaše výsledky v práci či súkromí zďaleka nezodpovedajú vloženému úsiliu? Kde sa stráca všetok čas, energia a peniaze, ktoré do svojich projektov investujete? Prečo niektorí ľudia s omnoho menším úsilím dosiahnu oveľa viac? Prišiel čas sa nad tým zamyslieť... Od svojho prvého vydania sa titul Princíp 80 : 20 zaradil ku klasike business literatúry a stal sa svetovým bestsellerom. Richard Koch v knihe interpretuje svetoznáme Paretovo pravidlo, podľa ktorého je možné vynakladať úsilie, čas či peniaze oveľa efektívnejšie, ako by sa na prvý pohľad zdalo.
Na sklade > 5Ks
15,19 € 15,99 €

Samovražda Západu


Hoci názov knihy napovedá niečo iné, dvojica britských autorov napísala prekvapivo optimistickú knihu o našej civilizácii. Tú si cenia natoľko, že podľa nich stojí za to pokúsiť sa ju zachrániť. V roku 1900 bola väčšina obyvateľov Západu na svoju civilizáciu hrdá. Vedeli, čo predstavuje a verili jej. Dnes sa tento pocit stratil. Je to najmä preto, že šesť ideí, na ktorých sebavedomie Západu stojí, zažilo storočie neustálych útokov. Západná civilizácia pretrváva dlhšie ako akákoľvek iná v minulosti alebo v súčasnosti – je oveľa úspešnejšia v ekonomickom, vojenskom či politickom zmysle, ale aj vo vede, technológiách a umení. Zlepšuje sa zdravotných stav jej obyvateľov, rastie ich bohatstvo, dĺžka života a zrejme aj pocit šťastia. Veľkú časť týchto úspechov môžeme pripísať na vrub šiestim základným ideám – kresťanstvu, optimizmu, vede, ekonomickému rastu, liberalizmu a individualizmu. Tieto idey však už Západ nespájajú ani neinšpirujú a jednotlivcom nedávajú sebaistotu nevyhnutnú na spoločný postup, akokoľvek neuvedomelý. Namiesto toho vidíme evidentný príklon ku kolektívnej samovražde, v našich dejinách hlboko zakorenený už od roku 1914. Dá sa vystopovať v upadajúcej dôvere voči každej idey, ktorá kedysi inšpirovala Západ a celý svet. Našťastie, lepší pohľad na šesť faktorov ukazuje veľkú húževnatosť, s akou odolávajú útokom. Väčšina dnešného nepriateľstva voči týmto ideám je založená na módnych, ako bol napríklad Freudov pohľad na ľudskú prirodzenosť, ktorý vedecké dôkazy medzitým vyvrátili. Aspoň teoreticky by dômyselnejšia syntéza šiestich ideí mohla ponúknuť Západu cestu, ako ho zbaviť jeho úzkostí a zvýšiť jeho integritu. Ale v praxi? Táto facsinujúca kniha sa pokúša nájsť odpoveď.
Na sklade 2Ks
12,30 € 12,95 €

dostupné aj ako:

Samovražda Západu


Hoci názov knihy napovedá niečo iné, dvojica britských autorov napísala prekvapivo optimistickú knihu o našej civilizácii. Tú si cenia natoľko, že podľa nich stojí za to pokúsiť sa ju zachrániť. V roku 1900 bola väčšina obyvateľov Západu na svoju civilizáciu hrdá. Vedeli, čo predstavuje a verili jej. Dnes sa tento pocit stratil. Je to najmä preto, že šesť ideí, na ktorých sebavedomie Západu stojí, zažilo storočie neustálych útokov. Západná civilizácia pretrváva dlhšie ako akákoľvek iná v minulosti alebo v súčasnosti – je oveľa úspešnejšia v ekonomickom, vojenskom či politickom zmysle, ale aj vo vede, technológiách a umení. Zlepšuje sa zdravotných stav jej obyvateľov, rastie ich bohatstvo, dĺžka života a zrejme aj pocit šťastia. Veľkú časť týchto úspechov môžeme pripísať na vrub šiestim základným ideám – kresťanstvu, optimizmu, vede, ekonomickému rastu, liberalizmu a individualizmu. Tieto idey však už Západ nespájajú ani neinšpirujú a jednotlivcom nedávajú sebaistotu nevyhnutnú na spoločný postup, akokoľvek neuvedomelý. Namiesto toho vidíme evidentný príklon ku kolektívnej samovražde, v našich dejinách hlboko zakorenený už od roku 1914. Dá sa vystopovať v upadajúcej dôvere voči každej idey, ktorá kedysi inšpirovala Západ a celý svet. Našťastie, lepší pohľad na šesť faktorov ukazuje veľkú húževnatosť, s akou odolávajú útokom. Väčšina dnešného nepriateľstva voči týmto ideám je založená na módnych, ako bol napríklad Freudov pohľad na ľudskú prirodzenosť, ktorý vedecké dôkazy medzitým vyvrátili. Aspoň teoreticky by dômyselnejšia syntéza šiestich ideí mohla ponúknuť Západu cestu, ako ho zbaviť jeho úzkostí a zvýšiť jeho integritu. Ale v praxi? Táto facsinujúca kniha sa pokúša nájsť odpoveď.
Na stiahnutie
6,90 €

dostupné aj ako:

Pravidlo 80/20 - Umění dosáhnout co nejlepších výsledku s co nejmenším úsilím


Tento titul je novým vydaním knihy Pravidlo 80/20Pravidlo 80/20 uvádí, že existuje vnitřně daná nerovnováha mezi příčinami a výsladky, vstupy a výstupy, úsilím a odměnou - 80 procent výstupů je výsledkem 20 procent vstupů a 80 procent výsledků vzn iká z 20 procent příčin. V podnikání byla platnost pravidla 80/20 již potvrzena na mnoha příkladech - 20 procent výrobků, které organizace vyrábí, jí přináší 80 procent zisku, 20 procent zákazníků vytváři 80 procent tržeb organizace a 20 procent výro bků a zákazníků také obvykle vytváří 80 procent jejího zisku.Preklad: Jana Novotná
Vypredané
17,37 € 18,28 €

Jak vybírat nejvýkonnější akcie


Vyhovuje vám vaše stávající investiční strategie? Chtěli byste, aby byly vaše výnosy větší? Kniha Jak vybírat nejvýkonnější akcie vám pomůže nalézt tu nejvhodnější strategii pro nákup i prodej akcií. Autoři objasňují deset ověřených investičních stra tegií, z nichž si můžete zvolit tu, která vám bude vyhovovat nejvíce. Seznámí vás také s různými taktikami, které lze uplatnit v dnešních rozkolísaných tržních podmínkách, a ukážou vám, že snaha o překonání akciového trhu může vést nejen k vynikající m výsledkům, ale může být také zábavná.
Vypredané
14,72 € 15,49 €

The 80/20 Manager


A large number of managers - especially in these difficult times - feel completely overwhelmed. Their inboxes are overflowing, they constantly struggle to finish their to-do lists and they stay at work longer than they would like to, leaving little time for the things that really matter. Luckily there is a way for managers to enjoy work and build a successful and fulfilling career without stress or long hours. In his bestselling book The 80/20 Principle, Richard Koch showed readers how to put the 80/20 Principle - the idea that 80 per cent of results come from just 20 per cent of effort - into practice in their personal lives. Now he demonstrates the few things you need to do in the workplace to multiply the results you achieve. By applying the strategies outlined in The 80/20 Manager, you will: - Put in fewer hours than your colleagues yet never be short of time - Learn to focus only on the issues that really matter, and ignore those that don't - Achieve exceptional results by working less hard - Feel successful every day.
Vypredané
15,68 € 16,50 €

Manažer 80 20


Světově proslulý a úspěšný autor před lety seznámil svět s pravidlem 80/20 – s myšlenkou, že 80 procent vašeho úspěchu v jakékoli oblasti vaší činnosti je důsledkem pouhých 20 procent vámi vynaloženého času, úsilí a vašich klíčových rozhodnutí. Ve své nové knize ukazuje, jak tohoto pravidla využít tak, aby se i z vás stali efektivní manažeři a abyste dosahovali výjimečných výsledků ve svém pracovním životě, a to s vynaložením pouhého zlomku někdejšího úsilí. Abyste v práci trávili méně času než vaši kolegové, a přesto jste se nikdy neocitali v časové tísni; abyste se naučili soustřeďovat se jen na věci, které jsou skutečně důležité – abyste při nižším pracovním nasazení dosahovali výjimečných výsledků a abyste každý den prožívali pocit úspěchu.
Vypredané
15,67 € 16,49 €

80/20 Manager


A large number of managers - especially in these difficult times - feel completely overwhelmed. Their inboxes are overflowing, they constantly struggle to finish their to-do lists and they stay at work longer than they would like to, leaving little time for the things that really matter. Luckily there is a way for managers to enjoy work and build a successful and fulfilling career without stress or long hours. In his bestselling book The 80/20 Principle, Richard Koch showed readers how to put the 80/20 Principle - the idea that 80 per cent of results come from just 20 per cent of effort - into practice in their personal lives. Now he demonstrates the few things you need to do in the workplace to multiply the results you achieve. By applying the strategies outlined in The 80/20 Manager, you will: - Put in fewer hours than your colleagues yet never be short of time - Learn to focus only on the issues that really matter, and ignore those that don't - Achieve exceptional results by working less hard - Feel successful every day
Vypredané
13,25 € 13,95 €

Pravidlo 80/20 - 3. vydání


Pravidlo 80/20 uvádí, že existuje vnitřně daná nerovnováha mezi příčinami a výsledky, vstupy a výstupy, úsilím a odměnou – 80 procent výstupů je výsledkem 20 procent vstupů a 80 procent výsledků vzniká z 20 procent příčin. V podnikání byla platnost pravidla 80/20 již potvrzena na mnoha příkladech - 20 procent výrobků, které organizace vyrábí, jí přináší 80 procent zisku, 20 procent zákazníků vytváří 80 procent tržeb organizace a 20 procent výrobků a zákazníků také obvykle vytváří 80 procent jejího zisku.
Vypredané
15,67 € 16,49 €

Nekomplikujte to!


Richard Koch, autor knihy The 80/20 Principle, jedné z nejúspěšnějších knih o podnikání vůbec, přichází s dalším geniálním konceptem, který zásadním způsobem ovlivní úspěšnost jakékoli firmy. Jedná se o princip zjednodušování. Téměř všechny velké příběhy úspěšných firem dvacátého i současného století jsou totiž příběhy zjednodušování. Podnikatelé, kteří dokázali změnit nejen tvář byznysu, ale i způsob, jak pracujeme a žijeme – ať už to byl Steve Jobs, Henry Ford nebo Ingvar Kamprad – byli v drtivé většině především velkými zjednodušovateli. Richar Koch a Greg Lockwood vám v této knize nabízejí návod, jak najít to správné zjednodušení právě pro vaši firmu.
Vypredané
15,67 € 16,49 €

The 80-20 Principle


'READ THIS BOOK AND USE IT' - TIM FERRISSTwenty years after its first publication, The 80/20 Principle is a global bestseller read by millions of highly effective people around the world. Now, it is more powerful and essential than ever. In the past, the principle gave those who used it a serious advantage. In the future, it will be the essential tool for anyone who wants to succeed.And it is powerful. Based on the counter-intuitive but widespread fact that 80% of results flow from 20% of causes, The 80/20 Principle shows how you can achieve much more with much less effort, time and resources, simply by concentrating on the all-important 20%. This major new edition includes four brand new chapters showing how to: * Use the rise of networks to your advantage * Benefit from more acute 90/10 and 99/1 forms of the principle * Tap into your subconscious to exert a super-potent and amazingly favourable influence on your life * Enjoy greater success with 5 mega rules to live by
Vypredané
15,68 € 16,50 €

Simplify


For the past forty years, Richard Koch has worked to uncover simple and elegant principles which govern business success. To qualify, a principle must be so overwhelmingly powerful that anyone can reliably apply it to generate extraordinary results. Working with venture capitalist Greg Lockwood and supported by specially commissioned research from OC&C Strategy Consultants, Koch has now found one elemental principle that unites extraordinarily valuable companies: simplifying. Some firms simplify on price - consider budget flights stripped of all extras that still take you from A to B - creating new, huge mass markets for their wares. Others, such as Apple, simplify their proposition, bringing a beautifully easy-to-use product or service to a large premium market. How can your business become a simplifier? With case studies of some of the most famous firms of the last hundred years, from finance to fast food, this enlightening book shows how to analyse any company's potential to simplify, and enrich the world.
Vypredané
13,78 € 14,50 €

A 80/20 elv - A titok, hogyan érjünk el többet kevesebbel?


Richard Koch amerikai közgazdász, korunk egyik legtermékenyebb menedzsment írója. Nevéhez fűződik a 80/20 szabály, a korábbi Pareto-elv újraértelmezése és továbbfejlesztése. Több mint egy évszázada annak, hogy Pareto megfigyelte a ráfordítás és eredmény közötti állandóan fennálló aránytalanságot. A 80/20 elv szerint a munkánk eredményének 80 százaléka a ráfordított idő 20 százalékából keletkezik. Így ráfordításaink négyötöde gyakorlatilag haszontalan, és ez természetesen ellentétes azzal, amit várnánk. A 80/20 szabály kimondja, hogy létezik egy belső egyenlőtlenség az okozatok és az eredmények, a ráfordítás és a produktum, az erőfeszítés és a jutalom között. A 80/20 arányszám jó mércéje ennek az egyenlőtlenségnek. Az üzleti életben is sok példa igazolja: a termékek 20 százaléka hozza az eladások 80 százalékát; a termékek vagy vevők 20 százalékának köszönhető a vállalatok vagy szervezetek profitjának 80 százaléka. A könyv abban új, hogy kiterjesztette a 80/20 elvet más területekre is. Felismeri az elv kettős, egymást kiegészítő természetét a hatékonyság fokozása és az életminőség javulása között. Segít azoknak, akik többet szeretnének kihozni az életükből, ki akarnak tűnni a tömegből és növelni akarják tevékenységük hatékonyságát. A könyv egymillió példányban kelt el, és 34 nyelvre fordították le.
Vypredané
12,29 € 12,94 €

A 80/20 elv


Richard Koch amerikai közgazdász, korunk egyik legtermékenyebb menedzsment írója. Nevéhez fűződik a 80/20 szabály, a korábbi Pareto-elv újraértelmezése és továbbfejlesztése.Több mint egy évszázada annak, hogy Pareto megfigyelte a ráfordítás és eredmény közötti állandóan fennálló aránytalanságot. A 80/20 elv szerint a munkánk eredményének 80 százaléka a ráfordított idő 20 százalékából keletkezik. Így ráfordításaink négyötöde gyakorlatilag haszontalan, és ez természetesen ellentétes azzal, amit várnánk.A 80/20 szabály kimondja, hogy létezik egy belső egyenlőtlenség az okozatok és az eredmények, a ráfordítás és a produktum, az erőfeszítés és a jutalom között. A 80/20 arányszám jó mércéje ennek az egyenlőtlenségnek. Az üzleti életben is sok példa igazolja: a termékek 20 százaléka hozza az eladások 80 százalékát; a termékek vagy vevők 20 százalékának köszönhető a vállalatok vagy szervezetek profitjának 80 százaléka.A könyv abban új, hogy kiterjesztette a 80/20 elvet más területekre is. Felismeri az elv kettős, egymást kiegészítő természetét a hatékonyság fokozása és az életminőség javulása között.Segít azoknak, akik többet szeretnének kihozni az életükből, ki akarnak tűnni a tömegből és növelni akarják tevékenységük hatékonyságát.A könyv egymillió példányban kelt el, és 34 nyelvre fordították le.
Vypredané
11,84 € 12,46 €

Unreasonable Success and How to Achieve It


How do people of seemingly ordinary talent go on to achieve unexpected results? What can we learn from them? What are the ingredients for unreasonable success and how is it achieved? In this ground-breaking book, bestselling author Richard Koch charts a map of success, identifying the nine key attitudes and strategies can propel anyone to new heights of accomplishment. The pattern of success is fractal. It is endlessly varied but endlessly similar. Success does not require genius, consistency, all-round ability, a safe pair of hands or even basic competence. If it did, most of the people in this book would not have impacted the world as they did. Who could have predicted that Nelson Mandela, a once-obscure lawyer, could have averted disaster in South Africa, reconciling people of different heritages to each other and establishing a viable democracy? Or that Helena Rubinstein, a young woman growing up in the grotty ghetto of Krakow, could have changed the face of beauty throughout the world? Or that the illegitimate son of a notary would become one of the world's greatest painters, known universally by his first name, Leonardo? Successful people typically don't plan their success. Instead they develop a unique philosophy or attitude that works for them. They stumble across strategies which are shortcuts to success, and latch onto them. Events hand them opportunities they could not have anticipated. Often their peers with equal or greater talent fail while they succeed. It is too easy to attribute success to inherent, unstoppable genius. With this book, you can embark on a journey towards a new, unreasonably successful future.
Vypredané
18,00 € 18,95 €

Lacná kniha Pravidlo 80/20 - 3. vydání (-70%)


Pravidlo 80/20 uvádí, že existuje vnitřně daná nerovnováha mezi příčinami a výsledky, vstupy a výstupy, úsilím a odměnou – 80 procent výstupů je výsledkem 20 procent vstupů a 80 procent výsledků vzniká z 20 procent příčin. V podnikání byla platnost pravidla 80/20 již potvrzena na mnoha příkladech - 20 procent výrobků, které organizace vyrábí, jí přináší 80 procent zisku, 20 procent zákazníků vytváří 80 procent tržeb organizace a 20 procent výrobků a zákazníků také obvykle vytváří 80 procent jejího zisku.
Vypredané
4,95 € 16,49 €

dostupné aj ako: