Knižné kamarátstva | DOPRAVA ZADARMO od 15€!

Jarmila Krajčovičová

autor

Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 9. ročník ZŠ


Autorka publikácie PaedDr. Jarmila Krajčovičová predkladá množstvo zaujímavých a rozličných cvičení zameraných na precvičovanie všetkých gramatických javov, ktoré má ovládať žiak 9. ročníka ZŠ. Na cvičenia nadväzuje súbor diktátov, ktorých texty sú rôznorodé a žiaci získavajú vedomosti i zo spoločenských a prírodovedných predmetov.
Osobitným prínosom je príprava na záverečné testovanie vedomostí zo slovenského jazyka v základnej škole. V záverečnej časti publikácie nájdete riešenia úloh i testov.
Publikácia je v súlade s obsahom a cieľmi Štátneho vzdelávacieho programu.
Na sklade
4,61 € 4,85 €

Pomocník SJ – 9 ZŠ a 4 GOŠ Pracovný zošit


Pracovný zošit zo slovenského jazyka od J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Korešponduje s jej usporiadaním učiva a rešpektuje najnovšie trendy vo vyučovaní materinského jazyka (komunikačnú metódu). Poskytuje dostatočný priestor na precvičovanie i overovanie vedomostí a zručností tak v škole, ako aj doma. Úlohy vychádzajú z práce s textom a rozvíjajú všetky dôležité kompetencie stanovené predpísanými štandardmi pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ.

Dôraz sa kladie na opakovanie a upevňovanie učiva ZŠ, ako aj na precvičovanie testovou formou.

Dielo je v súlade so ŠVP. Odporúčané MŠVVaŠ SR.
Na sklade
4,66 € 4,91 €

Pomocník SJ – 7 ZŠ a 2 GOŠ Pracovný zošit


Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 7.ročník ZŠ a 2.ročník GOŠ. Korešponduje s jej usporiadaním učiva a rešpektuje najnovšie trendy vo vyučovaní materinského jazyka (komunikačnú metódu). Poskytuje dostatočný priestor na precvičovanie i overovanie vedomostí a zručností tak v škole, ako aj doma. Úlohy vychádzajú z práce s textom a rozvíjajú všetky dôležité kompetencie stanovené predpísanými štandardmi pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ.

Odporúčané MŠVVaŠ SR. Dielo je v súlade so ŠVP.
U dodávateľa
4,66 € 4,91 €

Nový Slovenský jazyk 5. roč. – 2. časť Pracovná učebnica


Bohaté skúsenosti autorky a vydavateľstva, súčasné trendy v didaktike a potreby školskej praxe sme pretavili a vznikla NOVÁ PRACOVNÁ UČEBNICA spojenie učebnice a pracovného zošita. Opiera sa o metódy konštruktivistického prístupu k výchove a vzdelávaniu a o akceptovanie kompetenčno-pojmového modelu vyučovania. Rešpektuje iŠVP.

Zabudnite na opisovanie poučiek, vymieňanie pomôcok! Získaný čas učiteľ efektívne využije na diferencovaný prístup, komunikačné hry, diskusiu a najmä tvorivú činnosť a na precvičovanie kľúčových kompetencií.

Pracovná učebnica ponúka:

východiskové texty, do ktorých žiak priamo zasahuje,
úlohy na čítanie textov s porozumením,
poučenia, ktoré si žiak sám dotvára na základe precvičovania učiva,
veľa cvičení na utvrdzovanie učiva,
tvorivé úlohy, ústne a zábavné úlohy,
testy,
materiály pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré momentálne pripravujeme.
Na sklade
10,36 € 10,91 €

Pomocník SJ - 7 ZŠ a 2 GOŠ Pracovný zošit


Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ. Korešponduje s jej usporiadaním učiva a rešpektuje najnovšie trendy vo vyučovaní materinského jazyka (komunikačnú metódu). Poskytuje dostatočný priestor na precvičovanie i overovanie vedomostí a zručností tak v škole, ako aj doma. Úlohy vychádzajú z práce s textom a rozvíjajú všetky dôležité kompetencie stanovené predpísanými štandardmi pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ.

Odporúčané MŠVVaŠ SR. Dielo je v súlade so ŠVP.
Na sklade
4,66 € 4,91 €

Pomocník z literatúry 6 ZŠ a 1 GOŠ - Pracovný zošit


Kniha Pomocník z literatúry pre 6. ročník ZŠ: Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ. Ponúka množstvo rôznorodých úloh a pomáha žiakovi upevňovať a precvičovať si učivo literárnej výchovy 6. ročníka ZŠ/1. ročníka GOŠ v škole, ako aj počas domácej prípravy alebo opakovania. Žiaci si precvičia prácu s textom na rôznych úrovniach. Rôznorodosť prístupu k textu (analýza, štrukturalizácia, napodobňovanie, osobný postoj, interpretácia, zovšeobecňovanie...) je prioritou autorky pracovného zošita. Žiaci sa tu stretnú so zaujímavými rubrikami (Slovníček, Maľované čítanie, Osobnosti, Pamätníček, Hádanky) aj opakovacími a precvičovacími časťami (Na stupni víťazov, Test). - See more at: http://vydavatel.sk/kniha/pomocnik-z-literatury-pre-6-rocnik-zs#sthash.fc8iNFDP.dpuf
Vypredané
6,56 € 6,91 €

Nový Slovenský jazyk 6. roč. – 2. časť (Pracovná učebnica)


Bohaté skúsenosti autorky a vydavateľstva, súčasné trendy v didaktike a potreby školskej praxe sme pretavili a vznikla NOVÁ PRACOVNÁ UČEBNICA spojenie učebnice a pracovného zošita. Nový Slovenský jazyk 6. ročník 2. časť sa opiera o metódy konštruktivistického prístupu k výchove a vzdelávaniu a o akceptovanie kompetenčno-pojmového modelu vyučovania. Rešpektuje iŠVP. Zabudnite na opisovanie poučiek, vymieňanie pomôcok! Získaný čas učiteľ efektívne využije na diferencovaný prístup, komunikačné hry, diskusiu a najmä tvorivú činnosť a na precvičovanie kľúčových kompetencií. Pracovná učebnica ponúka: východiskové texty, do ktorých žiak priamo zasahuje, úlohy na čítanie textov s porozumením, poučenia, ktoré si žiak sám dotvára na základe precvičovania učiva, veľa cvičení na utvrdzovanie učiva, tvorivé úlohy, ústne a zábavné úlohy, testy, materiály pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré momentálne pripravujeme.
U dodávateľa
10,36 € 10,91 €

Nový Slovenský jazyk 5. roč. – 2. časť Pracovná učebnica


Bohaté skúsenosti autorky a vydavateľstva, súčasné trendy v didaktike a potreby školskej praxe sme pretavili a vznikla NOVÁ PRACOVNÁ UČEBNICA spojenie učebnice a pracovného zošita. Opiera sa o metódy konštruktivistického prístupu k výchove a vzdelávaniu a o akceptovanie kompetenčno-pojmového modelu vyučovania. Rešpektuje iŠVP. Zabudnite na opisovanie poučiek, vymieňanie pomôcok! Získaný čas učiteľ efektívne využije na diferencovaný prístup, komunikačné hry, diskusiu a najmä tvorivú činnosť a na precvičovanie kľúčových kompetencií.

Pracovná učebnica ponúka: východiskové texty, do ktorých žiak priamo zasahuje, úlohy na čítanie textov s porozumením, poučenia, ktoré si žiak sám dotvára na základe precvičovania učiva, veľa cvičení na utvrdzovanie učiva, tvorivé úlohy, ústne a zábavné úlohy, testy, materiály pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré momentálne pripravujeme.
U dodávateľa
10,36 € 10,90 €

Nový Slovenský jazyk 7. roč. a 2. ročník GOŠ – 1. časť


Bohaté skúsenosti autorky a vydavateľstva, súčasné trendy v didaktike a potreby školskej praxe sme pretavili a vznikla NOVÁ PRACOVNÁ UČEBNICA – spojenie učebnice a pracovného zošita. Opiera sa o metódy konštruktivistického prístupu k výchove a vzdelávaniu a o akceptovanie kompetenčno-pojmového modelu vyučovania. Rešpektuje iŠVP.

Zabudnite na opisovanie poučiek, vymieňanie pomôcok! Získaný čas učiteľ efektívne využije na diferencovaný prístup, komunikačné hry, diskusiu a najmä tvorivú činnosť a na precvičovanie kľúčových kompetencií.

Pracovná učebnica ponúka:

– východiskové texty, do ktorých žiak priamo zasahuje,

– úlohy na čítanie textov s porozumením,

– poučenia, ktoré si žiak sám dotvára na základe precvičovania učiva,

– veľa cvičení na utvrdzovanie učiva,

– tvorivé úlohy, ústne a zábavné úlohy,

– testy,

– materiály pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré získate ako bonus k ZPU – Nový Slovenský jazyk 7. roč. – 1. časť.
Na sklade
10,36 € 10,90 €

Pomocník SJ - 8 ZŠ a 3 GOŠ Pracovný zošit


Pracovný zošit zo slovenského jazyka od J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ. Korešponduje s jej usporiadaním učiva a rešpektuje najnovšie trendy vo vyučovaní materinského jazyka (komunikačnú metódu). Poskytuje dostatočný priestor na precvičovanie i overovanie vedomostí a zručností tak v škole, ako aj doma. Úlohy vychádzajú z práce s textom a rozvíjajú všetky dôležité kompetencie stanovené predpísanými štandardmi pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ.
U dodávateľa
4,66 € 4,91 €

Pomocník SJ – 6 ZŠ a 1 GOŠ pracovný zošit


Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ. Korešponduje s jej usporiadaním učiva a rešpektuje najnovšie trendy vo vyučovaní materinského jazyka (komunikačnú metódu). Poskytuje dostatočný priestor na precvičovanie i overovanie vedomostí a zručností tak v škole, ako aj doma. Úlohy vychádzajú z práce s textom a rozvíjajú všetky dôležité kompetencie stanovené predpísanými štandardmi pre 6. ročník ZŠ.

Dielo je v súlade so ŠVP. Dielo je odporúčané MŠVVaŠ SR.
U dodávateľa
4,66 € 4,91 €

Pomocník z literatúry 6 ZŠ a 1 GOŠ - Pracovný zošit


Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ. Ponúka množstvo rôznorodých úloh a pomáha žiakovi upevňovať a precvičovať si učivo literárnej výchovy 6. ročníka ZŠ/1. ročníka GOŠ v škole, ako aj počas domácej prípravy alebo opakovania. Žiaci si precvičia prácu s textom na rôznych úrovniach. Rôznorodosť prístupu k textu (analýza, štrukturalizácia, napodobňovanie, osobný postoj, interpretácia, zovšeobecňovanie, tvorba…) je prioritou autorky pracovného zošita. Žiaci sa tu stretnú so zaujímavými rubrikami (Slovníček, Maľovaná slovenčina, Osobnosti, Pamätníček, Hádanky) aj opakovacími a precvičovacími časťami (Na stupni víťazov, Test). Novinkou je rubrika Čítame s Pomocníkom, v ktorej autorka ponúka nové úryvky a úlohy k nim.

Pomocník z literatúry pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ je koncipovaný v súlade s platnou učebnicou Literárnej výchovy pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ. Ukážky z detektívnej literatúry, ktorá nie je v inovovanom ŠVP v príslušnom ročníku ako druh literatúry zahrnutá, chápeme ako súčasť literatúry pre deti; pri hodnotení žiakov z literatúry v 6. ročníku ZŠ a v 1. ročníku GOŠ však vedomosti o literárnych pojmoch súvisiacich s detektívnou literatúrou nehodnotíme.

Súčasťou pracovného zošita je kartón s pexesom na spoznávanie frazeologizmov.

V súlade so ŠVP. Odporúčané MŠVVaŠ SR.
Na sklade
6,56 € 6,91 €

Pomocník z literatúry 9 ZŠ a 4 GOŠ - Pracovný zošit


Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Ponúka množstvo rôznorodých úloh a pomáha žiakovi upevňovať a precvičovať si učivo literárnej výchovy 9. ročníka ZŠ/4. ročníka GOŠ v škole, ako aj počas domácej prípravy alebo opakovania. Žiaci si precvičia prácu s textom na rôznych úrovniach. Rôznorodosť prístupu k textu (analýza, štrukturalizácia, napodobňovanie, osobný postoj, interpretácia, zovšeobecňovanie, tvorba...) je prioritou autorky pracovného zošita. Žiaci sa tu stretnú so zaujímavými rubrikami (Glosár, Príslovia a aforizmy, Čo si myslím o...) aj opakovacími a precvičovacími časťami (Osobnosti, Pamätníček, Na stupni víťazov, Test). Nechýba osvedčená rubrika Čítame s Pomocníkom, v ktorej autorka ponúka nové úryvky a úlohy k nim.

V súlade so ŠVP.
Na sklade
6,56 € 6,91 €

Pomocník z literatúry 5 ZŠ - Pracovný zošit


Autorka platnej učebnice Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom Pomocník z literatúry pre 5. ročník ZŠ. Pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice. Ponúka množstvo rôznorodých úloh a pomáha žiakovi upevňovať a precvičovať si učivo literárnej výchovy 5. ročníka v škole, ako aj počas domácej prípravy alebo opakovania. Žiaci sa tu stretnú so zaujímavými rubrikami (Slovníček, Maľované čítanie, Osobnosti, Pamätníček) aj opakovacími a precvičovacími časťami (Na stupni víťazov).

Obsah:

1) V ríši rozprávok

2) Pozrime si rozprávku

3) Čo opriadli povesti

4) Príbehy spred tisícročí

5) Príbehy na rýchle čítanie

6) Vedomosti z každej oblasti

V súlade so ŠVP. Odporúčané MŠVVaŠ SR.
Na sklade
6,56 € 6,91 €

Slovenský jazyk pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom


Štruktúra učebnice je logická, umožňuje efetívne učenie a prehľadnosťou systematizáciu učiva. Spracovanie učiva dostatočne rozvíja kľúčové kompetencie. Informácie uvádzané v učebnici sú objektívne. Učivo je spracované systematicky a vhodne doplnené rozširujúcimi informáciami – úvodnými textami, poznámkami, zhrnutím učiva. V učebnici je množstvo úloh a cvičení vychádzajúcich z textov umeleckého i vecného zamerania, čím sa dosahuje prepojenie gramatických javov s každodenným životom žiakov. Texty ich nabádajú k sebapoznaniu, zaujatiu kritického postoja k sebe i svojmu okoliu, nútia ich premýšľať, vyjadriť vlastný názor, zdôvodniť ho. Učebnica zachytáva všetky etapy vyučovacieho procesu: motiváciu, aktualizáciu učiva, upevnenie a prehĺbenie nového učiva a zabezpečuje spätnú väzbu. Obsahom a spracovaním spĺňa a zohľadňuje požiadavky iŠVP, ciele i obsah vzdelávacieho štandardu slovenského jazyka so zameraním na komunikačné schopnosti a zručnosti čítať s porozumením, na písomný prejav, počúvanie s porozumením a samostatný ústny prejav.
U dodávateľa
11,40 € 12,00 €