Lars Svensson

autor

Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu


Třetí, aktualizované a rozšířené vydání nejobsáhlejší a zároveň nejkvalitnější příručky pro určování ptáků v Evropě. Zahrnuje všech 772 druhů ptáků zastižených v Evropě, 32 introdukovaných druhů a 118 velmi vzácně se vyskytujících zatoulanců. Jednotlivé druhy jsou zachyceny na více než 3500 ilustracích od předních světových ilustrátorů, nechybí vyobrazení obou pohlaví, mláďat, jejich různých šatů a případných poddruhů. V detailním popisu každého druhu je uvedena velikost, důležité rozlišovací znaky, biotop, rozšíření v regionu a hlasové projevy. Barevné mapky rozšíření informují o hnízdištích, zimovištích a tahových cestách.
Na sklade 3Ks
24,51 € 25,80 €

dostupné aj ako:

Vtáky Európy


Najpodrobnejšia a najkvalitnejšia príručka na určovanie vtákov Európy, severnej Afriky a Blízkeho východu po prvý raz v slovenskom jazyku. Všeobecne uznávané dielo jedného z najvýznamnejších terénnych ornitológov v Európe Larsa Svenssona s vyše 3 500 vernými ilustráciami jednotlivých druhov vtákov od renomovaných autorov Killiana Mullarneyho a Dana Zetterströma obsahuje všetky informácie potrebné na určenie akéhokoľvek druhu v ktoromkoľvek ročnom období. Kniha prináša nielen podrobné opisy jednotlivých druhov vtákov s údajmi o veľkosti, sfarbení, charakteristických znakoch, biotope a hlase, ale aj aktualizované prehľadné mapy ich rozšírenia s vyznačenými hniezdnymi areálmi, zimoviskami a ťahovými trasami.
Na sklade 2Ks
23,66 € 24,90 €

Ptáci: Pěvci Evropy, Blízkého východu a severní Afriky - 1.+2. svazek


Zcela ojedinělá publikace shrnuje dlouholetý výzkum dvojice předních světových odborníků a přibližuje přes tisíc druhů a poddruhů pěvců západní palearktické oblasti. Obsahuje aktuální poznatky o rozšíření, vzhledu daného poddruhu a podobnosti s jinými druhy, zaznamenává podrobné znaky a důležité míry jednotlivých částí těla, nezbytné pro určování věku a pohlaví, a uvádí metody zkoumání příbuznosti jednotlivých druhů a z nich vyplývající změny v systematickém zařazení. Publikace je průlomová i v tom, že se zde vůbec poprvé v tištěné formě objeví česká jména nově upravená Názvoslovnou komisí ČSO. Seznam aktualizovaných a původních názvů je pro přehlednost uveden na konci obou dílů. Překrásná, bohatě dokumentovaná příručka obsahuje přes pět tisíc fotografií a je určena pro zájemce z řad amatérů i profesionálů.
U dodávateľa
120,51 € 126,85 €

Ptáci (Evropy)


Kniha poskytuje všechny údaje potřebné k určení kteréhokoliv druhu v libovolném ročním období. Obsahuje více než 3500 původních kreseb. V podrobném textu je uvedena velikost, biotop, rozšíření, určování a hlasové projevy.
Vypredané
26,74 € 28,15 €

Lacná kniha Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu (-50%)


Třetí, aktualizované a rozšířené vydání nejobsáhlejší a zároveň nejkvalitnější příručky pro určování ptáků v Evropě. Zahrnuje všech 772 druhů ptáků zastižených v Evropě, 32 introdukovaných druhů a 118 velmi vzácně se vyskytujících zatoulanců. Jednotlivé druhy jsou zachyceny na více než 3500 ilustracích od předních světových ilustrátorů, nechybí vyobrazení obou pohlaví, mláďat, jejich různých šatů a případných poddruhů. V detailním popisu každého druhu je uvedena velikost, důležité rozlišovací znaky, biotop, rozšíření v regionu a hlasové projevy. Barevné mapky rozšíření informují o hnízdištích, zimovištích a tahových cestách.
Vypredané
12,90 € 25,80 €

dostupné aj ako: