Killian Mullarney

autor

Vtáky Európy


Najpodrobnejšia a najkvalitnejšia príručka na určovanie vtákov Európy, severnej Afriky a Blízkeho východu po prvý raz v slovenskom jazyku. Všeobecne uznávané dielo jedného z najvýznamnejších terénnych ornitológov v Európe Larsa Svenssona s vyše 3 500 vernými ilustráciami jednotlivých druhov vtákov od renomovaných autorov Killiana Mullarneyho a Dana Zetterströma obsahuje všetky informácie potrebné na určenie akéhokoľvek druhu v ktoromkoľvek ročnom období. Kniha prináša nielen podrobné opisy jednotlivých druhov vtákov s údajmi o veľkosti, sfarbení, charakteristických znakoch, biotope a hlase, ale aj aktualizované prehľadné mapy ich rozšírenia s vyznačenými hniezdnymi areálmi, zimoviskami a ťahovými trasami.
Na sklade 2Ks
23,66 € 24,90 €

Ptáci Evropy, Severní Afriky, Blízkého východu


Druhé, aktualizované a rozšířené vydání nejobsáhlejší a zároveň nejkvalitnější příručky pro určování ptáků v Evropě. Zahrnuje všech 772 druhů ptáků zastižených v Evropě, 32 introdukovaných druhů a 118 velmi vzácně se vyskytujících zatoulanců. Jednotlivé druhy jsou zachyceny na více než 3500 ilustracích od předních světových ilustrátorů, nechybí vyobrazení obou pohlaví, mláďat, jejich různých šatů a případných poddruhů. V detailním popisu každého druhu je uvedena velikost, důležité rozlišovací znaky, biotop, rozšíření v regionu a hlasové projevy. Barevné mapky rozšíření informují o hnízdištích, zimovištích a tahových cestách.
Vypredané
24,51 € 25,80 €

Madárhatározó


A kötet valamennyi Európában fészkelő vagy rendszeresen előforduló madárfajt bemutatja, de kitér a Közel-Kelet madaraira és a más földrészekről Európába tévedő ritkaságokra és kóborlókra is. A több mint 3500 művészi rajzot és számos elterjedési térké pet magában foglaló, a legfrissebb kutatási adatokat tartalmazó terepi madárhatározó szakemberek és az érdeklődő nagyközönség számára egyaránt elengedhetetlen kézikönyv.
Vypredané
32,52 € 34,23 €