Juraj Maďarič

autor

Vybrané kapitoly z angiológie


Učebné texty odrážajú interdisciplinárny charakter odboru angiológia a ich cieľom je podať zhrňujúce informácie a názory na niektoré súčasné odporúčania pre diagnostiku a liečbu vybraných vaskulárnych ochorení s dôrazom na ich endovaskulárne riešenie. Úvod: Indikačné triedy a úrovne dôkazov jednotlivých odporúčaných postupov, Ateroskleróza extrakraniálneho karotického riečiska - Diagnostika a liečba, Stenóza reálnych artérií - Indikácie revaskularizačného riešenia, Endovaskulárna liečba aneuryzmy abdominálnej aorty, Manažment pacienta s extenzívnou hĺbkovou venóznou trombózou, Odporúčania pre skríning vybraných vaskulárnych ochorení.
Na sklade 2Ks
10,78 € 11,35 €