Doprava zadarmo pri nákupe nad 29 Eur !

Jaroslav Malina

autor

Antropologický slovník + CD


Kniha obsahuje pouze ukázky hesel. Kompletní slovník s 20 000 hesly je na přiloženém CD. Obsah Antropologického slovníku vychází z celostního rozpětí antropologie. Jeho specifikou je originální koncepce, vymykající se všem obdobným pracím, které byly dosud na toto téma ve světě vydány. Slovník byl programově budován jako integrální databáze poznatků, jichž bylo v oblasti věd o člověku, společnosti a kultuře dosaženo. Na rozdíl od standardních anglosaských slovníků však rozšiřuje tematický záběr o oblast krásné literatury a umění. Jeho součástí se stala komplexní řada hesel věnovaných oblasti umělecké kultury, kterou tradiční antropologie do značné míry opomíjela, takže vydání tohoto slovníku lze označit za příspěvek k rozvoji dosud málo celosvětově zpracované antropologie umění.
U dodávateľa
32,92 € 34,65 €

Auto-Erotika


Jaroslav Malina, Jan Filipský, Jaroslav Pernica: Auto-Erotika aneb Kámasútra automobilového věku Obsahem publikace jsou verše a výtvarná díla věnovaná tématu milování v 88 typech automobilů v abecedním pořadí (od Alfy Romeo až po Žiguli). Jde o jakousi novodobou Kámasútru automobilového věku. Neméně rozsáhlou a zajímavou součástí publikace je Auto-Encyklopedie, která zahrnuje přehledné a ucelené informace o všech největších světových automobilových firmách a stává se tak u nás jedinečnou příručkou pro automobilové fanoušky i odborníky. Vztah „člověk a automobil“ je důležitou součástí současné civilizace a moderního způsobu života. Sociální a kulturní vzorce chování založené na tomto vztahu jsou proto tématem celostního antropologického výzkumu, který byl v roce 2011 zahájen na Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s badateli z dalších akademických institucí. Součástí tohoto počinu je kromě antropologického zkoumání fenoménu automobilu v běžném životě v různých sociálních a kulturních souvislostech také jeho reflexe v dílech malířů, grafiků, sochařů, fotografů a spisovatelů.
Na sklade 1Ks
23,51 € 24,75 €

Ctnosti a neřesti, radosti a strasti


Profesor Jaroslav Malina navazuje na svá předchozí díla „Anti-encyklopedie anti-antropologie“ nebo „Světoví geniové v chajjámovských čtyřverších“. Opět nás se svou příznačnou hravostí, moudrou poetičností a mimořádným smyslem pro intelektuální zkratku provádí labyrintem lidského vědění. Na rozdíl od borgesovských bludišť, jež jeho aspirace evokují, Malinovy encyklopedické texty nevytvářejí alternativní světy, nýbrž poetický komentář k naší realitě, ve kterém se spojuje didaktická funkce s poezií… (z anotace prof. RNDr. Ivo Budila, Ph.D., DSc.)
U dodávateľa
13,83 € 14,56 €

Hlava v makarónské poezii


Hlavním hrdinou knihy je „fenomén hlavy“, kterou autor představuje v širokém spektru různých jazykových a kulturních souvislostí. Autor Jaroslav Malina vyšel z předpokladu, že v každém z jazyků světa existuje slovo označující hlavu a s tímto pojmem spjatá různá úsloví, přísloví a fráze, což autor vyjadřuje prostřednictvím makarónské poezie (básnický útvar humoristické, ironické nebo satirické povahy, v němž jsou míšeny prvky několika jazyků). Opět připojuje věcné, historické a jazykové vysvětlivky, a propojuje tak vědeckou a básnickou tvorbu a vytváří poetický komentář k naší realitě. Text doplňují ilustrace hlav výtvarníka Zdeňka Macháčka.
U dodávateľa
12,50 € 13,16 €

Hvězdopravné nebe zvěrokruhu nad námi


Míra fantazie a touhy, kterou různé kultury používaly při hledání způsobů a prostředků k určení místa a osudu člověka ve světě a také při předvídání budoucnosti, nezná hranic ani v čase, ani v prostoru: po ukotvení prahnul paleolitický lovec stejně jako postmoderní člověk globalizovaného světa v 21. století. Kniha přináší antropologický pohled na tyto otázky v rámci rozmanitých kultur a civilizací od starší doby kamenné do dnešní doby a provází jej originálními verši a výtvarnými díly, která pro tuto knihu vytvořilo třicet významných českých malířek a malířů, sochařek a sochařů.
U dodávateľa
35,27 € 37,13 €

Alice Kopečková


Malířská řeč Alice Kopečkové (narozena 1969) osciluje mezi figurativním a abstraktním výtvarným názorem. Ve svých malířských realizacích se dovede uvarovat popisnosti stejně jako literárního přístupu zřejmě u vědomí, že fantazijní představy, které jí táhnou hlavou, nelze vystihnout slovem, nýbrž jedině obrazem. Jakkoliv převládajícím tématem malířčiny tvorby je ženské tělo, jež ji zajímá v jeho mnohotvárných a také mnohoznačných metamorfózách, nelze přehlédnout, že i její figurální kompozice v sobě zahrnují obsáhlejší pohled na svět. Křivky a objemy ženského korpusu mohou díky její metaforické optice navodit představu krajiny stejně tak jako v různých tělesných zákoutích odhalit jakási svérázná, veskrze intimní zátiší. O sklonu k integraci různých malířských žánrů vypovídají též díla vysloveně krajinářská nebo ta, která se inspirovala motivy přírodními a popřípadě i architektonickými, jejichž morfologie nemůže utajit člověčí tělesnost. Fascinují zvláštním tajemstvím, vztahem skladebných dominant vnuknou dialog lidských bytostí. Malířčino vidění světa se vymyká zmatení hodnot, jež charakterizuje dnešní dosti chaotickou výtvarnou produkci; její antropomorfní sklon projevující se v prolínání žánrů představuje přínos současné výtvarné kultuře. (Slovo editora J. Maliny)
U dodávateľa
24,56 € 25,85 €

Vraždy v tiebreaku


Brněnský antropolog Jaroslav Malina se po letech znovu vrací ke kriminalistickému žánru. Jak napovídá titul Vraždy v tiebreaku, dějová zápletka je primárně inspirována tenisovou tematikou, spojenou s Malinovým celoživotním zaujetím pro bílý sport. Netradičně pojatá detektivka přivádí čtenáře na tenisové kurty, kde se odehrávají souboje, jež jsou zejména u hráčů výše postavených na kvalifikačním žebříčku nejenom sportovními střety, ale občas přerůstají v zápas o přežití, většinou profesionální, leč vzácně i fyzické. Protože hlavní protagonisté pocházejí z akademického prostředí, vedle tenisových soutěží nás děj zavádí na různé kontinenty, kde účastníci vědeckých kongresů navštěvují často exotické lokality (Dillí a Khadžuráhó v Indii, Lví skála na Šrí Lance, Egypt, peruánské Cuzco), prožívají milostné románky i erotická dobrodružství, při nichž se mezi nimi střídavě rodí lásky i nelásky, které mohou vrcholit až vraždou.
U dodávateľa
9,82 € 10,34 €

Vraždy v tantrajóze


Důmyslně zkonstruovaný detektivní příběh o vzestupu a pádu antropologa, malíře, automobilového závodníka a samozvaného tantrického Gurua BB. Technický termín tantrajóga (ze sanskrtského tantra, tkalcovský stav, osnova; učení, pojednání) označuje tantrickou jógickou metodu umožňující dosažení transcendentní integrace jedince s božskou podstatou všehomíra sjednocením protikladů na tomto světě. Protože hlavním cílem tantrajógy je harmonizace protikladů, jejichž nejzjevnějším projevem je sexuální polarita, její využití se považuje za nejúčinnější cestu k splynutí s božstvím. Od 19. stol. se v důsledku hrubého nepochopení či naprosté ignorace duchovního rozměru tato metoda zprofanovala jako tantrický sex, údajně umožňující prostřednictvím tantrických poloh prohloubit intimitu mezi milenci a zdokonalit jejich sexuální zážitky. Tato dezinterpretace otevřela prostor pro rozličné šarlatány (typu Gurua BB), aby si jako samozvaní léčitelé sexuálních poruch v partnerských vztazích z tantrické terapie udělali lukrativní předmět podnikání.
U dodávateľa
9,82 € 10,34 €

Smrt profesora je světová katastrofa a jiné příběhy s neblahým koncem


Kniha antropologa Jaroslava Maliny obsahuje čtyři detektivní příběhy a šest povídek námětově zakotvených ve vysokoškolském prostředí. Detektivní příběhy se odvíjejí v posledních letech předlistopadové doby a spojuje je postava archeologa Lukáše, působícího na „nejmenované“ brněnské univerzitě. Povídky Světová katastrofa, Jsme mimozemšťané, Ašot Ašotovič, Génius jistoty, Pravá ledvina a Stoprocentní úspěch těží z vyostřeného střetávání představitelů vědeckých, pseudovědeckých a spekulativních koncepcí zejména o vzniku a vývoji člověka, existenci či neexistenci zásahu mimozemských civilizací a celosvětových katastrof do lidské evoluce. Jsou uměleckou sondou do základů těchto koncepcí i psychologie jejich tvůrců a zastánců. Jazyková a stylistická kultura a zrcadlo nastavené různým módním tendencím literárním i vědeckým činí z knihy zajímavé, vtipné, moderní čtení obohacující naši literaturu o důležitou dimenzi.
U dodávateľa
12,50 € 13,16 €

Úvod do caputologie


Cyklus charakterizující v básnické a výtvarné nadsázce intelektuální, a/sociální a profesní rysy člověka. Publikace je pokračováním dlouhodobého autorova záměru snahy o prolnutí vědy a umění na půdorysu celostní antropologie. Navazuje na publikace a projekty jako např. Kruh prstenu, Univerzitní noviny, časopis Anthropologia integra, elektronické encyklopedie, monografie Edice osobnosti, publikace Anti-Encyklopedie Anti-Antropologie, Světoví géniové v chajjámovských čtyřverších, Ctnosti a neřesti, radosti a strasti, Hlava v makarónské poezii, Hlava XXXI Spolupráce s vynikajícími českými malíři, grafiky a sochaři trvá již od konce osmdesátých let minulého století, výtvarný doprovod Úvodu do caputologie tedy obsahuje nejen současná výtvarná díla, ale i artefakty s datem vzniku na konci minulého století a počátkem století jedenadvacátého.
U dodávateľa
29,47 € 31,02 €

Portréty Dvanáctera tenisových hvězd / Portraits of Twelvesome Tennis Stars


Dvanáct tenisových hvězd (Berdych, Djoković, Federer, Kodeš, Krejčíková, Kvitová, Lendl, Lenglenová, Nadal, Navrátilová, Štěpánek, Tilden) je představeno v poetických profilech, resumé jejich kariéry a ve výstižných uměleckých ztvárněních, která se leckomu mohou jevit jako uhrančivé karikatury. Portréty jsou aplikovány na rakety, které byly voleny podle afinity tenistů k příslušným značkám, volba hornin soklíků, v nichž jsou rakety upevněny, odráží herní a osobnostní projev tenistů. Dílko se tak dokládá maximu amerického tenisty Williama Tildena: Tenis je zároveň umění a věda. Text je český a anglický.
U dodávateľa
8,93 € 9,40 €

Fíkové listy cudnosti z doby křížových výprav


V hříčce s fiktivním unikátním archeologickým nálezem, tedy fíkovými listy, které rytíři předávali svým dámám k přikrytí ohanbí předtím, než se vzdálili na dlouhou cestu, nás profesor Malina seznamuje se vzkazy na těchto listech. Autory dochovaných nápisů psaných verši rozmarnými, hanbatými, filozofickými i vedenými hubou nevymáchanou jsou lidé rozmanitých nátur, kteří vyjadřují nejrůznější přístupy k jednomu z nejstarších témat lidstva, tedy sexuálnímu potěšení partnerky někoho jiného. Červenání zaručeno. Autor nás postupně obeznámí s jednou i druhou stranou listu, tedy se vzkazem a případnou odpovědí, a dokonce s listy podvrženými, kdy se důvtipný čtenář může zamyslet nad vodítky k přesné dataci nálezu. Text doprovází reprodukce významných historických výtvarných děl, zejména s tématikou Adama a Evy, a reprodukce děl současných českých autorů. Živým jádrem díla je pak pečlivě vypracovaný text vysvětlující pojmy a narážky ve vzkazech. Tento text psaný čtivou a výstižnou formou doslova vtahuje člověka do období, na něž se autor zaměřil. Jednotlivá vysvětlení pak skládají jako kaleidoskop celkový obraz. Tato vysvětlení zahrnují pojmy, osoby a jevy z epochy vzniku nálezu, a také širší historii a jevy spojené se sexualitou člověka i formami umění. Text je doplněn krátkými medailonky výtvarníků reprodukovaných děl. Nad verši o fiktivních událostech, které přitančily navzdory názvu občas i v necudné košilce tak čtenář přijme mnohem více poznání skutečného světa, než původně zamýšlel.
U dodávateľa
13,40 € 14,10 €

Lacná kniha Erotikon sochaře Zdeňka Macháčka (-25%)


Lidská sexualita, erotika a láska prolínají celým sochařským dílem Zdeňka Macháčka. Jeho příklon ke zmíněnému tématu se ještě prohloubil, když byl v roce 1996 vyzván k výtvarné účasti na projektu třísvazkové knihy a výstavy „Kruh prstenu: Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti v reálném životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů inspirovaných obsahem této knihy“. Macháčkovo dílo pro tento projekt je mimořádné – nejenže pro něj vytvořil několik desítek plastik, ale napsal k některým z nich neobyčejně vtipné a jazykově vybroušené komentáře. Výběr těchto plastik a komentářů je obsahem této knížky.
Na sklade 1Ks
7,76 € 10,34 €

dostupné aj ako:

Víno v proudu času


Kniha vycházející z nejnovějších archeologických, historických a enologických výzkumů a poznatků ukazuje, že víno prostupuje dějinami lidstva, že jde o nadčasový biologický a kulturní fenomén, který vždy a všude vymezoval a podněcoval lidské chování a prožívání, podněcoval ducha a pomáhal člověku nahlédnout sebe sama s jiskrnou jasnozřivostí. Její interdisciplinární koncepce umožňuje prostřednictvím vědy, krásné literatury a výtvarných děl vstoupit „za zrcadlo“ každodennosti a imaginativně „plout“ na vlnách vína historickým časem a geografickým prostorem. Při jejím čtení nelze si neotevřít láhev kvalitního vína a konstatovat společně s britským filozofem Rogerem Scrutonem výstižné a nadčasové: „Piju, tedy jsem…“ A možná si i postesknout: Oč krásnější, chytřejší, svůdnější byla by osobnost Afrodítina, kdyby se místo z mořské pěny zrodila z kapky pěkného vína...
U dodávateľa
30,31 € 31,90 €

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 11.


Modulové učební texty pro studenty antropologie a příbuzných oborů.
Vypredané
9,38 € 9,87 €

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 12.Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 12.


Modulové učební texty pro studenty antropologie a příbuzných oborů.
Vypredané
9,38 € 9,87 €