% Zľavy na hry %

Greame Maxton

autor

Zmena alebo kolaps


Napísal som túto knihu, aby som vysvetlil, prečo to zašlo až tak ďaleko a zároveň ponúkol nápady, ako problém riešiť. Chcem ľuďom pomôcť pochopiť vážnosť a naliehavosť situácie a vysvetliť, čo sa stane, ak sa nič nezmení. Predísť ešte väčšej katastrofe môžeme len vtedy, ak budeme mať realistický pohľad na prítomnosť i budúcnosť.“ Týmito slovami uvádza svoju knihu autor Graeme Maxton, donedávna generálny tajomník Rímskeho klubu. Od prvej správy Rímskeho klubu (Limity rastu) v roku 1972 sa hospodárska politika štátov, pred ktorou vedci varovali, v ničom zásadnom nezmenila – ostala závislá od rastu spotreby neobnoviteľných prírodných zdrojov a spôsobila obrovskú deštrukciu životného prostredia. Konzumná civilizácia sa tak dostala do situácie, keď vzájomná synergia globálnych problémov znemožňuje ďalšie pokračovanie vývoja ľudstva. Ľudí čaká radikálne odlišná budúcnosť, než na akú ich tradične pripravuje rodina, školský systém, médiá a reklama. Kniha ponúka orientáciu v kríze dnešného sveta a naznačuje systémové riešenia. Nemecké vydanie (október 2018) v rebríčkoch bestsellerov Amazon a Spiegel.
Na sklade 1Ks
10,45 € 11,00 €

Núdzový stav globálnej klímy


"Na prvý pohľad hlavný problém zmeny klímy predstavujú skleníkové plyny. Sú však len symptómom. V jadre klimatickej krízy je sociálny problém... Klimatická zmena sa dá korigovať iba ak zmeníme naše správanie." Z tejto pozície analyzuje autor Graeme Maxton, ešte nedávno generálny tajomník Rímskeho klubu, systémové príčiny krízy našej civilizácie, aby sa tak dostal k systémovým riešeniam. Ide teda o viac ako len redukciu uhlíka v atmosfére. Za ničením planetárneho ekosystému musíme vidieť dominantný systém kultúry, ktorý podporuje a priam núti ľudí do organizovaného drancovania prírody. Takéto nastavenie nedokážu zmeniť individuálne akcie, ani apelovanie na uvedomelosť ľudí. Navyše, rozpad ekosystémov a narušenie klímy sú už v takom stupni, že pomôže len okamžitá, skutočne účinná záchranná akcia. Jej nevyhnutnou podmienkou je radikálna zmena ekonomického a politického systému v globálnom rozsahu. "Ako sme sa dostali do tejto situácie, aké dôsledky môžeme očakávať a čo by sme mali ako jednotlivci a spoločnosť urobiť - práve o tom je táto kniha."
Na sklade 1Ks
10,45 € 11,00 €

dostupné aj ako:

Sliepka nedokáže zniesť kačacie vajce


Pandémia COVID-19 môže byť odrazovým mostíkom pre rýchle zmeny potrebné na riešenie klimatickej krízy. Autori predkladajú presvedčivé argumenty, prečo musíme všetci okamžite konať a radikálne zmeniť všetky systémy, ktoré sú piliermi civilizácie a hospodárstva. Vlády musia konať okamžite, nie až keď budú následky ich nedbanlivosti a neschopnosti zdrvujúce. Ľudstvo má veľmi málo času na zavedenie potrebných radikálnych zmien. Bernice Maxton-Lee, spoluautorka, prednáša o zmene klímy a odlesňovaní Zmenu musia viesť mladí ľudia, ktorí ešte nie sú infikovaní ekonomickým vírusom zabíjajúcim planétu. Je čas, aby nové politické vedenie vybudovalo menej sebeckú budúcnosť. Graeme Maxton, spoluautor, ekonóm, riadny člen Rímskeho klubu Táto kniha je odvážna, dramatická a vizionárska. Vynikajúcim spôsobom vysvetľuje celý rad kríz, ktorým v súčasnosti ľudstvo čelí. Pandémiu COVID-19 predstavuje v novom svetle ako jedinečnú príležitosť na vybudovanie lepšej budúcnosti. Dúfam, že ľudstvo túto náročnú úlohu zvládne. Jorgen Randers, emeritný profesor klimatických stratégií, BI Norwegian Business School, Oslo Kniha aj pre tých, ktorí ešte stále nedospeli k elementárnemu človečenstvu niesť zodpovednosť za vlastné skutky. Ľudstvo predsa nemôže uniknúť pred sebou samým! Juraj Genčanský, redaktor
Na sklade 3Ks
10,45 € 11,00 €

Slepice nedokáže snést kachní vejce


Pandemie COVID-19 může být odrazovým můstkem pro rychlé změny potřebné k řešení klimatické krize. Autoři předkládají přesvědčivé argumenty, proč musíme jednat ihned a od základů změnit všechny systémy, které jsou pilíři dnešní civilizace a ekonomiky.Vlády musí jednat okamžitě, dřív než budou následky jejich nedbalosti a nekompetence zdrcující. Lidstvo má velmi málo času na zavedení nezbytných radikálních změn. Bernice Maxton-Lee, spoluautorka, přednáší o změně klimatu a odlesňováníTuto změnu musí vést mladí lidé, kteří dosud nejsou infikováni ekonomickým virem zabíjejícím planetu. Je čas, aby nové politické vedení vybudovalo pro lidstvo méně sobeckou budoucnost. Graeme Maxton, spoluautor, řádný člen Římského klubuTato kniha je odvážná, dramatická a vizionářská. Zcela brilantně vysvětluje řadu krizí, kterým v současnosti lidstvo čelí, a představuje pandemii COVID-19 v jiném světle jako jedinečnou příležitost k vybudování lepší budoucnosti. Doufám, že lidstvo tento těžký úkol zvládne. Jorgen Randers, emeritní profesor klimatických strategií, BI Norwegian Business School, OsloKniha i pro ty, kteří ještě stále nedospěli k elementárnímu člověčenství nést odpovědnost za vlastní skutky. Lidstvo přece nemůže uniknout před sebou samým! Juraj Genčanský, redaktor
U dodávateľa
14,07 € 14,81 €

Konec pokroku aneb Jak nás moderní ekonomie zradil


Důležitá a zábavná kniha Graema Maxtona ukazuje, že moderní ekonomická teorie obsahuje zásadní chyby, které by zaznamenalo i dítě. Nejedná se však pouze o problém akademického charakteru. Nechali jsme ekonomy, aby řídili náš svět – výsledkem toho je, že se naše planeta řítí do záhuby. Graeme Maxton je jedním z prvních, kteří zaznamenali, že růst světové ekonomiky dosáhl svých limitů. My tento fakt ignorujeme na vlastní nebezpečí. Pokud bychom ovšem moderní ekonomii zbavili několika zásadních a očividných chyb, dal by se přechod k udržitelné a uspokojivé nové ekonomice zcela jistě provést.Kniha Konec pokroku je životně důležitým a velmi čtivým dílem – přečtěte si ji – otevře vám oči!
Vypredané
23,04 € 24,25 €

Lacná kniha Núdzový stav globálnej klímy (-70%)


"Na prvý pohľad hlavný problém zmeny klímy predstavujú skleníkové plyny. Sú však len symptómom. V jadre klimatickej krízy je sociálny problém... Klimatická zmena sa dá korigovať iba ak zmeníme naše správanie." Z tejto pozície analyzuje autor Graeme Maxton, ešte nedávno generálny tajomník Rímskeho klubu, systémové príčiny krízy našej civilizácie, aby sa tak dostal k systémovým riešeniam. Ide teda o viac ako len redukciu uhlíka v atmosfére. Za ničením planetárneho ekosystému musíme vidieť dominantný systém kultúry, ktorý podporuje a priam núti ľudí do organizovaného drancovania prírody. Takéto nastavenie nedokážu zmeniť individuálne akcie, ani apelovanie na uvedomelosť ľudí. Navyše, rozpad ekosystémov a narušenie klímy sú už v takom stupni, že pomôže len okamžitá, skutočne účinná záchranná akcia. Jej nevyhnutnou podmienkou je radikálna zmena ekonomického a politického systému v globálnom rozsahu. "Ako sme sa dostali do tejto situácie, aké dôsledky môžeme očakávať a čo by sme mali ako jednotlivci a spoločnosť urobiť - práve o tom je táto kniha."
Vypredané
3,30 € 11,00 €

dostupné aj ako: