Bernice Maxton-Lee

autor

Sliepka nedokáže zniesť kačacie vajce


Pandémia COVID-19 môže byť odrazovým mostíkom pre rýchle zmeny potrebné na riešenie klimatickej krízy. Autori predkladajú presvedčivé argumenty, prečo musíme všetci okamžite konať a radikálne zmeniť všetky systémy, ktoré sú piliermi civilizácie a hospodárstva. Vlády musia konať okamžite, nie až keď budú následky ich nedbanlivosti a neschopnosti zdrvujúce. Ľudstvo má veľmi málo času na zavedenie potrebných radikálnych zmien. Bernice Maxton-Lee, spoluautorka, prednáša o zmene klímy a odlesňovaní Zmenu musia viesť mladí ľudia, ktorí ešte nie sú infikovaní ekonomickým vírusom zabíjajúcim planétu. Je čas, aby nové politické vedenie vybudovalo menej sebeckú budúcnosť. Graeme Maxton, spoluautor, ekonóm, riadny člen Rímskeho klubu Táto kniha je odvážna, dramatická a vizionárska. Vynikajúcim spôsobom vysvetľuje celý rad kríz, ktorým v súčasnosti ľudstvo čelí. Pandémiu COVID-19 predstavuje v novom svetle ako jedinečnú príležitosť na vybudovanie lepšej budúcnosti. Dúfam, že ľudstvo túto náročnú úlohu zvládne. Jorgen Randers, emeritný profesor klimatických stratégií, BI Norwegian Business School, Oslo Kniha aj pre tých, ktorí ešte stále nedospeli k elementárnemu človečenstvu niesť zodpovednosť za vlastné skutky. Ľudstvo predsa nemôže uniknúť pred sebou samým! Juraj Genčanský, redaktor
Na sklade 4Ks
10,45 € 11,00 €

Slepice nedokáže snést kachní vejce


Pandemie COVID-19 může být odrazovým můstkem pro rychlé změny potřebné k řešení klimatické krize. Autoři předkládají přesvědčivé argumenty, proč musíme jednat ihned a od základů změnit všechny systémy, které jsou pilíři dnešní civilizace a ekonomiky.Vlády musí jednat okamžitě, dřív než budou následky jejich nedbalosti a nekompetence zdrcující. Lidstvo má velmi málo času na zavedení nezbytných radikálních změn. Bernice Maxton-Lee, spoluautorka, přednáší o změně klimatu a odlesňováníTuto změnu musí vést mladí lidé, kteří dosud nejsou infikováni ekonomickým virem zabíjejícím planetu. Je čas, aby nové politické vedení vybudovalo pro lidstvo méně sobeckou budoucnost. Graeme Maxton, spoluautor, řádný člen Římského klubuTato kniha je odvážná, dramatická a vizionářská. Zcela brilantně vysvětluje řadu krizí, kterým v současnosti lidstvo čelí, a představuje pandemii COVID-19 v jiném světle jako jedinečnou příležitost k vybudování lepší budoucnosti. Doufám, že lidstvo tento těžký úkol zvládne. Jorgen Randers, emeritní profesor klimatických strategií, BI Norwegian Business School, OsloKniha i pro ty, kteří ještě stále nedospěli k elementárnímu člověčenství nést odpovědnost za vlastní skutky. Lidstvo přece nemůže uniknout před sebou samým! Juraj Genčanský, redaktor
U dodávateľa
14,07 € 14,81 €