Daniela Müglová

autor

Komunikácia, tlmočenie, preklad


Viete si predstaviť, aký chaos musel nastať v Babylone, keď stavitelia veže i všetci pomocníci hovorili rôznymi jazykmi a nikto nikomu nerozumel?Prečo si občas nerozumieme, aj keď hovoríme rovnakým jazykom?Táto knižka je o tom, ako komunikujeme slovom, gestom alebo činom a čo všetko ovplyvňuje vzájomné dorozumenie.V časti Komunikácia sa dočítate o zákonitostiach monolingválnej i bilingválnej komunikácie.Časť Tlmočenie:dejiny tlmočníckej činnosti tlmočnícke techniky typy a žánre tlmočenia úloha pamäte notácia tlmočnícke stratégie úskalia, ktoré na tlmočníka číhajú, keď ide s kožou na trh. translatologické školy Časť Prekladdruhy a metódy prekladu kritériá prekladateľskej analýzy postupy pri preklade metafor, slovných hračiek, okrídlených výrazov, frazeologizmov a pod. pracovné nástroje prekladateľa: printové a elektronické slovníky, najnovšie počítačové translačné programy. Publikácia je určená začínajúcim, poloprofesionálnym i profesionálnym prekladateľom a tlmočníkom. Je písaná prístupným, zrozumiteľným štýlom, takže po nej môžu pokojne siahnuť aj tí, čo chcú preniknúť do tajov tohto zaujímavého povolania a nemajú ambície stať sa profesionálmi. Je to kniha pre všetkých, ktorí by sa chceli naučiť, ako zachrániť pomyselnú novodobú babylonskú vežu, t. j. ako prekonať jazykovú a kultúrnu bariéru a sprostredkovať medzijazykovú komunikáciu.
Na sklade 3Ks
11,40 € 12,00 €

Komunikace Tlumočení Překlad


Umíte si představit, jaký musel nastat v Babyloně chaos, když stavitelé a všichni jejich pomocníci hovořili různými jazyky a nikdo nikomu nerozuměl?Proč si občas nerozumíme, přestože mluvíme stejným jazykem? Tato kniha je o tom, jak komunikujeme slovy, gesty nebo činy a co všechno ovlivňuje vzájemné dorozumění. Je v ní hodně příkladů z různých jazyků.V části Komunikace se dočtete o zákonitostech jednojazyčné a dvojjazyčné komunikace.Část Tlumočení: dějiny tlumočnické činnosti, tlumočnické techniky, typy a žánry tlumočení, úloha paměti, notace pe, tlumočnické strategie, úskalí, která číhají na ,lumočníka, když jde s kůží na trh. Část Překlad:druhy a metody překladu, kritéria překladatelské analýzy, postupy při překladu metafor, slovních hříček okřídlených výrazů, frazeologizmů apod., pracovní nástroje překladatele: tištěné a elektronické slovníky, nejnovější počítačové překladatelské programy. Kniha je určena pro začínající, poloprofesionální i profesionální překladatele a tlumočníky. Je psaná přístupným, srozumitelným stylem, takže po ní mohou klidně sáhnout i ti, kdo chtějí pouze proniknout do tajů tohoto zajímavého povolání a nemají ambice stát se profesionály. Je to kniha pro všechny, kdo by se chtěli naučit, jak zachránit pomyslnou novodobou Babylonskou věž, tedy jak překonat jazykovou a kulturní bariéru a zprostředkovat mezijazykovou komunikaci.
Vypredané
11,12 € 11,70 €