Knižné kamarátstva | DOPRAVA ZADARMO od 15€!

Martin Navrátil

autor

Okolo sveta 3: Na cestách po africkom kontinente


Afrika. Kontinent, o ktorom každý z nás trochu sníva, ale zároveň sa ho aj dosť bojí. Veď nám to médiá často servírujú - prevraty, boje, únosy, korupcia, hlad, choroby … treba niečo prihodiť? Afrika má dnes skrátka zlé meno. Môžete napísať článok alebo knihu, tento kút Zeme bude vzbudzovať viac negatívnych reakcií ako pozitívnych. Ale nie je to z veľkej časti klišé alebo prehnané? Po troch úspešných cestopisoch nás Martin prevedie kontinentom, ktorý zatiaľ nemá najlepšiu cestovateľskú reputáciu, ale ktorý rozhodne treba vidieť a zažiť. Presvedčí nás o tom, že toľko prírodnej pestrosti, rozmanitosti kultúr a zvykov, či historických prekvapení len tak ľahko inde neuvidíte.
Predpredaj
17,09 € 17,99 €

Pramene ranej poézie Vojtecha Mihálika


Monografia sa sústreďuje na interpretáciu textových posunov variantov 224 knižne publikovaných básní, ktoré majú svoj protovariant v rukopisných básňach z raného tvorivého štádia Vojtecha Mihálika z rokov 1942 až 1950. Básne vznikali v čase, keď sa Mihálik otvorene prihlasoval ku katolíckej moderne, a zároveň to bol čas, do ktorého po februári 1948 určujúco vstúpil vonkajší politický tlak, nútiaci človeka zaujať stanovisko k presadzujúcemu sa režimu. Veľká časť básní z tohto obdobia - neraz radikálne prepracovaných - bola prvý krát publikovaná až po tom, čo sa ich autor začal hlásiť k budovaniu komunistickej spoločnosti. Básne z tejto ranej etapy postupne zaradil do siedmych zbierok a do vybraných spisov.
Na sklade
11,40 € 12,00 €

Mýty a realita výzkumu a vývoje


Kniha je určená manažérům výzkumných, vývojových a výrobních institucí, tak i studentům technických oborů. Zábavnou a velmi čtivou formou v ní autor shrnuje poznatky získané během více jak 30leté praxe v úspěšném řízení výzkumu pro velké nadnárodní korporace v Kanadě a USA. Velikou předností publikace je skutečnost, že na příkladech "ze života" ilustruje obtížnost zavádění výsledků výzkumu do výroby, a překážky, na které každý inovační proces naráží.
Na sklade
13,65 € 14,37 €

Horská železnice Liberec


Celobarevná publikace, plná historických pohlednic, fotografií a plánků drážních staveb z období první poloviny dvacátého století, je věnovaná nostalgické dráze propojující české Jizerské hory s polskou stranou Krkonoš.
Autoři chtějí prostřednictvím této (již deváté) publikace připomenout nejen nostalgii rakousko-uherské (v tomto případě i pruské) a naší prvorepublikové železnice, ale také vzpomenout na mistrovství projektantů, techniků a dělníků, kteří před více než stoletím vybudovali a uvedli do provozu jizerskou železnici z Liberce přes Tanvald do Kořenova a její krkonošské pokračování přes Harrachov do dolnoslezské Jeleni Góry (dříve Hirschberg).
Úsek trati mezi Tanvaldem a Kořenovem je nejstrmější a jedinou normálně rozchodnou ozubnicovou železnicí v České republice. Pomocí ozubnice Abtova systému vlak vyšplhá na necelých sedmi kilometrech mezi Tanvaldem (466 m n.m.) a Kořenovem (701 m n.m.) o 235 metrů výše! Ozubnicovými pásy v kolejišti jsou vystrojeny tři nejstrmější úseky o celkové délce 4,4 km a pomocí nich ozubnicové vlaky překonávají největší sklon o hodnotě až 58 promile tak, že ozubená kola lokomotiv zapadávají do zubů pásové ozubnice.
Výstavba této horské trati v létě roku 1902 si vyžádala proražení čtyř tunelů, mnoha skalních zářezů a výstavbu několika mostů. Z Kořenova pokračuje trať přes 25 m vysoký Jizerský viadukt esovitým tunelem do Harrachova a přes Novosvětský průsmyk (886 m n. m.) do polské Szklarske Poręby a Jeleni Góry.
Dráha, která nyní slouží převážně pro osobní dopravu, nabízí mnoho výhledů na Jizerské hory a Krkonoše, včetně nejvyšší české hory Sněžky (1602 m n. m.).
U dodávateľa
17,37 € 18,28 €

Okolo sveta 2: Putovanie po Hodvábnej ceste


V poradí druhá kniha zo série Okolo sveta je nasiaknutá vôňami Orientu a Ďalekého východu. Martin nás prevedie po trasách legendárnej Hodvábnej cesty - od Konštantínopolu (dnešný Istanbul) cez celý Blízky východ, strednú Áziu až po tajomnú Čínu. Ako sám hovorí: "Hodvábna cesta je unikát, ktorý ovplyvňoval nielen naše, ale aj svetové dejiny viac, než si myslíme. Aj preto som chcel spoznať ten spletenec všetkých národov, tradícií a zvykov. Chcel som sa ponoriť do histórie a hľadať skryté významy. Túžil som sa stať takým malým objaviteľom sám pre seba. Štrnásť rokov som si postupne odhrýzal z niekoľko tisíc kilometrov dlhej cesty. Putoval som z jednej krajiny do druhej, navštevoval mestá či dediny a hľadal stopy dávnej minulosti. To putovanie mi trvalo dlhšie než legendárnemu Marcovi Polovi, ale to mi nevadilo, lebo čím viac som objavoval, tým lepšie som spoznával ľudí, krajiny a zvyky. Žiadna cesta mi do života nedala toľko, ako táto."
Na sklade
15,96 € 17,99 €

Okolo sveta 1: Zážitky profesionálneho cestovateľa


Martin patrí medzi ľudí, o ktorých sa pokojne dá povedať, že sa stali cestovateľmi na plný úväzok. Nielenže mu robí radosť neustále sa „ponárať“ do nových a neznámych prostredí, ale zároveň o tom nadšene hovorí a poskytuje svedectvo z prvej ruky. O tom, že má vo svojej cestovnej taške množstvo príbehov, netreba ani na chvíľu pochybovať. V tejto knihe vám ponúka kombináciu krajín, ktoré môžeme zaradiť do kategórie exotika, aj keď to nemusí byť nevyhnutne v tom klasickom, katalógovom ponímaní. Ešte také Japonsko či Indiu by sme tam zaradiť mohli, ale čo taký Afganistan a Pakistan, či jeho zážitky z legendárnej Transibírskej magistrály? Alebo dvojmesačná plavba historickou plachetnicou do Antarktídy, pre mnohých z nás neskutočné splavenie rieky Kongo, zimný prechod v extrémnych teplotných podmienkach cez Čukotku a o absurdnej reality show v Severnej Kórei ani nehovoriac. Dnes už nie je problém cestovať, dnes je umenie pozerať sa očami, ktoré vidia hlbšie pod povrch bežného vnímania. A to Martin dokáže, o čom vás presvedčí na stránkach svojho prvého cestopisného výberu, plného humorných, ale aj dramatických situácií. Vitajte vo svete profesionálneho cestovateľa.
Na sklade
16,70 € 17,99 €

Železniční trať z Pardubic do Liberce na starých pohlednicích


Celobarevná publikace „Železniční trať z Pardubic do Liberce na starých pohlednicích“ autorů Karla Černého a Martina Navrátila mapuje jednu z nejvýznamnějších tratí rakouské monarchie (Jihoseveroněmecká spojovací dráha – k. k. Süd-Norddeutsche Verbindungsbahn), která později propojila Liberec, Hradec Králové a Pardubice s Vídní. Kniha nabízí reprodukce unikátních historických pohlednic z období první poloviny dvacátého století i dobových fotografií, plánů a jízdních řádů vybraných z fondů archivů i významných sbírek soukromých sběratelů.

Autoři chtějí prostřednictvím této publikace připomenout nejen nostalgii rakousko-uherské a prvorepublikové železnice, ale také vzpomenout na mistrovství projektantů, techniků a dělníků, kteří před více než půldruhým stoletím toto dílo vybudovali. K nejsložitějším úsekům trati patřilo sevřené údolí řeky Jizery, které ani ne na pěti kilometrech mezi Semily a Železným Brodem připravily při stavbě dráhy projektantům a stavitelům největší obtíže. Dráha se tu tak musela nad levým břehem Jizery prokousat čtyřmi tzv. Říkovskými tunely. Díky tomu, že atraktivní místo později zpřístupnila Riegrova turistická stezka vedoucí po pravém břehu řeky Jizery, s tunely pojmenovanými Říkovský č. I až IV vzniklo absolutně největší množství pohlednic z dráhy Pardubice – Liberec.
Vypredané
15,58 € 16,40 €

Posázavská dráha


Celobarevná publikace, plná historických fotografií, pohlednic, plánků drážních staveb a dalších dokumentů z konce 19. a první poloviny 20. století, je věnovaná nostalgické dráze vinoucí se podél řeky Sázavy. Ve skutečnosti jde o několik tratí, které jsou různé významem, dobou vzniku, majitelem, resp. provozovatelem a nakonec i vývojem.
První díl, věnující se úseku mezi dnešními městy Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou a Kácovem, představuje nejstarší část (úsek mezi tehdejším Německým Brodem a Světlou z roku 1870) na páteřní dráze společnosti Rakouská severozápadní dráha Vídeň–Praha/Děčín, kterou na přelomu 19. a 20. století, v době vyvrcholení druhé lokálkové vlny výstavby místních svépomocných drah, doplnily Místní dráha Německý Brod–Žďár (1898) a Místní dráha Světlá–Ledeč–Kácov (1903).
Nyní už stačí nasednout ve Žďáře do pomyslného vlaku a můžeme vyrazit proti toku času až do Kácova, malebné, dnes mezilehlé stanice, která pro svou autentičnost v minulých letech nejednou posloužila filmařům nabídkou moderními zásahy nedotčeného nádraží. Provázet nás bude – chvíli vpravo, chvíli vlevo – třpytící se hladina Sázavy. Co se nemění, je její krása a romantika, která odsud nezmizela a na níž se velkou měrou podílela i železnice.
Vypredané
16,03 € 16,87 €

Železniční tratě Ústecko-teplické dráhy


Celobarevná publikace mapuje jednu z nejvýznamnějších průmyslových tratí rakouské monarchie (k. k. privilegierte Aussig-Teplitzer Eisenbahn), jejíž stavba je spojena s těžbou hnědého uhlí. Kniha nabízí reprodukce unikátních historických pohlednic z období první poloviny dvacátého století i dobových fotografií, plánů a jízdních řádů vybraných z fondů archivů i významných sbírek soukromých sběratelů. Autoři chtějí prostřednictvím této publikace připomenout nejen nostalgii rakousko-uherské a prvorepublikové železnice, ale také vzpomenout na mistrovství projektantů, techniků a dělníků, kteří před více než půldruhým stoletím toto dílo vybudovali. Vedle původního úseku Ústecko-teplické dráhy (Ústí nad Labem – Teplice – Duchcov – Most – Chomutov) najdou čtenáři v knize i trasu tzv. severočeské transverzálky z Teplic přes Lovosice, Litoměřice a Českou Lípu do Liberce. Kniha je již osmá z řady Železniční tratě na starých pohlednicích.
Vypredané
14,69 € 15,46 €

Posázavský pacifik


Otevřením této knihy spustí čtenář pomyslné putování jednou z nejkrásnějších regionálních železnic v České republice. Spojnice stanic Světlá nad Sázavou a Čerčany přes Ledeč, Kácov, Zruč, Český Šternberk a Sázavu, podobně jako její posázavské a povltavské pokračování přes Vrané nad Vltavou, si zaslouží obdiv a úctu s ohledem na mistrovství projektantů, techniků a dělníků, kteří před více než stoletím toto dílo vybudovali.Publikace na 120 stranách prostřednictvím starých pohlednic, fotografií, ale i plánů a dalších dokumentů podrobně přibližuje krásy této obdivuhodné dráhy, jejíž název "Posázavský pacifik" v českých zemích není jen obyčejnou tratí, ale je pojmem, téměř obchodní značkou.
Vypredané
13,35 € 14,05 €

Na kraji sveta


Expedícia Beringov prieliv – Cesta prvých ľudí bola unikátna výprava, na ktorú sa Martin a Peter vydali v druhej polovici februára 2020. Ako prví Slováci mali prejsť pešo z ázijského na americký kontinent „suchou nohou“ – len pomocou vlastných síl, cez zamrznuté Beringovo more, kde teploty v zime klesajú až na -50°C.

Nápad na expedíciu dostal Martin Navrátil po svojej poslednej ceste na Čukotku za kmeňmi Čukčov. Stretol sa tam s pôvodnými etnikami tohto regiónu, ktoré podľa antropológov prešli v období približne 40 000 až 10 000 rokov pred naším letopočtom cez zamrznuté more z Ázie na nový kontinent a po prvýkrát ho osídlili. Práve touto cestou sa na americký kontinent dostalo dnešné pôvodné americké obyvateľstvo.
Kniha približuje nielen prípravu a priebeh celej expedíciu, ale aj všetky výzvy a komplikácie, s ktorými sa autori počas nej museli vysporiadať. Drsné arktické podmienky, mrazivé počasie, ľadové medvede a snežné búrky, ale aj krásna polárna žiara či ľudská dobrota na kraji sveta - to všetko je súčasťou príbehu o nesmierne náročnej ceste po stopách prvých ľudí, ktorí pred tisícmi rokov prešli z jedného kontinentu na druhý.
Vypredané
16,70 € 17,99 €