Andrew Newton

autor

Junior Biblia


Knižka ponúka ucelený prehľad Božieho slova od knihy Genezis až po Zjavenie Jána. Je bohato ilustrovaná a biblické príbehy sú prerozprávané jazykom primeraným pre mladých čitateľov. Text verne reprodukuje kľúčové pasáže z Biblie, vťahuje čitateľa do deja a prostredníctvom nádherných a výstižných ilustrácií mu pomáha pochopiť jadro biblických posolstiev. Obsahuje - úvodnú stranu s osobným venovaním - rady a odkazy na dôležité témy - 33 starozmluvných a 53 novozmluvných príbehov - prílohy biblických odkazov na 82 konkrétnych tém ako napr. "Duch Svätý", "Hnev", "Pokušenie" a podobne - krátke vysvetlenie k témam "Ako dosiahnuť spasenie" a "Ako rásť vo viere" - 6 strán na vlastné poznámky na konci knihy
Na sklade 1Ks
22,80 € 24,00 €