! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Katarína Nováková

autor

Kulinárna kultúra regiónov Slovenska


Kniha prináša etnologický pohľad na fenomén tradičnej regionálnej výživy obyvateľstva Slovenska. K jej napísaniu autorky inšpiroval fakt, že kulinárna kultúra je v súčasných humanitných disciplínach považovaná za fenomén, ktorý patrí k najstabilnejším a najvýraznejším identifikačným faktorom ľudských spoločenstiev. Slovenský text.
Vypredané
16,72 € 17,60 €

Tatranskí nosiči - Tatras porters


Autorka Katarína Slobodová Nováková chce čitateľom v tejto knihe priblížiť históriu i súčasnosť nosičského remesla na území Vysokých Tatier, kde sa profesia horských nosičov zachovala až do súčasnosti. Slovenský a anglický text.
Vypredané
9,41 € 9,90 €

Križovany nad Dudváhom – vlastivedná monografia


Reprezentatívna publikácia obce Križovany nad Dudváhom vyšla vo vydavateľstve Dajama pri príležitosti 715. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Je venovaná histórii obce a opisu spôsobu života jej obyvateľov. Najmä pre mladú generáciu je potrebné si pripomenúť minulosť našich predkov, ktorí po sebe zanechali veľa svedectiev, a to nielen vďaka svojej práci na poliach a gazdovských dvoroch, ale aj v mimopracovnom živote v podobe zachovaných ľudových zvykov a obyčajov. Keďže každá prítomnosť vyrastá z minulosti a každé dianie má okrem času i svoj priestor, kniha mapuje nielen zamestnanie, tradície, zvyky a celkový spoločenský život obce, ale podrobne charakterizuje aj prírodu a najmä históriu obce od jej prvej písomnej zmienky až po súčasnosť. Územie obce nie je izolovaným priestorom, ale je súčasťou širšieho trnavského regiónu, ktorého pečať nesie v každej oblasti života – od jazyka cez oblečenie až po tradičné obyčaje. Zároveň je však mikroregiónom, ktorý má v každej oblasti svoje špecifiká utvárané dlhodobým vývojom a ovplyvňované ľuďmi, ktorí v ňom žili. Publikácia je určená všetkým tým, ktorí majú obec radi, žijú v nej, pracujú a zvolili si ju za svoj domov. Je však venovaná aj návštevníkom obce, aby ju lepšie spoznali a zoznámili sa s tradíciami, zvykmi a obyčajmi jej obyvateľov.
Vypredané
11,35 € 11,95 €

Smolenice – vlastivedná monografia


Podrobná vlastivedná monografia obce Smolenice je ďalšou publikáciou a v poradí druhou vlastivednou monografiou z vydavateľstva Dajama. Obec Smolenice je významnou archeologickou, historickou, etnografickou i prírodnou lokalitou, ktorá si zaslúži mať kvalitne spracovanú monografiu.
Vypredané
18,95 € 19,95 €