! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Petr Novotný

autor

Epidemie delikvence


Tato publikace poslouží jako zdroj naprosto nezbytných informací pro výchovné poradce,učitele a vychovatele.Je vhodná také jako studijní materiál pro studenty pedagogiky,psychologie,kriminologie nebo speciální pedagogiky.Prospěšnou četbou se stane pro kriminalisty,juristy a sociální pracovníky,ale i pro rodiče nezletilců a mladistvých,u nichž se vyskytly i méně závažné výchovné problémy.Pomůže rovněž samotným provinilcům,aby také oni měli šanci dohlédnout k principům svého jednání.
U dodávateľa
8,31 € 8,75 €

Uzdravování psychickými prostředky


Kniha pre chorých aj lekárov. Passívne hltať lieky nestačí. Treba pochopiť, že kľúčom k nášmu zdraviu je naša myseľ. Autor komplexne preberá psychosomatické súvislosti: stratégie chorôb a stratégie obnovy zdravia; uzdravovanie psychickými prostriedkami; psychické príčiny najznámejších chorôb; päť životných stratégií; psychologické anamnézy.
U dodávateľa
16,67 € 17,55 €

Příliš chytré nemoci - spontánní uzdravení


Uchováme si zdraví vlastními silami až do vysokého věku? Unikneme předčasné smrti vzdor diagnostickým verdiktům? Vymaníme se i z geneticky podmíněných nemocí? Je spontánní uzdravení náhoda, nebo podléhá pevnýmzákonitostem? Proč jsou nemocnější nechtěné děti? Jak jemožné, že nebezpečně onemocníme v důsledku partnerských konfliktů? Proč spolu žijete nešťastně až do předčasné smrti? ptá se autor. Zkušenosti autora i zahraničních a českých lékařů s těžce nemocnými, předčasně umírajícími i spontánně uzdravenými zobrazují funkce „chytrých“ nemocí ve zcela novém světle. Publikaci ozvláštňuje vyprávění nemocných i umírajících, kteří se vzbouřili proti diagnostické nepřízni a svůj život uchránili. Jejich přístup podněcuje odvahu k vlastnímterapeutickýmaktivitám.
U dodávateľa
14,06 € 14,80 €

Extrémní sport ve starobním důchodu


Tato kniha podněcuje k dosažení zdravého, výkonného a šťastného stáří. Shrnuje životní příběhy sportujících veteránů, například 90letého maratonce, 76letého běžkaře, jenž stál na startu všech padesáti Jizerských padesátek, 82letého vytrvalostního běžce, který předbíhá v Běchovicích soupeře o desítky let mladší, 68letého cyklisty, jenž vyniká na Králi Šumavy i Author Cupu, 78leté otužilecké a vytrvalostní plavkyně, 66leté běžkařky s titulem Tvář Jizerské padesátky, která se na start postavila poprvé v 53 letech, a 70letého ironmana, jehož výkony doma i v zahraničí berou dech.
U dodávateľa
14,42 € 15,18 €

Nový občanský zákoník - Smluvní právo 2., aktualizované vydání


Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do smluvního práva? Orientujte se! Pochopte obecnou problematiku právních jednání. Objasníme vám základní zásady smluvního práva, specifika smluv uzavíraných se spotřebiteli, zejména smluv uzavíraných distančním způsobem a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory nebo smluv uzavíraných adhezním způsobem. Vysvětlíme, jak jsou nově chráněna práva slabší strany, jakým způsobem může být závazek splněn nebo zajištěn. Vyložíme převzetí a přistoupení k dluhu, postoupení pohledávky a postoupení smlouvy i změny v obsahu závazků. Věnujeme se i jednotlivým smluvním typům, především koupi, nájmu a pachtu, úvěru, zájezdu, dílu a pojištění. Aktualizované vydání reaguje na vývoj právní teorie i první judikaturu k problematice vzniku, realizace a zániku smluvních závazků.
U dodávateľa
6,21 € 13,81 €

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva 2., aktualizované vydání


Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do práva vlastnictví a věcných práv? Orientujte se! Vymezujeme přehledně pojem věc a členění věcí. Dále se věnujeme jednotlivým absolutním právům, tedy v první řadě držbě a vlastnictví, včetně možného nabytí vlastnického práva od neoprávněné osoby. Samostatně objasníme spoluvlastnictví a řešíme správu společné věci a oddělení a zrušení spoluvlastnictví. Speciálně se zaměřujeme na bytové spoluvlastnictví, především práva a povinnosti vlastníka jednotky. V neposlední řadě se věnujeme věcným právům k cizím věcem, především nově zavedenému právu stavby, ale i věcným břemenům, zástavnímu a zadržovacímu právu i nové úpravě správy cizího majetku. Nové vydání reaguje na novelu občanského zákoníku, která přinesla změnu především u svěřenských fondů
U dodávateľa
4,13 € 10,58 €

Pivařka 2


Zcela unikátní domovarnický projekt pokračuje! V novém, přepracovaném a doplněném vydání naleznete nejen zcela unikátní recepty, ale i rozpracovanou teoretickou část, která umožní bezproblémové vaření domácího piva i úplným začátečníkům. Ovšem i ostřílení praktici v Pivařce na druhou najdou velké množství praktických rad a návodů pro svou další práci. Kniha je samozřejmě opatřena i bohatou fotografickou přílohou, tabulkami, které vám usnadní přepočty a kapitolami o historii vaření piva. Všechny recepty jsou optimalizovány na stejné množství piva a počítají s dostupností vstupních surovin na českém trhu. A proti prvnímu vydání jsou optimalizovány tak, aby byly přístupné i úplným začátečníkům.
U dodávateľa
36,47 € 38,39 €

Od diagnózy rakoviny k uzdravení


Tato knížka poslouží onkologicky diagnostikovaným jako průvodce na cestě k uzdravení a zdravým poskytne informace jak rakovině předcházet. Onkolog prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., je přednostou Plicní kliniky a přednáší na Lékařské fakultě UK a ovlivnil vývoj onkologie doma i v zahraničí. Klinický psycholog a psychofyziolog PhDr. Petr Novotný zkoumá sociální a osobnostní nezaměnitelnosti onkologicky nemocných.
U dodávateľa
14,06 € 14,80 €

Marvel Action: Spider-Man 1


I když Peter Parker porazil už mnoho zločinců a překazil jim spoustu nekalých plánů, tou největší výzvou zůstává střední škola. Naštěstí mu při zvládání školy pomohou noví přátelé: Miles Morales a Gwen Stacyová!
Na sklade 2Ks
8,54 € 8,99 €

Marvel Action: Spider-Man 2 Pavoučí honička


Spider-Man se v napínavé Pavoučí honičce postupně musí utkat se mstivým Looterem a také s nebezpečným lovcem Kravenem. Štěstí, že se může spolehnout na své přátele Gwen a Milese!
U dodávateľa
9,49 € 9,99 €

Kdo je šťastný - je i zdravý


Autor pečuje o psychicky strádající a těžce nemocné, jimž se nemoc po úspěšné klasické léčbě vrátila, takže ztrácejí víru v uzdravení. Jeho klienti, především středního věku, bývají dlouhodobě stresování např. v partnerství, ve svých profesích nebo selháním při vylepšování světa, bližních i nejbližších. Zabývá se také zdravými a věkově pokročilými, kteří byli už ve středním věku spokojeni se svou profesí, se svými dětmi a partnery, žili ze dne na den a spokojovali se s tím, co jim samo spadlo do klína. K lepšímu měnili jen sebe, což autor nepovažuje za až tak velkou dřinu. PhDr. Petr Novotný vystudoval klinickou psychologii a psychofyziologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem řady knih, například Filozofie nemocí, Nemoc hodných lidí - rakovina, Příliš chytré nemoci a Tajemství hypnózy. Společně s onkologem prof. MUDr. Milošem Peškem, CSc., napsal publikace Zachraň svůj život a Od diagnózy rakoviny k uzdravení.
Na sklade 1Ks
14,06 € 14,80 €

Marvel Action - Avengers 3: Strachrousti


V komiksu Matthewa K. Manninga, Marcia Fiorita a Jona Sommarivy musí Avengers čelit titěrné, a přece nebezpečné hrozbě z vesmíru, svět napadli strachrousti. A kdo je tajemmný Fear Eater?
Na sklade 1Ks
9,49 € 9,99 €

Marvel Action - Spider-Man 3: Kočičí pomsta


V dalším napínavém i zábavném komiksu se Spidey a jeho přátelé Miles a Gwen musí vyrovnat nejen s rozpory mezi sebou, ale i s uprchlými leopardy a tajemnou kočičí zlodějkou.
Na sklade 2Ks
9,49 € 9,99 €

Marvel Action: Avengers 4 - Skutečná noční můra


V dalším napínavém komiksu je totální zmatek! Kdo ještě patří mezi Avengers a koho ovládá A.I.M.? A co když je to všechno jenom sen?
Na sklade 4Ks
9,49 € 9,99 €

Marvel Action: Spider-Man 4 - Souboj monster


Sotva se Spider-Man a jeho přátelé Miles a Gwen vypořádali s tajemnou Black Cat, objevil se před nimi mnohem větší a komplikovanější problém!
U dodávateľa
9,49 € 9,99 €

Mezigenerační učení


Mezigeneračnost je jedním z nejpřirozenějších aspektů učení, jež nás provází po celý život. Jsme zvyklí, že mezi učícím se a tím, kdo učí, je často výraznější věkový rozdíl. Obecně se předpokládá, že právě tento rozdíl zajistí dostatek informací, podnětů a zkušeností, jež mohou učícího se obohatit. V této knize se snažíme tuto „samozřejmost“ mezigeneračního učení zproblematizovat. Ukazujeme, že učební situace, v nichž se setkávají lidé z odlišných generací, jsou specifické v řadě ohledů: z hlediska obsahů učení, aktivity jednotlivých aktérů při poskytování a přijímání učebních podnětů, různorodostí učebních situací a příležitostí k nim. Aktéři mezigeneračního učení musí čelit různým výzvám, ale zároveň si mohou odnášet specifické benefity. Tuto specifičnost rozkrýváme v rovině teoretické, ale zejména empiricky výzkumem mezigeneračního učení v různých sociálních prostředích: ve škole, na pracovišti a v komunitách.
Na stiahnutie
11,20 €

dostupné aj ako: