Knižné kamarátstva | DOPRAVA ZADARMO od 15€!

Osho Rajneesh

autor

Osho - o dětech


Osho sa vedel zaujímavo a originálne vyjadriť snáď ku všetkému, čo sa týka ľudského života. Veľmi obľúbená je jeho trilógia O mužoch, O ženách a O deťoch. V knihe O deťoch rozpráva o rôznych typických a dôležitých vlastnostiach detí, ako je napríklad hravosť, nevinnosť alebo prirodzená inteligencia. Tiež odpovedá na rôzne otázky ohľadne tehotenstva, pôrodu, vzťahu medzi rodičmi a deťmi, výchovy, učenia a vzdelávania detí. Hoci sám deti nemal, jeho prenikavé duchovné vhľady a dokonalá znalosť ľudskej povahy mu umožňovala vyjadrovať sa aj k téme detí a ich výchovy. Áno, je pravda, že sám deti nemal - ale on sám bol kedysi dieťaťom, a to dieťaťom veľmi výnimočným; dnes by sme povedali, že veľmi problémovým... Oshovo vlastné detstvo bolo pre jeho vývoj a poznanie nesmierne dôležité. Práve vnímanie a vedomie dieťaťa zodpovedá "čistému" ľudskému duchu, ešte nezaťaženému nánosmi obáv, pochybností, pesimizmu, trpkosti a podobne. Toto je preto kniha, ktorá obsahuje veľa cennej inšpirácie nielen pre rodičov, vychovávateľov či učiteľov, ale pre každého jedného z nás.
Na sklade
8,46 € 8,90 €

Intuice


V tejto knihe Osho rozpráva o intuícii, ktorá je veľmi dôležitým nástrojom, ktorý sme my ľudia dostali do vienku. Intuícia predstavuje "partnerku" intelektu, lebo nám sprostredkuje informácie na celkom inej úrovni než rozum, ale aj než emócie. Dá sa povedať, že intuícia je vstupom do sveta vyššej skutočnosti, do duchovného rozmeru bytia... Svetoznámy guru Osho patrí k najobľúbenejším a najpopulárnejším duchovným učiteľom našej éry. Bol pôvodom z Indie, v druhej polovici života žil v USA. Vďaka svojej charizme, impozantnému vzhľadu a kontroverznosti ho tisíce ľudí nasledovali s priam fanatickou oddanosťou. To, čo hlásal, bolo v jeho dobe (70.-80. roky) do veľkej miery originálne: pokúšal sa spojiť tradičnú východnú múdrosť a meditatívny, od svetského života odpútaný duchovný štýl s racionalitou, praktičnosťou a telesnosťou Západu. Exituje veľa Oshových kníh, hoci on sám vlastne skoro nikdy nepísal. Tieto knihy sú prepisom prednášok, ktoré mával pred obrovským publikom vo svojom meditačnom centre v Indii, ale aj po celom svete. Intuice je kniha zo série tematicky usporiadaných, inšpirujúcich textov, vhodných nielen pre prívržencov tohto jedinečného učiteľa, ale pre každého, kto hľadá svoju autentickú podobu a svoju vlastnú cestu, pre každého, kto chce žiť naozaj duchovne, múdro a naplnene.
Na sklade
7,51 € 7,90 €

Kniha o egu


Osho vysvetľuje, v čom spočíva rozdiel medzi naším Ja a egom. Popisuje, ako sa ego správa a ako sa naopak prejavuje naše pravé Ja. Tvrdí, že spoločnosť, škola aj rodičia z nás od narodenia robia niekoho iného, než čo zodpovedá našej bytosti. Svojím typickým provokatívnym spôsobom potom ukazuje, ako tieto falošné masky zhodiť a získať svoju pôvodnú, prirodzenú prostotu – inými slovami, ako byť tým, kým skutočne sme, slobodne a hravo. Veľa priestoru venuje aj otázke duševného zdravia, psychických porúch a terapie; tiež meditácii, osvieteniu a láske.

Tak ako vo všetkých knihách, ktoré zachytávajú Oshovo učenie (on sám knihy nepísal), časť textu predstavujú otázky Oshových žiakov a jeho odpovede na ne.
U dodávateľa
10,64 € 11,20 €

Radost - Štěstí, jež pramení z nitra


V tejto knihe slávny guru hovorí o tom, čo je to šťastie. Rozlišuje medzi spoločensky stanovenými definíciami šťastia a úspechu, a medzi skutočným, vnútorným pocitom radosti a nadšenia. Za najdôležitejšie pokladá pochopiť, že radosť a šťastie nezávisia na vonkajších okolnostiach či dosiahnutých cieloch. Jedná sa o stav vedomia, ktorý pramení výlučne z nášho vnútra. Množstvo príkladov, rád a odvážneho rúcania zažitých predstáv má čitateľovi pomôcť tento stav vedomia dosiahnuť a objaviť čistú, nezávislú radosť, extatický stav bytia.
Na sklade
6,84 € 7,20 €

O strachu


Osho nás v tejto knihe vedie k prekonaniu strachu. Strach dokáže človeka paralyzovať natoľko, že nie je schopný prežívať život naplno a radostne. Strach je tiež najväčšou prekážkou pre poznanie seba samého. Na druhej strane, strachu sa nemôžeme úplne zbaviť, pretože teoreticky je tu vždy niečo, čoho sa je možné obávať – nikdy a v ničom nemáme žiadne ozajstné záruky a istoty. Prijatie životných neistôt znamená pochopiť pravú podstatu bytia. Poznanie, prijatie a prekonanie strachu je cestou do vlastného vnútra. Každý sa na ňu môže vydať a začať žiť intenzívnejšie.


Ako vo všetkých knihách tohto originálneho a zábavného majstra, aj tu sa nachádzajú rôzne anekdoty, staré príbehy, legendy a podobenstvá. Časť textu predstavuje odpovede na otázky Oshových poslucháčov (za svojho života veľa prednášal a diskutoval).
Strach, neistota, hrôza zo smrti, ale aj strach zo života. Nihilizmus, obmedzenia ega. Strach z intimity a lásky. Láska, pochopenie a dôvera ako zbrane proti strachu. Cesta meditácie a prekonania ilúzií... Takéto a mnohé ďalšie témy, myšlienky a inšpirácie prináša Oshova kniha o strachu.
U dodávateľa
8,54 € 8,99 €

Osho Zen Tarot


Zdá se vám život nejistý a plný pochybností? Hledáte nějaký zdroj inspirace? Osho Zen Tarot se zaměřuje na pochopení toho, co je tady a teď. Je to systém založený na zenové moudrosti, která říká, že vnější události jsou jednoduše odrazem našich myšlenek a pocitů, ačkoli ani nám samotným není často jasné, čeho se tyto myšlenky a pocity týkají.

Osho Zen Tarot nám pomáhá odpoutat pozornost od vnějšího dění, abychom mohli jasněji pochopit, co se děje uvnitř v našem srdci. Středověké karetní symboly zde byly nahrazeny současnými obrazy, takže významu jednotlivých karet porozumí i začátečník. Doplňující texty v doprovodné knize pak pomáhají obrazy interpretovat.
Na sklade
31,21 € 32,85 €

Emoce


Mějte neustále na paměti, že problémy si vytváříte jen vy sami, říká mistr Osho, jenž se zaměřuje na běžné otázky současnosti viděné z pohledu pradávné moudrosti. V této knize zdůrazňuje, že základem všech složitých životních situací jsou silné emoce, které nejsme schopni zvládat, čímž narušujeme osobní i pracovní vztahy a negativně ovlivňujeme své zdraví. A navíc řešíme věčné dilema, protože nevíme, zda máme emoce vyjadřovat, nebo potlačovat. Osho nabízí třetí variantu, jíž je pochopení kořenů emocí, jejich pozorování a zvládání.
U dodávateľa
8,44 € 8,88 €

Žiť podľa vlastných pravidiel


Ako prijať spoločenské pravidlá a zároveň zostať verný sám sebe?
Prečo sa človek tak často vzdiali od svojho skutočného “ja” a čo
s tým? Ako sa vyhnúť ľuďom so zlou energiou? Kniha Žiť podľa
vlastných pravidiel sa sústreďuje na najdôležitejšie životné otázky
každého človeka.
Prostredníctvom praktických príkladov, vtipných porovnaní
a diskusie s poslucháčmi nás Osho citlivo zoznamuje s odpoveďami,
ktoré sa týkajú kvality nášho vnútorného sveta a našej existencie.
Zrozumiteľne a jednoznačne ukazuje, aké sú prednosti života
podľa vlastných pravidiel, ako ho docieliť a zároveň sa nevykoreniť
zo spoločnosti a prečo sú ľudia, ktorí sa o to snažia, takí dôležití, ale
zároveň zriedkaví.
Na sklade
7,59 € 7,99 €

Szabadság


Vypredané
12,14 € 12,78 €

Érettség


Légy az, aki vagy. Sose akarj más lenni, és akkor érett leszel. Az érettség nem más, mint hogy elfogadod az önmagaddá válással járó felelősséget, bármi legyen is az ára. Mindent kockára teszel, csak, hogy önmagad lehess - erről szól az érettség. A Viagra és a plasztikai sebészet korában, egy olyan kultúrában, amely az ifjúság megszállottja, és minden áron el akarja kerülni az öregkort, nagy bátorságra vall feltenni a rég elfeledett kérdést: Mit nyerhetünk az öregedés folyamatával? Mi előnyünk származik abból, ha elfogadjuk ezt a természetes jelenséget, és nem törekszünk minden erőnkkel arra, hogy egész a sírig megőrizzük fiatalságunkat és annak minden gyönyörét? Osho visszavezet bennünket a gyökerekig, és megmutatja, hogyan nőhetünk fel, hogyan válhatunk érett emberré ahelyett, hogy egyszerűen csak megöregednénk. Az érettség belső növekedés, szemben az öregedéssel, amely pusztán testi folyamat. Emlékeztet rá, milyen boldogság vár ránk kapcsolatainknak és személyes céljaink elérésének köszönhetően, amit egyedül az igazi érettség hozhat el számunkra. Felvázolja az élet tíz fő korszakát a gyermekkor énközpontú univerzumától kezdve az iskola időszakán, majd a bölcsesség kivirágzásán át az időskor bölcs higgadtságáig.
Vypredané
10,93 € 11,50 €

Změna hýbá světem


Ve výběru textů ze svých přednášek Osho v hlavních rysech naznačuje změny, které považuje za kritické pro budoucí vývoj, a hlavně pak pro šťastnou budoucnost, která je v dosahu nás všech. Osho nabízí jedinečný pohled na změnu: odkud musí přijít, aby byla účinná, proč naše snahy přivodit změnu v minulosti selhaly a jaký odpor můžeme očekávat od těch, kteří mají zájem na zachování status quo. Předestírá řadu návrhů praktických kroků, které musíme učinit, pokud chceme opravdu začít léčit rány této planety.
Na sklade
8,44 € 8,88 €

Soucit - Vrchol lásky


Osho zde nabízí svůj vlastní pohled na to, co je to soucit a opravdová láska. Vysvětluje rozdíl mezi soucitem a citem, mezi formální potřebou konat dobro a hlubokým pochopením, sjednocením se s jinou bytostí.
Na sklade
8,17 € 8,60 €

O životě a smrti


Oblíbený guru mluví v této své knize bez zábran o smrti. Toto téma není možné tabuizovat, protože pokud chcete opravdu žít, musíte se vyrovnat i s myšlenkou na smrt.Najdete zde odpovědi na různé situace, a pokud je pro vás toto téma zrovna aktuální, Osho vám poskytne hlu-bokou, nádhernou inspiraci, a hlavně se ve vás probudí touha po plném životě."Já vám žádnou útěchu neposkytnu. Neřeknu vám: „Duše je věčná. Nebojte se, nikdy nezemřete. Zemře pouze tělo.“ Vím, že je to pravda, ale na tuhle pravdu musí každý přijít sám. Nenaučíte se to na základě ně-jakého tvrzení a nelze to sdělit ani žádným jiným způ-sobem: musíte to zažít".
U dodávateľa
9,41 € 9,90 €

Svoboda - Odvaha být sám sebou


Osho rozpráva o tom, čo je to skutočná sloboda. Hovorí o troch rozmeroch slobody: fyzickom, psychologickom a duchovnom. Varuje před zotročovaním, ktoré na ľuďoch páchajú štát, politické systémy a náš bežný spôsob vzdelávania. Tvrdí, že slobodný nie je ani ten, kdo sa cíti byť príslušný k nejakému náboženstvu. Sloboda je okrem iného možnosť rozmýšľať vlastným spôsobom a sám hľadať odpovede na rôzne otázky. Vrcholom slobody je podľa Osha uvedomenie, že nie sme ani telom, ani mysľou – uvedomenie, ktoré prichádza ako výsledok meditácie. Takéto čisté vedomie, spojené s tvorivosťou a inteligenciou, je jediným stavom hodným skutočného, prebudeného človeka.
Na sklade
7,22 € 7,60 €

Tvořivost


V tejto inšpirujúcej knihe Osho vysvetľuje, čo je to tvorivosť. Tvorivosť nemusí byť nevyhnutne spájaná s umeleckou tvorbou – jedná sa skôr o vnútorný stav, o spôsob, akým sa venujeme akejkoľvek činnosti. Byť tvorivý znamená tešiť sa zo života a prežívať všetko nanovo, sviežo, nezaťažene. Tvorivý človek miluje to, čo robí, a nestará sa o to, či sa dočká uznania a úspechu. Podstatná časť textu je venovaná problematike uvoľnenia a zbavenia sa tzv. psychologickej pamäte a všetkého naučeného. Aby sme mohli byť skutočne tvoriví, nesmieme stále opakovať zaužívané myšlienky a dodržiavať stanovené normy. Poslušnosť, perfekcionizmus a prílišná aktivita znemožňujú prežívať každú situáciu naplno, tu a teraz, a v prípade potreby primerane, tvorivo konať. Ak máte pocit, že je váš život bezútešný, nudný alebo obmedzujúci, táto kniha vás dokáže skutočne prebrať!
U dodávateľa
8,17 € 8,60 €