Osho Rajneesh

autor

O emocích


Osho je jedným z najviac provokujúcich a inšpirujúcich duchovných učiteľov našej doby. V tejto knihe nám pomáha pochopiť korene emócií a poskytuje informácie o tom, ako lepšie zvládať svoje reakcie a dozvedieť sa viac o sebe aj druhých. Oshov jedinečný vhľad do podstaty ľudskej mysle a srdca ďaleko presahuje konvenčnú psychológiu. Učí nás, ako môžeme plnšie prežívať svoje emócie a tvorivo s nimi zaobchádzať tak, aby sme žili bohatším životom. Vďaka tejto knihe pochopíte, čo to vlastne znamená byť emocionálne zdravý; svoje emócie ani nepotláčať, ani s nimi nebojovať, ale ani nimi neterorizovať svoje okolie (a ani seba samého!). Hnev, smútok, láska, vášeň... na druhej strane odpútanosť, schopnosť všetko iba pozorovať, zaujať odstup... to je pre mnohých ľudí priam neriešiteľná dilema. Osho vás však veľmi šikovne prevedie búrkami emócií až k tomu miestu vo vašom vnútri, kde vládne stály pokoj, ticho, láska a úcta k životu.
Na sklade 2Ks
12,54 € 13,20 €

Změna hýbá světem


Ve výběru textů ze svých přednášek Osho v hlavních rysech naznačuje změny, které považuje za kritické pro budoucí vývoj, a hlavně pak pro šťastnou budoucnost, která je v dosahu nás všech. Osho nabízí jedinečný pohled na změnu: odkud musí přijít, aby byla účinná, proč naše snahy přivodit změnu v minulosti selhaly a jaký odpor můžeme očekávat od těch, kteří mají zájem na zachování status quo. Předestírá řadu návrhů praktických kroků, které musíme učinit, pokud chceme opravdu začít léčit rány této planety.
Na sklade 1Ks
8,44 € 8,88 €

Cesta k upokojeniu mysle


Slávny duchovný učiteľ rozpráva o meditácii. Vysvetľuje rozdiel medzi bežným stavom mysle a stavom vedomia pri meditácii. Odpovedá na typické otázky, ktoré vznikajú, keď sa človek začne učiť meditovať. A nakoniec uvádza niekoľko originálnych meditačných postupov. Zmyslom meditácie, ako aj celého Oshovho učenia, je presvedčenie, že náš život má byť plný radostnej extázy a uvoľneného plynutia so životnou energiou.
U dodávateľa
7,51 € 7,90 €

OSHO o ženách (česky)


Veľký guru rozpráva o týchto témach: žena-muž, feminizmus, sexualita, homosexualita, manželstvo, láska, vzťah, materstvo. Text vznikol ako odpovede na otázky Oshových žiakov. Mnohé z týchto otázok oslovia väčšinu z nás, takže kniha prináša univerzálny hlbší pohľad na to, ako prežíva určité veci žena, alebo v čom vlastne spočíva podstata ženstva, ženskosti, ale aj konkrétnych prejavov, správania a myslenia dnešných žien. Ako vždy, Osho vyzdvihuje slobodu, otvorenosť, zraniteľnosť v pozitívnom slova zmysle, lásku, ktorá nikoho nespútava a nič nevyžaduje. Osho, hoci je muž, rozpráva s nesmiernym pochopením a citom napríklad aj o materstve. Jeho empatia a zmysel vidieť krásu v existencii a našom ľudskom prežívaní je naozaj veľmi inšpirujúca a privádzajúca k prebudeniu.
Na sklade 2Ks
7,59 € 7,99 €

Soucit - Vrchol lásky


Osho zde nabízí svůj vlastní pohled na to, co je to soucit a opravdová láska. Vysvětluje rozdíl mezi soucitem a citem, mezi formální potřebou konat dobro a hlubokým pochopením, sjednocením se s jinou bytostí.
U dodávateľa
8,17 € 8,60 €

Zralost


Oblíbený duchovní učitel Osho mluví o zralosti jako o výsledku lidského růstu. Jedná se přitom o vertikální růst směrem k duchu, k Bohu, pryč od světa. Rozebírá zde život člověka podle sedmiletých cyklů a nemálo pozornosti se v této souvislosti věnuje otázce sexuality a jejích přirozených proměn, které mnoha lidem moderního západního světa dělají potíže.
Na sklade 1Ks
8,17 € 8,60 €

Láska, svoboda, samota


Mimoriadne obľúbený duchovný učiteľ Osho hovorí o medziľudských vzťahoch vo svetle neschopnosti väčšiny ľudí byť sám. Vysvetľuje, že skutočná láska nie je závislá a majetnícka. Rozpráva o egu, duši a radostných mystických stavoch, ktoré sa dajú nachádzať tak v samote, ako aj v spojení s inými ľuďmi. Venuje sa téme sexu, pretože práve sexuálna stránka vzťahov býva zle pochopená a vedie k veľkému utrpeniu, aj téme spolužitia, rodiny a rôznych typov vzťahov. Odpovedá na časté a odveké otázky typu: Je lepšie žiť celý život s jedným človekom, alebo striedať partnerov? Ako zistím, či je do mňa niekto naozaj zamilovaný a nehrá len nejakú hru? Aký je rozdiel medzi vnútornou odpútanosťou a ľahostajnosťou? Aký je rozdiel medzi sexuálnou túžbou a láskou? ... a mnohé ďalšie. Názory majstra sú inšpirujúce, povznášajúce a oslobodzujúce. A vždy smerujú k väčšej, hlbšej a priestrannejšej láske.
Na sklade 4Ks
10,64 € 11,20 €

Osho o mužích


Osho ve své monotematicky zaměřené knize po-užívá různé archetypy (Adam, Robot, Žebrák, Milenec, Politik, Hazardér a Tvůrce), aby vysvětlil, jak muži fungují a jak mohou dospět k osvobození a k plnohodnotnému a naplněnému životu.
Na sklade 2Ks
10,36 € 10,90 €

Osho - o dětech


Osho sa vedel zaujímavo a originálne vyjadriť snáď ku všetkému, čo sa týka ľudského života. Veľmi obľúbená je jeho trilógia O mužoch, O ženách a O deťoch. V knihe O deťoch rozpráva o rôznych typických a dôležitých vlastnostiach detí, ako je napríklad hravosť, nevinnosť alebo prirodzená inteligencia. Tiež odpovedá na rôzne otázky ohľadne tehotenstva, pôrodu, vzťahu medzi rodičmi a deťmi, výchovy, učenia a vzdelávania detí. Hoci sám deti nemal, jeho prenikavé duchovné vhľady a dokonalá znalosť ľudskej povahy mu umožňovala vyjadrovať sa aj k téme detí a ich výchovy. Áno, je pravda, že sám deti nemal - ale on sám bol kedysi dieťaťom, a to dieťaťom veľmi výnimočným; dnes by sme povedali, že veľmi problémovým... Oshovo vlastné detstvo bolo pre jeho vývoj a poznanie nesmierne dôležité. Práve vnímanie a vedomie dieťaťa zodpovedá "čistému" ľudskému duchu, ešte nezaťaženému nánosmi obáv, pochybností, pesimizmu, trpkosti a podobne. Toto je preto kniha, ktorá obsahuje veľa cennej inšpirácie nielen pre rodičov, vychovávateľov či učiteľov, ale pre každého jedného z nás.
Na sklade 2Ks
8,46 € 8,90 €

O životě a smrti


Oblíbený guru mluví v této své knize bez zábran o smrti. Toto téma není možné tabuizovat, protože pokud chcete opravdu žít, musíte se vyrovnat i s myšlenkou na smrt.Najdete zde odpovědi na různé situace, a pokud je pro vás toto téma zrovna aktuální, Osho vám poskytne hlu-bokou, nádhernou inspiraci, a hlavně se ve vás probudí touha po plném životě."Já vám žádnou útěchu neposkytnu. Neřeknu vám: „Duše je věčná. Nebojte se, nikdy nezemřete. Zemře pouze tělo.“ Vím, že je to pravda, ale na tuhle pravdu musí každý přijít sám. Nenaučíte se to na základě ně-jakého tvrzení a nelze to sdělit ani žádným jiným způ-sobem: musíte to zažít".
Na sklade 1Ks
11,39 € 11,99 €

Odvaha - Radost z nebezpečného života


Známy guru hovorí o odvahe ako o základnom princípe skutočného duchovného života. Odvaha znamená nedržať sa striktne nijakej viery či názorov, sprostredkovaných inými ľuďmi, ale ponárať sa do vždy novej a nepredvídateľnej prítomnosti. Odvaha znamená mať radosť z nebezpečného života, lebo zúfalá potreba bezpečia a pohodlia ľudstvo degenerujú. Odvaha znamená nepreberať názory a skúsenosti iných, ale riadiť sa svojou vlastnou skúsenosťou.
Na sklade 1Ks
8,54 € 8,99 €

Intuice


V tejto knihe Osho rozpráva o intuícii, ktorá je veľmi dôležitým nástrojom, ktorý sme my ľudia dostali do vienku. Intuícia predstavuje "partnerku" intelektu, lebo nám sprostredkuje informácie na celkom inej úrovni než rozum, ale aj než emócie. Dá sa povedať, že intuícia je vstupom do sveta vyššej skutočnosti, do duchovného rozmeru bytia... Svetoznámy guru Osho patrí k najobľúbenejším a najpopulárnejším duchovným učiteľom našej éry. Bol pôvodom z Indie, v druhej polovici života žil v USA. Vďaka svojej charizme, impozantnému vzhľadu a kontroverznosti ho tisíce ľudí nasledovali s priam fanatickou oddanosťou. To, čo hlásal, bolo v jeho dobe (70.-80. roky) do veľkej miery originálne: pokúšal sa spojiť tradičnú východnú múdrosť a meditatívny, od svetského života odpútaný duchovný štýl s racionalitou, praktičnosťou a telesnosťou Západu. Exituje veľa Oshových kníh, hoci on sám vlastne skoro nikdy nepísal. Tieto knihy sú prepisom prednášok, ktoré mával pred obrovským publikom vo svojom meditačnom centre v Indii, ale aj po celom svete. Intuice je kniha zo série tematicky usporiadaných, inšpirujúcich textov, vhodných nielen pre prívržencov tohto jedinečného učiteľa, ale pre každého, kto hľadá svoju autentickú podobu a svoju vlastnú cestu, pre každého, kto chce žiť naozaj duchovne, múdro a naplnene.
Na sklade 2Ks
7,51 € 7,90 €

Svoboda - Odvaha být sám sebou


Osho rozpráva o tom, čo je to skutočná sloboda. Hovorí o troch rozmeroch slobody: fyzickom, psychologickom a duchovnom. Varuje před zotročovaním, ktoré na ľuďoch páchajú štát, politické systémy a náš bežný spôsob vzdelávania. Tvrdí, že slobodný nie je ani ten, kdo sa cíti byť príslušný k nejakému náboženstvu. Sloboda je okrem iného možnosť rozmýšľať vlastným spôsobom a sám hľadať odpovede na rôzne otázky. Vrcholom slobody je podľa Osha uvedomenie, že nie sme ani telom, ani mysľou – uvedomenie, ktoré prichádza ako výsledok meditácie. Takéto čisté vedomie, spojené s tvorivosťou a inteligenciou, je jediným stavom hodným skutočného, prebudeného človeka.
Na sklade 1Ks
8,17 € 8,60 €

Léčení duše


Kniha nabízí bohatý výběr jednoduchých postupů, které se zabývají řešením stresu bez použití chemie. Na jejích stránkách naleznete lék na vše – od bolesti hlavy po nespavost, od nejasných pocitů mírného neklidu, jež zažíváme někdy všichni, po další velmi specifické problémy, kterými jsou například skoncování s kouřením či změna stravování.
U dodávateľa
7,22 € 7,60 €

Promluv k nám o lásce


Knihy, jako je Prorok, jsou ve skutečnosti daleko posvátnější než ty, které se za svaté vydávají. Umožňují nám zachytit záblesk téže zkušenosti, která stála za jejich vznikem. Velikost onoho prožitku nelze vtěsnat do slov, ale něco přec... sand an i celou růži ne, jen pár okvětních lístků... A ony jsou důkazem, že růže existuje. Stačí, abyste otevřeli okno; vánek je pak může přinést k vám. Lístky, které spolu s vánkem proniknou do nitra vaší bytosti, jsou pozvánkou z neznáma...
Na sklade 1Ks
12,85 € 13,53 €

Tři poklady Tao


Míjejí staletí, králové přicházejí a odcházejí, císařské říše vzkvétají a upadají, ale Lao-c, Buddha, ježíš, Kršna, ti zůstávají. Jsou jako věčné hvězdy - klidní a neměnní ukazují směr těm, kdo jsou připraveni nechat se vést, vlévajíce všechno, c o mají, do srdcí, jež jsou otevřená.
Na sklade 1Ks
17,77 € 18,70 €