István Ráth-Végh

autor

Magyar kuriózumok


"Skultéty László, a világ legöregebb katonája; Gasparek, a garázda vámpír; Az emlékezőtehetség csodái; A görgői kétfejű gyerek; Békák az emberben; Az evés illemtana; XIX. századi szerelmi levelező; Az első magyar dadaista; Helmeczy, ki a szókat elmetszi; Haynau bűnhődése a londoni sörgyárban" - íme, egy csokorra való cím a könyvből. A szerző, Ráth-Végh István, igaz, jogásznak készült, dolgozott is törvényszéki bíróként és ügyvédként, írt drámákat és jogtudományi munkát, volt különféle lapok munkatársa, de a vérbeli "ráth-véghi" műfaja a kultúrtörténeti, jelesül a kultúrtörténeti érdekesség. Első ilyen témájú könyvében az 1934-ben megjelent "Magyar kuriózumok"-ban is érdekességeket gyűjtött össze, és persze, akkurátus ember lévén, bírált és értékelt. A kuriózumok e gyűjteménye egyedülálló.
Vypredané
14,25 € 15,00 €

Čarodejnice a inkvizícia


Nemaľujte čerta na stenu! Akože to bolo v stredoveku? Čomu všetkému verili naši predkovia? Ako sa vyvolávali démoni? Kedy bude koniec sveta? Mágia, alchýmia a okultizmus. A čo najrozmanitejšie povery? Ako liečili lekári za dávnych čias? Zázračné lieky? Nesmrteľný gróf Saint Germain? Ľúbostné čary, ale aj pričarenie impotencie. Čo sa dialo na bosoráckom rákoši? Besnenie inkvizície a prenasledovanie bosoriek. Akých že bosoriek, čarodejníc a strigôňov ?– Nevinných žien a dokonca nezletilých , malých detí! Posledné procesy s bosorkami, hanba a výsmech nielen práva, ale i zdravého rozumu! Ako si šľachta žila a hodovala. Pán je i v pekle pánom. Ceremónie, španielska etiketa. Vymyslené šľachtické rodokmene, ale i pokrytectvo, galantéria a úradné milenky.
Na sklade 2Ks
11,40 € 12,00 €

A pénz komédiája


„Polgárnál, pórnál, más szegény embernél nem számított a becsületszó. Egyéb biztosíték kellett. A Biblia szövegével táplálkozó középkornak kettős erkölcsére jellemző példa volt a feleség mint zálogtárgy. A férj zálogba adhatta a feleségét, és beutalhatta – nem rendes vendégfogadóba, hanem abba a nyilvánosházba, amelynek gazdájától a pénzt kölcsönvette. Ott a gazda – jogi nyelven szólva – „gyümölcsöző letétként” kezelhette, vagyis kötelezhette, hogy vegyen ő is részt a többi bennlakó hivatásának gyakorlásában. A városi tanácsok mégis megszorították a családfői hatalmat, s az erkölcsös jogügylethez az asszony beleegyezését is megkívánták. Azzal azután a törvény nem törődött, hogy a férj milyen eszközökkel csikarta ki a beleegyezést. Az épületes joggyakorlat szépen megfért azzal a felfogással, amely a megesett lányra és a törvénytelen szülöttre rásütötte a becstelenség bélyegét.” (részlet a könyvből)
Vypredané
10,58 € 11,14 €

Két évezred babonái


A régi ember nem érte be azzal, hogy csupán a környező világot népesítse be babonás jelenségekkel. Magához az emberhez is babonás képzeteket fűzött s nem egy közülük örökül maradt apáról fiúra, fiúról unokára. A régi kalendáriumok tele voltak piros betűs napokkal. S úgyszólván ahány nap annyi babona. Ezeket a nép többnyire az ünnep vallási jelentésével kapcsolta össze s eszébe sem jutott, hogy akárhány ünnepnapnak eredetét a pogány ókorban lehet megtalálni. Sok, sok tévedésen kellett az embernek átküzdenie magát, hogy végül megismerhesse az őt környező világot. A régi tudós éppen úgy tévelygett a babonák ősbozótjában, mint a hétköznap embere. Temérdek tévhit fonódott iszalagként köréje; fogvatartotta, nem engedte, hogy kivergődhessék a fojtogató sűrűből.
Vypredané
9,10 € 9,58 €