% Zľavy na hry %

Milan Rúfus

autor

Dielo III. (Neskorý autoportrét, Čítanie z, ...)


Rúfusova poézia zbierok Neskorý autoportrét (1992), Čítanie z údelu (1996), Vážka (1998) a rozsahom najmenšej zbierky Malá nočná hudba (1998), ktorú tvorí iba dvanásť básní, je motivicky rôznorodá; výnimkou sú básne domova" v prvom cykle Vážky. V kn ihách je významnýrozmer životnej úvahy, ktorý bol výrazne prítomný užv autorovej zbierke Prísny chlieb (1987). V básnikovejtvorbe sa k slovu dostávajú aj veci celkom osobné. V popredí sú motívy ľudského rodu, domova, jesene ľudského života, smrti a poézie. Jednotlivé motívy nadobúdajúúvahové dimenzie, máme tu do činenia s básňou ako reflexiou, myslením. Starnutie básnik chápe ako zostupovanie k podstate a takto chápe aj poéziu písanú v neskoršom veku. Autorova tvorba vždy mierila k podstate, alev novom období toto zostupovanie nadobúda novú vyhranenosť i nové významy. Medzi veršami o situácii starnúceho lyrického subjektu čítame takéto neľútostné verše; Čakanka ešte, akože inak, čaká, / Tak ako v čase detstva. Ibaže / sama už nevie, n a čo" (Také dni, Neskorýautoportrét). Zostupovanie k podstate ako vystupňované nemilosrdné obnažovanie pravdy sa však v Rúfusovejpoézii deväťdesiatych rokov nepremieta iba v reflektovaní životnej jesene, ale - a to ešte vo väčšej miere - v reflekto vaní človeka a sveta a domova. Najmä z tohto dôvodu básnikova poézia, hoci má rozličné polohy, zvyčajne nie je rozradostňujúcim čítaním. V bilančných charakteristikách pred nami Rúfus vystupuje ako básnik ľudského trápenia, bolesti.
Vypredané
9,40 € 9,89 €

Dielo VI - Sobotné večery/Tiché papradie


Šiesty zväzok edície DIELO MILANA RÚFUSA obsahuje zbierky Sobotné večery(1979) a Tiché papradie(1990)
Vypredané
9,40 € 9,89 €

Lacná kniha Chlapec maľuje dúhu a iné (-50%)


Milan Rúfus bol žijúcim klasikom slovenskej umeleckej spisby. Výber Chlapec maľuje dúhu a iné, ktorý edične pripravila literárna vedkyňa Eva Jenčíková, sa usiluje v rámci daných možností jedného - hoci rozsiahleho - zväzku predstaviť básnické dielo Milana Rúfusa a jeho osobnosť čo najúplnejšie. Takto koncipovaný súbor umožňuje čitateľovi vytvoriť si predstavu o šírke básnikovho tematického záberu, o bohatosti motivickej výstavby jednotlivých básní a zbierok, o rozmanitosti umeleckého videnia a tvarovania lyrickej výpovede. Za náležité pokladáme aj to, že editorka neobišla ani tvorbu pre deti, ktorej Rúfus venoval nemálo zo svojho umeleckého talentu (i keď, prirodzene, nemá tu rovnaký priestor ako poézia pre dospelých).
Vypredané
5,81 € 11,62 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Milan Rúfus (-50%)


Prvá, dlhoočakávaná kniha o našom najväčšom básnikovi posledných desaťročí. Imrich Vaško ju začal písať ešte za života Milana Rúfusa. Ani básnik, ani autor sa však jej vydania nedožili, a tak táto jedinečná výpoveď Rúfusovho súčasníka a priateľa vychádza posmrtne. Vysokoškolský pedagóg a literát Imrich Vaško zomrel 9. 2. 2010.
Vypredané
1,50 € 3,00 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Mechúrik Koščúrik (-50%)


Veršovaná rozprávka pre deti s ilustráciami Oľgy Bajusovej.
Vypredané
2,29 € 4,58 €

dostupné aj ako:

Mechúrik Koščúrik


Veršovaná rozprávka pre deti s ilustráciami Oľgy Bajusovej.
Vypredané
4,35 € 4,58 €

dostupné aj ako: