! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Sándor Sík

autor

Maradék magyarok


Sík Sándor rendkívül tevékeny életét úgy jellemezhetjük, mint aki egy személyben volt piarista szerzetes, szépíró, irodalomtudós, kiváló pedagógus, műfordító, cserkészvezető és a katolikus költészet megújítója. Életét végigkísérte a piaristák szellemisége, tanulmányait és - tartományfőnökként - munkáját is a rendnek szentelte. Dolgozott a magyar irodalom professzoraként Szegeden, segédszerkesztőként az Élet című folyóiratnál és főszerkesztőként a Vigiliánál. Az I. világháború idején egy évet töltött lelkipásztorként a doberdói harctéren, melynek során a menekülést és bujkálást is meg kellett tapasztalnia. A harcok iszonyata, rémülete, bizonytalansága éppúgy része lett költeményeinek, mint a buzdító, szüntelenül remélő, boldog örvendezés, mely mélyen gyökerező hitének legszebb megnyilvánulása. Jelen kötetünk Sík Sándor hazafias lelkületének, mély keresztény hitének, a magyarságot érintő történelmi eseményeknek, a magyar megmaradásnak és miként Baróti Dezső találóan megfogalmazta, a költő "szeplőtlen hazaszeretetének" állít emléket.
Na sklade 1Ks
7,47 € 7,86 €

Szent Árpádok útmutatása - válogatott írások, versek


Ezer év óta mit sem változott a magyar sors: akkor is választás előtt álltunk, mint ahogy most is. Szent István meghallgatta a szeretet szavát és előre vezette Nemzetét a krisztusi úton, ezért voltunk ezer évig nyugat és kelet bástyája.Most, hogy az egyesülő Európa leakarná rázni magáról a keresztet, megint döntenie kell a magyarságnak: Istennel akarnak-e lenni, vagy nélküle, meghallgatjuk-e a szent Árpádok üzenetét?Sík Sándor majd' száz év után is megszólít:Csak hitünkben maradhatunk meg magyarnak az elkövetkezőkben!
Vypredané
6,96 € 7,33 €

Isten tenyerén-Sík Sándor versek CD mellélkettel


Sík Sándor piarista pap költő huszonnégy népszerű verse szerepel e kis kötetben, melyhez CD-melléklet társul, amelyen Sinkovits Imre előadásában hallhatók a költemények. A könyvben a szerző életét és munkásságát, költészetét tárgyaló tanulmány olvasható a neves író, költő, irodalomtörténész, Sík Sándor személyes jó barátja, Rónay György tollából.
Vypredané
7,23 € 7,61 €

Karácsonyi álom


Sík Sándor, az egykori piarista szerzetes, rendtartományfőnök, költő és irodalomtudós méltatlanul feledésre ítéltetett a 20. század második felében. Szellemi örökségét döntő részben a piarista iskolák, műhelyek gondozták. Költészetében kereste az új utakat, a hívő ember megnyilatkozási formáit, ugyanakkor őrizte a magyar keresztény lírai hagyományt is. E gazdag, sokszínű életmű újrafelfedezésére vállalkozik a kötet, melyben a karácsonyi ünnep gondolatköréhez tartozó költemények és az istenes versek kerültek egy-egy csokorba. Jézus születésének ünnepe a keresztény egyház kiemelkedő eseménye, Sík Sándor poézisának is fontos ihletője. Elfogódva vall a karácsony csodájáról, és megejtő szépséggel festi meg Mária alakját, aki csókkal hajol a jászolka fölébe. Istenes verseiben a költő sorai a hit misztériumát fejezik ki, a megfoghatatlan és láthatatlan, csak a lelkünk által érzett Istent, akit azonban folyamatosan keresünk, sokszor egy életen át, mert maga a Teremtő kódolta lelkünkbe ezt a csillapíthatatlan vágyat.
Vypredané
6,75 € 7,11 €

Ének minden emberhez - Versek minden napra


Nem, kishitű, ne bánd a holnapot: A rendelés a forró mába küldött. A rőt aszálytól pattogzik a föld, Tágong feléd a lelkek szomjúsága, Tőled esengnek élő harmatot, A munka ég: rabló lennél, ha most az izzó percet kis magadra szánnád! Egyetlen egy a szükséges: szeress! És tégy, amint az Isten adta tenned. Mindenkié vagy, mert mindenkihez Küldött szeretni, aki a szerelmes Keresztről a világot átölelte. Egy s tied csak, áldott életednek Értelme, célja, foglalatja: Testvér! Ezt, ezt az egyet, ezt mondd, ezt imádkozd Életeddel és haláloddal.
Vypredané
12,89 € 13,57 €