Vincent Šikula

autor

Vincent Šikula
Vincent Šikula, prozaik, básnik, autor kníh pre deti a mládež, publicista, dramaturg, ale aj muzikant. Zanechal po sebe umelecky hodnotné a rozsiahle dielo.

Jeho umelecký talent sa najviac prejavoval v próze a poézii, no po celý život aj v písomne nezachytenej hudbe, jeho tretej vášni.
      Patrí k najvýraznejším a umelecky najpriebojnejším osobnostiam našej národnej spisby druhej polovice 20. storočia. Jeho debutová zbierka poviedok mala názov Na koncertoch sa netlieska (1964) a v tom istom roku vyšla ďalšia Možno si postavím bungalov. Príbehy poviedok sú založené na autentickom zážitku zo stretnutí so zaujímavými ľuďmi rôznych profesií a záujmov. V novele S Rozarkou (1966) rozvinul baladický príbeh mentálne postihnutej dievčiny, v ktorej napriek dospelosti zostalo zakódované detské videnie sveta. Kniha poviedok Nebýva na každom vŕšku hostinec (1966) je obrazom životných príbehov ľudí zo spoločenskej periférie, ktorí sú však často obdarení veľkou vnútornou silou. V zbierke poviedok a noviel Horská robota (1968) sa vrátil k osudom hrdinov, akých zobrazil v prvých dvoch knihách. V prózach okrem známeho prieniku do citového sveta postáv rozvíja aj vážne až tragické motívy.
      Je autorom románovej trilógie Majstri (1976), Muškát (1977) a Vilma (1979). Zobrazil v nej udalosti v západoslovenskej dedine v rokoch druhej svetovej vojny, počas Slovenského národného povstania (SNP) a v prvých povojnových rokoch. Napísal novely Vlha (1978) a Vojak (1981), prózu Liesky (1980), netradične komponovaný životopisný román Matej (1983) o osudoch slepého šíriteľa literárnej kultúry v 19. storočí Mateja Hrebendu i knižku esejistických textov o umení a literatúre Nokturná (1983).
      Do prostredia domova a rodného kraja sa Šikula tematicky vrátil v knihách poviedok a noviel Heroické etudy pre kone (1987), Pastierska kapsička (1990), Pôstny menuet (1994), Ornament (1991) a Veterná ružica (1995).
      Významnou súčasťou literárnych záujmov Vincenta Šikulu je aj tvorba pre deti a mládež. Prvou knihou tohto druhu bola zbierka poetických literárnych miniatúr a poviedkových čŕt Pán horár má za klobúkom mydleničku (1965), v ktorej konfrontoval čistotu bezbranného detstva s doliehajúcimi obludnosťami vojny. Próza Prázdniny so strýcom Rafaelom (1966) je príbehom desaťročného dedinského chlapca, ktorý sa učí hrať na heligóne. Podľa knihy bol nakrútený film Otec ma zderie tak či tak (1980). Kniha Ďuro pozdrav Ďura (1978) je súborom rozprávok o starom vrabcovi a jeho spoločníkoch. Zvieracími rozprávkami, vychádzajúcimi z poetiky ľudovej slovesnosti, sú knižky Vajíčko sliepky liliputánky (1981) a O múdrom kohútikovi (1984). Deťom sú určené aj autorské "rozprávky a rozprávania" Augustín a zvon (1996) a Medardove rozprávky (1997).
      Vincent Šikula sa nám predstavil aj ako básnik zbierkami Z domu na kopci (1983), Zo zanedbanej záhrady (1993) a Bubeník september (1998), ktoré sú vyznaním autorovej lásky k domovu a predkom i vyjadrením obdivu ku kráse a premenám prírody, ktorú pociťuje ako súčasť vlastnej osobnosti. Autobiografické texty Tam, kde sa cesta skrúca a Požehnaná taktovka zostavila Šikulova manželka Anna Blahová z autorovej písomnej pozostalosti.
      Vincent Šikula sa narodil 19. októbra 1936 v Dubovej pri Modre. Po štúdiu na meštianskej škole v Modre študoval na Hudobnej škole pedagogickej v Bratislave, hru na lesný roh na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Pôsobil ako organista v Ivanke pri Dunaji, učiteľ hudby na Ľudovej škole umenia v Modre, redaktor Romboidu a redaktor pôvodnej tvorby vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Zomrel v Modre 16. júna 2001 vo veku nedožitých 65 rokov.

(Zdroj TASR, foto: k2studio)

viac

Deti


Pod jednou knižnou strieškou sa ukrýva pestrý výber z autorovej tvorby, ktorú osemnásť rokov uverejňoval v detských časopisoch. Milé aj humorné príbehy, básničky, rečňovanky, hádanky a pesničky sú venované detstvu. Neopakovateľnému času v našom živote, keď zvedavo hľadíme na svet a všeličomu sa úprimne čudujeme. Keď sa hráme s kamarátmi a snívame, čím budeme ako dospelí, tešíme sa na bračeka či sestričku a na svojich starkých... S radosťou písal Vincent Šikula o deťoch i pre deti. A mal ich rád. Pri čítaní tejto jedinečnej knihy to budete stále cítiť. Vychádza vo veľmi peknej grafickej úprave Márie Rojko, s pôvabnými a výstižnými ilustráciami Martina Kellenbergera. Pre deti od 7 rokov
Na sklade 1Ks
12,26 € 12,90 €

Liesky


Spontánne, na jeden dúšok vyrozprávaný „predjarný“ vzťah mladého študenta konzervatória, hornistu, organistu v Ivanke, ktorý sa zaľúbi do svojej žiačky Adriky, vzťah bez jediného telesného dotyku i bez jediného verbálneho náznaku, že ide aj o čosi iné ako o vzťah mladého učiteľa hudby a jeho rovnako starej žiačky. Láska k hudbe, k hudobníkom, k hornistom, k drobným veciam života, životný osud chlapca z chudobnej mnohodetnej rodiny , to všetko presvitá cez jemné tkanivo prózy, ktorá má svojím pocitovým ladením veľmi blízko k poézii, ale tematicky aj k Slobodovmu románu Hudba.
U dodávateľa
7,51 € 7,90 €

Prázdniny so strýcom Rafaelom, 2. vydanie


Známy príbeh obľúbeného autora knižiek pre deti o Vinckovi, ktorému jedného dňa strýco Zahruška požičal heligón. Vincko sa mal na ňom naučiť hrať. Nebolo to však jednoduché: otec mu nástroj zakázal, kým sa v škole nezlepší a nebude mať samé jednotky. Vincko sa postupne zoznamuje so všetkými hudobníkmi zo slávnej kapely strýca Zahrušku a v tajomnom svete dospelých si všeličo vypočuje a stretne mnoho zaujímavých postáv. Kniha získala ocenenie: Najkrajšia kniha jari 2014.
Na sklade 3Ks
12,34 € 12,99 €

Dielo I. Šikula


Novela a poviedky
Vypredané
11,40 € 12,00 €

Ornament a iné prózy


Kniha Ornament a iné prózy predstavuje Vincenta Šikulu ako spisovateľa s vyhraneným a originálnym autorským rukopisom, v ktorom dominuje jeho osobný zážitok, výrazne dotovaný myslením a skúsenosťou jednoduchého človeka zo západoslovenského regiónu. Čitateľa osloví nepotlačená elementárna ľudskosť, spontánne, nespútané rozprávačstvo, novátorský štýl i zvláštny typ lyrizmu a expresivity, s akým autor stvárňuje postavy svojich nezabudnuteľných príbehov. Vo výbere prevažuje autorova epická tvorba, ktorá je doplnená o jeden básnický cyklus a publicisticko-memoárové texty. Spisovateľov obraz dotvárajú dobové kritické reflexie, kalendárium života a diela, komentáre a vysvetlivky, obrazová príloha a štúdia o jeho nevšednom rozprávačskom majstrovstve.
Vypredané
5,00 € 9,63 €

Poste restante


Občas mi je do spevu, neviem však, komu ten spev venovať. A spievať si len tak, to ma nebaví. Keby si tu bola ! Možno by som pekne spieval. Môj spev za veľa nestojí, ale keby si tu bola, ako krásne by som spieval.
Vypredané
1,90 € 2,00 €

Tam, kde sa cesta skrúca


Prvý zväzok textov koncipovaných ako pamäti Vincenta Šikulu. Druhý zväzok vyšiel pod názvom Požehnaná taktovka.
Vypredané
7,86 € 8,27 €

Požehnaná taktovka


"Moja láska k literatúre kráčala, rástla cez hudbu a s hudbou, veľa z toho, čo sa mi podarilo urobiť, má v nej svoje korene alebo si od nej požičalo krídla... ... hudbou možno zobúdzať v človeku múdrosť, priateľstvo, no najmä neobyčajnú lásku k ľuďom, a komu sa raz podarí na takúto cestu natrafiť, veru sa jej nevzdá, veď by i bolo nemúdre, keby sa jej vzdal..."
Vypredané
7,86 € 8,27 €

Udri pastiera


Náboženská tematika bola Vincentovi Šikulovi blízka už od jeho prvých knižiek. Vo svojej poslednej próze o gréckokatolíckom biskupovi Pavlovi Gojdičovi sa však na ňu sústredil naplno. Popri postave prešovského biskupa sa mu do rozprávania nevyhnutne priplietli aj ďalšie historické postavy. Keďže ide o fiktívnu prózu, aj tie autor dotváral podľa svojich predstáv do podoby metafory, a vtedy už nejde o politickú pravdu, ale o podoby zla, ktoré ničia ľudí na jednej i na druhej strane, ktoré ničia ľudskosť. Pri práci nad prózou Udri pastiera spisovateľ zomrel (16.6.2001). Z jeho projektu zostal fragment natoľko presiaknutý autorovým cítením sveta, že ho možno vnímať ako sugestívne rozjímanie o živote a smrti.
Vypredané
5,02 € 5,28 €

Dielo II. Šikula


Romány : Majstri, Muškát, Vilma
Vypredané
8,55 € 9,00 €

Dielo III. Šikula


Do tretieho zväzku súborného diela Vincenta Šikulu sme zaradili romány Matej, Ornament, Veterná ružica a Epilóg. Próza Veterná ružica je formálne novelou, keďže je však voľným pokračovaním Ornamentu, je tiež zaradená do tohto zväzku. Epilóg predstavuje dosiaľ nepublikovaný text z autorovej pozostalosti, a je akýmsi dodatkom k príbehom Ornamentu a Veternej ružice, ktoré s autobiografického pohľadu rozprávajú o s živote v ,,neveselých časoch.
Vypredané
6,18 € 6,50 €

Dielo IV


Do štvrtého zväzku súborného diela Vincenta Šikulu bola zaradená autorova tvorba pre deti, poézia a pamäti. Nájdete tu diela: Pán horár má za klobúkom mydleničku; Prázdniny so strýcom Rafaelom; Ďuro, pozdrav Ďura; Vajíčko sliepky liliputánky, O múdrom kohútikovi; Augustín a zvon; Medardove rozprávky, Vladko a pes; Anjel Gabriela; Vincúrko; Z domu na kopci; Zo zanedbanej záhrady; Bubeník september; Za odchodom orgovánu; Tam, kde sa cesta skrúca; Požehnaná taktovka.
Vypredané
11,40 € 12,00 €

Prázdniny so strýcom Rafaelom


Známa kniha obľúbeného autora literatúry pre deti prináša príbeh Vincka, ktorému jedného dňa strýco Zahruška požičia heligón. Vincko sa má na ňom naučiť hrať, lenže to bude ťažké: otec mu totiž nástroj zakáže, kým sa v škole nezlepší na samé jednotky. Vincko sa postupne zoznámi so všetkými hudobníkmi zo slávnej kapely strýca Zahrušku. V tajomnom svete dospelých si všeličo vypočuje a stretne mnoho zaujímavých postáv.
Vypredané
12,34 € 12,99 €

Požehnaná taktovka


Spisovateľ vo svojich spomienkach sa vracia nielen do detstva, ale aj svojich literárnych začiatkov, svojho putovania krajinou slovenskej literatúry. Okrem spisovateľskej práci a spomienkam na mnohých spisovateľov napísal aj úvahy, súkromné príhovory, nekrológy nad mnohými významnými osobnosťami slovenského umeleckého prostredia. Spomína na výtvarníkov, sochárov, keramikárov a vôbec mnohých ľudí, ktorých stretol nielen v Bratislave, ale aj vo svojej milovanej Modre. Venuje sa však aj rozhovorom s niektorými politikmi - Šaňom Machom, ale aj osobnosťami, ktoré boli prenasledované za svojej názory a postoje. Kniha je skutočne zaujímavým pohľadom tohto už klasika slovenskej literatúry, spisovateľa nad životom ako takým. Kniha vychádza k nedožitým osemdesiatinám spisovateľa Vincenta Šikulu. Knihu perovkami doplnil výtvarník Dušan Nagel.
Vypredané
5,61 € 5,90 €

Ďuro, pozdrav Ďura


Veselé rozprávanie pre deti o nezbedných vrabcoch, šikovných lastovičkách a pozorných labutiach. Spisovateľ humornou formou rozpráva príbehy, ktoré zažili vrabce, ale aj veľmi múdry vrabec profesor Šebo, ktorý nielen poúča, ale aj sám zažije nejednu humornú príhodu nielen na Záhorí, ale aj vo Viedni . No okrem toho, že kniha je plná smiechu, sú tam aj vhodnou formou napísané skúsenosti a poznatky nielen vrabcov, ale aj ľudí. Kniha vychádza k jubilejnému roku, v ktorom by sa Vincent Šikula bol dožil 8O rokov. Knihu moderne a vtipne ilustroval akademický maliar Juraj Martiška, nositeľ ceny Ľudovíta Fullu.
Vypredané
7,51 € 7,90 €