Knižné kamarátstva | DOPRAVA ZADARMO od 15€!

Attila Simon

autor

Gyilkosokra vadászom


Gyönyörű nap volt.
Gyönyörű mező.
Leszámítva a holttestet.

Jazz a világ leghírhedtebb sorozatgyilkosának gyermekeként nőtt fel, és a Jó Öreg Apu mindent megtett annak érdekében, hogy fiacskája elsajátítsa a szakma minden csínját-bínját. A vérgőzös gyermekévek elmúltával a tizenhét éves Jazz képes arra, amire még a legtapasztaltabb nyomozók sem: szinte zavarba ejtő természetességgel tud egy gyilkos fejével gondolkodni...
Egy nap brutális kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság híre kavarja fel az álmos kisváros, Lobo's Nod lakosságának mindennapjait. Egyesek úgy vélik, hogy az alma talán nem is esett olyan messze a fájától, és a történtekért a zárkózott, beilleszkedési nehézségekkel küzdő fiú a felelős. Jazz a seriff határozott tiltása ellenére nyomozásba kezd, hogy megakadályozza a további gyilkosságokat, és hogy mindenkinek bebizonyítsa: ő nem olyan, mint az apja.
Mert ha sikerülne meggyőznie az embereket, talán végre ő maga is elhinné...
Na sklade
12,26 € 12,90 €

Egy rövid esztendő krónikája


Vypredané
9,50 € 10,00 €

Küzdelem a városért


A könyv azt a másfél évet tekinti át, amely a pozsonyi magyarok számára még 1918-1920-nál is nagyobb megrázkódtatással járt. Akkor egy ország, most Pozsony veszett el a számukra. A város ekkor tette meg az első lépéseket afelé, hogy addigi multietnikus és toleráns jellegét elveszítse.
Na sklade
7,60 € 8,00 €

Magyar idők a Felvidéken 1938-1945


Az 1938. november 2-án, a bécsi Belvedere palotában valóra vált a két háború közti magyar politikai elit és szinte az egész magyar társadalom egyik régi álma: az ún. első bécsi döntés értelmében Csehszlovákia kénytelen volt lemondani mintegy 11 927 négyzetkilométernyi területéről, és ezzel Szlovákia és Kárpátalja déli, főleg magyarok lakta határsávja ismét Magyarországhoz került. A visszacsatolást követő, ellentmondásokkal terhes időszak - a felvidéki "magyar idők" - azonban a mai napig feltáratlan fejezete a történetírásnak, és a Felvidék történetének e viharos hat és fél esztendejéről szinte alig tudunk valamit. Ez jórészt annak köszönhető, hogy az 1938-1945 közötti eseményeket átélők soha nem mondhatták el saját történeteiket, és ezzel párhuzamosan a magyar és szlovák történetírás is rendre szőnyeg alá söpörte az érzékeny témát.
Hiánypótló munka tehát Simon Attila tárgyilagos, kiegyensúlyozott és alapos elemzése, amelyben a történész a saját kutatásaira és a fellelhető szakirodalomra támaszkodva betekintést nyújt a Felvidék történetének e különös - és sok szempontból tragikus - időszakába, és bemutatja a visszacsatolást követő viharos társadalmi változásokat.
Az élvezetes stílusban megírt kötetből megtudhatjuk, milyen hatással volt a politika az átlagemberek mindennapjaira, miközben az is kiderül, a magyar kormányzat miként tervezte a "nyugdíjasok városává" alakítani Kassát, milyen akadályokat kellett leküzdeni a felvidéki focicsapatoknak, miután újra a magyar bajnokságban szerepelhettek, valamint hogy mi történt volna, ha kiszabadul a palackból a "felvidéki szellem".
U dodávateľa
10,69 € 11,25 €

Kassától Košicéig + CD


Kassa Trianon előtti utolsó magyar kormánybiztos-főispánja, Molnár Miklós történelmünk méltatlanul elfeledett alakja, akinek érdemeit saját korában Kassa magyarsága mellett a várost megszálló csehszlovák állam képviselői is elismerték és méltatták. Molnár mintegy 20 évvel az 1918/1920-as államfordulatot követően hat kéziratos kötetben írta meg a kassai államfordulat eseményeit, páratan történelmi forrást hagyva ezzel az utókorra. Kötetünk neki és művének állít emléket.
U dodávateľa
11,03 € 11,61 €

Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világháború között


Mostanra, mikor ennek a könyvnek az utolsó sorait írom, már számos dél-szlovákiai kolóniát bejártam régi telepes házak, emlékek után kutatva. Elmentem arra a négy gömöri telepre is, amely szülőfalumtól csak néhány kilométerre található, de ahol egész gyerekkoromban egyszer sem jártam. Sőt, mire ez a könyv megjelenik, már új helyen lakom, s otthonom - az élet furcsa fintoraként - az egyik csallóközi telepen, Balázsfa-Kolónián található. A morva telepesek egykori jelenlétére azonban egy-két átépített, de alapjaiban még a kolonisták otthonaira épülő házon kívül más már nem nagyon emlékeztet. A kolóniáról - a helyiek ma is így nevezik a falunak ezt a részét - nemcsak az ide érkező morva telepesek örökösei vesztek ki, de nyelvük is. A könyv az ő történetüket is őrzi." (Simon Attila)
Vypredané
12,04 € 12,67 €

Csak álltunk és sírtunk - Az első bécsi döntés napjai a kortársak szemével


A kötet az első bécsi döntés 80-évfordulója alkalmából jelenik meg. Célja az 1938-as eseményeknek a kisember szemszögéből, naplók, visszaemlékezések részletein és korabeli fotókon keresztül való bemutatása.
A korabeli visszaemlékezéseket olvasva nem lehet kétségünk arról, hogy az első bécsi döntés és az ún.arbitrázsterület, Magyarországhoz csatolása az ott élő magyarok számára talán életük legboldogabb pillanatai közé tartozott. A visszacsatolás ( hiszen mi, magyarok így nevezzük meg az eseményt ) főszereplői, vagyis maguk a visszacsatolt magyarok és szlovákok ( akik persze korántsem voltak oly boldogok) azonban - hiszen 1945 után ez nem volt ildomos - sohasem beszéltek től sokat arról, mit is éltek át azokban a napokban. Szerencsére korabeli kiadványokban, asztalfiókokban később kiadott kötetekben mégis fellelhetők 1938 őszi napjainak lenyomatai, szövegek, fotók.Ezekből nyújtunk most át a történelem kedvelőinek és a téma iránt érdeklőknek egy csokorra való...
Vypredané
18,35 € 19,32 €

Dionysos színrevitele


Az e kötettel induló Classica & Theoria könyvsorozat célja az ókortudomány és modern irodalomtudomány egymáshoz közelítése, illetve eleve adott közelségük tudatosítása. A sorozatban olyan monográfiák és tanulmánykötetek látnak napvilágot, amelyek antik szövegek értelmezésére a modern irodalom- és kultúratudományok belátásainak alkalmazásával vállalkoznak, illetve amelyek alapvető irodalomelméleti problémákat a klasszika-filológia sajátos szempontrendszere felől helyeznek új megvilágításba.
Vypredané
10,23 € 10,77 €