% Zľavy na hry %

Gabriela Šimová

autor

Rainy Holidays - cvičebnica angličtiny pre ZŠ + CD


Deväťročná Klára býva v Trenčíne a učí sa po anglicky.Píše si s Jackom z Anglicka. Jack je z Oxfordu a má desať rokov. Píše si s Klárou zo Slovenska.Klára a Jack sa spoznávajú a dozvedia sa všeličo o živote detí v Anglicku a na Slovensku. Nakoniec sa možno aj stretnú...Malí angličtinári sa naučia rozprávať o svojich:•rodinách •mestách, kde žijú •domácich miláčikoch •školách a o tom, čo robia, keď vonku prší a keď je pekne...Zopakujú si slovnú zásobu, gramatiku a spoznajú niektoré reálie Anglicka. Postupným opakovaním učiva si precvičia čítanie, počúvanie, písanie i hovorenie.Cvičebnica pre tretiakov, štvrtákov a piatakov na zopakovanie si učiva z anglického jazyka. Vhodná na individuálnu výučbu, prázdninové opakovanie, jazykové kurzy a jazykové tábory.Čítajme si s rodičmi, s učiteľmi, s kamarátmi...
Na sklade 2Ks
9,41 € 9,90 €