% Zľavy na hry %

Jozef Šimurka

autor

Slovenčina do vrecka


Jednoduchá príručka, ktorá pomáha rýchlo sa zorientovať v spletitých otázkach spisovnej slovenčiny. •"prvá pomoc” v prípadoch, ak nevieme, či slovo, alebo slovné spojenie je spisovné •výrazy nevhodne prevzaté z cudzích jazykov a ich vhodné slovenské náprotivky •vyznačené slangové, nárečové a subštandardné slová
Na sklade 3Ks
2,85 € 3,00 €

Pravopis (praktická príručka slovenského pravopisu)


Príručka je určená širokej čitateľskej verejnosti a umožňuje získať základy našej pravopisnej sústavy. Je to prehľadne a prístupne napísaná knižka, ktorá sa isto stane spoľahlivou pomôckou a účinným pomocníkom pri prekonávaní čiastkových otázok slovenského pravopisu. Čitateľovi umožňuje nielen zlepšiť si celkovú vedomostnú úroveň, ale predovšetkým písomný prejav.ObsahI. HLÁSKOVANIE, VÝSLOVNOSŤ, PRAVOPIS1. Hláska - fonéma - graféma 2. Inventár slovenských hlások 2.1. Samohlásky Kvantita vokálov Pravidlo o rytmickom krátení a výnimky z neho Rozdeľovanie slov 2.2. Spoluhlásky Znelostná asimilácia Zdvojené spoluhlásky Spoluhláskové skupinyII. PÍSANIE VEĽKÝCH PÍSMENIII. INTERPUNKCIABodka Výkričník Otáznik Čiarka Bodkočiarka Dvojbodka Úvodzovky Pomlčka Spojovník Tri bodky Apostrof (odsuvník) Zátvorky LomkaIV. PRAKTICKÁ ČASŤO pravopise podstatných a prídavných mien, čísloviek, slovies, zámen, slovies. Cvičenia: vybrané slová, i/y, veľké a malé písmená... Diktáty
Vypredané
3,61 € 3,80 €

Pravopis (praktická príručka slovenského pravopisu)


Príručka je určená širokej čitateľskej verejnosti a umožňuje jednotlivým záujemcom získať základy našej pravopisnej sústavy. Je to prehľadne a prístupne napísaná rukoväť, ktorá sa isto stane spoľahlivou pomôckou a účinným pomocníkom pri prekonávan í čiastkových otázok slovenského pravopisu. Čitateľovi umožňuje nielen zlepšiť si celkovú vedomostnú úroveň, ale predovšetkým písomný prejav. OBSAH I. HLÁSKOVANIE, VÝSLOVNOSŤ, PRAVOPIS 1. Hláska - fonéma - graféma 2. Inventár slovenských hlások2.1. Samohlásky Kvantita vokálov Pravidlo o rytmickom krátení a výnimky z neho Rozdeľovanie slov 2.2. Spoluhlásky Znelostná asimilácia Zdvojené spoluhlásky Spoluhláskové skupiny II. PÍSANIE VEĽKÝCH PÍSMEN III. INTERPUNKCIA Bodka Výkričník Otáznik Čiarka Bodkočiarka Dvojbodka Úvodzovky Pomlčka Spojovník Tri bodky Apostrof (odsuvník) Zátvorky Lomka
Vypredané
3,13 € 3,29 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Pravopis (praktická príručka slovenského pravopisu) (-70%)


Príručka je určená širokej čitateľskej verejnosti a umožňuje jednotlivým záujemcom získať základy našej pravopisnej sústavy. Je to prehľadne a prístupne napísaná rukoväť, ktorá sa isto stane spoľahlivou pomôckou a účinným pomocníkom pri prekonávan í čiastkových otázok slovenského pravopisu. Čitateľovi umožňuje nielen zlepšiť si celkovú vedomostnú úroveň, ale predovšetkým písomný prejav. OBSAH I. HLÁSKOVANIE, VÝSLOVNOSŤ, PRAVOPIS 1. Hláska - fonéma - graféma 2. Inventár slovenských hlások2.1. Samohlásky Kvantita vokálov Pravidlo o rytmickom krátení a výnimky z neho Rozdeľovanie slov 2.2. Spoluhlásky Znelostná asimilácia Zdvojené spoluhlásky Spoluhláskové skupiny II. PÍSANIE VEĽKÝCH PÍSMEN III. INTERPUNKCIA Bodka Výkričník Otáznik Čiarka Bodkočiarka Dvojbodka Úvodzovky Pomlčka Spojovník Tri bodky Apostrof (odsuvník) Zátvorky Lomka
Vypredané
0,99 € 3,29 €

dostupné aj ako: