Knižné kamarátstva | DOPRAVA ZADARMO od 15€!

Rudolf Šlosár

autor

Maturujem z účtovníctva - 2.prepr. a doplnené vydanie


Publikácia je určená všetkým žiakom stredných škôl, ktorí sa rozhodli maturovať z účtovníctva. Nájdete v nej stručne spracované najdôležitejšie tematické celky z predmetu účtovníctvo. Po každej téme je zaradený text, na ktorom sa môžete presvedčiť, ako ste zvládli preštudovanú problematiku.
Na sklade
11,00 € 11,58 €

Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií - Pracovná časť


8., doplnené a prepracované vydanie
Samostatná pracovná časť tematicky nadväzuje na učebnicu Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií. Obsahuje množstvo úloh a testov na riešenie v škole i doma.
Na sklade
7,32 € 7,70 €

Výkladový slovník ekonomických pojmov


Prepracované a doplnené vydanie obsahuje vyše 600 hesiel. Okrem slovenskej verzii sa uvádza heslo v piatich svetových jazykoch. Je pomôckou pre študentov a učiteľov na obchodných akadémiách a iných školách, kde sa vyučujú ekonomické predmety, pre podnikateľov, ktorí pri práci potrebujú ovládať ekonomické pojmy.
Vypredané
6,50 € 6,84 €

Účtovníctvo pre 2. roč. OA - pracovná časť


Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie.
Vypredané
4,51 € 4,75 €

Účtovníctvo pre 3. ročník OA učebnica


Učebnica bezprostredne nadväzuje na učebnicu pre 2. ročník. Vysvetľuje účtovanie rôznych špecifických účtovných prípadov súvisiacich s jednotlivými oblasťami činnosti podnikateľských účtovných jednotiek (finančné účty, zúčtovacie vzťahy, zásoby, dlhodobý majetok, náklady a výnosy, kapitálové účty a dlhodobé záväzky, účtovná uzávierka a účtovná závierka). Na konkrétnych príkladoch a schémach účtovania sa vysvetľuje ekonomická podstata a význam vybraných účtovných prípadov tak, aby výsledkom bolo získanie uceleného prehľadu o základnom (finančnom) účtovníctve účtovnej jednotky. Deviate prepracované vydanie
Vypredané
7,13 € 7,50 €

Účtovníctvo pre 2. ročník OA - pracovná časť 15. prepracované vydanie


15., prepracované vydanie
Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie.
Vypredané
5,51 € 5,80 €

Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií


16., doplnené a prepracované vydanie
Samostatná pracovná časť tematicky nadväzuje na učebnicu Účtovníctvo pre 2. ročník obchodných akadémií. Obsahuje množstvo úloh a testov na riešenie v škole i doma.
Vypredané
5,61 € 5,90 €

Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií - Pracovná časť


Samostatná pracovná časť tematicky nadväzuje na učebnicu Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií. Obsahuje množstvo úloh a testov na riešenie v škole i doma.
Vypredané
8,93 € 9,40 €

Maturujem z účtovníctva


Publikácia je určená všetkým žiakom stredných škôl, ktorí sa rozhodli maturovať z účtovníctva. Nájdete v nej stručne spracované najdôležitejšie tematické celky z predmetu účtovníctvo. Po každej téme je zaradený text, na ktorom sa môžete presvedčiť, ako ste zvládli preštudovanú problematiku.
Vypredané
11,00 € 11,58 €

Účtovníctvo pre 2. ročník OA - učebnica (2012)


Učebnica účtovníctva, ktorá vyvolala veľmi priaznivý ohlas u učiteľov tohto predmetu i študentov na stredných školách. Účtovníctvo sa v nej vysvetľuje primeraným, názorným spôsobom, s maximálnym vzdelávacím účinkom. Okrem vysvetľujúceho textu obsahuje praktické riešené príklady a v závere súvislý riešený príklad. V prílohe učebnice je rámcová účtová osnova pre podnikateľov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Účtovníctvo pre 2.ročník OA - pr.č. (2015)


Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu. množstvo úloh a testov na riešenie.Publikáciu schválilo MŠ SR dňa 3. júna 1998, č. 1384/98-41, ako súčasť učebnice pre 1., 2., 4. ročník skupín študijných odborov:
•obchodná akadémia
•bankovníctvo
•obchod a podnikanie
•hotelová akadémia

Obsah:
1.základné pojmy
2.majetok a zdroje jeho krytia
3.základy podvojého účtovníctva
4.účtovné zápisy a účtovné knihy
5.základné účtovanie rozličných účtovných prípadov v podvojnom účtovníctve
6.súvislý príklad
7.výstupný test z účtovníctvaPríloha: Rámcová účtová osnova pre podnikateľov
Vypredané
4,56 € 4,80 €