! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jana Strémy

autor

Lacná kniha Ochrana finančného spotrebiteľa (-25%)


Monografia sa zaoberá ochranou finančného spotrebiteľa najmä z pohľadu verejného práva. Autorka sa pokúsila o prehľadné a systematické spracovanie témy, ktorá nebola doposiaľ komplexne publikovaná. Oblasť poskytovania finančných služieb si vyžaduje pre svoju zložitosť a riziká plynúce z ich podstaty náležitú pozornosť. Publikácia reaguje na aktuálne trendy v oblasti poskytovania finančných služieb, pričom poukazuje na problematiku kontraktácie zmlúv pri poskytovaní finančných služieb, najčastejšie nekalé obchodné praktiky objavujúce sa na finančnom trhu, ale aj niektoré formy nekalej súťaže v danom sektore. Monografiu možno odporučiť do pozornosti odbornej verejnosti, ale i laickej verejnosti so záujmom o problematiku poskytovania finančných služieb, nakoľko monografia prináša i podnetné myšlienky v oblasti riešenia sporov vyplývajúcich zo vzťahov medzi finančnými inštitúciami a ich klientmi.
Na sklade 1Ks
8,53 € 11,37 €

dostupné aj ako:

Nekalá súťaž


Štruktúra diela je premyslená, založená na rozbore teoretických názorov na problematiku práva proti nekalej súťaži, na rozbore európskych i národných normatívnych aktov regulujúcich právo proti nekalej súťaži a judikatúry najvyšších súdnych autorít najmä Českej republiky a Slovenskej republiky. Z recenzného posudku Prof. JUDr. Jána Husára, CSc. Autori preukázali mimoriadne široký prehľad o relevantnej právnej úprave, judikatúre (domácej, no najmä zahraničnej a komunitárnej) i literatúre. Za pozitívum považujem fakt, že dielo prináša mnohé zaujímavé postrehy a poznatky, ktoré reagujú na nové fenomény „doby internetovej,“ a preto podstatne dopĺňajú domácu odbornú literatúru o pohľady na ne z dosiaľ nepoznaných aspektov. Z recenzného posudku doc. JUDr. Ing. Martina Kubinca, PhD., univ. prof. Publikace obsahuje řadu nových poznatků a názorů, a to v několika oblastech. Za pozornost stojí zejména kapitola 4. a 5., kde je z mého pohledu koncentrována pozornost na otázky nekalé soutěže v rámci moderních médií. Konflikt domény s právy na označení a reklama a marketing v prostoru elektronických médií jsou kapitoly nastolující množství zajímavých a pro současné bádání nových poznatků a zjištění. Z recenzného posudku doc. JUDr. Petra Lišku, Ph.D., LL.M.
Na sklade 1Ks
37,05 € 39,00 €

Ochrana finančného spotrebiteľa


Monografia sa zaoberá ochranou finančného spotrebiteľa najmä z pohľadu verejného práva. Autorka sa pokúsila o prehľadné a systematické spracovanie témy, ktorá nebola doposiaľ komplexne publikovaná. Oblasť poskytovania finančných služieb si vyžaduje pre svoju zložitosť a riziká plynúce z ich podstaty náležitú pozornosť. Publikácia reaguje na aktuálne trendy v oblasti poskytovania finančných služieb, pričom poukazuje na problematiku kontraktácie zmlúv pri poskytovaní finančných služieb, najčastejšie nekalé obchodné praktiky objavujúce sa na finančnom trhu, ale aj niektoré formy nekalej súťaže v danom sektore. Monografiu možno odporučiť do pozornosti odbornej verejnosti, ale i laickej verejnosti so záujmom o problematiku poskytovania finančných služieb, nakoľko monografia prináša i podnetné myšlienky v oblasti riešenia sporov vyplývajúcich zo vzťahov medzi finančnými inštitúciami a ich klientmi.
Vypredané
10,80 € 11,37 €

dostupné aj ako: