Dominik Tatarka

autor

Dominik Tatarka
Dominik Tatarka sa narodil 14.marca v roku 1913 v obci Drienové.

Pochádzal z roľníckej rodiny a mal sedem sestier. Do ľudovej školy chodil v rodisku. Meštianku navštevoval v Bytči. Po maturite na gymnáziu v Nitre sa rozhodol pre filozofickú fakultu na Karlovej univerzite v Prahe. Študoval aj vo Francúzsku, v Paríži na univerzite Sorbona. Počas druhej svetovej vojny pôsobil tiež ako profesor Slovenského a Francúzskeho jazyka na gymnáziách v Žiline a v Turčianskom svätom Martine. Po ukončení vysokoškolských štúdií, koncom druhej svetovej vojny, sa zúčastnil SNP.
Dominik Tatarka patrí medzi predstaviteľov modernej slovenskej prózy s prvkami existenionalizmu a surrealizmu a k popredným osobnostiam protitotalitného odporu. Vo svojich prózach sa pokúšal o vystihnutie osobných zážitkov a reminiscencií poetistickým metaforickým jazykom. Nápoveďami a inotajmi vyjadroval napríklad nesúhlas s terorom klérofašistického slovenského štátu a jeho rasizmu.
Jeho tvorba sa delí na 4 fázy. Prvú charakterizuje existenciálna úzkosť voči násiliu 2. svetovej vojny a jej vykúpenie zázrakom utvorenia mladého mužsko- ženského sveta (V úzkosti hľadania, Panna zázračnica). Druhú fázu predstavuje pokus vysporiadať sa s vojnovým násilím (Farská republika, Prvý a druhý úder) a pokus prozaicky nastoliť víziusocálne spravodlivého sveta družnosti (Družné letá, Radostník). Po vytriezvení z kolektivizmu nasleduje tretia fáza dozrenia.V nej dochádza Tatarka k presvedčeniu, že socialistický kolektivizmus je rovnako zhubný ako pach vojnového násilia. Odvtedy až do konca života rozvíja Tatarka presvedčenie, že len slobodní jednotlivci môžu utvoriť slobodnú pospolitosť (Rozhovory bez konca, Prútené kreslá, Démon súhlasu).
Dôležitý bol rok 1968. Tatarka vystupuje proti Varšavskej zmluve, podpisuje Chartu 77 - stretne sa s českými spisovateľmi a inteligentmi. Zato ho prenasleduje ŠtB, je mu odobraný pas, zákaz tvoriť a je vymazaný z učebníc. Štvrtá fáza je po tomto roku. Po odchode Alexandra Dubčeka z vrcholnej straníckej pozície roku 1969 upadol do nemilosti vtedajšej mocnosti, ktorá ho vohnala do postavenia disidenta. Mal zákaz publikovať a verejne vystupovať.
Publikovať mal dovolené len v samizdate a exile (Písačky, Sám proti noci, Listy do večnosti, Navrávačky). Základ vo všetkých jeho tvorivých fázach tvoril vzťah muža a ženy vo všetkých podobách.
Dominik Tatarka prešiel zložitým názorovým vývojom a každý zlom v spoločnosti odniesol na vlastnej koži. Jeho ideou bolo stvoriť spoločnosť založenú na vzájomnej úcte a dôstojnosti, na nespochybniteľných právach každého jedinca.
Dominik Tatarka zomrel 10. mája 1989 v Bratislave.
 

Ocenenia:

1969 titul Zaslúžilý umelec
1986 Cena Jaroslava Seiferta za trilógiu Písačky (udelená Nadáciou Charty 77)
1999 Národná cena Slovenskej republiky (in memoriam)
Rad Tomáša Garriguea Masaryka I. triedy (in memoriam)

(Foto: TASR - Magda Borodáčová)

viac

Písačky pre milovanú Lutéciu


Texty knihy Písačky pre milovanú Lutéciu vznikali v rokoch 1976-1978. S názvom Písačky vyšla časť z textov začiatkom roku 1979 v samizdatovej Edici Petlice, vydávanej českým spisovateľom Ludvíkom Vaculíkom. Roku 1984 vyšli texty s rôznymi doplnkami v neautorizovanej podobe pod názvom Písačky v exilovom vydavateľstve INDEX v Kolíne nad Rýnom. Roku 1999, zásluhou nakladateľa Joachima Dvořáka, kniha Písačky pre milovanú Lutéciu (prvýkrát po roku 1989) vyšla v slovenskom znení v Prahe, v edícii Granada nakladateľstva Labyrint. Najnovšie knižné vydanie vyšlo v Literárnom informačnom centre roku 2013. Je prvým vydaním textov knihy Písačky pre milovanú Lutéciu na Slovensku, pri príležitosti stého výročia narodenia spisovateľa Dominika Tatarku
Na sklade 1Ks
10,64 € 11,20 €

Sám proti noci


Sedemdesiate roky minulého storočia, normalizačná moc šliape na všetko, čomu by sa žiadalo rozkvitnúť. Na Mišíkovej ulici v Bratislave v rodinnom dome na poschodí sedí proskribovaný básnik. Ťuká do písacieho stroja. Papiere ukladá do veľkého prúteného koša na bielizeň. Dominik Tatarka píše, prepisuje, variuje. Celkom krátke či o kúsok dlhšie autobiografické zápisy. Sny, spomienky, úvahy, metafory, dumky. O matke, ženách, láske, o moci, čo zabudla na zodpovednosť a slušnosť, o priateľoch a kolegoch, tvorbe, spoločenstve... Kráča v myšlienkach sám proti noci.
Na sklade 1Ks
7,13 € 7,50 €

Prútené kreslá


Rozprávač Bartolomej Slzička z krajiny nikoho, teda z Československa rokov 1938 a 1939, ocitá sa na štúdiách v Paríži, spoznáva slečnu Danielu, cudzincov i krajanov, diplomatov, mesto... Bartolomej Slzička, mladý Slovák, študent v Paríži, sa zaľúbi do Francúzky Daniely. Prežívajú spolu romantické chvíľky, ako posedávanie v prútených kreslách kaviarní. Všetko sa však točí okolo aktuálnych rozpráv o osude Československa po roku 1938. Autor vychádza zo svojich skúseností na štúdiách v Paríži. Jeho autentické zážitky prostého mladíka očareného veľkým svetom sa v knihe snúbia s bezkonkurenčným literárnym darom zachytiť realitu v jej bezprostrednom zázraku. Sám Tatarka o svojom písaní vraví: „V mojich knižkách, tak sa mi zdá, nedoznieva ani nadrealizmus, nie sú ani ohlasom existencializmu. Všetky izmy, koľko sme ich zažili, potešovali mi dušu formálnymi vynálezmi, pôvabnou i provokatívnou žihadlovosťou.“ Tatarka je celkom ojedinelý ľudský zjav v literatúre. Je nevykoreniteľný a svetový
Vypredané
7,13 € 7,50 €

Navrávačky


Jedinečná spoveď Dominika Tatarku, jednej z najvýznamnejších postáv slovenskej literatúry, kultúry a histórie, nahraná na sklonku jeho života vychádza pri príležitosti stého výročia narodenia. Záznam Tatarkovho rozprávania – pôvodne „navraveného“ na magnetofónový pás – plynie voľne a ľahko. Matka, detstvo, mladosť, študentské časy... Povstanie, povojnová éra, Tatarka-spisovateľ, Tatarka-redaktor, Tatarka-učiteľ, spoločnosť, spoločenstvo... Podmanivé a šťavnaté príbehy majstra rozprávača obdareného neopakovateľnou schopnosťou realitu precítiť a vzápätí ju obliecť do slov. Tatarkove postoje a svojrázne názory na lásku, ženy, zbožnosť či komunizmus ho predstavujú ako originálneho slovenského intelektuála, ktorého je radosť čítať i radosť s ním vnútorne polemizovať a nesúhlasiť.
Vypredané
7,13 € 7,50 €

Démon súhlasu


Zásadné Tatarkovo dielo, ktoré sa vysporiadava s epochou Stalinizmu u nás. Je spoveďou o otrockom pritakávaní moci, posmrtným výkrikom Bartolomeja Boleráza, socialistického básnika, ktorý zahynie spolu s komunistickým funkcionárom vo vrtuľníku. Démon súhlasu (spolu s „rozprávkou“ O vládcovi Figurovi) bol dôležitým textom v čase svojho vzniku a knižného vydania a je – ako to už pri ozajstným prózach býva – dôležitý aj dnes. Lebo aj teraz je svet plný figúrok, ktoré ostošesť, zaštítené ochranou stáda a bez schopnosti predvídať a mať zásady, súhlasia s hocičím. Figúrka je nebezpečný človek, pretože si myslí, že za nič nemôže, že tamhore vyššie sú činitelia, ktorí za neho myslia, rečnia, plánujú, za neho rozhodujú, za neho nesú zodpovednosť... No a tade – vedie cesta priamo do pekla.
Vypredané
7,13 € 7,50 €

Panna zázračnica


Kultová kniha, napísaná sugestívnym jazykom, o hľadaní identity skupiny mladých ľudí uprostred druhej svetovej vojny. Bratislavské romantické zákutia a príbeh, v ktorom sa všetko sústredí okolo tajomnej Anabelly, dievčiny, múzy a Panny Zázračnice. Kto to je Panna zázračnica? Vlastným menom – vskutku vznešeným – volá sa Anabella. Je pannou, teda bytosťou mladou, nepoškvrnenou, plachou, neskúsenou, inšpirujúcou k nežným vyznaniam a veselému šanteniu, okolo takej po špičkách treba chodiť, aby ju niečo nevyplašilo. Je však zároveň aj zázračnicou, vábivou i vábiacou, roznecujúcou, skúsenou ženou, inšpirujúcou k dravosti, ženou, čo sa zahráva, na ktorú sa poľuje, podvodnicou, nefalšovanou femme fatale. Z takých sa mužom hlavy krútia, okolo takých sa muži krútia. V tejto próze je nimi mladá družina bratislavských výtvarníkov a literátov, bohémsky výkvet tých čias. Akých čias? Druho svetovo vojnových.
Vypredané
7,13 € 7,50 €