Ute Thönissenová

autor

ABC Biblie pre deti


Rodičia a vychovávatelia, ktorí sa venujú náboženskej výchove, dostávajúv Knihe ABC Biblie pre deti solídnu
pomôcku na prvé zoznámenie sa so Svätým písmom. Vkusne ilustrovaná kniha pútavou a zrozumiteľnou formou
približuje biblické dejiny, vznik Svätého písma, ako aj zaujímavosti, ktoré so vznikom Biblie súviseli, predovšetkým
však základné posolstvo Starého a Nového zákona. Veríme, že kniha pomôže deťom, aby ich Pánovo slovo chránilo
už na začiatku životnej cesty, aby im ju osvecovalo a mohli tak vstúpiť do hlbokého vzťahu s Bohom. Text je tvorený
formou otázok a odpovedí na ne, pričom každá dvojstránka sa venuje určitej téme. Kniha má cirkevné schválenie a
zaručuje katolícku náboženskú výchovu.
Na sklade
9,03 € 9,50 €

Martin 2.vydanie


Svätý Martin žil pred mnohými storočiami, a predsa sa naňho nezabudlo. Martin je obľúbené chlapčenské meno v celom kresťanskom svete.

*Kto bol Martin z Tours?
*Prečo je dodnes taký slávny a obľúbený? Prečo sa stal svätým?
To všetko sa dozviete v tejto knihe o Martinovi, ktorá vychádza v Roku svätého Martina.
U dodávateľa
2,85 € 3,00 €

Biblia pre deti


Starostlivo vybraté a prerozprávané texty Starého i Nového zákona dopĺňajú bohaté, detailné ilustrácie.
Biblia pre deti ďalej obsahuje:
● vysvetlenia jednotlivých pasáží alebo pojmov,
● mapy k Starému a Novému zákonu,
● údaje, kde sa v Biblii dané príbehy vyskytujú.
Vypredané
13,21 € 13,90 €