Alexander Weihs

autor

ABC Biblie pre deti


Rodičia a vychovávatelia, ktorí sa venujú náboženskej výchove, dostávajúv Knihe ABC Biblie pre deti solídnu
pomôcku na prvé zoznámenie sa so Svätým písmom. Vkusne ilustrovaná kniha pútavou a zrozumiteľnou formou
približuje biblické dejiny, vznik Svätého písma, ako aj zaujímavosti, ktoré so vznikom Biblie súviseli, predovšetkým
však základné posolstvo Starého a Nového zákona. Veríme, že kniha pomôže deťom, aby ich Pánovo slovo chránilo
už na začiatku životnej cesty, aby im ju osvecovalo a mohli tak vstúpiť do hlbokého vzťahu s Bohom. Text je tvorený
formou otázok a odpovedí na ne, pričom každá dvojstránka sa venuje určitej téme. Kniha má cirkevné schválenie a
zaručuje katolícku náboženskú výchovu.
Na sklade
9,03 € 9,50 €