! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Marián Tkáč

autor

Bernolák


Anton Bernolák – jeden z priekopníkov slovenského národného obrodenia a prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny – bol človekom s pozoruhodnými životnými osudmi. Nevšedným spôsobom ich sprítomňuje historický román Mariána Tkáča, v ktorom sa po stopách svojho údajného prastrýka priamo vo víre vojnových udalostí roku 1943 vydávajú štyria Maďari slovenského pôvodu – Štefan, Vojtech, Koloman a Ferdinand Bernolákovci. Ich putovanie po miestach Bernolákovho pôsobenia, prelínanie dejinných rovín, vytvára reťazec neobyčajných situácií a historických súvislostí. Pri návšteve Bernolákovho rodiska na Orave, kde sa končí putovanie štyroch bratov, však dochádza k prekvapujúcemu záveru a kniha pôsobí ako majstrovsky napísaná detektívka...
U dodávateľa
8,46 € 8,90 €

Francisci


Francisci nebol iba národný buditeľ, politik, básnik, publicista, redaktor, vydavateľ, zberateľ ľudovej slovesnosti, zakladateľ a funkcionár Matice slovenskej, organizátor a predseda slovenského národného zhromaždenia, organizátor slovenského peňažníctva (spoluzakladateľ Tatra banky, člen direktória martinskej Sporiteľne), predseda Kníhtlačiarskeho účastinného spolku, ale bol aj jedným z troch sokolov, bol orlom, a bola aj hrdlička či páva. Román o Franciscim je aj o jeho citoch a vzťahoch, aj o nenaplnenej láske k Aničke Jurkovičovej, herečke, priekopníčke slovenského divadla.Pod silným vplyvom Ľudovíta Štúra, ktorý od svojich stúpencov žiadal, aby nevstupovali do manželstva, lebo len slobodný muž má voľné ruky v horlivom boji za slobodu, váhal a „hľadal faru“, a medzitým si Aničkino srdce získal Jozef Miloslav Hurban. Francisci si takmer zúfal, ale napokon aj Anička, aj Janíčko sa vydali na vlastné cesty životom. No osud chcel, aby napokon ešte obaja prežili sedemnásť rokov v Turčianskom Svätom Martine. A aby tu zomreli, tridsaťtri dni jeden po druhom... Román Francisci je príbehom bývalého veľžupana Liptovskej stolice, vysokého štátneho úradníka, držiteľa Radu svätej Anny III. triedy či Štúrovho spolupracovníka, ale aj muža s bohatým vnútorným životom a veľkým srdcom, ktoré vždy bilo najmä za slovenský národ. Aj keď on väčšmi ako iní nasledoval Štúra v odriekaní sa od osobných slastí, na martinskom Národnom cintoríne odpočíva Ján Francisci neďaleko svojej veľkej lásky Anny Hurbanovej, rodenej Jurkovičovej...
U dodávateľa
9,41 € 9,90 €

Šesťdesiatjeden krokov


Občianska iniciatíva slovenských intelektuálov Šesťdesiatjeden krokov k slovenskej identite – Zvrchované Slovensko hrala významnú rolu v zápase za zvrchovanosť Slovenska začiatkom 90. rokov. Memorandum občianskej iniciatívy – Zvrchované Slovensko obsahovalo 12 častí a 61 požiadaviek – krokov, ako prekonať anonymitu Slovenska v Európe. Po štvrťstoročí od zlomového obdobia, keď sa kládli základy slovenskej zvrchovanosti, podávame významné dokumenty iniciatívy z rokov 1990 – 1995, zoznam jej členov, faximiliá, články... Iniciátori výzvy aj dnes zaujímajú postoj k tomu, čo sa deje okolo nás...
U dodávateľa
7,51 € 7,90 €

Neznámy slovenský príbeh


V tridsiatich esejach vedie autor čitateľa dejinami Slovenska - od kráľa Svätopluka po súčasnosť. Mnohé z jeho záverov sú originálne a rúcajú skostnatené historiografické konštrukcie, ktoré sa národnými dejinami akoby automaticky presúvajú z jednej generácie na druhú.
U dodávateľa
11,31 € 11,90 €

Bratislavské banky - 2. vydanie


Krátka, ale zaujímavá je história bratislavských bánk od vzniku Československa po koniec 40. rokov s exkurzom do čias monarchie. Hoci sme mali málo bankárov, najvýznamnejší z nich, americký Slovák Michal Bosák, založil v Bratislave vlastnú banku a jeho podpis figuruje dokonca aj na americkom dolári. Medzi známymi bankovými úradníkmi a bankármi boli aj osobnosti, ako Hviezdoslav, Tajovský, Hodža, Blaho, Juriga, Okánik, Karvaš, Tvarožek a ďalší. V knihe sú opísané nielen ich osudy, ale aj osudy najslávnejšieho slovenského bankárskeho rodu Makovickovcov, pohnutý život Imricha Karvaša, záhadná smrť Tomáša Tvarožka, súvislosti vzniku novej meny v 20. rokoch, povojnová menová reforma a napokon centralizácia bánk v čase budovania socializmu. V 21 kapitolách tu nájdeme známe i menej známe osobnosti, udalosti, príbehy, množstvo fotografií a dobových dokumentov súvisiacich s peniazmi a bankami na "bratislavskej Wall Street", ktorá viedla v polovici 20. storočia po dnešnej Štúrovej a Medenej ulici, ale aj históriu objavenia zlatého pokladu biatekov pod novostavbou Tatra banky.
Na sklade 4Ks
12,26 € 12,90 €

Príbeh slovenskej koruny


Kniha prináša pohľad do obdobia vzniku novodobej slovenskej meny v roku 1993 a na súvislosti, ktoré tento proces sprevádzali. Autor bol priamym účastníkom predmetných udalostí, najprv ako námestník ministra financií a potom ako zakladateľ Národnej banky Slovenska poverený jej vedením. Preto jeho svedectvo predstavuje cenný pohľad na zaujímavé a doposiaľ širšej verejnosti zväčša neznáme okolnosti, ktoré sa stali súčasťou našich nedávnych dejín. Patria k nim predovšetkým otázky spojené so slovenskými štátoprávnymi ambíciami, v tomto prípade so zameraním na hospodárske aspekty: delenie majetku, vzťahy v ŠBČS, proces vzniku Národnej banky Slovenska a jej činnosť v prvých dňoch existencie, či menová odluka a vznik samostatnej meny slovenskej koruny. Okrem iného patrí k zásluhám autora, že vyobrazenia na minciach a bankovkách slovenskej koruny, reprezentovali tradičné národné a kresťanské motívy.
Na sklade 1Ks
6,18 € 6,50 €

Zemplínske nebo


Trilógia, ktorej prvé novely už vyšli pod názvami Zemplínske nebo a Druhá epocha a medzi čitateľmi našli živú odozvu, líči ságu zemplínskej rodiny Štefana Goru, jeho životné peripetie od roku 1989 po súčasnosť, s viacerými historickými exkurzmi. Osobná dráma protagonistu a jeho rodiny vrcholí dražbou domu jeho sesternice Mirky. Silný príbeh a prekvapivou pointou vychádza z reálnych udalostí a neľútostne odkrýva biedu súčasnosti, v ktorej miznú vekmi preverené základné hodnoty. Vynikajúci rozprávač s osobitým štýlom naplno využíva živý jazyk s prvkami zemplínskeho nárečia, vtip a originálnu metaforiku.
U dodávateľa
11,31 € 11,90 €

dostupné aj ako:

w(r)eckovka 2020


Kniha zostavená z výrokov, zrodených počas dlhých úvah o sínusoidách života.
U dodávateľa
6,56 € 6,90 €

Vráťme Nitru do našich dejín


Autor Marián Tkáč vo svojom spise uvažuje o historickom postavení mesta Nitry a jej veľkom význame pre dejiny slovenského národa. Považuje ju za kontinuálne trvalé centrum slovenského duchovného, hospodárskeho, politického a štátneho života. Úryvok z prvej kapitoly Kontinuita dejín [...] Chýba nám vlastná, nespochybniteľná niť našich dejín. Pevný bod, miesto, okolo ktorého či v ktorom sa odohrávali. Je taký bod? Je ním zrejme Nitra... Nekriticky zotrvávame predovšetkým pri anachronizme „Veľká Morava“, ktorým nám iní pomenovali obdobie rokov 833 – 907, teda len zhruba tri štvrtiny inak veľmi úspešného storočia, v ktorom sa Sloveni/Slováci na čele so svojimi panovníkmi správali ako suveréni strednej Európy. Zavedenie tohto pomenovania Čechmi, pričom na českej strane v poslednom čase už bez prívlastku „Veľká“ (Morava), treba zo slovenského hľadiska považovať za exonymum, ktoré sme nekriticky prebrali, zotrvávame pri ňom, dali sme si ho dokonca do preambuly ústavy. Toto pomenovanie sa stalo mýtom takým zažitým, že žiadať o jeho zanechanie a nahradenie výstižnejším pomenovaním, bližším k pravde, môže sa zdať „bláznovstvom“. Veď celý svet doteraz hovorí – alebo, pravdaže, skôr nehovorí nič alebo len okrajovo – o približne sedemdesiatich štyroch rokoch ako o „Veľkej Morave“ či „Veľkomoravskej ríši“. A naši západní susedia ponúkajú svetu aj takýto opis dejov, ktoré sa vtedy diali: „Moravský princ Rostislav požiadal Byzanciu o misionárov, aby jeho ľud učili kresťanstvo. Dvaja misionári, Cyril a Metod, priniesli ľudu do Česka a na Moravu abecedu zvanú cyrilika.“5 Pravdu má Pavel Dvořák: „Dejiny... stoja na tenkom ľade, sú plné dohadov a domnienok, v mnohých prípadoch podobných onej stokrát opakovanej lži, ktorá sa časom stáva pravdou.“ Dokážeme toto „bláznovstvo“, ktoré je však základným východiskom pre poslovenčenie našich dejín, a teda aj prítomnosti a budúcnosti – zniesť zo sveta? Dokážeme v záujme pravdy prepísať, zrekonštruovať naše dejiny, vymeniť učebnice dejepisu, nakrútiť dokumentárne filmy, dať do povedomia sebe i svetu skutočne slovenský pohľad na slovenské dejiny? Dokážeme kriticky hodnotiť, ale apriori neodhadzovať všetky závery vzácnych slovenských prvohistorikov tak, ako to robia všetci okolo nás? „Dotýkať sa ustálených pojmov, revidovať už všeobecne prijaté tézy znamená vystaviť sa riziku tvrdej, dakedy až nepríčetnej reakcie zo strany určitej časti vedeckej obce.“7 Je po tom a pri tom všetkom (učebnice, už dosť zakorenená tradícia, dokonca aj preambula ústavy s „Veľkou Moravou“) vôbec možný radikálny obrat vo výklade našich dejín? Nuž, je priam nevyhnutný, ak sa chceme vymaniť z vyslovene českého výkladu našich dejín. „Kým české dejiny sú viac-menej jeden nepretržitý príbeh, naše dejiny, to je niekoľko príbehov dokopy.“8 Keďže pre mnohých sú už všetky cudzie pomenovania našich historických reálií – exonymá – raz a navždy dané, prebrané a akceptované, bude to vyžadovať odvahu oprášiť či nanovo zaviesť a používať endonymá, názvy vlastné, ktoré si dáme my. Bude nám chýbať, ako obyčajne, odvaha? Alebo sa nezľakneme a pustíme sa do zápasu o vlastný výklad našich dejín? O poriadok v našej historickej terminológii? Úryvok zo záveru knihy Ak Slovensko a Slováci sú subjektom dejín, ak sú subjektom dejín Uhorska, ak majú právo na vlastný výklad dejín, treba začať poriadkom v terminológii. Pomenujme Pribinovu dŕžavu na oboch stranách rieky Moravy napríklad ako Nitravu a dŕžavu z čias kráľa Svätopluka napríklad ako Veľkú Nitravu (jeho ríša bola veľká a vládol jej z Nitry). Lebo tu, v tomto bode, je východisko všetkých ostatných slovensko-českých diskusií či sporov, lebo tu je „gruntovný“ – ako by povedal Vladimír Mináč – uzol čechoslovakizmu: v samom názve „Veľká Morava“. Nie, nenárokujem si, nemám ambíciu niečo určovať. Nanajvýš navrhovať a o návrhoch diskutovať.
U dodávateľa
1,90 € 2,00 €

Lacná kniha Zemplínske nebo (-50%)


Trilógia, ktorej prvé novely už vyšli pod názvami Zemplínske nebo a Druhá epocha a medzi čitateľmi našli živú odozvu, líči ságu zemplínskej rodiny Štefana Goru, jeho životné peripetie od roku 1989 po súčasnosť, s viacerými historickými exkurzmi. Osobná dráma protagonistu a jeho rodiny vrcholí dražbou domu jeho sesternice Mirky. Silný príbeh a prekvapivou pointou vychádza z reálnych udalostí a neľútostne odkrýva biedu súčasnosti, v ktorej miznú vekmi preverené základné hodnoty. Vynikajúci rozprávač s osobitým štýlom naplno využíva živý jazyk s prvkami zemplínskeho nárečia, vtip a originálnu metaforiku.
Na sklade 2Ks
5,95 € 11,90 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Zemplínske nebo (-90%)


Trilógia, ktorej prvé novely už vyšli pod názvami Zemplínske nebo a Druhá epocha a medzi čitateľmi našli živú odozvu, líči ságu zemplínskej rodiny Štefana Goru, jeho životné peripetie od roku 1989 po súčasnosť, s viacerými historickými exkurzmi. Osobná dráma protagonistu a jeho rodiny vrcholí dražbou domu jeho sesternice Mirky. Silný príbeh a prekvapivou pointou vychádza z reálnych udalostí a neľútostne odkrýva biedu súčasnosti, v ktorej miznú vekmi preverené základné hodnoty. Vynikajúci rozprávač s osobitým štýlom naplno využíva živý jazyk s prvkami zemplínskeho nárečia, vtip a originálnu metaforiku.
Na sklade 1Ks
1,19 € 11,90 €

dostupné aj ako:

Päť slovenských rodov


Kniha Päť slovenských rodov je prvým zväzkom edície s názvom Slovenské príbehy. Beletristicky spracované texty z poslucháčsky úspešného rozhlasového seriálu Slovenské rody predstavujú nielen dramatické príbehy významných slovenských rodov (Daxnerovci, Turzovci, Petrovičovci, Bosákovci a Pružinskovci), ale na ich osudoch sa autorovi podarilo majstrovsky vystihnúť dobu, v ktorej sa odohrali. Pred čitateľom sa tak otvára rozsiahly historický kontext od stredoveku až po súčasnosť.
Vypredané
9,41 € 9,90 €

Bratislavské banky


Krátka, ale zaujímavá je história bratislavských bánk od vzniku Československa po koniec 40. rokov s exkurzom do čias monarchie. Hoci sme mali málo bankárov, najvýznamnejší z nich, americký Slovák Michal Bosák, založil v Bratislave vlastnú banku a jeho podpis figuruje dokonca aj na americkom dolári. Medzi známymi bankovými úradníkmi a bankármi boli aj osobnosti, ako Hviezdoslav, Tajovský, Hodža, Blaho, Juriga, Okánik, Karvaš, Tvarožek a ďalší. V knihe sú opísané nielen ich osudy, ale aj osudy najslávnejšieho slovenského bankárskeho rodu Makovickovcov, pohnutý život Imricha Karvaša, záhadná smrť Tomáša Tvarožka, súvislosti vzniku novej meny v 20. rokoch, povojnová menová reforma a napokon centralizácia bánk v čase budovania socializmu. V 21 kapitolách tu nájdeme známe i menej známe osobnosti, udalosti, príbehy, množstvo fotografií a dobových dokumentov súvisiacich s peniazmi a bankami na "bratislavskej Wall Street", ktorá viedla v polovici 20. storočia po dnešnej Štúrovej a Medenej ulici, ale aj históriu objavenia zlatého pokladu biatekov pod novostavbou Tatra banky.
Vypredané
8,48 € 8,93 €

Zemplínské nebo - Druhá epocha


Voľné pokračovanie Zemplínskeho neba (1996), knihy s detektívnym nádychom, v ktorej sa osobný príbeh (rozpad manželstva) Štefana Goru, donedávna vysokopostaveného muža vo veľkom svete (staviteľa Paláca), prelína s hľadaním príčin smrti majiteľa a osu du vzácneho obrazu, ktorý sa stratil pri búraní kaštieľa v roku 1952 v malej zemplínskej obci Valal. Návrat ku koreňom umožňuje Gorovi písanie obecnej kroniky. V Druhej epoche (Zemplínske nebo II) sa Štefan Gora vracia po rokoch do rodného Valala, aby zistil, prečo sa v súvislosti s jeho vcelku úspešnou účasťou v konkurze na miesto generálneho riaditeľa verejnoprávneho masmédia objavili informácie, že v min ulosti bol agentom tajnej bezpečnosti napriek tomu, že má hneď dve negatívne lustračné osvedčenia. Jeho spolužiak Ľudvik Klacifaj, ktorý by mohol o celom probléme vedieť viac, však záhadne umiera.
Vypredané
5,70 € 6,00 €

Pravdivý slovenský príbeh


Kniha je putovaním slovenskými dejinami, je príbehom nášho národa. Autor tento príbeh porozprával svojím uhlom pohľadu. Zmyslom knihy nie je dať jediný výklad dejinných udalostí odohrávajúci sa v priestore obývanom Slovákmi, ale poctivo a zodpovedne hľadať " slovenskú pravdu ".
Vypredané
10,93 € 11,50 €

Pravdivý slovenský príbeh, 3. vydanie


Pútavo napísaný príbeh slovenských dejín od súčasnosti až po časy, v ktorých sa len hmlisto črtajú naše korene. Autor tento príbeh prerozprával svojím slovenským uhlom pohľadu, čo je iste podnetné, keďže interpretácia mnohých faktov bola (a čiast očne stále je) poplatná minulým mocenským a štátoprávnym pomerom. Zmyslom knihy je zamýšľať sa stále nanovo (aj pod vplyvom nových výsledkov vedeckého bádania), či mnohé nemohlo byť aj inak, ako sme si doteraz mysleli.
Vypredané
9,41 € 9,90 €