! Doprava ZADARMO už od 20 € !

John Townsend

autor

Gyerekhatárok


A nevelés célja - emelik ki a szerzők -, hogy gyermekeink önmagukért felelősséget vállaló és mások iránt figyelmes felnőttekké váljanak. A gyermeknevelésben a kapcsolat fontosságát hangsúlyozzák. A gyerekek a szüleikkel való kapcsolatukban szerezhetn ek tapasztalatot a határok működéséről, amikor viselkedésük következményeivel találkoznak, vagy amikor korlátokba ütköznek. A pszichológus és családterapeuta szerzőpáros könyve bemutatja, miként állíthatók a határok a jellemformálás szolgálatába - cs ecsemőkortól tinédzserkorig. Humorral, konkrét példákkal, az életből vett párbeszédekkel teszik olvasmányossá és a gyakorlatban is jól hasznosíthatóvá könyvüket.
Na sklade 1Ks
9,14 € 9,62 €

Hranice 2. vydanie


Hranica v rôznych oblastiach nášho života vymedzuje, kto sa k nám smie priblížiť, pomáha nám rozhodnúť komu a čomu povieme nie alebo áno, či určiť vzťah k sebe samému. Hranica je rozhodnutie, ktorým definujeme veci a okolnosti, za ktoré sme zodpovední. Definuje, kto sme a kto nie sme. Kniha prináša biblický pohľad na hranice: čo hranice sú, čo chránia, ako sa vytvárajú, ako sú narušované, ako ich opraviť a ako ich využívať. Pomôže stanoviť či napraviť hranice vo vzťahu k našim blízkym – k rodine, partnerovi, deťom, v práci, ale aj k sebe samému a k Bohu.
U dodávateľa
11,31 € 11,90 €

dostupné aj ako:

Hranice v manželstve 2. vydanie


Dr. Henry Cloud a Dr. John Townsend sú klinickí psychológovia, konzultanti, prednášatelia a autori mnohých populárnych kníh. Okrem spolupráce v psychologickom centre na klinike Minirth-Meier v Newport Beach v Kalifornii založili spolu poradenské centrum Cloud-Townsend Clinic and Resources. V slovenčine a češtine vyšli knihy: Hranice, Děti a hranice, Rozhovory o hranicích, Hranice v chození a iné. Manželstvo je predovšetkým o láske. A predsa láska nestačí. Manželský vzťah potrebuje aj iné prísady, aby rástol. Týmito prísadami sú sloboda a zodpovednosť. Iba keď manžel a manželka poznajú a vzájomne rešpektujú svoje potreby a slobodné rozhodnutia, môžu sa jeden druhému v láske úplne odovzdať. Ak sú hranice na svojom mieste, z dobrého manželstva sa stane ešte lepšie. V knihe sa dozviete: • čo sú hranice v manželstve a ako ich určiť; • o desiatich zákonoch hraníc; • o šiestich typoch konfliktov a ako ich riešiť; • aké hodnoty pomôžu vášmu vzťahu sa rozvíjať. Kniha je určená: manželským párom, pastorom, kňazom a manželským poradcom, psychológom, snúbencom a všetkým, ktorých táto téma zaujíma.
Na sklade 1Ks
10,36 € 10,90 €

Hranice a deti


Kniha nadväzuje na predchádzajúci titul Hranice: Kedy povedať áno, kedy povedať nie v osobnom živote a aplikuje myšlienky zdravých hraníc na vzťahy s deťmi. Autori vysvetľujú, ako postaviť hranice v rodine a vštepiť deťom charakter, ktorý vašej rodine pomôže teraz, a ony budú vďaka nemu žiť vyrovnaný, produktívny a naplnený život v dospelosti. "Pamätajte, že výchova detí sa netýka len prítomnosti. Svoje deti pripravujete na budúcnosť. Jednou z hlavných úloh výchovy je pomôcť im vycibriť si charakter, vďaka ktorému sa im v budúcnosti bude dariť." Kniha je určená rodičom detí všetkých vekových kategórií od bábätiek až po dospievajúcich.
Na sklade 1Ks
10,36 € 10,90 €

Kalandos küldetés - Mélytengeri vészhely


Egy hihetetlen víz alatti kaland! 300 évvel ezelőtt elsüllyedt a kincsekkel teli kalózhajó. Felkérnek, hogy csatlakozz a hajó feltárására induló csapathoz. De át tudsz-e navigálni az óceánon, megoldod-e a partvidék rejtélyét, fel tudod-e tárni a mélység titkát? Vedd elő a földrajztudásodat, és döntsd el te magad, merre indulsz tovább. Meglátod, hogy többet tudsz, mint gondolnád, és még földrajzból is okosabb leszel.
U dodávateľa
5,48 € 5,77 €

Stopy zvierat z celého sveta v skutočnej veľkosti


Originálny sprievodca stopami zvierat z celého sveta vám pomôže objaviť bohatstvo a krásu prírody. V knihe nájdete stopy rôznych druhov zvierat zobrazené v skutočnej veľkosti, najzaujímavejšie fakty o každom druhu, mapy území, kde jednotlivé druhy žijú, a navyše porovnanie veľkosti zvierat s človekom.
Na sklade 3Ks
14,20 € 14,95 €

Határaink - Mire mondjunk igent és mire nemet, hogy saját kézben tarthassuk az életünket? - bővített kiadás


A közismert pszichológus szerzőpáros bestseller kötete az érett és egészséges énhatárok kialakításában segít. Rávezet, hogyan vállalhatunk felelősséget önmagunkért, hogy ne csak sodródjunk és reagáljunk a minket érő hatásokra, hanem aktívan és kezdeményezően alakítsuk az életünket. "Egyértelmű határok híján az a veszély fenyeget, hogy elveszítjük szabadságunkat, hagyjuk, hogy mások irányítsanak minket, nem értékrendünk, hanem bűntudatunk vagy hiányérzetünk alapján hozunk döntéseket, vagy feladjuk a személyiségünket azért, hogy megtartsunk egy kapcsolatot. Ha tudjuk, hol húzódnak a határaink, világossá válik, hogy mi az, amiért felelősséggel tartozunk, és mi az, amiért nem, így hatékonyabban használhatjuk erőforrásainkat, és képesek leszünk arra, hogy jól működő és egészséges kapcsolatokat hozzunk létre."
Na sklade 1Ks
10,73 € 11,29 €

Hranice


Kedy povedať nie, kedy povedať áno. Hranica v rôznych oblastiach nášho života vymedzuje, kto sa k nám smie priblížiť, pomáha nám rozhodnúť komu a čomu povieme nie alebo áno, či určiť vzťah k sebe samému. Hranica je rozhodnutie, ktorým definujeme veci a okolnosti, za ktoré sme zodpovední. Definuje, kto sme a kto nie sme. Kniha prináša biblický pohľad na hranice: čo hranice sú, čo chránia, ako sa vytvárajú, ako sú narušované, ako ich opraviť a ako ich využívať. Pomôže stanoviť či napraviť hranice vo vzťahu k našim blízkym – k rodine, partnerovi, deťom, v práci, ale aj k sebe samému a k Bohu.
Na stiahnutie
6,90 €

dostupné aj ako:

Gyerekhatárok


Az ember jelleme egyben a sorsa is, vallja a pszichológus és családterapeuta szerzőpáros, akik arra keresnek választ, miként állíthatók a határok a jellemformálás szolgálatába. „Mivel a határok nem születnek együtt a gyerekekkel, a szüleikkel való kapcsolaton keresztül kell beépülniük a személyiségükbe. A gyerekek csak úgy tanulhatják meg, hogy kik ők, és miért tartoznak felelősséggel, ha szüleik egyértelmű határokat húznak, és elősegítik, hogy ők is kialakíthassák a maguk határait. A világos határoknak köszönhetően számos nélkülözhetetlen vonás alakul ki a gyerekekben: • megismerik önmagukat, kialakítják saját identitásukat, • megtanulják, miért kell felelősséget vállalniuk, és miért nem, • képesek lesznek jó döntéseket hozni, • megértik, hogy ha jól döntenek, a dolgok jól alakulnak, míg ha rosszul választanak, negatív következményekre számíthatnak, • képesek lesznek a szabadságon alapuló, valódi szeretetre.”
Na stiahnutie
9,08 €

Párhatárok


Miként oldhatók meg a házasságban a határok hiányából vagy tisztázatlanságából eredő konfliktusok? Hogyan oldható fel a kötődés és az autonómia igényének feszültsége, és hogyan egyeztethető össze a szabadság és a felelősségvállalás? Hol a határ az egymással való törődés és egymás irányítása között?A nemzetközi sikerű Határaink-sorozat közismert terapeuta szerzőpárosa a praxisukból vett példákon keresztül mutatja be, hogy a megfelelő személyes határok hogyan segítenek a pároknak a kommunikációban, az egymás iránti tisztelet fenntartásában, a különbségek és a konfliktusok kezelésében és abban, hogy felelősséget vállaljanak önmagukért és a kapcsolatukért.
Na stiahnutie
7,06 €

dostupné aj ako:

Hranice v chodení


Ďalšia zo série kníh o hraniciach. Chodenie je nádherné obdobie v živote dvoch ľudí. Táto kniha sa prakticky venuje mnohým otázkam, ktoré sa môžu objaviť aj pri vašom spoločnom spoznávaní sa. Nájsť spoľahlivého a oddaného celoživotného partnera je skutočne ťažké – najmä preto, lebo ľudia spolu chodia spôsobom, ktorý im nepomáha v rozhodovaní sa k záväzku či k odchodu zo vzťahu. Veľmi často potom zažijú bolesť a utŕžia mnohé zranenia. Čas chodenia však tiež môže priniesť do života dospievajúceho človeka veľa dobrých vecí – okrem iného mu môže pomôcť pri jeho osobnom vývoji a dozrievaní. Cieľom tejto knihy je pomôcť vám odhaliť tajomstvo úspešného chodenia a vyhnúť sa tak možným nástrahám vo vzťahoch. Dr. Henry Cloud a Dr. John Townsend sú klinickí psychológovia, konzultanti, prednášatelia a autori mnohých populárnych kníh. Okrem spolupráce v psychologickom centre na klinike Minirth-Meier v Newport Beach v Kalifornii založili spolu poradenské centrum Cloud-Townsend Clinic and Resources. V slovenčine im vyšli knihy Hranice, Hranice v manželstve, Hranice a deti.
Na sklade 5Ks
12,83 € 13,50 €

dostupné aj ako:

Hranice v chodení


Chodenie je nádherné obdobie v živote dvoch ľudí. Táto kniha sa prakticky venuje mnohým otázkam, ktoré sa môžu objaviť aj pri vašom spoločnom spoznávaní sa. Nájsť spoľahlivého a oddaného celoživotného partnera je skutočne ťažké – najmä preto, lebo ľudia spolu chodia spôsobom, ktorý im nepomáha v rozhodovaní sa k záväzku či k odchodu zo vzťahu. Veľmi často potom zažijú bolesť a utŕžia mnohé zranenia. Čas chodenia však tiež môže priniesť do života dospievajúceho človeka veľa dobrých vecí – okrem iného mu môže pomôcť pri jeho osobnom vývoji a dozrievaní. Cieľom tejto knihy je pomôcť vám odhaliť tajomstvo úspešného chodenia a vyhnúť sa tak možným nástrahám vo vzťahoch. Dr. Henry Cloud a Dr. John Townsend sú klinickí psychológovia, konzultanti, prednášatelia a autori mnohých populárnych kníh. Okrem spolupráce v psychologickom centre na klinike Minirth-Meier v Newport Beach v Kalifornii založili spolu poradenské centrum Cloud-Townsend Clinic and Resources. V slovenčine im vyšli knihy Hranice, Hranice v manželstve, Hranice a deti.
Na stiahnutie
10,50 €

dostupné aj ako:

Kamaszhatárok - Mikor mondjunk igent és hogyan mondjuk nemet a kamaszoknak?


A határvonalak-sorozat új darabja a tinédzserek szüleinek ad segítséget abban, hogy miként hozhatják ki a legjobbat a kamaszkor folyamatos változással járó, nehéz időszakából, és hogyan készíthetik fel a tizenéveseket arra, hogy megtanuljanak felelősséget vállalni önmagukért. A pszichológus szerző, aki maga is két tizenéves fiú apja bepillantást nyújt a kamaszok sajátos gondolkodásmódjába és világába, és hangsúlyozza, hogy a kamaszoknak a szülői szeretet és figyelem mellett stabil korlátokra és határokra is szükségük van. Gyakorlatias megközelítéssel mutatja be, hogy a világos határok és a megszegésükkel járó következmények hogyan segítenek a kamaszoknak az éretté válásban. Könyvében sorra veszi a kamaszkorra jellemző problémás viselkedésformákat és konfliktusforrásokat (tiszteletlenség, tanulási problémák, vitatkozás, problémás barátok, kimaradás, telefonhasználat stb.), illetve hatékony kezelésük lehetőségeit.
U dodávateľa
12,05 € 12,68 €

Kazisvěti našeho života


Kazisveti vnášajú do vzťahu množstvo negatívnych podnetov, úvah a emócií. Na jednej strane stojí ich tendencia tlačiť nás tam, kde nás chcú mať, na druhej strane je naše zraniteľné ja.
Vypredané
10,73 € 11,29 €

Határaink


Ez a könyv - amely a határvonalak-sorozat második köteteként jelenik meg magyarul - az egészséges és ésszerű határok kialakításának bibliai alapjairól szól. Arról, hogy hogyan vállalhatunk felelősséget önmagunkért, hogy ne csak sodródjunk és reagálju nk a minket érő hatásokra, hanem aktívan és felelősen alakítsuk saját életünket. A szerzők valódi élethelyzetekből és esetekből kiindulva vizsgálják, hol húzódnak a határaink, mit védenek, hogyan jelölhetjük ki őket, mikor sérülnek meg, és hogyan leh et őket helyreállítani.
Vypredané
9,14 € 9,62 €

Kamaszhatárok


A kamaszkor válságos időszak - mind a kamaszok, mind a szülők életében. A pszichológus szerző, aki maga is két kamasz fiú apja, a "válságkezelés" titkát abban látja, ha a szülők megtalálják a helyes egyensúlyt a szeretet és a korlátok között. Könyvében gyakorlatias megközelítéssel mutatja be, hogy a világos határok és a megszegésükkel járó következmények hogyan segítenek a kamaszoknak az éretté válásban, vagyis abban, hogy "birtokba vegyék" életüket, és megtanuljanak felelősséget vállalni szavaikért, tetteikért, viselkedésükért, egyszóval önmagukért.
Vypredané
9,13 € 9,61 €