John Townsend

autor

Kazisvěti našeho života


Kazisveti vnášajú do vzťahu množstvo negatívnych podnetov, úvah a emócií. Na jednej strane stojí ich tendencia tlačiť nás tam, kde nás chcú mať, na druhej strane je naše zraniteľné ja.
Vypredané
10,73 € 11,29 €

Határaink


Ez a könyv - amely a határvonalak-sorozat második köteteként jelenik meg magyarul - az egészséges és ésszerű határok kialakításának bibliai alapjairól szól. Arról, hogy hogyan vállalhatunk felelősséget önmagunkért, hogy ne csak sodródjunk és reagálju nk a minket érő hatásokra, hanem aktívan és felelősen alakítsuk saját életünket. A szerzők valódi élethelyzetekből és esetekből kiindulva vizsgálják, hol húzódnak a határaink, mit védenek, hogyan jelölhetjük ki őket, mikor sérülnek meg, és hogyan leh et őket helyreállítani.
Vypredané
9,14 € 9,62 €

Gyerekhatárok


A nevelés célja - emelik ki a szerzők -, hogy gyermekeink önmagukért felelősséget vállaló és mások iránt figyelmes felnőttekké váljanak. A gyermeknevelésben a kapcsolat fontosságát hangsúlyozzák. A gyerekek a szüleikkel való kapcsolatukban szerezhetn ek tapasztalatot a határok működéséről, amikor viselkedésük következményeivel találkoznak, vagy amikor korlátokba ütköznek. A pszichológus és családterapeuta szerzőpáros könyve bemutatja, miként állíthatók a határok a jellemformálás szolgálatába - cs ecsemőkortól tinédzserkorig. Humorral, konkrét példákkal, az életből vett párbeszédekkel teszik olvasmányossá és a gyakorlatban is jól hasznosíthatóvá könyvüket.
Na sklade 1Ks
9,14 € 9,62 €

Kamaszhatárok


A kamaszkor válságos időszak - mind a kamaszok, mind a szülők életében. A pszichológus szerző, aki maga is két kamasz fiú apja, a "válságkezelés" titkát abban látja, ha a szülők megtalálják a helyes egyensúlyt a szeretet és a korlátok között. Könyvében gyakorlatias megközelítéssel mutatja be, hogy a világos határok és a megszegésükkel járó következmények hogyan segítenek a kamaszoknak az éretté válásban, vagyis abban, hogy "birtokba vegyék" életüket, és megtanuljanak felelősséget vállalni szavaikért, tetteikért, viselkedésükért, egyszóval önmagukért.
Vypredané
9,13 € 9,61 €

Hranice 2. vydanie


Hranica v rôznych oblastiach nášho života vymedzuje, kto sa k nám smie priblížiť, pomáha nám rozhodnúť komu a čomu povieme nie alebo áno, či určiť vzťah k sebe samému. Hranica je rozhodnutie, ktorým definujeme veci a okolnosti, za ktoré sme zodpovední. Definuje, kto sme a kto nie sme. Kniha prináša biblický pohľad na hranice: čo hranice sú, čo chránia, ako sa vytvárajú, ako sú narušované, ako ich opraviť a ako ich využívať. Pomôže stanoviť či napraviť hranice vo vzťahu k našim blízkym – k rodine, partnerovi, deťom, v práci, ale aj k sebe samému a k Bohu.
Na sklade 1Ks
9,41 € 9,90 €

Határaink


A pszichológus szerzőpáros könyve -amely a határvonalak-sorozat második köteteként jelenik meg magyarul- az érett és egészséges énhatárok kialakításáról szól. Arról, hogy kik vagyunk, illetve kik nem vagyunk, és hogyan vállalhatunk felelősséget önmagunkért, hogy ne csak sodródjunk és reagáljunk a minket érő hatásokra, hanem aktívan és kezdeményezően alakítsuk az életünket. "Életünk számos zavara és konfliktusa a határok hiányával összefüggő problémákban gyökerezik. Egyértelmű határok híján az a veszély fenyeget, hogy elveszítjük szabadságunkat, hagyjuk, hogy mások irányítsanak minket, nem értékrendünk, hanem félelmeink, bűntudatunk vagy hiányérzetünk alapján hozunk döntéseket, vagy feladjuk a személyiségünket azért, hogy megtartsunk egy kapcsolatot. Ha tudjuk, hol húzódnak a határaink, világossá válik, hogy mi az, amiért felelősséggel tartozunk, és mi az, amiért nem, így hatékonyabban használhatjuk erőforrásainkat, és képesek leszünk arra, hogy jól működő és egészséges kapcsolatokat hozzunk létre" - írják a szerzők, akik a személyiség-lélektan eredményeit alkalmazva és a Biblia évezredes bölcsességéből merítve bíztatják olvasóikat saját határaik kijelölésére.
Vypredané
9,14 € 9,62 €

Hranice v manželstve 2. vydanie


Dr. Henry Cloud a Dr. John Townsend sú klinickí psychológovia, konzultanti, prednášatelia a autori mnohých populárnych kníh. Okrem spolupráce v psychologickom centre na klinike Minirth-Meier v Newport Beach v Kalifornii založili spolu poradenské centrum Cloud-Townsend Clinic and Resources. V slovenčine a češtine vyšli knihy: Hranice, Děti a hranice, Rozhovory o hranicích, Hranice v chození a iné. Manželstvo je predovšetkým o láske. A predsa láska nestačí. Manželský vzťah potrebuje aj iné prísady, aby rástol. Týmito prísadami sú sloboda a zodpovednosť. Iba keď manžel a manželka poznajú a vzájomne rešpektujú svoje potreby a slobodné rozhodnutia, môžu sa jeden druhému v láske úplne odovzdať. Ak sú hranice na svojom mieste, z dobrého manželstva sa stane ešte lepšie. V knihe sa dozviete: • čo sú hranice v manželstve a ako ich určiť; • o desiatich zákonoch hraníc; • o šiestich typoch konfliktov a ako ich riešiť; • aké hodnoty pomôžu vášmu vzťahu sa rozvíjať. Kniha je určená: manželským párom, pastorom, kňazom a manželským poradcom, psychológom, snúbencom a všetkým, ktorých táto téma zaujíma.
Na sklade 1Ks
9,41 € 9,90 €

Hranice a deti


Kniha nadväzuje na predchádzajúci titul Hranice: Kedy povedať áno, kedy povedať nie v osobnom živote a aplikuje myšlienky zdravých hraníc na vzťahy s deťmi. Autori vysvetľujú, ako postaviť hranice v rodine a vštepiť deťom charakter, ktorý vašej rodine pomôže teraz, a ony budú vďaka nemu žiť vyrovnaný, produktívny a naplnený život v dospelosti. "Pamätajte, že výchova detí sa netýka len prítomnosti. Svoje deti pripravujete na budúcnosť. Jednou z hlavných úloh výchovy je pomôcť im vycibriť si charakter, vďaka ktorému sa im v budúcnosti bude dariť." Kniha je určená rodičom detí všetkých vekových kategórií od bábätiek až po dospievajúcich.
Na sklade > 5Ks
9,41 € 9,90 €

Kalandos küldetés - Mélytengeri vészhely


Egy hihetetlen víz alatti kaland! 300 évvel ezelőtt elsüllyedt a kincsekkel teli kalózhajó. Felkérnek, hogy csatlakozz a hajó feltárására induló csapathoz. De át tudsz-e navigálni az óceánon, megoldod-e a partvidék rejtélyét, fel tudod-e tárni a mélység titkát? Vedd elő a földrajztudásodat, és döntsd el te magad, merre indulsz tovább. Meglátod, hogy többet tudsz, mint gondolnád, és még földrajzból is okosabb leszel.
Na sklade 1Ks
5,48 € 5,77 €

Boundaries Updated and Expanded Edition


Boundaries is the book that's helped over 2 million people learn when to say yes and know how to say no in order to take control of their lives. Does your life feel like it's out of control? Perhaps you feel like you have to say yes to everyone's requests. Maybe you find yourself readily taking responsibility for others' feelings and problems. Or perhaps you focus so much on being loving and unselfish that you've forgotten your own limits and limitations. Or maybe it's all of the above. In the New York Times bestseller, Boundaries, Drs. Henry Cloud and John Townsend help you learn when to say yes and know how to say no in order to take control of your life and set healthy, biblical boundaries with your spouse, children, friends, parents, co-workers, and even yourself. Now updated and expanded for the digital age, this book continues to help millions of people around the world answer these tough questions: Can I set limits and still be a loving person? What are legitimate boundaries? How do I effectively manage my digital life so that it doesn't control me? What if someone is upset or hurt by my boundaries? How do I answer someone who wants my time, love, energy, or money? Why do I feel guilty or afraid when I consider setting boundaries? How do boundaries relate to mutual submission within marriage? Aren't boundaries selfish? You don't have to let your life spiral out of control. Discover how boundaries make life better today! Plus, check out Boundaries family collection of books dedicated to key areas of life - dating, marriage, raising kids, parenting teens, and leadership. Workbooks and Spanish editions are also available.
Vypredané
13,25 € 13,95 €

Stopy zvierat z celého sveta v skutočnej veľkosti


Originálny sprievodca stopami zvierat z celého sveta vám pomôže objaviť bohatstvo a krásu prírody. V knihe nájdete stopy rôznych druhov zvierat zobrazené v skutočnej veľkosti, najzaujímavejšie fakty o každom druhu, mapy území, kde jednotlivé druhy žijú, a navyše porovnanie veľkosti zvierat s človekom.
Na sklade 2Ks
14,20 € 14,95 €

Határaink - Mire mondjunk igent és mire nemet, hogy saját kézben tarthassuk az életünket? - bővített kiadás


A közismert pszichológus szerzőpáros bestseller kötete az érett és egészséges énhatárok kialakításában segít. Rávezet, hogyan vállalhatunk felelősséget önmagunkért, hogy ne csak sodródjunk és reagáljunk a minket érő hatásokra, hanem aktívan és kezdeményezően alakítsuk az életünket. "Egyértelmű határok híján az a veszély fenyeget, hogy elveszítjük szabadságunkat, hagyjuk, hogy mások irányítsanak minket, nem értékrendünk, hanem bűntudatunk vagy hiányérzetünk alapján hozunk döntéseket, vagy feladjuk a személyiségünket azért, hogy megtartsunk egy kapcsolatot. Ha tudjuk, hol húzódnak a határaink, világossá válik, hogy mi az, amiért felelősséggel tartozunk, és mi az, amiért nem, így hatékonyabban használhatjuk erőforrásainkat, és képesek leszünk arra, hogy jól működő és egészséges kapcsolatokat hozzunk létre."
U dodávateľa
10,73 € 11,29 €