! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Henry Cloud

autor

Gyerekhatárok


A nevelés célja - emelik ki a szerzők -, hogy gyermekeink önmagukért felelősséget vállaló és mások iránt figyelmes felnőttekké váljanak. A gyermeknevelésben a kapcsolat fontosságát hangsúlyozzák. A gyerekek a szüleikkel való kapcsolatukban szerezhetn ek tapasztalatot a határok működéséről, amikor viselkedésük következményeivel találkoznak, vagy amikor korlátokba ütköznek. A pszichológus és családterapeuta szerzőpáros könyve bemutatja, miként állíthatók a határok a jellemformálás szolgálatába - cs ecsemőkortól tinédzserkorig. Humorral, konkrét példákkal, az életből vett párbeszédekkel teszik olvasmányossá és a gyakorlatban is jól hasznosíthatóvá könyvüket.
Na sklade 1Ks
9,14 € 9,62 €

Párhatárok


A Határvonalak sorozat szerzőpárosa ezúttal a jól működő párkapcsolat alapelveit ajánlja olvasói figyelmébe. Könyvükben szó esik az egymás határait tiszteletben tartó kapcsolat ismérveiről, valamint arról, hogy miként oldhatók meg a házasságban a tisztázatlan határokból eredő konfliktusok. "A kapcsolatokban, különösen a házasságban alapvető, hogy a felek tisztában legyenek személyes "birtokhatáraikkal" - hangsúlyozzák a "Párhatárok" szerzői. - Ha tudjuk, hol húzódnak énünk határai, azt is tudjuk, hogy egy-egy érzés, szükséglet, hozzáállás vagy viselkedés kinek a "tulajdona", más szóval ki felelős érte. Ha pedig gond adódik ezek bármelyikével, könnyen eldönthető, hogy valójában kinek a problémájáról van szó." A terapeuta szerzők a praxisukból vett példákon keresztül mutatják be, hogyan segít a határok tisztázása számos olyan kérdés megoldásában, melyek óhatatlanul felmerülnek a házasságban: -Hogyan valósítható meg a házasságban két különálló fél egysége? -Miként oldható fel a kötődés és az autonómia igényének feszültsége? -Hogyan egyeztethető össze a szabadság és a felelősségvállalás? -Miben különbözik társunk támogatása attól, hogy megmentjük őt viselkedésének következményeitől? -Hol a határ az egymással való törődés és egymás irányítása között?
Na sklade 1Ks
9,14 € 9,62 €

dostupné aj ako:

Hranice 2. vydanie


Hranica v rôznych oblastiach nášho života vymedzuje, kto sa k nám smie priblížiť, pomáha nám rozhodnúť komu a čomu povieme nie alebo áno, či určiť vzťah k sebe samému. Hranica je rozhodnutie, ktorým definujeme veci a okolnosti, za ktoré sme zodpovední. Definuje, kto sme a kto nie sme. Kniha prináša biblický pohľad na hranice: čo hranice sú, čo chránia, ako sa vytvárajú, ako sú narušované, ako ich opraviť a ako ich využívať. Pomôže stanoviť či napraviť hranice vo vzťahu k našim blízkym – k rodine, partnerovi, deťom, v práci, ale aj k sebe samému a k Bohu.
Na sklade 1Ks
11,31 € 11,90 €

dostupné aj ako:

Hranice v manželstve 2. vydanie


Dr. Henry Cloud a Dr. John Townsend sú klinickí psychológovia, konzultanti, prednášatelia a autori mnohých populárnych kníh. Okrem spolupráce v psychologickom centre na klinike Minirth-Meier v Newport Beach v Kalifornii založili spolu poradenské centrum Cloud-Townsend Clinic and Resources. V slovenčine a češtine vyšli knihy: Hranice, Děti a hranice, Rozhovory o hranicích, Hranice v chození a iné. Manželstvo je predovšetkým o láske. A predsa láska nestačí. Manželský vzťah potrebuje aj iné prísady, aby rástol. Týmito prísadami sú sloboda a zodpovednosť. Iba keď manžel a manželka poznajú a vzájomne rešpektujú svoje potreby a slobodné rozhodnutia, môžu sa jeden druhému v láske úplne odovzdať. Ak sú hranice na svojom mieste, z dobrého manželstva sa stane ešte lepšie. V knihe sa dozviete: • čo sú hranice v manželstve a ako ich určiť; • o desiatich zákonoch hraníc; • o šiestich typoch konfliktov a ako ich riešiť; • aké hodnoty pomôžu vášmu vzťahu sa rozvíjať. Kniha je určená: manželským párom, pastorom, kňazom a manželským poradcom, psychológom, snúbencom a všetkým, ktorých táto téma zaujíma.
Na sklade 2Ks
10,36 € 10,90 €

Hranice a deti


Kniha nadväzuje na predchádzajúci titul Hranice: Kedy povedať áno, kedy povedať nie v osobnom živote a aplikuje myšlienky zdravých hraníc na vzťahy s deťmi. Autori vysvetľujú, ako postaviť hranice v rodine a vštepiť deťom charakter, ktorý vašej rodine pomôže teraz, a ony budú vďaka nemu žiť vyrovnaný, produktívny a naplnený život v dospelosti. "Pamätajte, že výchova detí sa netýka len prítomnosti. Svoje deti pripravujete na budúcnosť. Jednou z hlavných úloh výchovy je pomôcť im vycibriť si charakter, vďaka ktorému sa im v budúcnosti bude dariť." Kniha je určená rodičom detí všetkých vekových kategórií od bábätiek až po dospievajúcich.
Na sklade 1Ks
10,36 € 10,90 €

Charakter jako předpoklad úspěchu


Henry Cloud v této knize píše o podstatě charakterové celistvosti. Vysvětluje, jak se projevuje v každodenních situacích a co je nutno udělat, abychom byli vnímáni jako lidé s celistvým charakterem. Ústřední otázka zní, zda máme odvahu čelit realitě. Henry Cloud dokládá, že schopnost řešit problémy, učit se z nich a přizpůsobovat své chování realitě je významnějším faktorem úspěchu než mimořádná inteligence, talent či osobní kouzlo. Ukazuje, že úspěšní lidé mají řadu schopností a dokážou vytvářet spojenectví, ale tím nejdůležitějším je jejich charakter. Poté zkoumá, jaké chování utváří celistvý charakter a jak se projevuje v reálných životních situacích. Cílem této knihy je budování a posilování šesti základních charakterových rysů. Jak vysvětlit růst a úspěch tolika lidí, které jsem viděl? Ti, kdo jsou v životě úspěšní, si uvědomují, že život z velké části obnáší řešení problémů. Ti, kdo se s tím dokážou vyrovnat, dosahují velkých úspěchů a ostatní ne. Hazard by byl, kdyby ten, kdo nikdy v životě neuzavřel žádný obchod nebo jich měl za sebou jenom několik, všechno, včetně zajištění své rodiny, vsadil na to, že nějak prorazí. Takto si úspěšní lidé nepočínají. Ti postupně rostou a potom svléknou kůži, která je omezuje. Nesnaží se o něco, u čeho nemají důvod věřit, že to zvládnou, když na tom hodně závisí. O to, co nikdy nedělali, se pokoušejí tehdy, když se učí, ale ne když investují.
U dodávateľa
11,31 € 11,90 €

Határaink - Mire mondjunk igent és mire nemet, hogy saját kézben tarthassuk az életünket? - bővített kiadás


A közismert pszichológus szerzőpáros bestseller kötete az érett és egészséges énhatárok kialakításában segít. Rávezet, hogyan vállalhatunk felelősséget önmagunkért, hogy ne csak sodródjunk és reagáljunk a minket érő hatásokra, hanem aktívan és kezdeményezően alakítsuk az életünket. "Egyértelmű határok híján az a veszély fenyeget, hogy elveszítjük szabadságunkat, hagyjuk, hogy mások irányítsanak minket, nem értékrendünk, hanem bűntudatunk vagy hiányérzetünk alapján hozunk döntéseket, vagy feladjuk a személyiségünket azért, hogy megtartsunk egy kapcsolatot. Ha tudjuk, hol húzódnak a határaink, világossá válik, hogy mi az, amiért felelősséggel tartozunk, és mi az, amiért nem, így hatékonyabban használhatjuk erőforrásainkat, és képesek leszünk arra, hogy jól működő és egészséges kapcsolatokat hozzunk létre."
Na sklade 1Ks
10,73 € 11,29 €

Hranice


Kedy povedať nie, kedy povedať áno. Hranica v rôznych oblastiach nášho života vymedzuje, kto sa k nám smie priblížiť, pomáha nám rozhodnúť komu a čomu povieme nie alebo áno, či určiť vzťah k sebe samému. Hranica je rozhodnutie, ktorým definujeme veci a okolnosti, za ktoré sme zodpovední. Definuje, kto sme a kto nie sme. Kniha prináša biblický pohľad na hranice: čo hranice sú, čo chránia, ako sa vytvárajú, ako sú narušované, ako ich opraviť a ako ich využívať. Pomôže stanoviť či napraviť hranice vo vzťahu k našim blízkym – k rodine, partnerovi, deťom, v práci, ale aj k sebe samému a k Bohu.
Na stiahnutie
6,90 €

dostupné aj ako:

Családfánk titkai


A gyerekkorunkban a családunkban elsajátított magatartás- és kapcsolati minták személyiségünk részévé válnak, és egész életünket végigkísérik. A káros minták akár nemzedékeken át hagyományozódnak kifejtve romboló hatásukat – a család szétesése, lelki sérülés, szenvedélybetegség, családon belüli bántalmazás – az újabb és újabb generációk életében. De nem szükségszerű, hogy megismételjük elődeink hibáit. A könyv pszichológus, illetve lelkipásztor szerzői terapeutaként szerzett tapasztalataik alapján állítják, hogy a káros minták megváltoztathatók, és az érzelmi sérülések gyógyíthatók. Terápiás gyakorlatuk mellett a Biblia évezredes bölcsességéből merítve vizsgálják, hogyan ismerhetjük fel azokat a családunkban elsajátított viselkedési és kapcsolati mintákat, amelyek negatívan hatnak az életünkben, ha nem változtatunk rajtuk. Könyvükből megtudhatjuk, mit tehetünk azért, hogy a diszfunkcionális működési módokat átdolgozva egészséges mintákat alakítsunk ki, és adjunk tovább az utánunk következő generációknak.
Na stiahnutie
7,06 €

dostupné aj ako:

Játszmák nélkül


A konfliktus az együttélés és a kapcsolatok természetes velejárója. Lehetőség a kapcsolat fejlődésére és elmélyülésére – vagy: zsákutcába futó játszmák és veszekedések forrása. A Játszmák nélkül szerzői a konfliktusok megoldásának eredményes és hatékony módjait ismertetik, melyek a problémák megoldására irányulnak, mindkét fél számára előnyösek, és a kapcsolat fejlődését szolgálják. Könyvükben gyakorlati ötletekkel, javaslatokkal, illusztratív párbeszédekkel mutatják be, hogy a kapcsolati problémák megoldásához szükséges készségek fejleszthetők, és a konfliktuskezelés stratégiái tanulhatók.
Na stiahnutie
9,08 €

Gyerekhatárok


Az ember jelleme egyben a sorsa is, vallja a pszichológus és családterapeuta szerzőpáros, akik arra keresnek választ, miként állíthatók a határok a jellemformálás szolgálatába. „Mivel a határok nem születnek együtt a gyerekekkel, a szüleikkel való kapcsolaton keresztül kell beépülniük a személyiségükbe. A gyerekek csak úgy tanulhatják meg, hogy kik ők, és miért tartoznak felelősséggel, ha szüleik egyértelmű határokat húznak, és elősegítik, hogy ők is kialakíthassák a maguk határait. A világos határoknak köszönhetően számos nélkülözhetetlen vonás alakul ki a gyerekekben: • megismerik önmagukat, kialakítják saját identitásukat, • megtanulják, miért kell felelősséget vállalniuk, és miért nem, • képesek lesznek jó döntéseket hozni, • megértik, hogy ha jól döntenek, a dolgok jól alakulnak, míg ha rosszul választanak, negatív következményekre számíthatnak, • képesek lesznek a szabadságon alapuló, valódi szeretetre.”
Na stiahnutie
9,08 €

Párhatárok


Miként oldhatók meg a házasságban a határok hiányából vagy tisztázatlanságából eredő konfliktusok? Hogyan oldható fel a kötődés és az autonómia igényének feszültsége, és hogyan egyeztethető össze a szabadság és a felelősségvállalás? Hol a határ az egymással való törődés és egymás irányítása között?A nemzetközi sikerű Határaink-sorozat közismert terapeuta szerzőpárosa a praxisukból vett példákon keresztül mutatja be, hogy a megfelelő személyes határok hogyan segítenek a pároknak a kommunikációban, az egymás iránti tisztelet fenntartásában, a különbségek és a konfliktusok kezelésében és abban, hogy felelősséget vállaljanak önmagukért és a kapcsolatukért.
Na stiahnutie
7,06 €

dostupné aj ako:

Hranice v chodení


Ďalšia zo série kníh o hraniciach. Chodenie je nádherné obdobie v živote dvoch ľudí. Táto kniha sa prakticky venuje mnohým otázkam, ktoré sa môžu objaviť aj pri vašom spoločnom spoznávaní sa. Nájsť spoľahlivého a oddaného celoživotného partnera je skutočne ťažké – najmä preto, lebo ľudia spolu chodia spôsobom, ktorý im nepomáha v rozhodovaní sa k záväzku či k odchodu zo vzťahu. Veľmi často potom zažijú bolesť a utŕžia mnohé zranenia. Čas chodenia však tiež môže priniesť do života dospievajúceho človeka veľa dobrých vecí – okrem iného mu môže pomôcť pri jeho osobnom vývoji a dozrievaní. Cieľom tejto knihy je pomôcť vám odhaliť tajomstvo úspešného chodenia a vyhnúť sa tak možným nástrahám vo vzťahoch. Dr. Henry Cloud a Dr. John Townsend sú klinickí psychológovia, konzultanti, prednášatelia a autori mnohých populárnych kníh. Okrem spolupráce v psychologickom centre na klinike Minirth-Meier v Newport Beach v Kalifornii založili spolu poradenské centrum Cloud-Townsend Clinic and Resources. V slovenčine im vyšli knihy Hranice, Hranice v manželstve, Hranice a deti.
Na sklade 5Ks
12,83 € 13,50 €

dostupné aj ako:

Hranice v chodení


Chodenie je nádherné obdobie v živote dvoch ľudí. Táto kniha sa prakticky venuje mnohým otázkam, ktoré sa môžu objaviť aj pri vašom spoločnom spoznávaní sa. Nájsť spoľahlivého a oddaného celoživotného partnera je skutočne ťažké – najmä preto, lebo ľudia spolu chodia spôsobom, ktorý im nepomáha v rozhodovaní sa k záväzku či k odchodu zo vzťahu. Veľmi často potom zažijú bolesť a utŕžia mnohé zranenia. Čas chodenia však tiež môže priniesť do života dospievajúceho človeka veľa dobrých vecí – okrem iného mu môže pomôcť pri jeho osobnom vývoji a dozrievaní. Cieľom tejto knihy je pomôcť vám odhaliť tajomstvo úspešného chodenia a vyhnúť sa tak možným nástrahám vo vzťahoch. Dr. Henry Cloud a Dr. John Townsend sú klinickí psychológovia, konzultanti, prednášatelia a autori mnohých populárnych kníh. Okrem spolupráce v psychologickom centre na klinike Minirth-Meier v Newport Beach v Kalifornii založili spolu poradenské centrum Cloud-Townsend Clinic and Resources. V slovenčine im vyšli knihy Hranice, Hranice v manželstve, Hranice a deti.
Na stiahnutie
10,50 €

dostupné aj ako:

Prosím Tě, mami


Známá dvojice autorů se zabývá vlivem maminek na životy jejich dětí. Kniha přináší netradiční pohled na úlohu matky při utváření osobnosti každého člověka. Na řadě skutečných příběhů ilustruje pozitivní i negativní dopad mateřské výchovy ve vztahu k matčiným charakterovým kladů i záporům.
Vypredané
11,35 € 11,95 €

Hranice v chození


Nájsť spoľahlivého a oddaného celoživotného partnera je skutočne neľahké. Najmä preto, že mnohí v období nahovárania spolu chodia celkom nevhodným spôsobom. Obvykle potom zakúsia zranenie a bolesť. Chodenie však tiež môže prebiehať dobre a priniesť do živ
Vypredané
10,88 € 11,45 €