! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Weiss Peter

autor

Szomszédságban


Peter Weissnek, a szlovák bel- és külpolitika aktív résztvevőjének, később független megfigyelőjének és elemzőjének 1994 és 2008 között publikált írásaiból nyújt válogatást a kötet. A szakmai elemzések, tanulmányok, esszék, kommentárok, amelyeket a szerző az olvasó elé tár, nagyrészt a szlovák demokrácia kialakulásának folyamatait, a szlovák külpolitika értékdimenzióinak, Szlovákia nemzetközi szerepének és presztízsének tényezőit tárgyalják, ám nagy hangsúlyt kapnak a kötetben a szlovák-magyar kapcsolatokkal foglalkozó írások is.
U dodávateľa
9,12 € 9,60 €

Slovensko Evropský příběh


Kniha má parametry jakési zprávy o slovenské společnosti v kontextu jejího evropského historického vývoje a vlivů. Dává čtenáři, který měl často o Slovenské republice informace a představy jen z občasných článků, reportáží a komentářů v médiích, příležitost hlouběji pochopit příčiny událostí, jevů i politických konfliktů a rozhodnutí na Slovensku, jež ho zaujaly nebo překvapily. Snahou autorů bylo poskytnout čtenáři dostatek informací o Slovensku a jeho vývoji v širších historických souvislostech, aby se mohl zasvěceně ptát na politické, ekonomické, sociální a kulturní stránky života dnešní slovenské společnosti. Dnes je Slovenská republika demokratickým státem a respektovanou součástí Evropské unie. Ambicí kolektivu autorů tak bylo představit v této publikaci složitou cestu Slovenska k jeho samostatné demokratické státnosti ve 20. století, a především zachytit nejpodstatnější tendence společenského vývoje, jímž Slovenská republika prošla po 1. lednu 1993, až do období před historicky prvním předsednictvím v Radě EU.
U dodávateľa
24,56 € 25,85 €

Marat/Sade


Poprvé vychází slavná divadelní hra, jejíž původní celý název „Pronásledování a zavraždění Jeana Paula Marata předvedené divadelním souborem blázince v Charentonu za řízení markýze de Sade“ napovídá, že v této hře na principu „divadla na divadle“ dramatické příběhy Francouzské revoluce a osudy jejích protagonistů interpretují chovanci blázince, které vede další chovanec ústavu, kontroverzní markýz de Sade. V překladu Ludvíka Kundery vychází jako 136. svazek edice D.
Na sklade 2Ks
9,38 € 9,87 €

Lacná kniha Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví (-90%)


Sexuální výchova v České republice se opírá o funkci veřejného školství. Školy využívají vlastních vyučujících nebo externích spolupracovníků. Informace podávané studentům externími organizacemi však mohou být často ovlivněny ne zcela průhlednými ide ologickými či farmakoekonomickými zájmy - je tedy jednoznačně vhodnější, aby se výuce věnovali pedagogičtí pracovníci. V minulých letech vzniklo několik pomocných textů k této výuce, ale jejich rozsah je nedostatečný. Většinou se věnují technice výuk y, ale nepodávají dostatečně široké informace. V projektu učebního textu spojujeme pod vedením specialistky na sexuální výchovu doc. Šulové, která je v této oblasti konzultantem Ministerstva školství, specialisty z různých oblastí k vzniku kompendia informací potřebných pro sexuální výchovu.
Na sklade 1Ks
2,33 € 23,26 €

dostupné aj ako:

Máme republiku!


Kniha je zostavená zo 14 upravených a aktualizovaných esejí, ktoré Peter Weiss v minulosti publikoval v denníku Pravda pri príležitosti významných výročí Slovenskej republiky. Texty sú rozdelené do troch častí.V prvej časti sa autor venuje politickým peripetiám vzniku a vývoja Slovenskej republiky od naplnenia štátoprávneho odkazu SNP v roku 1968, (teda po 24 rokoch od jeho vzniku), po osamostatnenia slovenskej štátnosti 1. januára 1993. Peter Weiss ako priamy politický aktér vývoja v 90. rokoch presvedčivo vyvracia viaceré mýty, ktoré sa spájajú so zánikom ČSFR. Čitateľovi zároveň poskytuje aj svoj pohľad na dramatické obdobie zápasu o vytvorenie podmienok pre prekonanie medzinárodnej izolácie SR a jej integráciu do EÚ.Druhá časť knihy sa zaoberá tradíciami slovenskej štátnosti. Ponúka osobnou skúsenosťou podložený príbeh parlamentného zápasu o schválenie 29. augusta za štátny sviatok, ako aj úvahy o potrebe chrániť a rozvíjať odkaz SNP a politické dedičstvo Alexandra Dubčeka. Cez tradíciu antifašistického zápasu sa pozerá na príčiny druhej svetovej vojny, ľudácky režim a mýty o ňom. Samozrejmosťou je, že k významným tradíciám radí aj československú jar 1968, ktorej výdobytkom bol aj ústavný zákon o československej federácii.Tretia kapitola pozostáva z esejí, ktoré ukazujú zložitosti utvárania vzťahov samostatnej Slovenskej republiky s Maďarskom. Na základe dokumentov, ale aj osobnej autorovej politickej a veľvyslaneckej skúsenosti s maďarskou otázkou načrtáva hlavné tendencie a charakteristické črty maďarského poprevratového revizionistického politického myslenia a jeho skrytejších či otvorenejších prejavov v politickej praxi.
Na sklade > 5Ks
12,30 € 12,95 €

Národný záujem a zodpovednosť


Od geopolitickej ilúzie k euroatlantickej integrácii. Národný záujem v slovenskej zahraničnej politike, potreba a možnosti konsenzu hlavných politických síl v SR v chápaní a presadzovaní základných štátnych záujmov v súvislosti so začleňovaním do NATO a EÚ a s praktickým pôsobením v týchto integračných zoskupeniach. Hodnotové dimenzie a intelektuálne zázemie zahraničnej politiky, slovensko-maďarské vzťahy, to sú jedny z hlavných tém výberu článkov, ktoré publikoval Peter Weiss v rokoch 1994-2008.
Vypredané
9,41 € 9,90 €

Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví


Sexuální výchova v České republice se opírá o funkci veřejného školství. Školy využívají vlastních vyučujících nebo externích spolupracovníků. Informace podávané studentům externími organizacemi však mohou být často ovlivněny ne zcela průhlednými ide ologickými či farmakoekonomickými zájmy - je tedy jednoznačně vhodnější, aby se výuce věnovali pedagogičtí pracovníci. V minulých letech vzniklo několik pomocných textů k této výuce, ale jejich rozsah je nedostatečný. Většinou se věnují technice výuk y, ale nepodávají dostatečně široké informace. V projektu učebního textu spojujeme pod vedením specialistky na sexuální výchovu doc. Šulové, která je v této oblasti konzultantem Ministerstva školství, specialisty z různých oblastí k vzniku kompendia informací potřebných pro sexuální výchovu.
Vypredané
22,10 € 23,26 €

dostupné aj ako:

Slovakia a European Story


This book, unique of its kind, informs the reader about the history and development of Slovakia and the Slovaks. The chapters focus on Slovakia’s political history as a nation living under Hungarian rule; the formation of a common democratic state with the Czechs since 1918; the subsequent fall of that state, destroyed by successive dictatorships imposed from abroad, and its eventual restoration. Although the reader learns about political, economic and social developments under the Communist regime, the book focuses on the years following the Velvet Revolution of 1989 and the Velvet Divorce of 1993: the new role of the churches, the new orientation of foreign policy towards the West, and the transformation of the centrally planned economy into a market economy. In 1993, Slovakia became a sovereign state; in 2004, the Slovaks’ successful accomplishment of the difficult transition of economy, politics and society was rewarded with EU membership. This book is rich in detail and sources available to the Western reader for the first time. It is recommended to everybody interested in the history of the Slovaks in Europe and the European Union.
Vypredané
19,00 € 20,00 €