% Zľavy na hry %

Jazyk


Hodnotenie


Väzba


E-knihy - Veda a technika strana 1 z 1

Stovky e-kníh v slovenčine a cudzích jazykoch vo formátoch EPUB, MOBI a PDF.

Fundamentals of Materials Engineering - A Basic Guide


Fundamentals of Materials Engineering - A Basic Guide is a helpful textbook for readers learning the basics of materials science. This book covers important topics and fundamental concepts of materials engineering including crystal structure, imperfections, mechanical properties of materials, polymers, powder metallurgy, corrosion and composites. The authors have explained the concepts in an effective way and by using simple language for the benefit of a broad range of readers. This book is also beneficial to the students in engineering courses at B.Sc, M.Sc, and M.Tech. levels.
Na stiahnutie
68,61 €

Fyzika na dvore


Publikácia prináša 100 návodov k jednoduchým, ale zábavným fyzikálnym pokusom, ktoré si na dvore alebo v záhrade môže vyskúšať skutočne každý. Experimentovať budeme nielen s obyčajnou vodou, ale aj so svetlom, teplom, vzduchom, rastlinami, drobnými živočíchmi a pod. Navyše všetky uvedené pokusy sa dajú realizovať použitím bežne dostupných pomôcok. S našou knihou zistíte, že všetko, čo sa učíte v škole na hodinách fyziky, môže byť nielen užitočné, ale často aj veľmi zábavné!
Na stiahnutie
5,60 €

Oceánske dobrodružstvo


Čo sa skrýva za vzdialeným obzorom morí a oceánov? Aby to ľudia zistili, zdokonaľovali svoje sprvu veľmi jednoduché lode aj svoje moreplavecké umenie, učili sa spoznávať a rešpektovať prírodné zákony. Vďaka tomu mohli objavovať ostrovy i nové kontinenty a aj keď tisíce z nich zaplatili za svoju opovážlivosť životmi, ich nasledovníci sa odradiť nedali. Nekonečný neznámy svet sa zmenšoval, moria už brázdili tisíce obchodných a osobných lodí. Odvážlivci sa začali vydávať na moria, aby si preverili svoje schopnosti, silu svojho ducha a spoznali svet z rozkolísanej paluby. Kto skôr, kto rýchlejšie a na čoraz bizarnejších lodiach, plavby v teple trópov či do polárnych končín, do všetkých kútov zemegule, často do nenávratna – ich súťaživosť nemá konca-kraja. Jachtárske legendy, ale i menej známi nasledovníci, samotári, tuláci morí a mnohí ďalší, tí všetci písali príbehy veľkých plavieb...
Na stiahnutie
25,50 €

dostupné aj ako:

SCANDI Prehliadka súčasných severských filmov
Výpredaj kníh 2023

Železniční reforma v Německu


Německo vždy představovalo jedno z nejvýznamnějších center železniční dopravy v Evropě a představuje jednu ze zemí s nejkomplexněji provedenou železniční reformou a liberalizací železničního odvětví na světě. Odborná monografie se věnuje vývoji železničního odvětví v Německu v posledních desetiletích a reformě, která železnice zcela zásadně proměnila. Publikace kombinuje pohledy historicko-politické, geografické a právní. Ukazuje politické zásady stávající železniční reformy včetně dopadů německého znovusjednocení v roce 1990, charakterizuje dopravně-geografickou situaci, zabývá se jejím právním rámcem a také vybranými problémy, které vyvstaly v jejím průběhu. Publikace vznikla v rámci širší edice Železniční reformy, v jejímž rámci je sledován jak teoretický pohled, tak i příklady z vybraných evropských zemí.
Na stiahnutie
7,00 €

dostupné aj ako: