Nový kráľ historickej detektívky Juraj Červenák

No a potom Juraj Červenák urobil krok, ktorým sa bez milosti udomácnil aj v knižniciach tých, ktorým nie sú blízke čary, mágia či mystickí hrdinovia. Historická detektívka Mŕtvy na Pekelnom vrchu  si v okamihu získala svojich priaznivcov a Červenák sa stal u nás jej hlavným predstaviteľom. Samozrejme, že ich je na Slovensku viac. Ale jedine jemu sa podarilo tento žáner spropagovať tak, že sa stal podstatne masovejšou záležitosťou. Určite to bolo tým, že dej svojej detektívnej prvotiny situoval do Banskej Štiavnice, do ulíc a prostredia, v ktorom sa môžete poprechádzať aj dnes a pomyselne sa ocitnúť na stránkach knihy. Ale nielen to.

Červenák výborne pracuje s detektívnym žánrom. Je to poctivo odvedená robota po remeselnej i faktografickej stránke. Výborne narába s jazykom. Používa slová, ktorými príťažlivo spája súčasné spôsoby vyjadrovania s minulosťou a dialógy tak vyznievajú autenticky napriek tomu, že sa v tých časoch určite rozprávalo inak. Dôležité je však to, aby sme textu rozumeli dnes. A  že mu čitatelia rozumejú, svedčí aj to, že pôvodne plánovaná štvrtá časť Báthoryho išla dočasne do úzadia a trojica Stein, Barbarič a Jaroš sa vrátila trochu skôr aby sa, tentoraz v rudolfínskej Prahe, podieľala na odhalení závažných zločinov.

Krv prvorodených, tak znie názov druhého pokračovania prípadov spomínanej trojice, v mnohom prekonala očakávania a smelo môžeme povedať, že rozhodnutie Juraja Červenáka písať historickú detektívku bolo jeho životným rozhodnutím (teda aspoň čo sa literárneho žánru týka). Opäť atraktívne prostredie, napätie, potrebná dávka dobrodružstva, prekvapivé rozuzlenie na jednej strane či skvelo využité prostriedky detektívneho žánru, dôslednosť a prehľad v historickej faktografii, príťažlivý literárny jazyk  i spisovateľské majstrovstvo na strane druhej, robia z tejto knihy jednu z najlepších, ktoré súčasný slovenský literárny trh ponúka. Nie, určite nedostane Anasoft literu, na to sa predáva až príliš dobre. Detektívka Krv prvorodených a jej staršia sestra sú knihy, ktoré na ňu ani neašpirujú. Sú to výborné detektívky, pri ktorých si oddýchnete, zabavíte sa a možno aj získate nové poznatky, vďaka Červenákovej poctivej robote s históriou. Sú to knihy, po prečítaní ktorých vás zamrzí, že je koniec. A to sa vám určite stane. Takže ak ste po nich z akéhokoľvek dôvodu nesiahli, urobte tak bez váhania. Neoľutujete. Presvedčíte sa, že nielen Dominikom Dánom je slovenský detektívny svet živý.

← Predchádzajúci blog

Literárna revue 17/2014

Nasledujúci blog →

Po lete opäť s Dadom a jeho hosťami