Scott Galloway: Veľká štvorka

Amazon, Apple, Facebook, Google, týmto štyrom jazdcom ako ich nazýva autor venuje prvú polovicu knihy. V čom pramení úspech veľkej štvorky? Musíme najprv porozumieť ako podnikajú a čo znamená ich tvorba v digitálnom svete, to sa snaží Galloway priblížiť čitateľom. Podrobne analyzuje každú jednu spoločnosť, odkrýva stratégie a miestami vtipným spôsobom sa snaží vysvetliť ich fungovanie. Menuje svetové tváre, ktoré stoja za zrodom gigantov a zobrazuje ich v iných farbách ako sme mohli byť doteraz zvyknutí. Upozorňuje na silné stránky, ktoré využívajú na svoj rast. Zároveň dvíha varovný prst, pretože si neuvedomujeme ako ovplyvňujú náš život.

Amazon je prirovnávaný k zberačovi –autor mu pripisuje lovecký inštinkt, ktorý prenáša na spotrebiteľov. Nenápadne podsúva inštinkt hromadenia vecí a na to, aby sme mohli využívať jeho služby, čo znamená že pod jeho strechou nájdeme všetko. Apple je globálny znak bohatstva, vzdelania a západných hodnôt. Vlastniť produkt od Apple znamená v spoločnosti kultový status, Galloway to prirovnáva k dotyku božského luxusu. Facebook je založený na emóciách, pre firmy je to marketingový ťah v oblasti obchodovania.  Priamo na Facebooku zdieľame svoje dobré alebo zlé skúsenosti. Google sa stal mozgom. Je rýchly a dáva množstvo odpovedí na všetky otázky, ktoré mu položíme. Autor sa priamo v texte, pozastavuje nad tým, čo sa dokážeme pýtať, aké intímnosti vieme vypustiť do virtuálneho sveta. Svoje poznatky o gigantoch predkladá aj v rôznych číselných grafoch a dokáže ich hodnoty vysvetliť zábavno- náučnou formou.

 Druhá časť vyvracia mýty o dokonalosti štyroch spoločností. Bez servítky hovorí ako užívateľov ,,vodia za nos“ a nútia ku krokom, ktoré vedia v davom momente využiť vo svoj prospech a schovávajú to za lepšie a vyššie ciele pre užívateľa. Prekvapivý moment v knihe môže nastať, keď uvádza príklady o manipulovaní vlád a konkurencií.

 V záverečných kapitolách upriamuje pozornosť na potencionálneho piateho jazdca a ponúka tipy na firmy. Tipy sú všeobecné, spoločnosti sa každým dňom vyvíjajú, Galloway aplikuje jednotlivé faktory, dozvedáme sa, kto by mohol byť potencionálnym piatym jazdcom, alebo by mohol aj niekoho nahradiť z veľkej štvorky. Dominancia veľkej štvorky má obrovský vplyv na prostredie v skoro každom odvetví, zásadne aj ovplyvňuje vzdelanie jednotlivcov a koniec knihy patrí postrehom na úspešnú sebarealizáciu.

Veľká štvorka prináša zásadné informácie, pre niekoho nové, pre iných potvrdzujúce fakty. Kniha môže ovplyvniť naše správanie a na veľkých hráčoch v digitálnom svete sa budeme zásadne pozerať úplne inak.

Začítaj sa.

Za recenziu ďakujeme Danielke Velgosovej. :)

Instagram: @_dannyreads_

← Predchádzajúci blog

Literárna revue 12/2019

Nasledujúci blog →

Julia Dahl: Neviditeľné mesto