Knižné kamarátstva

Prečo je dôležité čítať deťom a čo čítať pri autizme a ADHD

Nič nedokáže nahradiť spoločne strávený čas , v ktorom dieťa nadobúda pocity lásky, istoty a bezpečia.
Nič nedokáže nahradiť spoločne strávený čas , v ktorom dieťa nadobúda pocity lásky, istoty a bezpečia.

V článku logopedičky Zuzany Bogdaňovej sa dozviete: 

Výsledky ankety o čítaní dospelých deťom

Prečo čítať deťom

Čo čítať deťom s autizmom

Čo čítať deťom s ADHD

 

 

Čo hovoria deti o čítaní?

V roku 2018 som realizovala anketu na tému čítania dospelých deťom pre žiakov prvého stupňa po celom Slovensku. V ankete odpovedalo 123 žiakov.

Ankety sa zúčastnilo 73 chlapcov a 50 dievčat. 62 percent detí uviedlo, že im rodičia už nečítajú pred spaním. Zvyľné deti odpovedali, že najviac číta mama (42%). Nasledovali otec (21%), striedajú sa (23%), starí rodičia (7%) a iní (7%). Čo sa týka frekvencie čítania, tak sedem až šesťkrát do týždňa číta 54 percent rodičov, päť až štyrikrát 23 percent rodičov a menej ako trikrát do týždňa 23 percent rodičov.

A ako trávia deti svoj voľný čas? Televíziu uviedlo pätnásť percent opýtaných. Rovnako pätnásť percent uviedlo hranie vonku s priateľmi, šport (14%), mobil, tablet alebo počítač (12%), čítanie kníh (6%), pobyt v nákupnom centre (2%), 36 percent detí vypísalo inú odpoveď. Najčastejšie odpovede boli hra s legom, hra so psom, hra s bratom alebo sestrou, kreslenie, hra s hračkami a podobne.

Ďalšia otázka znela: Prečo je dôležité čítať deťom rozprávky pred spaním? Toto sú niektoré z odpovedí detí:

 • Ja som nevedel rozprávať a preto mi rodičia začali čítať rozprávky.
 • Aby sme boli viacej šťastnejšie, aby sme sa potešili.
 • Aby sme sa naučili nové veci.
 • Lebo sa mi potom lepšie zaspáva.
 • Aby sme sa potom lepšie naučili čítať.
 • Počúvam rozprávku a potom sa trochu ukľudním
 • Je to pekné, keď rodičia čítajú deťom.
 • Keď budú deti smutné, mohli by ich takto potešiť.
 • Pomáha to pri učení.
 • Aby sa deti upokojili aj mňa to večer upokojí.
 • Keď vyrastú, aby aj oni svojim deťom čítali a aby boli múdrejšie tie deti.

Na otázku „myslíte si, že by mali rodičia čítať svojim deťom rozprávky“ áno odpovedalo 64 percent detí, nie (15%), neviem (21%).

Dobré dôvody pre čítanie

Prečo čítať deťom? Rodič je pre dieťa vzorom. Dieťa tento vzor napodobňuje v každodennej činnosti. Ak si rodič zoberie do rúk knihu a bude ju čítať, tak aj dieťa to časom spraví. Prečo to robiť?

Kniha je sprostredkovateľom poznania. Dieťa tak spoznáva okolitý svet. Učí sa zákonitostiam prírody ale aj spoločenského sveta. Rozvíja sa slovná zásoba, fantázia, obrazotvornosť, myslenie. Dieťa sa učí určitej postupnosti. Kniha má úvod, jadro, gradáciu deja a záver. Dieťa sa tak zoznamuje s logickou následnosťou deja. Čítaním sa úči aj k logickému spájaniu informácií a predvídavosti.

Pri počúvaní alebo čítaní príbehu sa u detí rozvíja vnútorná štruktúra jazyka. Dieťa sa počúvaním učí - ako sa správne skloňuje, časuje či v akom význame sa používajú dané slová. Navyše si dieťa opakuje, utvrdzuje písanie všetkých gramatických javov.

Čítanie kníh je napojené na ľavú hemisféru mozgu, v ktorej sa nachádza centrum reči. U dieťaťa sa tak rozvíjajú rečové schopnosti. Dieťa v príbehoch pozoruje činnosť postáv a dôsledky ich konania. V knihe sa dieťa môže stotožňovať s daným hrdinom a vyriešiť tak rôzne vnútorné konflikty napríklad so súrodencami, pozoruje súdržnosť, vôľu a vytrvalosť, láskavosť a ochotu pomôcť. Rozvíja sa tak uňho aj empatia.

Samotné čítanie je veľmi zložitý a náročný proces pre mozog. Mnohí odborníci sa zhodujú na tom, že čítanie je jedna z najzložitejších mozgových činností. V tejto aktivite dochádza k mnohým náročným mozgovým činnostiam, ktoré pôsobia na rozvoj mozgu a myslenia.

Neoddeliteľnou súčasťou detskej literatúry je láskavý humor. Ten vždy pritiahne pozornosť dieťaťa. Učí ho zvládať rôzne situácie v živote a brať to s nadhľadom.

Pri čítaní aj počúvaní príbehov sa rozvíja pamäť, sústredenie aj predstavivosť. Človek sa pri čítaní musí sústrediť. Je to cielené zameranie pozornosti a výdrže. Čo môže pomáhať aj v bežnom živote pri vykonávaní práce.

Čítanie kníh navyše odbúrava stres. Pozorujem, že stres už prenikol aj do detského sveta. Na deti sú kladené vysoké nároky pri vzdelávaní aj trávení voľného času. Dieťa čítaním dokáže uniknúť do iného sveta a tým preniesť myšlienky a oddýchnuť si. Funguje to aj pre rodičov. Ak dospelý číta dieťaťu, obidvom stranám sa uľaví.

Osobne pokladám medzi najdôležitejšie benefity čítania kníh deťom utváranie, upevnenie a rozvíjanie vzťahov v rodine. Nič nedokáže nahradiť spoločne strávený čas, v ktorom dieťa nadobúda pocity lásky, istoty a bezpečia.

Čo čítať deťom s ADHD?

Pri poruche pozornosti a hyperaktivite odporúčam nasledujúce publikácie.

Kuliferdo: Predškolák s ADHD 1: Sústredenie a pozornosť


Pracovný zošit Kuliferdo – Predškolák s ADHD 1 – Sústredenosť a pozornosť je určený pre deti vo veku od 5 – 7 rokov s poruchou pozornosti a s hyperaktivitou. Je rozdelený na tri hlavné časti: 1. Pozornosť a sústredenie 2. Hyperaktivita a impulzivita 3. Relaxačné metódy
U dodávateľa
7,03 € 7,40 €

Kuliferdo: Predškolák s ADHD 2: Správanie a komunikácia


Pracovný zošit Kuliferdo – Predškolák s ADHD 2 – Správanie a komunikácia, je určený pre deti vo veku od 5 – 7 rokov s poruchou pozornosti a hyperaktivitou. Je rozdelený na tri hlavné časti: 1. Správanie a prežívanie 2. Komunikácia, reč a myslenie 3. Vybrané možnosti podpory
Na sklade
7,03 € 7,40 €

44 aktivit pro děti s ADHD


Jak mohou děti s ADHD dostat své impulzivní chování pod kontrolu? Odpověď nabízí kniha plná aktivit, které rozvíjejí sebedůvěru, sociální dovednosti a sebekontrolu. Autor shromáždil 44 jednoduchých aktivit, které mají podobu desetiminutovek a dají se provádět bez větší přípravy. Co se děti při hrách naučí? Budou z nich dobří kamarádi, kteří naslouchají ostatním, školu budou zvládat s větší lehkostí, rozpoznají své speciální dovednosti a podpoří tak svou sebeúctu, a naučí se své chování lépe plánovat a chovat se zodpovědně.
Aktivity jsou určeny dětem od 8 do 12 let.
Lawrence Shapiro, Ph.D., je psycholog.
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €

Ako sa úspešne učiť s ADHD


ADHD. Pre niektorých je „módnou diagnózou“ dnešnej doby, pre iných najčastejšou psychickou poruchou detí a mládeže. Postihuje približne 7 % všetkých detí, častejšie chlapcov ako dievčatá.Diagnostikovaná býva obyčajne na začiatku školskej dochádzky, hoci symptómy sú rozpoznateľné už od útleho veku dieťaťa.Publikácia autorov Fabiana Grolimunda a Stefanie Rietzlerovej, švajčiarskych psychológov a odborníkov na poruchy pozornosti, prináša množstvo konkrétnych a praktických riešení, ako úspešne zvládnuť život s ADHD. Nájdete v nej jednoduché, ale efektívne riešenia, ako zvýšiť koncentráciu a pozornosť detí odfiltrovaním rušivých stimulov z prostredia, aj ako podporiť ich motiváciu k učeniu. Ukáže vám, že koncentrácia nie je nevyhnutne spojená s nehybným sedením, a že aj zábudlivého a chaotického žiaka možno hravou formou naviesť na systém v učení a poriadok vo veciach.To, čo robí túto publikáciu nanajvýš atraktívnou, sú praktické návody na zvládanie života s ADHD. Nájdete v nej množstvo konkrétnych príkladov, s prihliadnutím na typ poruchy pozornosti, ktorými svojmu dieťaťu sprehľadníte, zjednodušíte a spríjemníte učenie. Navyše zistíte, ako môžete pri učení využiť jeho silné stránky (napríklad jeho pohyblivosť alebo obrazotvornosť) namiesto toho, aby ste bojovali s jeho slabosťami.
Na sklade
11,31 € 11,90 €

Ako sa krotí tiger


Vitajte v škole krotiteľov tigrov! Táto škola je vhodná skutočne pre všetkých, pre deti aj dospelých, pediatrov, pedagógov a rodičov. Lekcie vychádzajú rýdzo z praktických skúseností kvalifikovaných krotiteľov s praxou, preto nejde o žiadne teoretizovanie. V niekoľkých lekciách sa naučíte zaobchádzať s tigrami, chápať ich, rozumieť im a spolupracovať s nimi. Pokiaľ zvládnete aspoň jednu lekciu, uvidíte, že sa život vo vašej rodine môže veľmi príjemne zmeniť. Pokiaľ sa dostanete až na koniec, tak zaručene svojho tigra skrotíte a uvidíte, že aj tiger môže byť priateľský. O autoroch: Kamila a Petr Kopsovci sa venujú práci s deťmi aj dospelými. Medzi témy, ktoré najčastejšie riešia, patrí hyperaktivita a poruchy pozornosti detí, traumatické skúsenosti, rozvody v rodinách, partnerské či súrodenecké nezhody, sťahovanie a zmeny v živote s tým spojené. V ČR a v zahraničí sú známi ako autori metódy Životných máp (vo svete pod názvom Kops´ Method). V súčasnej dobe sa venujú prednáškovej činnosti a školeniu lektorov.
Na sklade
8,07 € 8,49 €

Tiger robí uáá uáá


Dieťa s ADHD – dieťa s poruchou pozornosti a hyperaktivitou – dieťa, ktoré sa správa, akoby žilo na inej planéte ako ľudia naokolo a ešte k tomu hovorí inou rečou, pretože inak by vám predsa rozumelo, čo mu hovoríte a čo od neho chcete. Okolie vám dáva najavo, že si to svoje dieťa máte dať do laty a hlavne vychovať. V škole je nezvládnuteľné. Doma sa vám život zmení a začne prevládať plač a krik. Začnete opakovane klásť svojmu dieťaťu otázky typu „Prečo to robíš? Prečo sa tak správaš?“. A odpoveď? Ak si prečítate túto knižku, tak konečne zistíte PREČO. Spoznáte planétu, na ktorej vaše dieťa žije, takže budete môcť začať so svojím synom alebo dcérou komunikovať, začnete si rozumieť a postupne sa prestanete stále pýtať „Prečo?“. Doma aj v škole sa to zlepší a všetci budete spokojnejší – menej kriku, menej plaču, viac radosti.
Na sklade
7,59 € 7,99 €

Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti


Dělá ti potíže, když se máš na něco soustředit? Napomínají tě ve škole za to, že vyrušuješ a vstáváš bez dovolení z lavice? Nejde ti učení? Neumíš usměrnit své chování? Možná máš ADD (poruchu pozornosti) nebo ADHD (poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou).V této knize zjistíš, co to je ADD neboli porucha pozornosti a také co to je ADHD neboli porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Naučíš se, jak udržet na uzdě své nálady a jak překonat pocity neúspěchu, smutku a strachu. Zjistíš, které jídlo ti může pomoci k lepšímu soustředění. Na konci každé kapitoly se můžeš otestovat, a tak zjistíš, jestli rozumíš všem otázkám spojeným s poruchou pozornosti a také hyperaktivitou. Kniha je určena dětem s ADHD a ADD, jejich rodičům, učitelům a vychovatelům.
Na sklade
9,60 € 10,10 €

Čo čítať deťom s autizmom?

Pre deti so špecifickými príznakmi v oblasti sociálnych vzťahov, emócií, pocitov, hier či záujmov odporúčam tieto knižky.

Mami, oci, objímte ma


Každý z nás sa niekedy bojí, pociťuje strach a úzkosť. Ako pomôcť dieťaťu? V knihe sú tri príbehy, pomocou ktorých deti nájdu v sebe odvahu a dokážu si poradiť so strachom. Príbehy oveľa viac ako poúčanie pomáhajú deťom vcítiť sa do situácie, orientovať sa v nej a nájsť z nej východisko. Rodičom ponúka kniha odporúčania a rady, ako pomôcť dieťaťu na ceste k odvahe, ako ho podporiť a ako sa správne pýtať, aby sa nám zdôverilo. Rozvíjajte emocionálnu inteligenciu dieťaťa, prečítajte si príbehy o strachu a odvahe, spoločne, s láskou a v objatí. PaedDr. Petra Arslan Šinková, detská psychologička Knihu odporúčame všetkým rodičom, ktorí hľadajú možnosti, ako komunikovať s dieťaťom o jeho emóciách. Pomocou príbehov a rozhovorov s deťmi sa rozvíjajú ich emocionálne kompetencie a dá sa tak predchádzať aj sociálnopatologickým javom, ako je šikana. Nadácia Markíza
Na sklade
12,26 € 12,90 €

Betka a mocný Brumbulák: Moja prvá kniha nielen o emóciách


Zvládanie emócií je zložitý proces, ktorý, keď dieťa nemá zvládnutý od malička, nesie sa to s ním až do dospelosti. Práve prostredníctvom jednoduchých a veselých básničiek sa dieťa učí ovládať svoj hnev, strach či smútok, ale aj to ako správne prejaviť radosť a lásku. Tieto hodnoty, ich správna identifikácia im pomôžu aj v ďalšom živote, nakoľko sa ich naučia chápať a rozoznávať už v malom veku. Pre deti od 3 rokov
Na sklade
7,51 € 7,90 €

Mami, oci, poďme sa porozprávať


Zaujíma vás, čo trápi vaše dieťa a ako mu klásť otázky, aby samo prišlo na to, čo mu pomôže? Autorka poradí rodičom, ako viesť s dieťaťom rozhovor tak, aby sa rozvíjala jeho emocionálna inteligencia a kritické myslenie. Príbehy v knihe zamerané na priateľstvo, zdravé sebavedomie a vzťahy medzi deťmi sú kľúčom do detskej duše a pomôžu vám i vášmu dieťaťu získať iný pohľad na náročné situácie a nájsť z nich východisko. „Pomocou príbehov a kresieb emočného prežívania môže dieťa rozpoznať skutočnú tvár situácie, orientovať sa v nej a nájsť riešenie. Krátke príbehy sú ako metafory, ktorých náboj je silnejší než slovné poučenia a rady. Spoločné čítanie rodiča s dieťaťom prispieva k vytvoreniu zdravej vzťahovej väzby, dôležitej pre nazeranie na svet. Rodič v knihe nájde aj možnosti, ako sa dostať do vnútorného sveta dieťaťa a neostať len na povrchu.\" PhDr. Lygia Bátovská, psychologička a psychoterapeutka
Na sklade
11,35 € 12,90 €

Jak přežít, když si nevěřím


Tato kniha je určena všem dětem, kterým se někdy spolužáci posmívali nebo se k nim nechovali fér, a také dětem, které někdy mají pocit, že se jim nemůže nic povést. Skutečné příklady ze života jim ukážou, jak se mohou zastat samy sebe a postavit se těm, kdo je šikanují nebo se jim vysmívají, či svým starším sourozencům, kteří je někdy považují za mrňata. Kniha jim nabízí rady, jak si mohou vybudovat přátelské vztahy s vrstevníky a jak neztratit hlavu ve chvíli, kdy mají pocit, že se jim nic nedaří. Kniha osloví nejen děti, ale také jejich rodiče a vychovatele.
Vypredané
9,60 € 10,10 €

Mamička, kde si?


Nové dobrodružstvá hrdinov bestselleru Objím ma, prosím v humornom a zároveň dojemnom príbehu o tom, aké dôležité je mať niekoho nablízku.

Po dni plnom zážitkov sa tato medveď so synom nemôžu dočkať, kedy sa konečne uvidia s mamou medvedicou. Tá kdesi v diaľke hľadá krivú vŕbu, pod ktorou sa mali stretnúť. Blúdi hustým lesom a prosí o pomoc všetky zvieratá, ktoré cestou stretne – tie sa však správajú veľmi, veľmi čudne...
Mama medvedica netuší, kde je, čas sa kráti a začína sa stmievať...

Na sklade
8,46 € 8,90 €

Objím ma, myška!


Myška Emilka má veľa kamarátov. Najlepšie sa cíti, keď ich môže objímať. V jedno ráno však zistí, že jej chuť rozdávať objatia sa kamsi stratila. Podarí sa malej myške a jej kamarátom vyriešiť tento problém?
Na sklade
8,46 € 8,90 €

Zázračné rozprávky


Po úspešnej knihe pre deti aj dospelých s názvom Láskavé rozprávky prichádza Branislav Jobus s viac než dvomi desiatkami nových príbehov. Zázračné rozprávky, v ktorých sa malá Blaženka stretáva s láskou aj nenávisťou, odvahou aj zbabelosťou, dobrom, pýchou, so slobodou či s hanbou oslovujú opäť čitateľov všetkých vekových kategórií. Jobusove rozprávky aj tentoraz dopĺňajú ilustrácie Igora Derevenca.
Na sklade
14,20 € 14,95 €

Knižka o pocitoch


Šťastný, mrzutý, nervózny, plachý... nahnevaný, žiarlivý, smutný, urazený... Pocity. Stále niečo cítime. Táto knižka je o tom, čo cíti Samo a Katka a možno čoskoro zistíš, že je aj o tom, čo cítiš ty.
Na sklade
8,55 € 9,00 €

Jak přežít, když se často bojím


Naše nálada se neustále mění. Je to, jako když se houpeme na houpačce. Jednou jsme dole, jednou nahoře, někdy se stane, že z houpačky dokonce i spadneme. Nikdo z nás není neustále naprosto šťastný. Každý si někdy prochází různými starostmi a obavami, např. když je někdo z naší rodiny nemocný, máme o něj strach. Někdy se stane, že nás ale strach a úzkosti úplně pohltí. Bojíme se trapasu, máme strach, že se s námi druzí nebudou bavit, a nevíme si s tím rady. Také se ti to stává? A chceš s tím něco udělat? Kniha Jak přežít, když se často bojím, ti pomůže pochopit, že podobně jako ty se občas cítí každý a že jeden trapas, a dokonce ani dva nebo pět, nic tak hrozného neznamená. Naučíš se, jak pracovat s otravnými myšlenkami, které se ti honí hlavou, a také najít cestu ven z bludného kruhu podceňování a nedůvěry v sebe sama. Zkus to, stojí to za to. PhDr. Lucie Bělohlávková je psychoterapeutka působící v Psychoterapeutickém centru Řipská. Specializuje se především na problémy spojené s úzkostnými stavy.
Na sklade
8,88 € 9,35 €

Jak přežít, když nemám kamarády


Možná si získáváš kamarády tak snadno, jako si čistíš zuby, a nemáš problém si je udržet. Ale možná je to pro tebe horší než matematické rovnice. Je jedno, jak na tom se získáváním a udržením přátel jsi, protože tahle kniha ti pomůže najít kamarády a pracovat na přátelství, které s nimi máš. Poradí ti, jak prolomit ledy, když se seznamuješ s někým novým, jak si s druhými dětmi povídat, aby to bylo všem příjemné, jak společně plánovat, zvládat nepříjemné pocity a hlavně jak být dobrou kamarádkou, dobrým kamarádem. Když máme přátele, cítíme se šťastni a jsme i zdravější. Pomáhají nám budovat si zdravé sebevědomí a žijeme díky nim déle – je to pravda! V této knize najdeš spoustu příkladů, kvízů a nápadů, které ti pomohou najít cestu ke kamarádům. Zkus to! James J. Crist je psycholog. Specializuje se na práci s dětmi a dospívajícími, kteří mají ADHD, trpí depresemi nebo úzkostnými poruchami. Má úžasnou sbírku žab, kterou můžeš vidět u něj doma a taky v práci.
Na sklade
12,01 € 12,64 €

Láskavé rozprávky


Na začiatku bola otázka pani učiteľky, čo je to láska. Na prvý pohľad jednoduchá otázka. Kým sa nezjaví víla a neodnesie nás do celkom iného sveta. Tá víla sa volá Agapé a býva v päťposchodovom dome so svojimi dcérami. Je ich dvadsaťjeden ako rozprávok v tejto knihe. Každá porozpráva príbeh o inej podobe lásky. Tretie vydanie prvej rozprávkovej knihy Branislava Jobusa s celkom novými lustráciami Igora Derevenca.. "Málokedy má človek v ruke knihu, ako je táto. Rozprávky pre deti. Ale vy cítite, že sa v nich píše niečo strašne dôležité, na čo ste už dávno zabudli, čo máte v sebe pod všetkými tými kabátmi, šálmi, svetrami, košeľami a tielkami a všetkými vrstvami svojej hrošej a potom aj tej ľudskej kože hlboko skryté."Lucia Piussi
Na sklade
11,35 € 11,95 €

← Predchádzajúce

Knižné kamarátstva v Panta Rhei

Ďalšie →

Vychádza pokračovanie trileru Na smrť