! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


Knihy - Chirurgia, ortopédia, traumatológia strana 1 z 7

Ríša chirurgov


Prežite na vlastnej koži prerod chirurgie z krvavého strašiaka na modernú a bezbolestnú medicínsku disciplínu. Pokračovanie obľúbenej knihy Storočie chirurgov od Jürgena Thorwalda ponúka ďalšie príbehy pozoruhodných dejín medicíny. Pripravte sa, hviezdne hodiny chirurgie práve začínajú! Šestnásteho októbra 1846 sa v Massachusetts General Hospital v Bostone podarilo uskutočniť prvú bezbolestnú operáciu pod narkózou. Začína sa tak bezprecedentný vývoj modernej chirurgie. Jürgen Thorwald opisuje jej rozhodujúce etapy prostredníctvom pôsobivých príhod, ktoré stáli na počiatku nových medicínskych poznatkov a metód. Rozpráva o boji za uznanie, o víťazstvách, ale aj o porážkach priekopníkov chirurgie. Knihy Jürgena Thorwalda predstavujú populárno-vedeckú literatúru v tej najlepšej podobe. S veľkým rozprávačským majstrovstvom nám predstavuje svety medicíny či kriminalisticky z tých najnezvyčajnejších uhlov pohľadu. Ríša chirurgov, ktorá pôvodne vyšla v roku 1958, predstavuje pokračovanie obľúbenej knihy Storočie chirurgov. Thorwald sa v nej venuje boju chirurgov o „biele miesta“ ľudského tela – srdce, pľúca, štítnu žľazu, miechu a mozog. Dejiny chirurgie v knihe Ríša chirurgov siahajú až do najmodernejších čias a atraktívne sú aj vďaka pohnutým ľudským osudom odohrávajúcim sa na ich pozadí a dramatickým životným príbehom, ktoré stoja za každým novátorským chirurgickým činom. Narkóza pomocou éteru, antisepsa či asepsa položili základy chirurgie, akú poznáme dnes. Ak politici hovoria o ríšach, ktoré tvorí vojenská a hospodárska moc, Thorwald hovorí o ríši, ktorá vznikla z boja o život človeka. Jej hrdinami sú lekári a lekárky.
Predpredaj
25,42 € 29,90 €

Chirurgia pečene


OBSAH : PREDHOVOR PŘEDMLUVA ZOZNAM SKRATIEK 1 HISTÓRIA CHIRURGIE PEČENE Od staroveku po koniec 19. storočia Od konca 19. storočia po koniec druhej svetovej vojny Obdobie súčasnej chirurgie Transplantácia pečene Pečeňová chirurgia na Slovensku 2 ANATÓMIA A FUNKCIA PEČENE 2.1 Fyziológia pečene 2.1.1 Funkcia pečene 2.1.2 Produkcia žlče 2.2 Uloženie a morfológia orgánu 2.3 Stavba parenchýmu 2.4 Základné delenie pečene 2.5 Štruktúry pečene 2.6 Regenerácia pečene 3 DIAGNOSTIKA OCHORENÍ PEČENE 3.1 Anamnéza 3.2 Biochemické testy 3.3 Onkomarkery 3.4 Zobrazovacie techniky 3.5 Invazívne vyšetrovacie techniky 4 POSÚDENIE FUNKCIE PEČENE 4.1 Zhodnotenie funkčnej rezervy pečene pred resekciou 4.2 Kritické objemy remnantu 4.3 Volumetria 4.4 Portálna venózna embolizácia 5 VÍRUSOVÉ HEPATITÍDY 6 TUKOVÁ CHOROBA PEČENE 6.1 Polieková steatóza pečene 7 CIRHÓZA PEČENE 8 PORTÁLNA HYPERTENZIA 9 NENÁDOROVÉ LÉZIE PEČENE - NEINFEKČNÉ 9.1 Jednoduchá cysta pečene 9.2 Polycystické ochorenie pečene (PCLD) 10 NENÁDOROVÉ LÉZIE PEČENE - INFEKČNÉ 10.1 Pyogénny absces pečene 10.2 Hydatidová choroba pečene 10.2.1 Echinococcus granulosus 10.2.2 Echinococcus multilocularis 10.2.3 Polycystická echinokokóza 10.2.4 Komplikácie echinokokózy 10.3 Amébový absces pečene 11 BENÍGNE NÁDORY PEČENE 11.1 Hemangióm 11.2 Fokálna nodulárna hyperplázia (FNH) 11.3 Hepatocelulárny adenóm (HCA) 11.4 Ostatné lézie 11.5 Zriedkavé nádory alebo pseudotumory 12 CYSTICKÉ HEPATÁLNE NEOPLÁZIE 12.1 Mucinózna cystická neoplázia pečene (MCN-L) 12.1.1 Hepatobiliárny cystadenóm s ovariálnou strómou
Na sklade 2Ks
56,05 € 59,00 €

Chirurgická propedeutika, čtvrté, přepracované a doplněné vydání


Zcela přepracované, aktualizované vydání osvědčené učebnice chirurgické propedeutiky, dříve nazývané „obecná chirurgie“, uvádí ve 20 kapitolách souhrnný a komplexní přehled všech základních problematik oboru chirurgie. Monografie je opět určena nejen pro studium pregraduální, ale i postgraduální. Tématu je celosvětově věnována čím dál větší pozornost, proto se publikace stává nepostradatelnou příručkou jak pro mediky, tak pro každého chirurga v jeho další praxi. Důležité informace najdou v knize i sestry specialistky. Autoři jsou představiteli řady medicínských, nejen chirurgických oborů napříč institucemi, ústavy a univerzitami v naší zemi. Editoři – prof. MUDr. Miroslav. Zeman, DrSc., a prof. MUDr. Zděněk Krška, DrSc. Publikaci, která je bohatě ilustrována (na 150 kreseb a fotografií, 30 tabulek), recenzovali prof. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc., a prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
Vypredané

Moje operace v plastické chirurgii od A do Z


Publikace má za cíl seznámit laickou veřejnost s oborem plastické chirurgie v celé jeho šíři a upozornit na některé problémy, které v současnosti vycházejí stále více do popředí. Kniha čtenáře seznamuje s vývojem oboru plastické chirurgie ve světě i u nás, předkládá přehled škály prováděných zákroků, které autor za svou dlouholetou praxi prováděl, a popisuje metody léčby i následnou rekonvalescenci. Prostor je věnován také rizikům, která zákroky přinášejí, a radám, čemu se při volbě chirurga a chirurgického pracoviště vyvarovat. Autor se věnuje také tématu stále rostoucí popularity estetické chirurgie, která je pro svou vysokou lukrativnost na rozdíl od dalších odvětví oboru tak často prezentována v médiích, přestože tvoří jen jednu jeho část. Poukazuje též na nástrahy souvisejícího trendu, v jehož důsledku ubývá chirurgů s dostatečnými všeobecnými znalostmi a praktickými dovednostmi v oboru plastické chirurgie.
Na sklade 1Ks
9,86 € 10,38 €

Estetická medicína a krása člověka


Kniha čtenáře uvádí do problematiky pojetí krásy napříč věky a představuje estetickou medicínu dnešního světa, kde kult těla patří k nejdůležitějším oblastem lidské existence. Autoři vás provedou všemi úskalími oboru, který dokáže napravit širokou škálu drobných i výraznějších estetických nedostatků a v konečném důsledku pomoci uzdravit také pacientovu duši. Nejsou však opomenuty ani případy, kdy pochybení chirurga či přistoupení na nepřiměřené požadavky pacientů mívají až katastrofální důsledky pro další život operovaného. Publikace tak připomíná nejen, že estetika a etika zde musí jít ruku v ruce, ale i to, že člověk není pouhé maso a kosti, neboť bez zdravé duše ani sebekrásnější tělo nemůže dobře fungovat.
Vypredané

Vyšetření pohybového aparátu (4. vydání)


Vyšetření pohybového aparátu je velice užitečná kniha. Napsali ji společně rehabilitační lékař, ortoped a fyzioterapeut, a přináší tak čtenářům jedinečný multidisciplinární přístup. Vyšetření pohybového aparátu je předpokladem kvalitní diagnostiky a racionální léčby funkčních i strukturálních poruch pohybové soustavy. Tato publikace pokrývá kompletní základní vyšetření a jsou v ní podrobně vysvětleny stěžejní principy normální a abnormální funkce pohybového aparátu, jejichž pochopení je nezbytné ke správné diferenciální diagnostice. Nové, čtvrté vydání je plně barevné a obsahuje více než 750 detailních ilustrací, rentgenových snímků a obrazů z MRI a přes 100 fotografií zobrazujících vyšetřovací techniky. Publikace díky své praktičnosti a přehlednosti poslouží jako rychlá příručka, podrobné popisy a klinicky relevantní příklady často se vyskytujících stavů pomohou i naprostým začátečníkům získat znalosti nezbytné ke stanovení správné diagnózy a úspěšného léčebného plánu. Kniha je ideální pro fyzioterapeuty, rehabilitační lékaře, ortopedy, studenty medicíny, praktické lékaře a všechny, kdo se zabývají sportovní medicínou a fyzioterapií.
Na sklade 1Ks
94,00 € 98,95 €

Manuál oční mikrochirurgie v obrazech


Kniha „Manuál oční mikrochirurgie v obrazech“ předkládá v obrazové formě ucelený náhled na postupy při provádění nejběžnějších očních operací. Kniha odkazuje na aktuální trendy v oboru oftalmologie. Díky logickému členění kapitol přináší čtenáři dobrou orientaci v dané problematice. Kniha se svou unikátností může zařadit mezi žádané tituly jak pro začínající oftalmology, tak i zkušené oční chirurgy. Jde současně o velmi cennou pomůcku v rámci přípravy na specializační zkoušky v očním lékařství. Ambicí autorů je podpořit lásku k oftalmologii u nové generace očních specialistů. MUDr. Markéta Zemanová, Ph.D., je uznávanou specialistkou v oftalmologii a oční mikrochirurgii. Působí na Oddělení nemocí očních a optometrie Fakultní nemocnice u svaté Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
Na sklade 2Ks
36,32 € 38,23 €

Neurochirurgie


Učebnice je základním materiálem pro výuku oboru na lékařských fakultách. Společně s přednáškami a praktickými cvičeními tvoří souhrn informací pro přípravu na zkoušku z neurochirurgie. Aktuální text s bohatou grafickou dokumentací poskytne informace i mladým rezidentům v oboru, pro něž může být zdrojem informací při studiu k atestaci z neurochirurgie. Kniha je členěna na část obecnou a speciální. V obecné části byl kladen důraz na neurologicko-neurochirurgickou propedeutiku, zejména na klinické vyšetření pacienta. Ve speciální části upozorňujeme na začlenění nové klasifikace CNS tumorů z roku 2021 a na moderní trendy v terapii cévních onemocnění mozku.
U dodávateľa
16,97 € 17,86 €

dostupné aj ako:

Chirurgie u seniorů a interní příprava k operaci


Ze statistických dat vyplývá, že až 50 % seniorů potřebovalo nebo bude potřebovat operační výkon, a to většinou střední nebo i větší. Adekvátní předoperační příprava a následná šetrná operační léčba představují v současnosti nezbytný předpoklad úspěšného léčebného postupu.Cílem unikátní monografie je spojit nejnovější poznatky v předoperační přípravě seniorů z hlediska interního, zhodnotit jejich zdravotní riziko, aby následný anesteziologicko-resuscitační a především operační postup přinesl nejlepší výsledky.V první, interní části autoři probírají hodnocení kritérií věku biologického a kalendářního, otázky sarkopenie, osteoporózy a imunologických odchylek daných věkem. V anamnestickém rozboru a fyzikálním vyšetření přibližují změny dané věkem a objasňují pojem geriatrické křehkosti. V následné části jsou podrobně zachycena orgánová rizika operačního výkonu z hlediska hlavních orgánových systémů: kardiovaskulárního a cévního, plicních onemocnění, diabetes mellitus a jeho léčby u seniorů, metabolického syndromu, renálního rizika, gastroenterologických komplikací, neurologických onemocnění i prevence tromboembolické choroby. Speciální pozornost je věnována metabolicko-nutričnímu stavu jak v předoperačním, tak následně pooperačním období a racionálním postupům s cílem jeho optimalizace. Další kapitoly jsou věnovány speciální kardiovaskulární problematice, otázkám přípravy a léčby u pacientů se selháním funkce ledvin a závěrečná kapitola této části podrobně rozebírá časnou i dlouhodobou rehabilitaci operovaných seniorů.Chirurgická část vychází z faktu, že stárnutí populace s sebou nese i výrazný nárůst spotřeby chirurgické péče. Tento nárůst znamená nejen zvýšení samotného počtu výkonů u seniorů, ale i rozšiřování spektra operačních výkonů které senioři podstupují. 
Na sklade 2Ks
36,32 € 38,23 €

Ortopedická chirurgie pánve a dolní končetiny


Ortopedie patří k nejnáročnějším operačním oborům a klade značné nároky na lékaře nejen po stránce odborné, ale i fyzické a psychické. Mnohem častěji než dříve se chirurgové setkávají se složitějšími nálezy, které vyžadují stále náročnější rozhodování a nejednoduchá operační řešení, a roste tedy i význam předoperačního plánování. Existuje řada klasických operačních učebnic i mnohé elektronické zdroje, s jejichž pomocí je možné se na příslušný operační výkon náležitě připravit, přesto zůstává dost méně častých operací, pro které se zdroje informací i dnes hledají těžko. Tato monografie nabízí náhled do několika oblastí ortopedické operativy na dolní končetině a pánvi, kde ucelený přehled v našem či světovém písemnictví chybí. Zkušený autor koncipoval jednotlivé kapitoly tak, aby poskytovaly rychlý a komplexní pohled. Po stručném teoretickém úvodu k dané problematice následuje výčet možných variant operačního řešení, nechybí zdůvodnění výběru konkrétní metody, je popsána operační technika a v závěru autor uvádí i zkušenosti ze svého pracoviště. Monografie také obsahuje více než 1300 snímků z autorova archivu. OBSAH: Syndrom kyčel–páteř * Artrodéza sakroiliackého kloubu * Pánevní diskontinuita * Postavení acetabula a acetabulární komponenty * Pelvitrochanterická insuficience * Přední přístup ke kyčelnímu kloubu a proximálnímu femuru * Mediální přístup ke kyčelnímu kloubu * Úrazová luxace kyčelního kloubu * Idiopatická nekróza hlavice femuru * Zlomeniny diafýzy femuru u dětí * Rotační deformity dolní končetiny * Otok kostní dřeně v oblasti kolenního kloubu * Derotační intertrochanterická osteotomie u habituální luxace pately * Anterolaterální rotační nestabilita kolenního kloubu * Postmeniskektomický syndrom, transplantace menisků * Zadní zkřížený vaz * Náhrady kolenního kloubu zachovávající oba zkřížené vazy / kinematická implantace * Zlomeniny zadního pilíře tibiálního plató * Úrazová luxace kolenního kloubu * Masivní aloštěpy u rozsáhlých defektů kolena * Ztuhlost kolenního kloubu * Artrodézy kolena u rozsáhlých kostních defektů * Defekty měkkých tkání na bérci * Operační léčba zlomenin diafýzy tibie u dětí * Vzácnější tibiální epifyzeolýzy * Dorzální dlahová osteosyntéza distální tibie * Distální tibiální osteotomie * Distrakční artroplastika hlezenního kloubu * Náhrada hlezna u poúrazových stavů * Šlachové transfery * Úponová tendinopatie Achillovy šlachy * Morbus Charcot * Mediální přístup sub talo * Zlomeniny talu * Distrakční artrodéza metatarzofalangeálního kloubu haluxu * Seznam zkratek * Rejstřík
Na sklade 2Ks
130,63 € 137,50 €

Kardiovaskulární a hrudní chirurgie


Kardiovaskulární a hrudní chirurgie je prvním knižním titulem v české lékařské literatuře, který podává ucelený přehled o velmi blízkých oborech kardiochirurgie, cévní chirurgie a hrudní chirurgie. Tyto obory jsou si blízké nejen z historického hlediska, ale i z hlediska anatomického a patofyziologického a v neposlední řadě i z hlediska chirurgického. Kniha je rozdělena do čtyř oddílů a celkem 46 kapitol, z nichž každá se zabývá důležitou oblastí výše uvedených chirurgických oborů. Kniha poskytuje přehled základní anatomie potřebné k pochopení těchto specializací a poté nabízí přehled chirurgických zákroků, které se běžně provádějí. Hlavní předností této knihy je její přehledné uspořádání doplněné bohatou obrazovou dokumentací, které čtenáři umožňuje rychlou orientaci v probírané látce. Kniha je určena především začínajícím chirurgům, stejně jako studentům medicíny a mladým lékařům, kteří uvažují o kariéře v některém z chirurgických oborů.
U dodávateľa
36,32 € 38,23 €

Scapular fractures


The first monograph on scapular fractures in the international literature. The book explains in detail the general principles of diagnosis and therapy of scaphoid fractures accompanied by a detailed analysis of 519 scapular fractures in adults, including 150 operated cases, 39 fractures in children and adolescents. Professor Jan Bartoníček is an internationally renowned orthopaedic surgeon, who is also the author of the chapter on scapular fractures in the 8th edition of Rockwood and Green’s Fractures in Adults.
Na sklade 1Ks
178,37 € 187,76 €

Operační atlas hřebování zlomenin proximálního humeru


Zlomeniny proximálního humeru patří mezi nejčastější fraktury, se kterými se ortoped či traumatolog setkává. Predispozicí těchto úrazů je osteoporóza, proto jejich prevalence stoupá s věkem, jde tak o typické zlomeniny u starších pacientů, často v důsledku banálního pádu. Léčba těchto zlomenin je velmi náročná, zejména ve snaze zabránit vzniku trvalého pohybového omezení. Přestože hřebování zlomenin patří mezi klasické postupy, v oblasti zlomenin proximálního humeru došlo teprve v posledních desetiletích k velkému rozvoji této techniky, která významně zlepšuje výsledky léčby. Kniha jednoho z předních českých ortopedů je koncipována jako operační atlas poskytující dokonale ilustrované návody pro každodenní použití. Jde o mimořádnou publikaci v naší ortopedické a traumatologické literatuře, vycházející z bohatých zkušeností s použitím této techniky. MUDr. Martin Kloub, Ph.D., působí jako primář oddělení úrazové a plastické chirurgie Nemocnice České Budějovice.
U dodávateľa
41,54 € 43,73 €

Předoperační vyšetření dospělých, 4. vydání


Přichází čtvrté, přepracované a rozšířené vydání praktické příručky (nevelké rozsahem, ale podstatné a hutné svým obsahem) shrnující na jednom místě všechny aspekty předoperačního vyšetření takovým způsobem, aby v textu bylo možno rychle najít podklady pro posouzení konkrétního pacienta – tzn. najít konkrétní řešení v dané situaci, oddělit stěžejní informaci od informace podrobné a zároveň případným zájemcům podat dostatečné zdůvodnění, proč je takový postup doporučován. Jedná se o příručku pro klinickou praxi, a nikoli o dílo snažící se vyčerpávajícím způsobem shrnout všechny názorové aspekty a patofyziologické rozbory týkající se dané problematiky. Další vydání svědčí o tom, že tato publikace byla kliniky akceptována jako užitečná pomůcka pro klinickou praxi. Dalším důvodem reedice této knížky je fakt, že související mezinárodní doporučení jsou nezřídka velmi rozsáhlá a orientace v nich je zdlouhavá a obtížná. Některé postupy se navíc pro naši medicínu nehodí, protože organizace praktické medicíny je odlišná nebo používáme v jiné frekvenci některé vyšetřovací metody nebo farmakologické přístupy. Ačkoliv od třetího, již rozebraného vydání uplynuly jen tři roky, rychlý vývoj medicíny přinesl řadu změn, zejména v oblasti prevence tromboembolismu, strategie podávání antiagregační léčby, změnily se indikace k použití betablokátorů v prevenci peroperačního infarktu myokardu a došlo i k dalším korekcím v přístupu k pacientovi před nekardiální operací. Při nové práci na knize se autor znovu zamyslel nad vyzněním většiny kapitol se snahou dílo dále doplnit o problematiku v předchozím vydání opomenutou a zpřehledněním usnadnit její použití v klinické praxi. Věříme, že klinici postavení před problém provést předoperační vyšetření nebo se k němu vyjádřit konziliárně zde najdou užitečného pomocníka pro svá rozhodnutí.
Na sklade 2Ks
12,81 € 13,48 €

Traumatologie končetin a páteře ve středním a vyšším věku


Monografie zahrnuje jak traumatologii kostně-kloubních poranění, tak i měkkých tkání končetin, páteře i pánve v tematickém rámci dospělé a stárnoucí populace. Autorský kolektiv předkládá svůj nejen vysloveně ortopedicko-traumatologický, ale i všeobecně medicínský pohled na současnou, převážně kostní, traumatologii pohybového ústrojí a páteře. Hlavním cílem je představit a porovnat praktiky užívané v naší komunitě s těmi, které jsou běžně aplikovány v západní medicíně. Text je rozdělený do dvanácti kapitol a je doplněný velmi bohatou obrazovou dokumentací. Kniha je určena pro všechny lékaře připravující se na atestaci, pro všeobecné chirurgy i pro čtenáře napříč jednotlivými medicínskými obory, včetně studentů všeobecného lékařství. Vedle aktuálních poznatků jsou zdůrazněny výstupy jak pro praxi, tak pro vědecké bádání.
U dodávateľa
46,97 € 49,44 €

Vitreoretinální chirurgie


Vitreoretinální chirurgie představuje v současnosti jednu z nejvýznamnějších částí očního lékařství. Chirurgická léčba sítnice a sklivce prošla v posledních letech značným vývojem. Dlouhá léta byla chirurgie sklivce pokládána za prakticky nemožnou a pokusy o chirurgický přístup do oblasti sklivce neměly valné výsledky. Nejvýznamnějším milníkem a úplnou změnou v této oblasti bylo zavedení operačního přístupu pars plana vitrektomie na počátku 70. let. V posledních 50 letech se pars plana vitrektomie stala standardem v léčbě mnoha očních patologií, jako jsou např. odchlípení sítnice, komplikace diabetické retinopatie, choroby vitreomakulárního rozhraní, nitrooční záněty, sklivcové zákalky, oční úrazy a mnoho dalších. Kniha si klade za cíl seznámit začínající oftalmology se základními principy chirurgické léčby sítnice a sklivce. Obecná část knihy popisuje diagnostiku nutnou v indikačním procesu a obecnou filozofii chirurgického přístupu k řešení sítnicové patologie. Speciální část popisuje specifika chirurgického řešení u vybraných patologií.
Na sklade 1Ks
31,09 € 32,73 €

Obecná traumatologie pro nelékařské zdravotnické obory


Publikace, kterou dostáváte do rukou, předkládá komplexní pohled na problematiku v úrazové chirurgii. Zabývá se diagnostikou, léčbou a rehabilitací poranění, a to zejména pohybového ústrojí. Text publikace je stručný a výstižný, doplněný o názornou obrazovou přílohu. Opírá se o nejnovější znalosti oboru, obsahuje nejen teoretické poznatky, ale také praktické zkušenosti. Věříme, že si publikace najde stálé místo při studiu chirurgických oborů v pregraduálním a postgraduálním vzdělávání a umožní zlepšit připravenost studentů a jiných zdravotnických pracovníků na poskytování kvalitní ošetřovatelské péče o pacienty s úrazovým stavem.
Na sklade 2Ks
11,05 € 11,63 €

Karcinom jícnu


Karcinom jícnu patří k nejzávaznějším malignitám součastnosti, jde o onemocnění léčitelné, avšak jen zřídka plně vyléčitelné. Péče o nemocné s karcinomem jícnu vyžaduje mezioborovou spolupráci gastroenterologů, onkologů, chirurgů a dalších odborností. Kolektiv autorů, v jehož čele stojí doc. MUDr. Radek Vrba, Ph.D., připravil knižní publikaci věnovanou problematice jícnových malignit v celé šíři - od anatomie, epidemiologie a diagnostických metod až k léčebným postupům, a to jak konzervativních, tak operačních. Samozřejmou součástí jsou kapitoly týkající se přípravy nemocných k těmto rozsáhlým operačním výkonům a zásadám vedení anestezie, ale také pooperační péče či paliativní problematiky.
U dodávateľa
25,87 € 27,23 €

Akútna apendicitída


Publikácia poskytuje najnovšie vedecké informácie o diagnostike a predoperačnej rozvahe akútnej apendicitídy. Hlavný autor publikácie je aj autorom nového palpačného príznaku akceptovaného americkou a britskou spoločnosťou klinických anatómov. Samotný príznak je v publikácii popisovaný. V porovnaní s inými publikáciami popisujúcimi náhle príhody brušné sa špecifikuje len na akútnu apendicitídu, čo umožňuje detailnejší popis samotného ochorenia. Tým je táto kniha jedinečná. Publikácia je definovaná ako odborná, vysokoškolská učebnica určená pre študentov lekárskych fakúlt a pre postgraduálne vzdelávanie chirurgov, všeobecných lekárov a pediatrov. Taktiež je vhodná pre vzdelávanie stredného zdravotníckeho personálu.
Na sklade 1Ks
9,46 € 9,96 €