Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Stomatologická propedeutika pre študentov dentálnej hygieny


Veľkým pozitívom je vzopstup dentálnej hygieny. Úlohou dentálnje hygieničky je viesť klientov k tomu , ako sa o zuby správne starať, udržať zuby zdravé a čisté. Veľa dospelých má zlú techniku čistenia zubov, resp. používajú nevhodné pomôcky na čistenie. Takže aj ked si zuby čistia pravidelne, nakoniec sa predsa ohlásia problémy. Pri nesprávnej dentálnej hygiene sa skracuje životnosť stomatologických prác. Ústna hygiena je dôležitá ako u detí , tak u dospelých a žien v tehotenstve. Úvod 1 História 2 Oblasti v zubnom lekárstve 2.1 Terapeutické zubné lekárstvo 2.1.1 Záchovné zubné lekárstvo (konzervačné zubné lekárstvo) 2.1.2 Parodontológia 2.1.3 Detské zubné lekárstvo 2.2 Chirurgické zubné lekárstvo 2.2.1 Dentitio dificilis 2.2.2 Okoločelustné zápaly 2.2.3 Endodontická chirurgia 2.3 Ortopedické zubné lekárstvo 2.3.1 Protetické zubné lekárstvo 2.3.2 Z dejín zubno lekárskej protetiky 2.3.3 Typy zubných náhrad 2.4 Čeľustná ortopédia (ortodoncia) 2.4.1 Prevencia a profylaxia čeľustnoortopedických odchýlok 2.4.2 Indikácie a kontraindikácie čeľustnoortopedickej liečby 2.4.3 Vhodný vek pre zahájenie čeľustnoortopedickej liečby 3 Dutina ústna - Cavum oris 3.1 Ústna predsieň - Vestibulum oris 3.2 Vlastná ústna dutina - Cavum oris proprium 3.3 Podnebie - Palatum 3.3.1 Tvrdé podnebie - Palatum durum 3.3.2 Mäkké podnebie - Palatum molle 3.4 Jazyk - Lingua 3.5 Slinné žľazy 3.5.1 Príušná slinná žľaza - Glandula parotis 3.5.2 Podjazyková žľaza - Glandula sublingualis 3.5.3 Podsánková žľaza - Glandula submandibularis 3.6 Spánkový kĺb - Articulatio temporomandibularis 3.7 Žuvacie svaly - Musculi masticatorii 4 Zuby - Dentes 4.1 Označovanie zubov 4.2 Chrup ako celok 4.3 Doba a poradie erupcie mliečnych zubov 4.4 Výmena dentícií 4.5 Rozdiely medzi mliečnou a trvalou dentíciou 5 Zdravotná dokumentácia v zubnej ambulancii 5.1 Čo obsahuje zdravotná dokumentácia? 5.2 Odovzdanie zdravotnej dokumentácie 5.3 Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie 5.4 Kto môže nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie? 5.5 Aké sú právne následky súvisiace s porušením práv a povinností? 6 RTG v zubnom lekárstve 6.1 Intraorálne snímkovanie 6.1.1 Druhy RTG expozícií 6.2 Extraorálne snímkovanie 6.2.1 2D expozície 6.2.2 3D expozície 6.2.3 4D expozície 7 Prevencia v zubnom lekárstve 7.1 Celkové opatrenia 7.2 Špeciálne opatrenia 7.2.1 Prevencia zubného kazu 7.2.2 Prevencia parodontopatií 7.2.3 Prevencia čeľustnoortopedických anomálií 7.2.4 Prevencia novotvarov 7.3 Význam, úlohy a prostriedky zdravotnej výchovy 7.3.1 Špecifické zásady zdravotno-výchovnej činnosti 8 Vyšetrovacie nástroje 8.1 Základné vyšetrovacie nástroje 8.1.1 Zubná sonda 8.1.2 Zubné zrkadlo 8.1.3 Zubná pinzeta 8.2 Nástroje často používané v práci dentálnej hygieničky 8.2.1 Parodontálna sonda 8.2.2 Scaler (škrabka) 8.2.3 Kyrety 8.2.4 Nabersova (furkačná sonda) 9 Orálne biofilmy 9.1 Ústne mikroorganizmy 9.2 Úloha imunity v ochrane orálnych tkanív pred baktériami, infekciou a orálnymi biofilmami 9.3 Mediátory imunity a zápalu 9.4 Orálne biofilmy a ich štruktúra 9.4.1 Supragingiválny (nadďasnový) zubný povlak 9.4.2 Subgingiválny (podďasnový) zubný povlak 9.4.3 Subgingiválny bakteriálny enviroment asociovaný s deštrukčnými parodontitídami Použitá literatúra
U dodávateľa
11,12 € 11,70 €

Principles and practice of oral and maxillofacial surgery


Preface I Anatomy II General Dentistry and Dental Surgery III Tooth Extractions IV Orofacial Inflammations V Traumatology VI Oral Pathology VII Oncology VIII Orthognathic Surgery IX Diseases of Salivary Glands X Periodontal surgery - Preprosthetic surgery - Dental implantology XI Diseases of the TMJ XII Elaborative Questions Answers I Anatomy II General Dentistry and Dental Surgery III Tooth Extractions IV Orofacial Inflammations V Traumatology VI Oral Pathology VII Oncology VIII Orthognathic Surgery IX Diseases of Salivary Glands X Periodontal surgery - Preprosthetic surgery - Dental implantology XI Diseases of the TMJ XII Elaborative Questions References
U dodávateľa
16,67 € 17,55 €

Bruxismus


V medicíně najdeme jen velmi málo témat zatížených větší mírou nepochopení, nesprávných interpretací, mýtů, iracionality a bohužel i nesprávné diagnostiky a léčby, než je právě bruxismus. Již český překlad odborného termínu jako „skřípání zuby“ evokuje, že by jej měl řešit zubní lékař. Přitom však jako by se zapomnělo, že těmi zuby, potažmo čelistmi, hýbou svaly, se kterými naopak zubní lékař příliš mnoho do činění nemá a často ani mít nechce. Lékařské profese, které by se naopak tímto tématem již ze své specializace primárně zabývat měly, tedy především rehabilitační lékařství, o bruxismu vesměs mlčí, popřípadě odkazují směrem k psychiatrii. Bruxismus se tak ocitá v „zemi nikoho“ a léčí se spíše důsledky na zubech a na duši než vlastní příčiny onemocnění, zabudované často v hlubinách pacientova pohybového aparátu. Autor na základě svých dlouholetých zkušeností z péče o pacienty s tímto postižením, informací z praktických kurzů i zahraniční odborné literatury napsal reprezentativní a ojedinělou monografii o bruxismu, jaká v našem odborném písemnictví zatím chyběla. Text se zaměřuje zejména na okolnosti, které mají význam v úspěšné péči o pacienty s bruxismem. Mnoho z těchto postřehů, informací a postupů je v České republice méně známo či zcela neznámo. Kniha by měla sloužit jako učebnice pro studenty, studijní příručka pro stomatology, orální a maxilofaciální chirurgy, fyzioterapeuty, rehabilitační lékaře, dentální hygienisty, zubní techniky a vůbec všechny zájemce o problematiku, kteří se dostávají do kontaktu se stomatologickými pacienty.
U dodávateľa
52,25 € 55,00 €

Zubař - nejlepší přítel člověka, 3. vydání


Již třetí vydání oblíbeného populárně naučného průvodce nabízí stručnou formou podaný široký přehled celé řady aspektů stomatologické péče, s nimiž se může setkat pacient zubní ordinace. Kniha poskytuje základní údaje o fungování orofaciálního systému, potřebné informace o hygieně, způsobu vyšetření i stomatologickém ošetření. Autor v textu shrnuje své dlouholeté praktické zkušenosti z každodenní péče o pacienty se stomatologickými problémy. Rovněž s úspěchem odpovídá na většinu běžných otázek, které se v souvislosti se stomatologickou péčí objevují, a zároveň osvětluje některé tradované mýty o zubním lékařství, které jsou širokou veřejností opakovaně nesprávně interpretovány.
U dodávateľa
15,68 € 16,50 €

Retence a stabilita v ortodontické léčbě


Kniha se zabývá tématem, které doposud v české odborné literatuře nebylo zpracováno. Publikace je zaměřena na biologickou podstatu recidivy a nejdůležitější faktory související s krátkodobou a dlouhodobou stabilitou výsledků ortodontické léčby. Obsahuje také kapitolu přehledně popisující používané snímací a fixní retenční aparáty či retenční protokoly. Je určena především pro specialisty v oboru ortodoncie a studenty v předatestační přípravě, nicméně je vhodná také pro pregraduální studenty stomatologie a stomatology či hygienistky, kteří se s touto problematikou a s pacienty v retenční fázi setkávají v každodenní praxi.
Na sklade 2Ks
9,49 € 9,99 €

Kompendium Stomatologie II


Druhé, aktualizované a rozšířené vydání druhého dílu oborové monografie podává komplexní přehled teoretických i praktických informací z jednotlivých oborů ambulantní stomatologie. Detailně se zabývá obory preventivní stomatologie, konzervační stomatologie, endodoncie a reendodoncie, fixní i snímatelnou protetickou stomatologií, estetickou stomatologií, parodontologií, onemocněními ústních sliznic včetně vybraných dermatologických onemocnění orofaciální oblasti, ortodoncií, dětskou stomatologií a základy evoluční teorie a ekonomie. Navazuje tak na teoretické základy stomatologie, prezentované v I. dílu, které dále rozšiřuje. V celé monografii je stomatologie vnímána jako obor zabývající se integrální součástí celého lidského těla, proto jsou detailně probrána i onemocnění orofaciální oblasti, která mohou ovlivňovat jiné systémy těla, stejně jako onemocnění jiných systémů, jež se naopak mohou projevovat v orofaciální oblasti nebo ji ovlivňovat. Publikace je primárně určena všem specialistům v oboru stomatologie a studentům zubního lékařství, ale i specialistům ostatních styčných oborů, zubním technikům, zdravotním sestrám, dentálním hygienistkám i studentům příbuzných oborů. Kniha je opatřena velkým množstvím barevných ilustrací i klinických fotografií. Publikaci recenzovalo 19 oponentů.
Na sklade 2Ks
156,23 € 164,45 €

Protetická stomatológia


Keďže žijeme v období a prostredí globálnej vírusovej pandémie a stomatológovia sú v prvej línii nebezpečia kontaminácie. prvé kapitoly sa venujú tejto problematike. Okrem Covidu sú aj ďalšie vírusové a bakteriálne ochorenia, napríklad AIDS, Tuberkulóza, systémové stavy, alergie, srdcovo – cievne ochorenia, diabetes, ochorenia krvi, osteoporóza a iné., ktoré môžu byť často ovplyvnené ochoreniami v čeľustnotvárovej oblasti a naopak. Samotná protetická liečba je zameraná na prevenciu vzniku a liečbu protetických defektov chrupu, čeľustných a tvárových vrodených a získaných defektov a temporomandibulárneho kĺbu. Liečebný proces si vyžaduje prípravu chrupu a čeľustí začínajúc hygienou, parodontológiou, konzervatívnou liečbou, endodonciou, dentálnou a čeľustnou chirurgiou a ortopedickou liečbou. Okrem „klasickej“ protetickej liečby na rozdiel od predchádzajúcich učebníc je monografia zameraná aj na invazívnu protetickú liečbu implantátmi, ďalej sa po prvý krátpri vyšetrení pacienta uvádza aj algéziológia ako veda a odbor pre presnejšiu diagnózu chorobných procesov v čeľustnotvárovej oblasti, ďalej presnejšia diagnostika defektov chrupu a pod. Z moderných technológií sa uvádzajú najnovšie hodnoty počítačovej technológie a ich uvedenie do siete, AI – umelá inteligencia, DM – dental monitoring, využitie 3D tlačiarní, a už ako samozrejmosť lasery, ambulantné a laboratórne skenery spojené s IT výrobou protetických náhrad, 3D diagnostika, mikrostomatológia. Snahou a cieľom autorského kolektívu bolo pri liečbe pacienta posunúť klinický a vedný lekársky odbor protetickej stomatológie na najvyššiu možnú úroveň.
U dodávateľa
89,30 € 94,00 €

Zubní kaz raného dětství


Kaz raného dětství je pro svůj vysoký výskyt a vliv na kvalitu života pravděpodobně jednou z nejzávažnějších a nejnákladnějších zdravotních poruch u malých dětí. Dočasný chrup je sice v dutině ústní jen po omezenou dobu, ale je velmi důležitý pro harmonický vývoj orofaciální soustavy a ovlivňuje i celkový zdravotní stav dítěte. Monografie Zubní kaz raného dětství poskytuje ucelené informace o tomto tématu a zachycuje celou problematiku kazu na dočasných zubech od jejich vývoje přes odlišnosti v morfologii dočasných a stálých zubů, prevenci a terapii kazu až po endodontické ošetření a náhrady ztracených zubů při rehabilitaci chrupu. OBSAH: Zkratky * Poděkování * Předmluva * Vývoj a význam dočasné dentice (Vývoj zubů * Význam dočasného chrupu a vztah mezi dočasnou a stálou denticí) * Prevence, dietetika a hygiena (Prevence * Dietetika * Dentální hygiena u dětí) * Kaz raného dětství (Definice a terminologie * Epidemiologie * Klinický obraz * Etiologické faktory * Komplikace kazu raného dětství) * Terapie kazu raného dětství (Nerestorativní / interceptivní terapie * Restorativní / výplňová terapie * Endodoncie * Chirurgická terapie) * Premedikace, sedace a celková anestezie (Premedikace * Sedace * Celková anestezie) * Protetika v dočasné dentici (Ochranné korunky * Dětské snímatelné náhrady * Fixní a snímatelné mezerníky) * Dopady kazu raného dětství na vývoj chrupu (Předčasná ztráta dočasných zubů a její příčiny * Mezerníky po ztrátě dočasných zubů) * Výsledky výzkumu z disertační práce (Klinická část dva soubory pacientů, jeden s kazivým a druhý s intaktním chrupem * Příloha / Dotazník o kazu raného dětství) * Literatura * Souhrn * Summary * Rejstřík
Na sklade 1Ks
26,13 € 27,50 €

Základy ústní a čelistní chirurgie


Učebnice je určena pro studenty magisterského programu zubního lékařství. Její v pořadí již páté vydání je aktualizováno s přihlédnutím ke změnám některých terapeutických postupů, k nimž došlo v poslední době. Nezbytným předpokladem pro správné pochopení problematiky je dobrá znalost klinické a patologické anatomie a orientace v klinické farmakoterapii. Text učebnice je rozdělen do samostatných tematických kapitol, při jejichž sestavování se autor snažil o maximální stručnost a přehlednost.
U dodávateľa
30,20 € 31,79 €

Stomatologická radiologie (Překlad 6. vydání)


Mimořádně zdařilá praktická publikace obsahuje přes 550 vyobrazení a 11 přehledných tabulek. Čtenář v publikaci najde základy RTG techniky, RTG anatomii i diagnostiku. Informace jsou podány systematicky, naleznete zde strategii vyšetření, ale např. také tipy „jak na to“. Didakticky dobře zpracovaný text poskytuje rychlé získání informací a usnadňuje učení. Kniha se stane nezbytnou pomůckou v ordinaci každého stomatologa, ortodontisty a ocení ji samozřejmě i studenti medicíny. Publikace je překladem knihy Zahnärztlichen Radiologie z nakladatelství Georg Thieme Verlag.
Na sklade 2Ks
31,63 € 33,29 €

Somatické vyšetření ve stomatologii


Jádrem lékařského umění, a to i ve stomatologii, je somatické vyšetření. Spolu s anamnestickými údaji a diferenciálně diagnostickými znalostmi představuje základní kroky k určení správné diagnózy a následně i k volbě nejvhodnější terapie. Somatické vyšetření je neinvazivní, rychlé a léty prověřené, avšak v dnešní době jako by se na ně zapomínalo. V současnosti jsou až nadmíru využívány pomocné diagnostické metody invazivní či radiologické, ať již kvůli pohodlnosti, forenzním obavám, či jsou důvody ekonomické. Tato kniha je určena nejen pro stomatology, ale i pro zdravotníky příbuzných profesí a seznamuje je s principy a možnostmi somatického vyšetření pacienta ve stomatologii. OBSAH: Předmluva * Úvod * Stomatologický pacient * Osobnost lékaře * Anamnéza * Principy somatického vyšetření * Měření základních životních funkcí * Vyšetření celkového stavu * Vyšetření kůže * Vyšetření hlavy * Intraorální vyšetření * Gnatologické vyšetření * Vyšetření krku * Vyšetření hrudníku * Vyšetření břicha * Vyšetření urogenitálního ústrojí * Vyšetření pohybového ústrojí * Vyšetření cévního systému * Vyšetření patologického útvaru * Vyšetření a hodnocení bolesti * Příklad stručného fyziologického celkového somatického vyšetření * Literatura * O autorovi * Seznam zkratek * Rejstřík
U dodávateľa
26,13 € 27,50 €

Ortodoncie


Autorský kolektiv odborníků a pedagogů několika lékařských fakult České i Slovenské republiky připravil novou základní učebnici ortodoncie, specializovaného lékařského oboru, který se zabývá diagnostikou, terapií a prevencí odchylných poloh zubů, vztahů zubních oblouků a čelistí. Učebnice také popisuje vývoj a růst čelistí, kostí lebky, vývoj okluze, anomálie v tomto vývoji a způsob jejich léčby. Moderní učební text s bohatou barevnou obrazovou dokumentací nabízí přehlednou a stručnou formou základní informace o hlavních aspektech tohoto oboru zubního lékařství o diagnóze, prevenci a terapii všech forem anomálií chrupu. Autoři čerpali při přípravě textu jak z vlastních zkušeností, tak ze soudobé světové odborné literatury. Kniha obsahuje základy oboru, které jsou prověřeny mnohaletou klinickou praxí, i poznatky nové, s vymezenou indikací a popisem pracovního postupu. Kromě studentů zubního lékařství je monografie doporučena postgraduálním studentům i specialistům v oboru ortodoncie a praktickým zubním lékařům. OBSAH: 1. Úvod * 2. Pravidelný chrup * 3. Klasifikace ortodontických anomálií * 4. Růst a vývoj * 5. Vyšetření a dokumentace u ortodontického pacienta * 6. Význam a cíle ortodontické léčby * 7. Vhodný věk pro ortodontickou léčbu * 8. Etiologie ortodontických anomálií, možnosti prevence * 9. Obecná charakteristika ortodontické terapie * 10. Plán léčby * 11. Fixní aparáty * 12. Snímací ortodontické aparáty * 13. Symptomatologie a léčba některých typických anomálií * 14. Ortodontická léčba dospělých * 15. Rozštěpy * 16. Ortodonticko-chirurgická spolupráce při řešení velkých čelistních anomálií * Rejstřík
U dodávateľa
78,38 € 82,50 €

Stomatochirurgie


Pro velký zájem odborné veřejnosti bylo první vydání knihy rychle rozebráno. Proto se Autoři rozhodli připravit druhé doplněné a aktualizované vydání. Stomatochirurgie se jako podobor zubního lékařství zabývá chirurgickými metodami léčení širokého okruhu diagnóz a patologických stavů dutiny ústní. Stomatochirurgie je v dnešní době kromě obvyklé představy o tahání osmiček v těsném odborném kontaktu s mnoha specializovanými medicínskými obory. Přitom každý zubní lékař musí občas sáhnout po skalpelu nebo jiném chirurgickém nástroji a přijmout tak ve své ordinaci roli stomatochirurga. Kniha je určena jak studentům praktického zubního lékařství, a stejně tak i praktickým zubním lékařům a stomatochirurgům k rychlé orientaci v širokém spektru stomatologických výkonů a diagnóz, současně nabízí i pohled na souvislosti stomatochirurgické problematiky ve vztahu k celkovým chorobám. Na úvodní kapitoly obecné části, které podávají přehled o oboru stomatochirurgie, vyšetření pacienta, zobrazovacích metodách a principech stomatochirurgické péče, navazují kapitoly popisující jednotlivé stomatochirurgické postupy a jejich možné komplikace. Doplněny a změny jsou v několika částech. Ve speciální části se autoři zaměřili na přehledné zpracování stomatochirurgické problematiky z pohledu současně platné desáté revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, zkráceně MKN-10. Poslední aktualizovaná verze MKN-10 vstoupila v platnost 1. ledna 2013 a je promítnuta do nového definičního manuálu DRG, podle něhož je hrazena většina hospitalizační péče v ČR. Cílem tohoto zpracování je snaha autorů, s vědomím nepostihnutelnosti tohoto záměru v plném rozsahu, upozornit na širší souvislosti při poskytování specializované zdravotní péče. V dnešní době informačního boomu a moderních technologií se sice zvyšuje množství dostupných informací o jednotlivých oborech, někdy však unikají i základní mezioborové souvislosti. Recenzi prvního vydání vypracovali: Prof. MUDr. Taťjána Dostálová, DrSc., MBA, přednostka Dětské stomatologické kliniky FN Motol Praha Prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc., emeritní přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc.
U dodávateľa
41,28 € 43,45 €

Základy evoluční teorie pro stomatology


Pochopení principů evoluční teorie má pro stomatologii fundamentální význam, ostatně jako pro všechny přírodní, a tedy i medicínské vědy. Znalost evoluční historie našeho těla nám totiž mimo jiné pomáhá vyhodnotit, proč naše tělo takto vypadá, jak funguje, proč jsme onemocněli, a dále proč jsme sociálně žijící, mocensky hierarchizovaný, teritoriální druh, soutěžící všemi prostředky o zdroje. Naše těla mají evoluční příběh, od kterého se většina jevů probíhajících v organismu odvíjí. Evoluce je dynamický proces, který neustále pokračuje dále. Je jevem se složkou biologickou i kulturní - ta je nyní nejmocnější silou změn na planetě s významným vlivem na proměnu lidského těla. OBSAH: Předmluva* 1. Úvod * 2. Vývoj chápání evoluce * 3. Základní pojmy evoluční teorie * 4. Pilíře evoluce * 5. Přehled vzniku a vývoje člověka * 6. Adaptace u lidí * 7. Evoluční medicína * 8. Slepé uličky chápání evoluce * Literatura * Souhrn / Summary * Rejstřík
Na sklade 1Ks
15,68 € 16,50 €

Mikroskopická anatómia pre odbor zubného lekárstva


Prvé vydanie nových učebných textov Mikroskopická anatómia pre odbor zubného lekárstva - Vybrané kapitoly, je určené pre štúdium pregraduálnych a postgraduálnych študentov zubného lekárstva so zameraním na štruktúry hlavovej oblasti s dôrazom na najnovšie mikroskopické poznatky o štruktúre zuba na úrovni svetelnej a elektrónovej mikroskopie. Veríme, že kapitoly zamerané na ústnu dutinu, vývoj kostí lebky, štruktúru a vývoj temporomandibulárneho kĺbu, vývoj zuba, vývojové malformácie zubov a klinické poznámky zaujmú aj širší okruh odbornej verejnosti. Súčasťou jednotlivých kapitol sú v texte zreteľne vyznačené krátke klinické poznámky, ktorými autori chcú motivovať začínajúcich študentov medicíny k pochopeniu významu štúdia základnej štruktúry tkanív a orgánov, pre ďalšie odbory ako je patologická anatómia, fyziológia a odborné klinické predmety. Veľkú pozornosť autori venovali detailnej mikroskopickej štruktúre centrálneho a periférneho nervového systému, ktorá v dostupnej odbornej literatúre v súčasnosti chýba. V logicky členených kapitolách čitateľ nájde vyše dvesto obrázkov, ktoré sú nevyhnutným pomocníkom pri štúdiu morfologických disciplín. Každá kapitola je ukončená jednoduchými kontrolnými otázkami a prehľadom použitej literatúry, ktorý umožní študentom v prípade hlbšieho záujmu rozšíriť si svoje vedomosti.
Na sklade 3Ks
14,73 € 15,50 €

Zubní lékařství pro studující nestomatologických oborů


Celobarevná publikace klade hlavní důraz na onemocnění a stavy, se kterými se ve své praxi setkává lékař – nestomatolog. Sepsal ji zkušený autorský kolektiv, který byl veden legendou české stomatologie, prof. MUDr. J. Mazánkem, DrSc. Kniha je doplněna bohatou a názornou originální obrazovou dokumentací. Poučení v knize najdou ale i praktiční lékaři a specialisté, kteří s různými podobory stomatologie spolupracují. V rozsahu nutném pro výkony léčebně preventivní péče jsou přehledným způsobem zpracovány základy stomatologie i s pokroky v tomto lékařském oboru. V jednotlivých kapitolách se čtenář seznamuje s historií a vývojem oboru stomatologie, stručně jsou popsány základy anatomie a fyziologie ortognátního systému. Se snahou vyzvednout vzájemné souvislosti chorob orofaciální soustavy s onemocněními celého organizmu je zpracována odborná problematika jednotlivých stomatologických subdisciplín – konzervační stomatologie, zubní protetiky, orální a maxilofaciální chirurgie, parodontologie a onemocnění ústních sliznic, pedostomatologie a zobrazovacích metod, kterých stomatologie využívá k diagnostice chorob. Přehledně jsou popsány rovněž náhlé příhody, které se mohou ve stomatologické praxi vyskytnout, a to včetně základů kardiopulmonální resuscitace a poskytování neodkladné první pomoci. V kapitole Projevy systémových onemocnění v ústní dutině jsou shrnuty symptomy různých chorob, které by měly při běžném vyšetření ústní dutiny upozornit lékaře na možná závažná onemocnění v jiných anatomických oblastech lidského organizmu. Kapitola pojednávající o posudkové činnosti lékařů může posloužit začínajícím odborníkům.
Na sklade 1Ks
10,38 € 27,96 €

Preventivní stomatologie


Publikaci sepsali pod vedením profesora Limebacka odborníci z několika univerzit v Kanadě, Austrálii, USA, UK, Finsku a na Islandu. Vznikl tak text obohacený o specifický přístup jednotlivých škol k základním tématům prevence ve stomatologii a k souvislostem orálních onemocnění a celkového zdraví a kvality života. Jednotlivá témata preventivní stomatologie jsou sestavena tak, že přinášejí systematický výklad řešených otázek a zároveň inspiraci pro čtenáře v hledání dalších otázek a jejich řešení. Kniha je určena jak pracovníkům ve stomatologické péči, zubním lékařům a dentálním hygienistkám, tak i studentům stomatologie a dentální hygienistiky a v neposlední řadě jejich učitelům.
U dodávateľa
19,75 € 20,79 €

Stomatologie


Publikace z edice Lékařské repetitorium přináší abecedně strukturovaný text tří odborníků, shrnuje základní klinické poznatky ve stomatologii a poskytuje zejména medikům nebo lékařům jiných specializací základní sumu informací z tohoto oboru medicíny.
Na sklade 1Ks
9,93 € 10,45 €

Hygienicko-epidemiologický režim zubní a ortodontické ordinace


Máte stomatologickou nebo ortodontickou ordinaci? Studujete zubní lékařství nebo ortodoncii? Právě vám je určena tato publikace, která vás seznámí s problémy těchto oborů a platnou legislativou EU pro tuto medicínskou oblast. Publikace je určena praktickým zubním lékařům a ortodontistům, pre- i postgraduálním studentům a dalším pracovníkům v oboru. V knize najdete kromě jiného přehled platné legislativy týkající se této oblasti, podrobnosti o vedení potřebné dokumentace, přehled nutných kontrol, rizikové faktory jak pro ošetřující personál, tak pro pacienta, způsoby přenosu infekčních agens, informace o prevenci vzniku a výskytu infekčních onemocnění, doporučenou dezinfekci a sterilizaci, zacházení s odpadem. Informace se týkají ordinace jako celku, ale i např. zubní soupravy s křeslem… Publikaci lze považovat pro shora uvedenou cílovou skupinu za naprosto nezbytnou.
U dodávateľa
9,12 € 9,60 €

V kategórii stomatológia nájdete najlepšie a najaktuálnejšie knihy pre stomatológov, dentálných hygienikov, študentov a všetkých, ktorí majú záujem o dentálnu medicínu. Nájdete tu knihy, ktoré pokrývajú celé spektrum stomatológie od základných učebníc a praktických príručiek po špecializované knihy o periodontológii, endodontii, ortodoncii, dentálnej chirurgii a protetike.