! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Kompendium Stomatologie II


Druhé, aktualizované a rozšířené vydání druhého dílu oborové monografie podává komplexní přehled teoretických i praktických informací z jednotlivých oborů ambulantní stomatologie. Detailně se zabývá obory preventivní stomatologie, konzervační stomatologie, endodoncie a reendodoncie, fixní i snímatelnou protetickou stomatologií, estetickou stomatologií, parodontologií, onemocněními ústních sliznic včetně vybraných dermatologických onemocnění orofaciální oblasti, ortodoncií, dětskou stomatologií a základy evoluční teorie a ekonomie. Navazuje tak na teoretické základy stomatologie, prezentované v I. dílu, které dále rozšiřuje. V celé monografii je stomatologie vnímána jako obor zabývající se integrální součástí celého lidského těla, proto jsou detailně probrána i onemocnění orofaciální oblasti, která mohou ovlivňovat jiné systémy těla, stejně jako onemocnění jiných systémů, jež se naopak mohou projevovat v orofaciální oblasti nebo ji ovlivňovat. Publikace je primárně určena všem specialistům v oboru stomatologie a studentům zubního lékařství, ale i specialistům ostatních styčných oborů, zubním technikům, zdravotním sestrám, dentálním hygienistkám i studentům příbuzných oborů. Kniha je opatřena velkým množstvím barevných ilustrací i klinických fotografií. Publikaci recenzovalo 19 oponentů.
Na sklade 1Ks
133,50 € 140,53 €

Protetická stomatológia


Keďže žijeme v období a prostredí globálnej vírusovej pandémie a stomatológovia sú v prvej línii nebezpečia kontaminácie. prvé kapitoly sa venujú tejto problematike. Okrem Covidu sú aj ďalšie vírusové a bakteriálne ochorenia, napríklad AIDS, Tuberkulóza, systémové stavy, alergie, srdcovo – cievne ochorenia, diabetes, ochorenia krvi, osteoporóza a iné., ktoré môžu byť často ovplyvnené ochoreniami v čeľustnotvárovej oblasti a naopak. Samotná protetická liečba je zameraná na prevenciu vzniku a liečbu protetických defektov chrupu, čeľustných a tvárových vrodených a získaných defektov a temporomandibulárneho kĺbu. Liečebný proces si vyžaduje prípravu chrupu a čeľustí začínajúc hygienou, parodontológiou, konzervatívnou liečbou, endodonciou, dentálnou a čeľustnou chirurgiou a ortopedickou liečbou. Okrem „klasickej“ protetickej liečby na rozdiel od predchádzajúcich učebníc je monografia zameraná aj na invazívnu protetickú liečbu implantátmi, ďalej sa po prvý krátpri vyšetrení pacienta uvádza aj algéziológia ako veda a odbor pre presnejšiu diagnózu chorobných procesov v čeľustnotvárovej oblasti, ďalej presnejšia diagnostika defektov chrupu a pod. Z moderných technológií sa uvádzajú najnovšie hodnoty počítačovej technológie a ich uvedenie do siete, AI – umelá inteligencia, DM – dental monitoring, využitie 3D tlačiarní, a už ako samozrejmosť lasery, ambulantné a laboratórne skenery spojené s IT výrobou protetických náhrad, 3D diagnostika, mikrostomatológia. Snahou a cieľom autorského kolektívu bolo pri liečbe pacienta posunúť klinický a vedný lekársky odbor protetickej stomatológie na najvyššiu možnú úroveň.
Na sklade 3Ks
89,30 € 94,00 €

Zubní kaz raného dětství


Kaz raného dětství je pro svůj vysoký výskyt a vliv na kvalitu života pravděpodobně jednou z nejzávažnějších a nejnákladnějších zdravotních poruch u malých dětí. Dočasný chrup je sice v dutině ústní jen po omezenou dobu, ale je velmi důležitý pro harmonický vývoj orofaciální soustavy a ovlivňuje i celkový zdravotní stav dítěte. Monografie Zubní kaz raného dětství poskytuje ucelené informace o tomto tématu a zachycuje celou problematiku kazu na dočasných zubech od jejich vývoje přes odlišnosti v morfologii dočasných a stálých zubů, prevenci a terapii kazu až po endodontické ošetření a náhrady ztracených zubů při rehabilitaci chrupu. OBSAH: Zkratky * Poděkování * Předmluva * Vývoj a význam dočasné dentice (Vývoj zubů * Význam dočasného chrupu a vztah mezi dočasnou a stálou denticí) * Prevence, dietetika a hygiena (Prevence * Dietetika * Dentální hygiena u dětí) * Kaz raného dětství (Definice a terminologie * Epidemiologie * Klinický obraz * Etiologické faktory * Komplikace kazu raného dětství) * Terapie kazu raného dětství (Nerestorativní / interceptivní terapie * Restorativní / výplňová terapie * Endodoncie * Chirurgická terapie) * Premedikace, sedace a celková anestezie (Premedikace * Sedace * Celková anestezie) * Protetika v dočasné dentici (Ochranné korunky * Dětské snímatelné náhrady * Fixní a snímatelné mezerníky) * Dopady kazu raného dětství na vývoj chrupu (Předčasná ztráta dočasných zubů a její příčiny * Mezerníky po ztrátě dočasných zubů) * Výsledky výzkumu z disertační práce (Klinická část dva soubory pacientů, jeden s kazivým a druhý s intaktním chrupem * Příloha / Dotazník o kazu raného dětství) * Literatura * Souhrn * Summary * Rejstřík
Na sklade 4Ks
22,33 € 23,50 €

Základy ústní a čelistní chirurgie


Učebnice je určena pro studenty magisterského programu zubního lékařství. Její v pořadí již páté vydání je aktualizováno s přihlédnutím ke změnám některých terapeutických postupů, k nimž došlo v poslední době. Nezbytným předpokladem pro správné pochopení problematiky je dobrá znalost klinické a patologické anatomie a orientace v klinické farmakoterapii. Text učebnice je rozdělen do samostatných tematických kapitol, při jejichž sestavování se autor snažil o maximální stručnost a přehlednost.
U dodávateľa
24,92 € 26,23 €

Stomatologická radiologie (Překlad 6. vydání)


Mimořádně zdařilá praktická publikace obsahuje přes 550 vyobrazení a 11 přehledných tabulek. Čtenář v publikaci najde základy RTG techniky, RTG anatomii i diagnostiku. Informace jsou podány systematicky, naleznete zde strategii vyšetření, ale např. také tipy „jak na to“. Didakticky dobře zpracovaný text poskytuje rychlé získání informací a usnadňuje učení. Kniha se stane nezbytnou pomůckou v ordinaci každého stomatologa, ortodontisty a ocení ji samozřejmě i studenti medicíny. Publikace je překladem knihy Zahnärztlichen Radiologie z nakladatelství Georg Thieme Verlag.
Na sklade 2Ks
31,63 € 33,29 €

Somatické vyšetření ve stomatologii


Jádrem lékařského umění, a to i ve stomatologii, je somatické vyšetření. Spolu s anamnestickými údaji a diferenciálně diagnostickými znalostmi představuje základní kroky k určení správné diagnózy a následně i k volbě nejvhodnější terapie. Somatické vyšetření je neinvazivní, rychlé a léty prověřené, avšak v dnešní době jako by se na ně zapomínalo. V současnosti jsou až nadmíru využívány pomocné diagnostické metody invazivní či radiologické, ať již kvůli pohodlnosti, forenzním obavám, či jsou důvody ekonomické. Tato kniha je určena nejen pro stomatology, ale i pro zdravotníky příbuzných profesí a seznamuje je s principy a možnostmi somatického vyšetření pacienta ve stomatologii. OBSAH: Předmluva * Úvod * Stomatologický pacient * Osobnost lékaře * Anamnéza * Principy somatického vyšetření * Měření základních životních funkcí * Vyšetření celkového stavu * Vyšetření kůže * Vyšetření hlavy * Intraorální vyšetření * Gnatologické vyšetření * Vyšetření krku * Vyšetření hrudníku * Vyšetření břicha * Vyšetření urogenitálního ústrojí * Vyšetření pohybového ústrojí * Vyšetření cévního systému * Vyšetření patologického útvaru * Vyšetření a hodnocení bolesti * Příklad stručného fyziologického celkového somatického vyšetření * Literatura * O autorovi * Seznam zkratek * Rejstřík
U dodávateľa
22,33 € 23,50 €

Ortodoncie


Autorský kolektiv odborníků a pedagogů několika lékařských fakult České i Slovenské republiky připravil novou základní učebnici ortodoncie, specializovaného lékařského oboru, který se zabývá diagnostikou, terapií a prevencí odchylných poloh zubů, vztahů zubních oblouků a čelistí. Učebnice také popisuje vývoj a růst čelistí, kostí lebky, vývoj okluze, anomálie v tomto vývoji a způsob jejich léčby. Moderní učební text s bohatou barevnou obrazovou dokumentací nabízí přehlednou a stručnou formou základní informace o hlavních aspektech tohoto oboru zubního lékařství o diagnóze, prevenci a terapii všech forem anomálií chrupu. Autoři čerpali při přípravě textu jak z vlastních zkušeností, tak ze soudobé světové odborné literatury. Kniha obsahuje základy oboru, které jsou prověřeny mnohaletou klinickou praxí, i poznatky nové, s vymezenou indikací a popisem pracovního postupu. Kromě studentů zubního lékařství je monografie doporučena postgraduálním studentům i specialistům v oboru ortodoncie a praktickým zubním lékařům. OBSAH: 1. Úvod * 2. Pravidelný chrup * 3. Klasifikace ortodontických anomálií * 4. Růst a vývoj * 5. Vyšetření a dokumentace u ortodontického pacienta * 6. Význam a cíle ortodontické léčby * 7. Vhodný věk pro ortodontickou léčbu * 8. Etiologie ortodontických anomálií, možnosti prevence * 9. Obecná charakteristika ortodontické terapie * 10. Plán léčby * 11. Fixní aparáty * 12. Snímací ortodontické aparáty * 13. Symptomatologie a léčba některých typických anomálií * 14. Ortodontická léčba dospělých * 15. Rozštěpy * 16. Ortodonticko-chirurgická spolupráce při řešení velkých čelistních anomálií * Rejstřík
U dodávateľa
66,98 € 70,50 €

Základy evoluční teorie pro stomatology


Pochopení principů evoluční teorie má pro stomatologii fundamentální význam, ostatně jako pro všechny přírodní, a tedy i medicínské vědy. Znalost evoluční historie našeho těla nám totiž mimo jiné pomáhá vyhodnotit, proč naše tělo takto vypadá, jak funguje, proč jsme onemocněli, a dále proč jsme sociálně žijící, mocensky hierarchizovaný, teritoriální druh, soutěžící všemi prostředky o zdroje. Naše těla mají evoluční příběh, od kterého se většina jevů probíhajících v organismu odvíjí. Evoluce je dynamický proces, který neustále pokračuje dále. Je jevem se složkou biologickou i kulturní - ta je nyní nejmocnější silou změn na planetě s významným vlivem na proměnu lidského těla. OBSAH: Předmluva* 1. Úvod * 2. Vývoj chápání evoluce * 3. Základní pojmy evoluční teorie * 4. Pilíře evoluce * 5. Přehled vzniku a vývoje člověka * 6. Adaptace u lidí * 7. Evoluční medicína * 8. Slepé uličky chápání evoluce * Literatura * Souhrn / Summary * Rejstřík
Na sklade 1Ks
13,40 € 14,10 €

Mikroskopická anatómia pre odbor zubného lekárstva


Prvé vydanie nových učebných textov Mikroskopická anatómia pre odbor zubného lekárstva - Vybrané kapitoly, je určené pre štúdium pregraduálnych a postgraduálnych študentov zubného lekárstva so zameraním na štruktúry hlavovej oblasti s dôrazom na najnovšie mikroskopické poznatky o štruktúre zuba na úrovni svetelnej a elektrónovej mikroskopie. Veríme, že kapitoly zamerané na ústnu dutinu, vývoj kostí lebky, štruktúru a vývoj temporomandibulárneho kĺbu, vývoj zuba, vývojové malformácie zubov a klinické poznámky zaujmú aj širší okruh odbornej verejnosti. Súčasťou jednotlivých kapitol sú v texte zreteľne vyznačené krátke klinické poznámky, ktorými autori chcú motivovať začínajúcich študentov medicíny k pochopeniu významu štúdia základnej štruktúry tkanív a orgánov, pre ďalšie odbory ako je patologická anatómia, fyziológia a odborné klinické predmety. Veľkú pozornosť autori venovali detailnej mikroskopickej štruktúre centrálneho a periférneho nervového systému, ktorá v dostupnej odbornej literatúre v súčasnosti chýba. V logicky členených kapitolách čitateľ nájde vyše dvesto obrázkov, ktoré sú nevyhnutným pomocníkom pri štúdiu morfologických disciplín. Každá kapitola je ukončená jednoduchými kontrolnými otázkami a prehľadom použitej literatúry, ktorý umožní študentom v prípade hlbšieho záujmu rozšíriť si svoje vedomosti.
Na sklade 3Ks
13,59 € 14,30 €

Zubní lékařství pro studující nestomatologických oborů


Celobarevná publikace klade hlavní důraz na onemocnění a stavy, se kterými se ve své praxi setkává lékař – nestomatolog. Sepsal ji zkušený autorský kolektiv, který byl veden legendou české stomatologie, prof. MUDr. J. Mazánkem, DrSc. Kniha je doplněna bohatou a názornou originální obrazovou dokumentací. Poučení v knize najdou ale i praktiční lékaři a specialisté, kteří s různými podobory stomatologie spolupracují. V rozsahu nutném pro výkony léčebně preventivní péče jsou přehledným způsobem zpracovány základy stomatologie i s pokroky v tomto lékařském oboru. V jednotlivých kapitolách se čtenář seznamuje s historií a vývojem oboru stomatologie, stručně jsou popsány základy anatomie a fyziologie ortognátního systému. Se snahou vyzvednout vzájemné souvislosti chorob orofaciální soustavy s onemocněními celého organizmu je zpracována odborná problematika jednotlivých stomatologických subdisciplín – konzervační stomatologie, zubní protetiky, orální a maxilofaciální chirurgie, parodontologie a onemocnění ústních sliznic, pedostomatologie a zobrazovacích metod, kterých stomatologie využívá k diagnostice chorob. Přehledně jsou popsány rovněž náhlé příhody, které se mohou ve stomatologické praxi vyskytnout, a to včetně základů kardiopulmonální resuscitace a poskytování neodkladné první pomoci. V kapitole Projevy systémových onemocnění v ústní dutině jsou shrnuty symptomy různých chorob, které by měly při běžném vyšetření ústní dutiny upozornit lékaře na možná závažná onemocnění v jiných anatomických oblastech lidského organizmu. Kapitola pojednávající o posudkové činnosti lékařů může posloužit začínajícím odborníkům.
Na sklade 2Ks
26,56 € 27,96 €

Preventivní stomatologie


Publikaci sepsali pod vedením profesora Limebacka odborníci z několika univerzit v Kanadě, Austrálii, USA, UK, Finsku a na Islandu. Vznikl tak text obohacený o specifický přístup jednotlivých škol k základním tématům prevence ve stomatologii a k souvislostem orálních onemocnění a celkového zdraví a kvality života. Jednotlivá témata preventivní stomatologie jsou sestavena tak, že přinášejí systematický výklad řešených otázek a zároveň inspiraci pro čtenáře v hledání dalších otázek a jejich řešení. Kniha je určena jak pracovníkům ve stomatologické péči, zubním lékařům a dentálním hygienistkám, tak i studentům stomatologie a dentální hygienistiky a v neposlední řadě jejich učitelům.
U dodávateľa
19,75 € 20,79 €

Stomatologie


Publikace z edice Lékařské repetitorium přináší abecedně strukturovaný text tří odborníků, shrnuje základní klinické poznatky ve stomatologii a poskytuje zejména medikům nebo lékařům jiných specializací základní sumu informací z tohoto oboru medicíny.
Na sklade 1Ks
8,48 € 8,93 €

Hygienicko-epidemiologický režim zubní a ortodontické ordinace


Máte stomatologickou nebo ortodontickou ordinaci? Studujete zubní lékařství nebo ortodoncii? Právě vám je určena tato publikace, která vás seznámí s problémy těchto oborů a platnou legislativou EU pro tuto medicínskou oblast. Publikace je určena praktickým zubním lékařům a ortodontistům, pre- i postgraduálním studentům a dalším pracovníkům v oboru. V knize najdete kromě jiného přehled platné legislativy týkající se této oblasti, podrobnosti o vedení potřebné dokumentace, přehled nutných kontrol, rizikové faktory jak pro ošetřující personál, tak pro pacienta, způsoby přenosu infekčních agens, informace o prevenci vzniku a výskytu infekčních onemocnění, doporučenou dezinfekci a sterilizaci, zacházení s odpadem. Informace se týkají ordinace jako celku, ale i např. zubní soupravy s křeslem… Publikaci lze považovat pro shora uvedenou cílovou skupinu za naprosto nezbytnou.
Na sklade 2Ks
9,12 € 9,60 €

Protetika III


V každém ze tří dílů najde čtenář 46 kapitol, které popisují obor a jeho problematiku opravdu od A do Z. Dvojbarevné publikace jsou bohatě obrazově dokumentovány – všechny díly obsahují celkem na 1000 schematických didaktických obrázků a množství tabulek. Knihu po didaktické stránce vybrali a přeložili odborníci z 1. LF UK Praha pod vedením prof. MUDr. Jarmily Procházkové, CSc. Jedná se o moderní aktuální učebnici, která bude učebním podkladem nejen pro pregraduální výuku na lékařských fakultách, ale také pro profesní zkoušky a atestační zkoušky z klinické stomatologie. Přehledný a německy důkladný systém sdělování informací usnadní přípravu na zkoušky v rámci pregraduálního i postgraduálního vzdělání. Lékařské a technické postupy při zhotovování zubních protetických náhrad pomohou v řešení případů ve stomatologických praxích a laboratořích. Ve třetím díle najde čtenář např.: Úvod do snímatelné protetiky Konstrukce a technické zásady při zhotovování částečných snímatelných náhrad Protetika litých konstrukcí Částečně snímatelné náhrady s litými konstrukčními prvky: klinické a laboratorní postupy Protetika snímatelných náhrad, kotvených nesponovými kotevními prvky Částečně snímatelné náhrady s nesponovými kotevními prvky: úvod do kotevních prvků s využitím teleskopických korunek Částečně snímatelné náhrady s nesponovým kotvením Úvod do protetiky hybridních zubních náhrad Protetika hybridních náhrad – klinické a laboratorní postupy Úvod do protetiky celkových zubních náhrad Celkové zubní náhrady – klinické a laboratorní postupy Úvod do dentální implantologie Materiály používané pro implantáty a jejich biokompatibilita Implantologie – klinické a laboratorní postupy Příčiny a léčba periimplantační destrukce tkáně Následná péče v protetice Spokojenost pacienta a kvalita života Dvojbarevná publikace obsahuje 232 obrázků a 26 tabulek. Ve stručnosti obsah dalších dílů: 1. díl – historie, základy a osnova, koncepce oboru a ošetření, příprava 2. díl – artikulátory, estetika, nauka o materiálech, stálá protetika
Na sklade 2Ks
37,96 € 39,96 €

Stomatologie I pro SZŠ a VOŠ


Učebnice obsahuje anatomii, fyziologii a histologii lebky, dutiny ústní a zubů. Popisuje anomálie, onemocnění a překážky, které postihují orofaciální systém. Vybrané kapitoly jsou doplněny léčbou a prevencí. Poslední kapitola je podrobněji věnovaná dentální hygieně. Takto zpracovaná publikace není v současné době na našem trhu k dispozici.
Na sklade 1Ks
13,93 € 14,66 €

Protetika II 4. vydanie


V třídílné Protetice najde čtenář celkem 46 kapitol, které popisují obor a jeho problematiku skutečně od A do Z. Dvojbarevné publikace jsou bohatě obrazově dokumentovány – obsahují celkem na 1000 schematických didaktických obrázků a množství tabulek. Knihu po didaktické stránce vybrali a přeložili odborníci z 1. LF UK v Praze pod vedením prof. MUDr. Jarmily Procházkové, CSc. Jedná se o moderní aktuální učebnici, která bude sloužit jako učební podklad nejen pro pregraduální výuku na lékařských fakultách, ale také jako učební materiál pro profesní zkoušky a atestační zkoušky z klinické stomatologie. Přehledný a německy důkladný systém sdělování informací usnadní přípravu na zkoušky v rámci pregraduálního i postgraduálního vzdělání. Lékařské a technické postupy při zhotovování zubních protetických náhrad pomohou v řešení případů ve stomatologických praxích a laboratořích. V druhém díle najde čtenář popis artikulátorů, přehled základních estetických pravidel a výklad o protetických materiálech. Svazek podrobně probírá indikace a postupy zhotovení pevných zubních náhrad jak v ordinaci, tak v laboratoři. Bezesporu jej uvítají i zubní technici jako výukový text pro jejich obor. Dvojbarevná publikace obsahuje 267 obrázků a 29 tabulek. Ve stručnosti obsah dalších dílů: 1. díl – historie, základy a osnova, koncepce oboru a ošetření, příprava 3. díl – kombinovaná a snímatelná protetika, implantologie, následná péče, kvalita života
Na sklade 2Ks
37,96 € 39,96 €

Protetika I. - 4. vydání


Ve třech dílech Protetiky najde čtenář 46 kapitol, které popisují obor a jeho problematiku skutečně od A do Z. Dvojbarevné publikace jsou bohatě obrazově dokumentovány – obsahují přibližně 1000 schematických didaktických obrázků a množství tabulek. Knihu vybrali a přeložili odborníci z 1. LF UK v Praze pod vedením prof. MUDr. Jarmily Procházkové, CSc. První díl obsahuje 245 obrázků a následující kapitoly: Historický vývoj Zavedené anatomicko-protetické základy Souhrnný léčebný koncept Anamnéza Diagnóza a plánování Hygienická fáze: parodontologické předléčení Hygienická fáze ošetření: osvěta, motivace a instruktáž hygieny dutiny ústní Hygienická fáze: výživové poradenství – vliv stravy na zdraví zubů Předprotetické ošetření – I. fáze Funkční poruchy Funkční přípravné vyšetření a ošetření Funkční předprotetické ošetření Předprotetické ošetření – I. fáze: ortodoncie a čelistní chirurgie Předprotetické ošetření – II. fáze: parodontální a orálně-chirurgické zákroky
Na sklade 2Ks
33,82 € 35,60 €

Lékařská chemie a biochemie pro stoma...


Učební text je určen studentům 1. ročníku oboru Zubního lékařství. Obsahuje teoretické znalosti nutné pro provádění praktických úloh v rámci laboratorních cvičení předmětů Lékařská chemie, materiály v zubním lékařství a Biochemie a patobiochemie vyučovaných na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Student se seznámí s principy základních kvalitativních i kvantitativních metod využívaných v biochemii i s tématy speciálně zaměřenými pro obor stomatologie (např. analýza slin, vlastnosti minerálů zubní tkáně).
U dodávateľa
11,17 € 11,76 €

Pedostomatologie


Stručně, srozumitelně a jednoduše didakticky pojatá monografie kapesního formátu postihuje do nezbytné hloubky aktuální témata týkající se současné pedostomatologie. Úvodem autorka zdůrazňuje souvislost péče o dočasný chrup v jednotlivých fázích jeho vývoje s výživou a hygienou na straně jedné, a vznikem zubního kazu na straně druhé. Další kapitoly jsou věnovány mimo jiné rozporuplným otázkám chirurgické intervence slizničních řas v dětském věku, možnostem péče o obtížně spolupracující malé pacienty, či problematice zavedení implantátů u mladých dospělých pacientů, je-li z nejrůznějších příčin ztracen stálý zub. V závěru autorka poukazuje na nutnost citlivého a individuálního přístupu k dětskému pacientovi ze strany zdravotnického personálu, a to nejen proto, aby z něho vyrostl spokojený dospělý ošetřitelný pacient. Text je doplněn názornými schématy, tabulkami, barevnými obrázky a fotografiemi. Specializace - Stomatologie, Pediatrie, Otorinolaryngologie, Foniatrie, Všeobecné lékařství
Na sklade 2Ks
11,17 € 11,76 €