Doprava zadarmo pri nákupe nad 29 Eur !

Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Edície


Knihy - Rodičovstvo, rodina strana 1 z 8

V jádru dobří


Autorku této knihy nazval TIME Magazine „zaříkávačkou dětí pro mileniály“ - na svém obrovsky populárním profilu „doktorka Becky“ promlouvá ke generaci rodičů, jimž nevyhovují klasické behaviorální metody ani výchovné rady, které buď nefungují, nebo se při jejich praktikování zkrátka necítí dobře, V knize představuje snadno realizovatelné strategie, které rodičům v nejtypičtějších problematických situacích pomohou přejít od nejistoty a sebeobviňování k sebedůvěře a pevnému vedení,
U dodávateľa
17,57 € 18,49 €

Mapa rodičovství: Jak na dokonalý vztah mezi rodičem a dítětem


„Mapa rodičovství“ je praktickým průvodcem, který krok za krokem pomáhá rozvíjet smysluplný vztah s dětmi a vychovávat děti, které jsou schopné posílit své postavení. Přístup Dr. Shefali k rodičovství je osvěžující a otevírá oči. Zpochybňuje tradiční pojetí výchovy a povzbuzuje rodiče, aby si osvojili uvědomělejší přístup k výchově svých dětí. To, co tuto knihu odlišuje od ostatních knih o rodičovství, je její důraz na vztah mezi rodičem a dítětem. Dr. Shefali si uvědomuje, že klíčem k výchově sebevědomých a odolných dětí je pěstování silného a zdravého vztahu s nimi. Poskytuje praktické nástroje a cvičení, které mohou rodiče k rozvoji tohoto spojení využít. V celé knize se Dr. Shefali dělí o své osobní rodičovské zkušenosti a nabízí postřehy a rady vycházející z její dlouholeté praxe klinické psycholožky. Její psaní je pronikavé i soucitné a promlouvá přímo k srdci každého rodiče, který se někdy potýkal s problémy spojenými s výchovou dětí.
U dodávateľa
23,47 € 24,70 €

Od dětství k dospívání, 2. vydání


Maria Montessoriová (1870–1952) byla významná italská lékařka, antropoložka a pedagožka. Jako jedna z nejpozoruhodnějších žen první poloviny 20. století byla nominována na Nobelovu cenu míru. Ve svých názorech navázala mimo jiné na Komenského. Při výchově malých dětí kladla důraz na propojení mezi domovem a školou, pěstování představivosti a cvičení praktického života, péči o sebe sama a o prostředí, rozvoj samostatnosti, společenských vztahů a tělesné zdatnosti. Její metody i dnes korespondují s nejnovějšími poznatky psychologie a pedagogiky. Kniha Od dětství k dospívání je jedním z jejích stěžejních děl. Ukazuje, jak je montessoriovská představa „alternativní“ výchovy a vyučování a vůbec reformy školství stále aktuální. Mezi autorčiny nejzásadnější myšlenky patří požadavek, aby v dítěti byla pěstována přirozená potřeba rozvoje, a tím vzdělání. Nikdo by se podle Montessoriové neměl učit z donucení a kvůli prospěchu a kusu papíru, který mu zajistí dobré postavení, ale v zájmu osobního vývoje i rozvoje celé společnosti. Vzhledem k roku prvního vydání tohoto díla (1948) je nezbytné na některé reálie a myšlenky pohlížet z dobového hlediska. Přesto Maria Montessoriová předběhla dobu tím, jak prosazovala, aby se školství a metody vzdělávání přiblížily životu, a jak kladla důraz na výchovu mládeže v úctě k člověku a světu.
U dodávateľa
15,62 € 16,44 €

Rodičovství jako cesta


Stát se rodičem není jen tak. Je to jako vydat se do neznáma na dlouhou cestu, která zdaleka není jen vyhlídková, ale vede přes náročné vyčerpávající úseky, zákruty a odbočky, kde se lze snadno ztratit. Přičemž mapa našich rodičů, které bychom se mohli případně držet, je buď omšelá a nečitelná, nebo nám ani zdaleka nevyhovuje. Tato kniha je rodičovským průvodcem, který neukazuje jediný možný směr, kudy a jak se vydat, ale předkládá záchytné body, které vám pomohou najít tu správnou cestu pro vaše rodičovství, přitom dává prostor jedinečnosti každého. Zaměřuje se na základních šest principů rozvoje u dětí a rodičů a vztahu mezi nimi z pohledu vývojové a vztahové psychologie a neurobiologie, které jsou základními stavebními kameny funkčních vztahů a komunikace po celý život. Kniha nabízí jak obecný náhled na tyto principy, tak širší kontext jejich uplatnění, řešení konkrétních situací a příklady z praxe.
U dodávateľa
15,67 € 16,49 €

Úloha otca


Kto by nechcel mať dobré vychované deti! Často sa vyhovárame na veľa iných vplyvov, hoci zväčša platí, že sťažnosti na vlastné deti sú iba našou maskovanou sebakritikou. Čo poviete na filozoficko – poetickú definíciu výchovy, že to znamená vziať dieťa za ruku a spoločne objavovať krásy života. To už je stotožnenie výchovy so zmyslom života. Možno uviesť veľa dôvodov, prečo sa to nedá, ale pokúsme sa v knihe profesora Ivana Štúra ukázať, ako by sa dalo... Autor sa v knihe zamýšľa predovšetkým nad úlohou otca rodine, čo znamená otcovstvo v dnešnom modernom svete. Niekto je dobrým otcom pre svoju trpezlivosť, iný citovým príklonom, ďalší rozumovým zvládnutím a ešte ďalší životnou aktivitou. Tak ako sú rozličné deti, sú a musia byť aj rozliční ich otcovia. Je iba dôležité, aby sme pochopili, ktorý štýl otcovstva je pre naše konkrétne dieťa najoptimálnejší. Pretože takmer ideálny otec pre jedno dieťa by bol pre iné úplne nevhodný. Výzorom, temperamentom, intelektom, emocionálne a ktovie ešte ako. Nesnažme sa podobať za každú cenu. Pre toho takmer ideálneho otca je dobré, ak využije čo najviac svojho potenciálu, prehlbuje svoje schopnosti nielen v intelektuálnom, ale i pohybovom a najmä citovom zmysle. Po ďalšie, aby poznal a stále hlbšie spoznával svoje dieťa. Aby sa mu denne aspoň chvíľu venoval, nie nepríjemnou kritikou, ale vnútorne obohacujúcim prístupom. A konečne, aby sa zo svojho dieťaťa tešil a bol hrdý na svoje otcovstvo. Tak totiž bude najskôr aj dieťa hrdé na svojho otca. Niet väčšieho ocenenia! O autorovi Profesor Ivan Štúr /1933 – 2015/ patril k najvýznamnejším slovenským detským psychológom. Počas svojho života publikoval stovky článkov, vydal niekoľko cenných publikácií, naposledy mu vyšli knihy Zázraky života, Niečo vyššie, Učiť sa láske. Pochádzal zo známej slovenskej rodiny, bol praprasynovcom Ľudovíta Štúra a sám sa počas svojho života stal nasledovateľom jeho odkazu - hrdým i pokorným poslom dôležitosti vzdelania, úcty k životu, ľudskej cti, lásky a pravdy. Prednášal na Filozofickej fakulte UK, na Univerzite Konštantína v Nitre a viac ako 30 rokov pôsobil na klinike na Bezručovej ul. v Bratislave ako detský psychológ. Nikdy sa neskrýval za tabuľkové diagnózy, nerád zovšeobecňoval. Hlásal láskavý, úprimný a individuálny prístup k deťom. Jeho knihy Dieťa a príroda, Problémy rodiny a školskej výchovy, Ľudské mláďa, Základy diferenciálnej psychológie II, Rozhovory o dospievaní, Metamorfózy života, Podoby života, O láske a neláske a viaceré ďalšie zarezonovali u odbornej i laickej verejnosti ako nesmierne dôležitý kľúč k vnímaniu, pochopeniu a prijatiu detskej psychiky. Ako sám zdôrazňoval, netreba veľmi vychovávať, treba pekne žiť, ísť dobrým príkladom a dieťa sa pridá. V práci a v tvorbe sa vždy usiloval vnášať život do psychológie, a nie psychológiu do života.
Na sklade 2Ks
14,16 € 14,90 €

Na tátovi záleží


Kniha se do hloubky a pečlivě zabývá motivy a impulsy, které v sobě zpracovávají současní muži – otcové rodin, ať již úplných, či neúplných. Nahlíží ze současnosti na dřívější výchovné postupy, hledá, kudy z nich ven a jak si nastavit život tak, aby budoucnost naše i našich dětí byla lepší. Knížka je propracovanou cestou k sobě samému, k nalezení vnitřní rovnováhy, z níž vychází úzký, láskyplný a zdařilý vztah k dětem i dalším členům rodiny, je jakousi obdobou kontaktního rodičovství „pro muže“, kteří v současnosti stále čelí výzvám minulých dob a klišé. Čtenář v ní najde nejen otázky k zamyšlení nad minulostí a životem vlastních otců a dědů, ale i návody a postupy, jak najít sebe sama a neztratit své děti.
Na sklade 1Ks
15,57 € 16,39 €

Manuál pro moderní mámy


Co všechno může udělat matka, aby její dcera vyrůstala a žila svobodně a opravdu rovnoprávně? V první knize, kterou pro české publikum připravil časopis Heroine, na tuhle otázku odpovídá uznávaná německá pedagožka a rodinná poradkyně Susanne Mierau. Její Manuál pro moderní mámy. Jak vychovat dcery, které změní svět předkládá (nejen) matkám návod, jak z našich dětí vychovat sebevědomé ženy, co se nebojí vystoupit ze zajetých kolejí, bořit stereotypy a říkat, co se jim nelíbí a proč. Rodičům radí, jak děti co nejlépe doprovázet, jak pro ně vytvořit bezpečný přístav a zároveň jim ponechat tolik potřebnou svobodu. Na skutečných příbězích matek a dcer ukazuje, jak mají dospělí s dětmi mluvit o kyberšikaně, sexu, sebepřijetí a dalších tématech, s nimiž si jako rodiče často nevíme rady. Zkušenosti z praxe rodinné poradkyně (sama používá výraz „průvodkyně“) pečlivě zasazuje do širšího historického a právního kontextu, čímž ještě umocňuje relevanci své – v českém prostředí bezesporu unikátní – publikace. České čtenářky a čtenáři tak do rukou dostávají knihu, která zdaleka není jen o matkách a dcerách, ale o nás všech.
Na sklade 1Ks
26,08 € 27,45 €

Postpandemická výchova


Táto kniha je určená pre rodičov a špeciálne pre rodičov, ktorí sa rozhodli svoje deti vzdelávať doma. Pre rodičov tzv. „domškolákov“ (homeschoolerov). Je to upravená verzia knihy Postpandemická pedagogika, ktorá bola primárne písaná pre učiteľov a kupovali si ju mnohí rodičia z dôvodu, že obsahuje mnoho poznatkov o tom, čím je charakteristická mládež generácie Z a deti generácie Alfa. Ponúka odpovede na to, prečo je ich potrebné vychovávať inak, ako to bolo doteraz. Povzbudzuje čitateľa meniť svoj pohľad na výchovu a vzdelávanie dnešných detí a na svet, v ktorom vyrastajú. Poskytuje konkrétne návody, overené aktivity, postupy, ako vychovávať inak, po novom. Ako pripraviť svoje deti na to, aby identifikovali, ktoré schopnosti a zručnosti budú potrebovať na trh práce budúcnosti? Ako formujú mladí súčasnú firemnú kultúru na pracoviskách? Autorka vychádza zo svojich skúseností mentorky teenagerov vo vzdelávacom programe Životológia® a prináša hotové návody, odporúčania a aktivity, ktoré vám pomôžu pochopiť a pripraviť generáciu Z na ich úspešnú budúcnosť. Zároveň načrtáva špecifikáciu generácie Alfa a zmeny, ktoré táto generácia detí prináša a ako sa časom odrazia v celej spoločnosti. Zaoberá sa digitálnou dobou, v ktorej žijeme, jej vplyve na nás a naše životy. K tejto téme podáva jasné a jednoduché návody, ako dnes prežiť a udržať si zdravé hranice pri používaní technológií .
Na sklade 1Ks
17,10 € 18,00 €

Bratři a sestry - Pořadí narození jako osud


Do jaké míry a jakým způsobem určuje náš osud konstelace sourozenců, do níž se rodíme? Jaký je rozdíl mezi nejstarším, prostředním a třetím dítětem? A jak to má v životě jedináček? Lékař Karl König věnoval zkoumání této otázky značné úsilí a v knize předkládá poutavou formou výsledky, které mohou být zajímavé a užitečné nejen pro pedagogy a rodiče, ale i pro každého, kdo má potřebu lépe porozumět sám sobě.
U dodávateľa
14,11 € 14,85 €

50 pilířů dospělosti


Co to vlastně znamená být dospělý? Není to něco, co dostáváme spolu s občankou. Pravda je, že většina lidí prožije celý svůj život ve stavu nedospělosti. Protože být skutečně dospělý znamená onu prostou a přitom tak náročnou věc: Schopnost doopravdy převzít odpovědnost za svůj život. Převzít odpovědnost pouze a jedině sám za sebe. Vratislav Hlásek je zkušený průvodce cestou osobního rozvoje. Lapidárně řečeno: pomáhá klientům, aby skutečně dospěli. Aby se zbavili závislosti na svých partnerech, rodičích či dětech a na všech možných iluzích. V první části knihy se podíváme na oněch “50 pilířů dospělosti” doplněných o příběhy z praxe Vratislava Hláska. Dynamika popisovaných životních situací ilustruje, co je dospělost a jak fungují její pilíře. A ukazuje, že čím více pilířů do svého bytí integrujeme, tím stabilnější bude konstrukce onoho mostu života, který se klene mezi naším dětstvím a naší zralostí. Druhá část knihy je pak tvořena rozhovorem, ve kterém se novinář Jan Müller ptá Vratislava Hláska na všemožné otázky s dospělostí související.
U dodávateľa
18,24 € 19,20 €

Jak zabavit děti a rozvíjet jejich dovednosti


Kniha plná her a zábavy pro děti i dospělé. Hry jsou vhodné pro domácí prostředí i do škol a školek. Aktivity jsou jednoduché na přípravu i pomůcky a pomáhají rozvíjet dovednosti a osobnost dítěte. Činnosti jsou roztříděny podle toho, které oblasti rozvoje se věnují: rozvoji smyslového, sluchového a zrakového vnímání, paměti a pozornosti, myšlení a řeči, jemné a hrubé motorice, čtenářské gramotnosti a psaní či rozpoznání barev nebo zvířat. Nechybí ani hry, které děti zabaví při čekání, nebo venkovní aktivity. Celou knihu doprovází veselé ilustrace.
U dodávateľa
4,66 € 4,90 €
  • 5 /5

Láska žije offline


Príručka pre zodpovedných rodičov Mnohí z nás vyrastali v rodinách, kde sa o intímnych témach nehovorilo. Dnes je veľmi potrebné prelomiť ľady a zmeniť to. Inak vaše deti budú v tejto oblasti formovať kamaráti a najmä internet. Pomôžeme vám hovoriť s deťmi tak, aby v nich, ale aj vo vás rozhovory o týchto témach vyvolali zdravú zvedavosť, radosť a pokoj. Zo svojich skúseností vieme, že deti sú na to pripravené, poďte do toho s nami. Recenzie: „Táto kniha je pre všetkých, ktorí si myslia, že je ešte príliš skoro, veď ich dieťa je ešte malé a porno sa ho nedotýka, ale aj pre všetkých, ktorí si myslia, že už je neskoro, že majú mladého dospelého a tieto veci už má zvládnuté. Je pre tých, ktorí veria, že vďaka zákazom a príkazom už tento problém vyriešili, a aj pre tých, ktorí si myslia, že okolo porna sa robí priveľký krik a oni sami na tom vlastne nevidia nič mimoriadne škodlivé.“ – Mária Tiňová, ClinPsyD., klinická psychologička „Autorky splácajú dlh nás odborníkov, ktorí často hovoríme, čo rodičia nemajú robiť, ale nie až tak často povieme, čo pre bezpečné hranice svojich detí majú spraviť. Kniha rozkóduje, odtabuizuje, odmýtizuje, pomenuje varovné fakty a ponúkne kroky, ako si udržiavať ,skutočné spojenie‘ vo vzťahoch.“ – Marek Roháček, zakladateľ a predseda o. z. Návrat „Máločo tak zásadne narúša naše životy ako práve pornografia. Mužom, ženám, starým aj mladým. A, bohužiaľ, aj deťom. Je tak ľahko a bežne dostupná, že rodičia potrebujú túto tému vo výchove uchopiť. Kniha ako táto na Slovensku dlho chýbala a je skvelé, že ju konečne máme. Ponúka rodičom nielen hlboký a pravdivý pohľad na fenomén pornografie, ale aj množstvo praktických tipov, ako o tom s deťmi hovoriť.“ – Slávka Kubíková, spoluzakladateľka Základnej školy Citadela a autorka kníh Klub nerozbitných detí a Krotitelia displejov
Na sklade 4Ks
14,16 € 14,90 €

Képernyőfüggő gyerekek


A digitális nemzedék szülei komoly kihívás előtt állnak: a gyerekek egyre több időt töltenek a képernyők előtt - órákon át fent vannak a közösségi oldalakon, chatelnek, videojátékoznak. Gary Chapman és szerzőtársa friss kutatási eredményeken és gyakorlati példákon keresztül mutatja be, mi mindent tehetnek a szülők azért, hogy a technológia ne szétzilálja, hanem inkább összehozza a családot, és a gyerekek ne csak az online közösségben, hanem a valós kapcsolatok terepén is otthonosan mozogjanak. Könyvükben részletesen bemutatják azokat a nélkülözhetetlen kapcsolati készségeket, amelyekre a gyerekek a családban tehetnek szert: érzelmi kötődés, hála és elégedettség, a harag konstruktív kezelése, bocsánatkérés, figyelem. A megújított kiadásból megtudhatjuk, - mennyi képernyőidő számít túl soknak, és hogyan szabhatunk reális időkorlátokat, - miként taníthatjuk gyermekeinket tudatos képernyőhasználatra, - hogyan helyettesíthetjük a képernyőidőt közös családi időtöltéssel, - hogyan segíthetünk gyermekeinknek a társas készségek elsajátításában, - szülőként milyen mintát adunk saját képernyőhasználatunkkal.
U dodávateľa
10,68 € 11,24 €

Rozvíjejte naplno mozek svého dítěte


Slavný neuropsychiatr a odbornice na výchovu předkládají knihu o tom, jak mohou moderní poznatky o fungování mozku pomoci při výchově dětí. Autoři vycházejí z konceptu mozkové integrace – integrace logické a emoční hemisféry, „přízemního“ a „patrového“ mozku, vzpomínek, různých části sebe samého, sebepojetí s vnímáním druhých lidí. Každá kapitola se nejprve věnuje vědeckým poznatkům v dané oblasti a pak příkladům a praktickým návrhům, co s tím dělat ve výchově dětí. Na konci kapitoly se nachází část psaná přímo pro děti a také část, v níž mohou nabyté poznatky ve svém životě využít i dospělí vychovatelé. Kniha končí přehledem nejdůležitější myšlenek a tabulkami popisujícími přehledně dětský vývoj. Usnadnění výchovných postupů přinášejí ukázkové dialogy konkrétních situací v komiksových obrázcích. Rozvíjejte naplno mozek svého dítěte vašim dětem pomůže zvládat jejich emoce, navazovat vztahy s druhými a stávat se komplexnějšími bytostmi. Kniha byla přeložena do 12 jazyků. Daniel J. Siegel je slavný americký neuropsychiatr se zaměřením na děti i dospělé, autor řady bestsellerů, jako Vnitřní nazírání, Klidná výchova k disciplíně, Rozbouřený mozek, Všímavý terapeut, Rozvíjejte u dětí odvahu, zvídavost a odolnost. Tina Payne Bryson je zakladatelka klinického centra Center for Connection a odbornice na rodičovství.
U dodávateľa
19,81 € 20,85 €

Jak vyzrát na stres


Co je to vlastně stres? Jak poznám, že jsem ve stresu? Může být stres i užitečný? A co dělat, aby nám stres neškodil? Kuba, Hanka a Jenda najdou odpovědi na tyto otázky a na stres si ze všech stran posvítí. Publikace vysvětluje, že se stres může projevovat různými způsoby. Ukazuje jednoduché triky, jak škodlivému stresu v běžném životě předcházet. Bohatě ilustrovaná kniha s napínavým příběhem může sloužit jako odrazový můstek rozhovoru mezi dospělými a dětmi na toto téma. Zároveň publikace může fungovat jako materiál k prvnímu samostatnému čtení v počátečních třídách základní školy. Kniha vychází v edici Rozvoj emočních dovedností pro děti na 1. stupni ZŠ.
U dodávateľa
15,42 € 16,23 €

S dětmi do divadla


Jak s dětmi komunikovat v divadle a o divadle? Proč chodit se třídou do divadla? Podle čeho vybírat představení? Jak děti na návštěvu divadla připravit? Setkání s živým uměním, tedy s živými herci „tady a teď“ je pro třídu i děti navštěvující divadlo s rodiči výjimečným společným zážitkem. Návštěva divadla se stává podnětem k vyjádření vlastních názorů a pocitů, které mohou děti vzájemně sdílet. Skrze něj (vedle vztahu ke kulturním hodnotám) rozvíjí také schopnost naslouchání, porozumění, empatie a komunikace. Kniha se zabývá světem divadla pro děti ze tří základních úhlů pohledu: z pohledu dítěte, učitele/vychovatele a divadelníka (tvůrce divadelního představení). Nabízí vhled do základních divadelních pojmů, specifik a významu divadla pro děti. Aktivní formou, prostřednictvím drobných úkolů a podnětů, provází čtenáře metodami přípravy dětí na návštěvu divadelního představení a různými způsoby jeho reflexe. Pomáhá učitelům a rodičům uvědomit si, na co se hodí myslet dřív, než s dětmi do divadla vyrazí, a pojmenovat vlastní očekávání od divadla pro děti, aby je podpořila v jejich vlastním aktivním výběru a zájmu o divadlo. Přináší podněty, jak přemýšlet o divadelním zážitku pro děti, aby si z něj odnesly i po jeho skončení co nejvíc. Autorka v knize propojuje svou praxi divadelní lektorky a herečky mj. divadla Minor se získanými poznatky z výuky na katedře preprimární a primární pedagogiky na Pedagogické fakultě UK v Praze a na katedře výchovné dramatiky DAMU.
U dodávateľa
10,40 € 10,95 €

Objavte v sebe dobrého rodiča


„Moje dvanásťročné dieťa ma neposlúcha! Je to na porazenie. Neviem, čo mám robiť.“ „Naše päťročné dieťa sa v noci stále pocikáva. Viete nám pomôcť?“ V posledných rokoch vyvolala psychologička a spisovateľka Becky Kennedy rodičovskú revolúciu. Obracali sa na ňu rodičia, ktorí sa odrazu ocitli v zložitých situáciách vyvolávajúcich pocity frustrácie, vyčerpanosti a bezmocnosti. Ich spoločná túžba v šak bola rovnaká: všetci chceli byť lepšími rodičmi. Autorka zosumarizovala všetky poznatky o vzťahovej väzbe, všímavosti a rodinných konšteláciách, čo boli teoretické prístupy, ktoré boli súčasťou jej súkromnej praxe, a snažila sa pretransformovať tieto myšlienky do metódy práce s rodičmi, ktorá by bola konkrétna, prístupná a zrozumiteľná. Jej výchovný model je efektívny, no zároveň nenarúša blízkosť medzi rodičom a dieťaťom. Je zástankyňou jasne stanovených hraníc, rodičovskej autority a pevného vedenia pri súčasnom zachovaní pozitívneho vzťahu, dôvery a rešpektu. V knihe Objavte v sebe dobrého rodiča sa s čitateľmi a čitateľkami podelí o svoju výchovnú filozofiu a ponúkne im mnoho užitočných a praktických stratégií a metód, ktorých cieľom je blaho rodiča a súčasne blaho dieťaťa. Autorka zároveň ponúka riešenia konkrétnych situácií v oblastiach ako separačná úzkosť, agresívne emočné výbuchy, súrodenecká rivalita, vzdor či problémy so spánkom. Všetci chceme vnímať naše deti ako dobré deti, seba vnímať ako dobrých rodičov a pracovať na tom, aby sa nám všetkým žilo pokojnejšie. Je to možné. Nemusíme si vyberať. Môžeme mať všetko.
Na sklade 3Ks
16,06 € 16,90 €

dostupné aj ako:

Klidná výchova k disciplíně, 2.vydání


Záchvaty pláče či vzteku, spory nad domácími úkoly, hádky mezi sourozenci... podobné vypjaté situace obtížně zvládají nejen děti, ale i rodiče. Daniel Siegel a Tina Payneová-Brysonová v této knize poskytují rodičům a vychovatelům cenné rady, jak podobné okamžiky nejen přežít, ale též s nadhledem a výchovným záměrem zvládat. Autoři nabízejí výchovný přístup založený na nejnovějších poznatcích o vývoji mozku a konkrétní návod, jak klidně a laskavě navázat s dítětem kontakt, konstruktivně s ním komunikovat, ale zároveň mu jasně a důsledně vymezovat hranice. Příběhy ze života, vtipné ilustrace a přehledná shrnutí poskytují praktické rady, jak pracovat s vyvíjejícím se mozkem dítěte, klidně řešit konflikty a na základě této výchovné filozofie vést novou generaci ke šťastnému a spokojenému životu.
Na sklade 1Ks
24,82 € 26,13 €

Jak mluvit s dětmi, když neposlouchají


Autorky několik desítek let vyučují rodiče, pedagogy a další dospělé, kteří žijí či pracují s dětmi, jak překonat ty nejtěžší chvilky – každodenní momenty, při nichž byste si nejraději rvali vlasy –, aniž by ztratili ze zřetele širší perspektivu. V první části vás seznámí se základními komunikačními dovednostmi, ve druhé pak naleznete odpovědi na otázky účastníků jejich workshopů a příběhy přímo z praxe. Zahrnuty jsou i scénáře pro ty z vás, kdo čelí záludnostem výchovy mladších teenagerů a dospívajících.
Na sklade 1Ks
20,89 € 21,99 €

V kategórii Rodičovstvo, rodina, kde nájdete sprievodcov pre všetky etapy rodičovského a rodinného života. Táto sekcia ponúka knihy, ktoré sa dotýkajú srdca a zároveň osvecujú mysle rodičov - nováčikov aj skúsených rodičov.

Knihy v tejto kategórii vám poskytnú odborné rady, praktické tipy a hlboké vhľady do rôznych výchovných štýlov, psychologických aspektov vývoja detí a do dynamiky rodinného života. Či už hľadáte návody na riešenie konkrétnych výziev, ako napríklad obdobie vzdoru alebo školské problémy, alebo potrebujete podporu pri budovaní pevných a zdravých vzťahov vo vašej rodine, naše tituly vám ponúknu potrebnú pomoc a inšpiráciu.

V tejto kategórii sa nachádzajú knihy, ktoré slúžia ako vaše najspoľahlivejšie zdroje, vďaka ktorým budete schopní navigovať svoju rodinu v radostných aj náročných časoch.