Jazyk


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Série


Edície


Knihy - Učebnice a príručky s. 1 z 362

Odborné učebné texty z nemeckého jazyka pre SOŠ elektrotechnického zamerania


Učebnica Odborné učebné texty z nemeckého jazyka je určená žiakom 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl s elektrotechnickým zameraním. Nadväzuje na všeobecnú cudzojazyčnú prípravu v 1. a 2. ročníku týchto škôl, ale nosnou časťou publikácie je už odborná terminológia, s ktorou sa študenti stretnú v autentických odborných materiáloch. Autor zostavil krátke, zrozumiteľné a pútavé texty, za ktorými nasleduje niekoľko typov cvičení a úloh určených nielen na precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby a gramatiky, ale aj na rozvíjanie schopnosti odhadnúť význam lexikálnych jednotiek a samostatne pracovať s prekladovým slovníkom. Bonusom sú zadania na riešenie problémových úloh a projektových prác. Jednotlivé kapitoly sú v súlade s koncepciou obsahových štandardov pre SOŠ elektrotechnického zamerania a sú zamerané na zdokonalenie komunikatívnej kompetencie študentov v odbornom cudzom jazyku. Cena: 29,90 € ISBN 978-80-551-8373-2 SCHVÁLENÉ MŠVVaŠ SR Schvaľovacia doložka č.: 2018/5363:9-10K0 Titul je hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2022/2023 Autor: RNDr. Rudolf Velich Recenzenti: Mgr. Zdenka Tánczos, PhDr. Adriana Vráblová Rok vydania: 2022 (Druhé aktualizované vydanie) Jazyk: slovenský Počet strán: 128 Formát: 210 x 295 mm
Predpredaj
28,41 € 29,90 €

Allez hop! Francouzština pro každého 1.díl, 3. upravené vydání


Moderní učebnice francouzštiny opravdu pro každého. Je vhodná jak do výuky na středních školách, gymnáziích a univerzitách, tak i ve školách jazykových. Obsahuje 13 lekci, z nichž každá se věnuje určitému tématu, učí slovní zásobu, určitý gramatický jev a rozvíjí základní a praktické komunikační situace. Dále nabízí projekty, autoevaluační testy, přípravu na mezinárodní zkoušku DELF, podrobný přehled probrané gramatiky, transkripci všech poslechů, obsáhlý slovník a závěrem i návod, jak s učebnicí pracovat.
U dodávateľa
18,99 € 19,99 €

Click With Friends - angličtina pre tretiakov - učebnica


Moderná učebnica anglického jazyka pre 3. ročník základných škôl, ktorá obsahuje veľa hier a aktivít na ceste spoznávania anglického jazyka. Obsahovo nadväzuje na pracovné učebnice MATT the BAT 1 a 2. Ústrednou postavou je veselý a hravý škriatok CLICK, ktorý má niekoľkých kamarátov. Všetci spoločne budú s tretiakmi hovoriť po anglicky – o sebe, o svojej rodine, svojich kamarátoch. Budú im pri tom pomáhať rôzne anglické hry, či pesničky. Všetci spoločne sa tak naučia čítať aj písať po anglicky. Pri precvičovaní naučeného im v tom pomôže pracovný zošit CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE TRETIAKOV.
Na sklade 3Ks
11,40 € 12,00 €
Pútač na knihu Priatelia - oficiálna kuchárka
Pútač na knihy druhej akosti

Click With Friends - angličtina pre tretiakov - PZ


Pracovný zošit anglického jazyka pre 3. ročník základných škôl, ktorého obsah je prepojený s učebnicou a spoločne tak uľahčujú učenie a zapamätanie žiakov. Obsahovo nadväzuje na pracovné učebnice MATT the BAT 1 a 2. Ústrednou postavou je veselý a hravý škriatok CLICK, ktorý má niekoľkých kamarátov. Všetci spoločne budú s tretiakmi hovoriť po anglicky – o sebe, o svojej rodine, svojich kamarátoch. Budú im pri tom pomáhať rôzne anglické hry, či pesničky. Všetci spoločne sa tak naučia čítať aj písať po anglicky. Obsahovo korešponduje s učebnicou CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE TRETIAKOV.
Na sklade 3Ks
9,50 € 10,00 €

English for Everyone: Gyakorlókönyv. Vizuális angol nyelvtan


Fejleszd nyelvtani ismereteidet több mint 3000 feladattal, amelyek segítségével felmérheted az angol igeidőkről, igékről, főnevekről, melléknevekről és más nyelvtani szerkezetekről megszerzett tudásodat! ANGOL NYELVI ÚTMUTATÓ Ez az összefoglaló kiadvány lefedi a teljes nyelvtani anyagot, amelyet a Közös Európai Referenciakeret (KER) által meghatározott A1–C1 szinten elvárnak. A táblázat a KER szintjeit veti össze más nyelvvizsgák ponthatáraival. A teljes körű felkészülés érdekében érdemes az English for Everyone kurzus többi kötetével, különösen a Vizuális angol nyelvtan című könyvvel együtt használni.
U dodávateľa
21,15 € 22,26 €

PONS Mondatról mondatra Olasz A1


"Gyakorold a nyelvtant életszerű mondatokkal! Fordíts valósághű mondatokat a mindennapok során legtöbbet használt témákban. Az átgondolt szerkesztésnek köszönhetően a nyelvtant és a szókincset automatikusan egyszerre sajátíthatod el, továbbá áttekinthető egységekben magyarázzuk el az olasz nyelvtan legfontosabb szabályait. Fordíts 35 témában 1200 mondatot! Segítségedre van 140 magyarázat és minden fordítás megoldása. Haladj lépésről lépésre, logikus sorrendben az értelmező magyarázatok alapján! A megoldásokat és a nyelvtani magyarázatokat nem kell a könyv végén keresned – mindig a könyv jobb oldalán találod."
U dodávateľa
11,00 € 11,58 €

PONS Mondatról mondatra Spanyol A1


"Gyakorold a nyelvtant életszerű mondatokkal! Fordíts valósághű mondatokat a mindennapok során legtöbbet használt témákban. Az átgondolt szerkesztésnek köszönhetően a nyelvtant és a szókincset automatikusan egyszerre sajátíthatod el, továbbá áttekinthető egységekben magyarázzuk el a spanyol nyelvtan legfontosabb szabályait. Tanuld meg egyszerűen és gyorsan a spanyol nyelvtan különféle szabályait a fordítási módszertan segítségével! Fordíts 35 témában 1200 mondatot! Segítségedre van 140 magyarázat és minden fordítás megoldása. Haladj lépésről lépésre, logikus sorrendben az értelmező magyarázatok alapján! A megoldásokat és a nyelvtani magyarázatokat nem kell a könyv végén keresned – mindig a könyv jobb oldalán találod."
U dodávateľa
11,00 € 11,58 €

PONS Mondatról mondatra Angol B1


"Gyakorold a nyelvtant életszerű mondatokkal! Fordíts valósághű mondatokat a mindennapok során legtöbbet használt témákban. Az átgondolt szerkesztésnek köszönhetően a nyelvtant és a szókincset automatikusan egyszerre sajátíthatod el, továbbá áttekinthető egységekben magyarázzuk el az angol nyelvtan legfontosabb szabályait. Tanuld meg egyszerűen és gyorsan az angol nyelvtan különféle szabályait a fordítási módszertan segítségével! Fordíts 35 témában 1200 mondatot! Segítségedre van 140 magyarázat és minden fordítás megoldása. Haladj lépésről lépésre, logikus sorrendben az értelmező magyarázatok alapján! A megoldásokat és a nyelvtani magyarázatokat nem kell a könyv végén keresned – mindig a könyv jobb oldalán találod."
U dodávateľa
10,70 € 11,26 €

Ruština (nejen) pro samouky, nové 4. vydání


Nová, moderní učebnice přináší základní znalosti ruské mluvnice, slovní zásoby (v rozsahu přes 2000 slov a slovních spojení), frazeologie a výslovnosti. Učebnice umožňuje osvojení ruského jazyka od azbuky po samostatný písemný či mluvený projev. Důraz je kladen na aktivní užívání ruštiny, pochopení podobností i odlišnosti češtiny a ruštiny, schopnost dorozumět se v nejčastějších situacích a pohotové vyjadřování. Výběr témat z nejrůznějších oblastí běžného života vede k porozumění mluveného i čteného jazykového projevu, k nácviku vlastní aktivní konverzace i písemného vyjadřování. Součástí učebnice je brožura obsahující klíč ke cvičením a rusko-český slovník a soubory ve formátu mp3 s více než čtyřmi hodinami nahrávek úvodních textů a většiny cvičení. Nahrávka je přístupná ke stažení na této stránce. Učebnice je určena jak pro samostatné studium, tak pro výuku v různých typech škol (základních, středních i vysokých) a v jazykových kursech. Cílem učebnice je zvládnutí ruštiny na středně pokročilé úrovni (stupeň B2 Evropského jazykového rámce).
U dodávateľa
22,28 € 23,45 €

English for Everyone - Cvičebnica: Úroveň 2 Mierne pokročilý, 2. vydanie


Precvičte si slovnú zásobu a gramatiku, ktorú ste sa naučili v učebnici pomocou stoviek cvičení, aktivít a sprievodných nahrávok. Jednoduché cvičenia pomáhajú precvičiť si kľúčové jazykové zručnosti: písanie, čítanie, hovorenie a počúvanie. Krátke moduly umožňujú učiť sa vlastným tempom. Audiopríklady odrážajú skutočnú angličtinu, pomáhajú zlepšiť si načúvacie zručnosti, ako aj plynulosť vo vyjadrovaní. Ilustrácie a grafika ponúkajú vizuálny kontext a pomáhajú zapamätať si gramatiku a slovnú zásobu.
Na sklade 2Ks
11,31 € 11,90 €

Němčina pro samouky a věčné začátečníky


Publikace obsahuje 20 lekcí, v nichž si procvičíte gramatiku i osvojíte nová slovíčka. Lekce začínají moderními a autentickými krátkými texty, které jsou zaměřeny především na hovorový jazyk. Jazykový koutek upozorňuje na konstrukce a vazby, které českým studentům dělají potíže. Probrané učivo si na konci každé lekce upevníte pomocí rozmanitých cvičení. Na našem webu naleznete ke stažení také nahrávky namluvené rodilými mluvčími.
U dodávateľa
23,27 € 24,49 €

Ukrajinsko-slovenská konverzácia


Konverzácia slovenčiny pre Ukrajincov vhodná aj pre začiatočníkov pomôže cudzincom zvládnuť základy slovenčiny a dohovoriť sa. Fonetický prepis výslovnosti slovenských slov a fráz pomocou ukrajinskej abecedy robí z tejto príručky unikátnu publikáciu. Kniha obsahuje aj menší obojstranný slovníček.
Na sklade > 5Ks
4,66 € 4,90 €

Študijná konverzácia Taliančina


Nová autorská talianska konverzácia pre začiatočníkov a mierne pokročilých, užitočný pomocník pri štúdiu taliančiny. Konverzácia vás naučí správne reagovať v bežných a núdzových situáciách. Obsahuje tematicky členenú slovnú zásobu a frázy s prepisom výslovnosti. V knihe nájdete stručný prehľad gramatiky a našu špecialitu, hovorníček. Takto spracovaný študijný titul u nás vychádza prvýkrát. Konverzácia obsahuje 80 tematických okruhov v 4 farebných sekciách, pri všetkých vetách je uvedený prepis výslovnosti. Ponúka slovnú zásobu a frázy pre mnoho situácií (pozdravy, predstavovanie, čísla, udávanie času, farby a rozmery, cestovanie, ubytovanie, stravovanie, šport a voľný čas, zoznamovanie, nakupovanie, bývanie, rodina, práca a brigáda, komunikácia a počítač...). Kniha obsahuje aj popis talianskych kulinárskych špecialít. Ďalšou časťou príručky je stručný prehľad talianskej gramatiky. Popisuje tiež výslovnosť použitých špeciálnych fonetických znakov. Treťou časťou konverzácie je hovorníček, slovník talianskych viet. Obsahuje abecedne zoradené slová, v každom hesle nájdete praktické vety a slovné spojenia obsahujúce dané kľúčové slovo. Nájdete tu aj prepis výslovnosti. Ide o základné obraty a frázy, ktoré sa bežne používajú, často ich ale nemožno doslova preložiť. Hovorníček vychádza z veľmi obľúbenej a obsiahlejšej publikácie hovorník, ktorý je určený pokročilejším používateľom. Veríme, že túto študijnú konverzáciu ocenia začínajúci a mierne pokročilí študenti, ktorí si potrebujú rozšíriť slovnú zásobu a získať pohotovú reakciu vo vyjadrovaní, ale tak aj pokročilejší užívatelia, ktorí tu objavia nové obraty či zaujímavé frázy.
Na sklade 3Ks
9,41 € 9,90 €

Študijná konverzácia Angličtina


Využite pri štúdiu angličtiny túto novú autorskú konverzáciu! Naučí vás správne reagovať v bežných aj núdzových situáciách. Konverzácia je určená začiatočníkom a mierne pokročilým študentom, no užitočnou pomôckou bude aj pre maturantov. V knihe nájdete tematicky členenú slovnú zásobu a frázy, stručný prehľad gramatiky a našu špecialitu, hovorníček. Takto spracovaný študijný titul u nás vychádza prvýkrát. Konverzácia obsahuje 80 tematických okruhov v 4 farebných sekciách, pri všetkých vetách je uvedený prepis výslovnosti. Ponúka slovnú zásobu a frázy pre mnoho situácií (pozdravy, predstavovanie, čísla, udávanie času, farby a rozmery, cestovanie, ubytovanie, stravovanie, šport a voľný čas, zoznamovanie, nakupovanie, bývanie, rodina, práca a brigáda, komunikácia a počítač...). Kniha obsahuje aj popis miestnych kulinárskych špecialít. Ďalšou časťou príručky je stručný prehľad anglickej gramatiky. Popisuje tiež výslovnosť použitých špeciálnych fonetických znakov. Treťou časťou konverzácie je hovorníček, slovník anglických viet. Obsahuje abecedne zoradené slová, v každom hesle nájdete praktické vety a slovné spojenia obsahujúce dané kľúčové slovo. Nájdete tu aj prepis výslovnosti. Ide o základné obraty a frázy, ktoré sa bežne používajú, často ich ale nemožno doslova preložiť. Hovorníček vychádza z veľmi obľúbenej a obsiahlejšej publikácie hovorník, ktorý je určený pokročilejším používateľom. Veríme, že túto študijnú konverzáciu ocenia začínajúci a mierne pokročilí študenti, ktorí si potrebujú rozšíriť slovnú zásobu a získať pohotovú reakciu vo vyjadrovaní, ale tak aj pokročilejší užívatelia, ktorí tu objavia nové obraty či zaujímavé frázy.
Na sklade 2Ks
9,41 € 9,90 €

Študijná konverzácia Nemčina


Nová autorská nemecká konverzácia pre začiatočníkov a mierne pokročilých, užitočný pomocník pri štúdiu nemčiny. Konverzácia vás naučí správne reagovať v bežných a núdzových situáciách. Obsahuje tematicky členenú slovnú zásobu a frázy s prepisom výslovnosti. V knihe nájdete stručný prehľad gramatiky a našu špecialitu, hovorníček. Takto spracovaný študijný titul u nás vychádza prvýkrát. Konverzácia obsahuje 80 tematických okruhov v 4 farebných sekciách, pri všetkých vetách je uvedený prepis výslovnosti. Ponúka slovnú zásobu a frázy pre mnoho situácií (pozdravy, predstavovanie, čísla, udávanie času, farby a rozmery, cestovanie, ubytovanie, stravovanie, šport a voľný čas, zoznamovanie, nakupovanie, bývanie, rodina, práca a brigáda, komunikácia a počítač...). Kniha obsahuje aj popis miestnych kulinárskych špecialít. Ďalšou časťou príručky je stručný prehľad nemeckej gramatiky. Popisuje tiež výslovnosť použitých špeciálnych fonetických znakov. Treťou časťou konverzácie je hovorníček, naša specialita. Obsahuje abecedne zoradené slová, v každom hesle nájdete praktické vety a slovné spojenia obsahujúce dané kľúčové slovo. Nájdete tu aj prepis výslovnosti. Ide o základné obraty a frázy, ktoré sa bežne používajú, často ich ale nemožno doslova preložiť. Hovorníček vychádza z veľmi obľúbenej a obsiahlejšej publikácie hovorník, ktorý je určený pokročilejším používateľom. Veríme, že túto študijnú konverzáciu ocenia začínajúci a mierne pokročilí študenti, ktorí si potrebujú rozšíriť slovnú zásobu a získať pohotovú reakciu vo vyjadrovaní, ale tak aj pokročilejší užívatelia, ktorí tu objavia nové obraty či zaujímavé frázy.
Na sklade 3Ks
9,41 € 9,90 €
  • 5 /5

Študijná konverzácia Španielčina


Využite pri štúdiu španielčiny našu novú autorskú konverzáciu s hovorníčkom, ktorá vás naučí správne reagovať v bežných a núdzových situáciách. Je určená začiatočníkom a mierne pokročilým študentom. V knihe nájdete tematicky členenú slovnú zásobu a frázy, stručný prehľad gramatiky a typické obraty radené podľa kľúčových slov. Takto spracovaný študijný titul u nás vychádza prvýkrát. Konverzácia obsahuje 80 tematických okruhov v 4 farebných sekciách, pri všetkých vetách je uvedený prepis výslovnosti. Ponúka slovnú zásobu a frázy pre mnoho situácií (pozdravy, predstavovanie, čísla, udávanie času, farby a rozmery, cestovanie, ubytovanie, stravovanie, šport a voľný čas, zoznamovanie, nakupovanie, bývanie, rodina, práca a brigáda, komunikácia a počítač...). Kniha obsahuje aj popis miestnych kulinárskych špecialít. Ďalšou časťou príručky je stručný prehľad španielskej gramatiky. Popisuje tiež výslovnosť použitých špeciálnych fonetických znakov. Treťou časťou konverzácie je hovorníček, slovník španielskych viet. Obsahuje abecedne zoradené slová, v každom hesle nájdete praktické vety a slovné spojenia obsahujúce dané kľúčové slovo. Nájdete tu aj prepis výslovnosti. Ide o základné obraty a frázy, ktoré sa bežne používajú, často ich ale nemožno doslova preložiť. Hovorníček vychádza z veľmi obľúbenej a obsiahlejšej publikácie hovorník, ktorý je určený pokročilejším používateľom. Veríme, že túto študijnú konverzáciu ocenia začínajúci a mierne pokročilí študenti, ktorí si potrebujú rozšíriť slovnú zásobu a získať pohotovú reakciu vo vyjadrovaní, ale tak aj pokročilejší užívatelia, ktorí tu objavia nové obraty či zaujímavé frázy.
Na sklade 1Ks
9,41 € 9,90 €

Španělština (nejen) pro samouky, 6. vydání


Nové, aktualizované a doplněné vydání oblíbené učebnice zaměřené na výuku evropské španělštiny (doplňkově je pozornost věnována také španělštině latinskoamerické), a to jednoduchou, přehlednou a zábavnou metodou. Ve 44 lekcích uživatel nalezne tematicky i stylisticky rozmanité texty, nejfrekventovanější slovní zásobu španělštiny a běžné frazeologismy. Gramatika je vysvětlována co nejjednodušeji a velmi přehledně a je doprovázena řadou pestrých cvičení. Formou poznámek k textu autorka seznamuje uživatele s reáliemi hispanofonních zemí. Klíč ke cvičením a závěrečný test slouží k samokontrole úspěšnosti. Učebnice je určena nejen samoukům, ale i účastníkům jazykových kursů, studentům středních škol a učilišť i těm, kdo si chtějí rozšířit či osvěžit již dříve získané znalosti španělského jazyka a používat ho v běžných životních situacích. Zvládnutí učebnice zaručuje dosažení stupně pokročilosti B2 až C1 podle doporučení Rady Evropy. Jazyková úroveň: A1/A2/B1 - B1/B2/C1 (Začátečník / Obeznámený začátečník / Mírně pokročilý - Mírně pokročilý / Středně pokročilý / Pokročilý) Titul tvoří: učebnice, klíč se španělsko-českým slovníčkem 394 + 128 stran
U dodávateľa
22,28 € 23,45 €

English stories - anglická čítanka pre 4. ročník


Zážitkové čítanie a hravé učenie angličtiny je na dosah! Malí školáci ocenia krátke a jednoduché príbehy o ZOO, Halloweene, Slovensku či robotovi. Spoznajú povolania, naučia sa pripraviť ovocný šalát i prestrieť stôl, vyberú sa do lesa, na farmu, pláž aj stanicu. Prečítajú si pohľadnicu z Londýna a email od kamaráta a navštívia lekára aj mestský park. Ku každému príbehu je pripravená zaujímavá strana plná doplňovačiek, tajničiek, spájacích cvičení, maľovaniek a iných rozmanitých úloh, pri ktorých sa žiaci zabavia a zároveň sa prirodzeným spôsobom učia angličtinu. Súčasťou textov sú aj audionahrávky vo forme QR kódov. Napomáhajú pri správnej výslovnosti a predchádzajú zafixovaniu nesprávnych návykov, ktoré sú častým javom pri osvojovaní si cudzieho jazyka. Pri každom texte sú uvedené nové slovíčka a výrazy. Otázky a úlohy preverujú mieru porozumenia prečítaného textu a zároveň poskytujú deťom ideálny priestor na rozprávanie a samostatné vyjadrovanie sa.
Na sklade 1Ks
7,32 € 7,70 €

MATT the Bat 2 - angličtina pre druhákov + CD - pracovná učebnica


Moderná pracovná učebnica anglického jazyka pre 2.ročník ZŠ približuje žiakom cudzí jazyk hravou formou. Jej ústrednou postavou je opäť netopierik Matt, ktorý sprevádza žiakov na ich ceste k anglickému jazyku. Druhý diel dvojdielnej série učebníc MATT the Bat. Plynulo nadväzuje na prvý diel: žiaci sa tu opäť stretnú s postavami z prvého dielu (súrodenci Luke, Pat, molly, ich rodičia a kamaráti) a zároveň sa zoznámia aj s ďalšími deťmi (Claire a Ed). Kombinuje stránky klasickej učebnice a pracovného zošita. Približuje cudzí jazyk hravou formou. Prináša materiály vhodné aj pre heterogénne triedy. Obsahuje aj lekcie s prvkami metodiky CLIL, kde sa žiaci pri výučbe angličtiny zoznamujú s inou kultúrou aj s poznatkami z iných vyučovacích predmetov (napr. matematika, prvouka a pod.)
Na sklade 3Ks
9,50 € 10,00 €