Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Kolektív autorov: Občianska náuka

Počet strán: 376

Väzba: mäkká, brožovaná

EAN: 9788081330605

Jazyk: slovenský

Dátum vydania: 12. júla 2017

Vydavateľstvo:  Enigma

Orig. vydavateľstvo: 

Hmotnosť: 0,42 kg

Občianska náuka

Dostupnosť:
Na sklade

Kuriérom ešte dnes v BA
Cena v e-shope: 9,27 
Bežná cena: 10,00 €
Zľava 7%
Do košíka
Rezervácia v kníhkupectve
Zobraziť dostupnosť v kamenných predajniach

Pri nákupe nad 35 € máte doručenie zadarmo.

O knihe: PSYCHOLÓGIA

1. 1 Všeobecná psychológia

Psychologické vedy a ich členenie

Prehľad smerov v psychológii

Predmet skúmania psychológie

Metódy psychológie

Psychické procesy

1. 2 Psychológia osobnosti

Definovanie osobnosti a základné témy psychológie osobnosti

Teórie osobnosti

Determinanty formovania osobnosti a socializácia

Typológie osobnosti

SOCIOLÓGIA

2. 1 Sociológia – veda o spoločnosti

Vznik sociológie

Predmet sociológie

Štruktúra sociológie

Funkcie sociológie

2. 2 Spoločnosť – prostredie ľudí a pre ľudí

Definícia spoločnosti

Človek ako osobnosť

Socializácia

Sociálne učenie

2. 3 Spoločnosť prostredie určené sociálnymi pozíciami, statusmi a rolami

Sociálna pozícia

Sociálny status

Sociálna rola

2. 4 Spoločnosť prostredie rôznych vzťahov

Sociálny vzťah

Sociálna interakcia

2. 5 Sociálna štruktúra spoločnosti

Spoločnosť ako štruktúrovaný sociálny systém

Sociálna stratifikácia

Typy spoločnosti

Spoločenská zmena

2. 6 Život v rôznych sociálnych skupinách

Charakteristika sociálnej skupiny

Rozdelenie a druhy sociálnych skupín

2. 7 Život v súkromí a v rôznych pospolitostiach

Rodina

Spoločenstvá detí a mládeže

Žena v spoločnosti

Komunita

Národné spoločenstvo a problémy jeho integrity

2. 8 Sociologický výskum

Ako získame prvotné informácie?

Etapy sociologického výskumu

K obsahu kľúčových pojmov

Technika zberu informácií pozorovaním

Dotazník a anketa

Rozhovor (interview)

Analýza dokumentov

EKONÓMIA

3. 1 Vývoj, podstata a členenie ekonómie

Vývoj ekonómie

Podstata a členenie ekonómie

Organizácia ekonomiky

Trh a trhový mechanizmus

Trh tovarov a služieb

Trh výrobných faktorov

Trh práce

Trh pôdy

Trh peňazí (kapitálu)

Podnik a podnikanie

Klasifikácia podnikateľských subjektov

Dokonalá a nedokonalá konkurencia

Banky a banková sústava

Poisťovníctvo

Úloha štátu v súčasnej ekonomike

Hospodárska politika

Nezamestnanosť a inflácia

3. 2 Svetová ekonomika

Ekonomická integrácia

ZÁKLADY PRÁVA

4. 1 Právo a právna veda

Právo

Normatívne systémy

Funkcia práva v spoločnosti

Právna norma a právny predpis

Pramene práva

Štátne právo

Občianske právo

Rodinné právo

Pracovné právo

Trestné právo

Orgány ochrany práva

4. 2 Základné práva a slobody v demokratickej spoločnosti

POLITOLÓGIA

5. 1 Politológia ako veda

Predmet politickej vedy (politológie)

Metódy politickej vedy (politológie)

Súčasti politickej vedy (politológie)

Vzťah politickej vedy (politológie) k iným spoločenským vedám

5. 2 Právny štát – základ občianskej demokracie

Teoretické koncepcie vzniku štátu

Pojem a znaky štátu

Horizontálne členenie štátnej moci a formy vlády

Územnoorganizačná štruktúra štátu

Funkcie štátu

5. 3 Občianska spoločnosť

5. 4 Demokracia a princíp jej uplatnenia v právnom štáte

Vymedzenie pojmu demokracia

5. 5 Volebné právo a volebné systémy

Slobodné voľby, volebný výber a charakteristika volebných systémov

Volebný systém Slovenskej republiky

Petičné právo

5. 6 Politický systém a politický pluralizmus

Prvky politického systému spoločnosti

Základná typológia politických systémov

Ďalšie členenie politických systémov

5. 7 Národ a menšiny v politike

Národ a národný štát

Pojem národnostné menšiny

5. 8 Politológia ako kritická veda

Princípy kritického myslenia

Obranné mechanizmy demokratických spoločností

Informácia ako mocenský nástroj v politike

Kritické myslenie vo svete médií a internetu

Konšpiračné teórie

FILOZOFIA

6. 1 Systémová filozofia

Vznik a podstata filozofie

Filozofia a duchovný život spoločnosti

Štruktúra filozofie

Ontológia

Gnozeológia

Etika

Logika

Estetika

Filozofická antropológia

Sociálna filozofia

Filozofia a náboženstvo

Náboženstvo a vývoj spoločnosti

Náboženstvo a religionistika

Svetové náboženstvá

Náboženstvá na Slovensku

6. 2 Dejiny filozofie

Antická filozofia

Stredoveká a renesančná filozofia

Klasická novoveká filozofia

Filozofia 19. storočia

Filozofia 20. storočia

Filozofické myslenie na Slovensku

Krátky filozofický slovník

Odporúčame tieto knihy