Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Rezervácia na predajni


Série


Edície


Knihy - Slovenský jazyk strana 1 z 46

Precvič si pravopis PZ


Pracovný zošit na precvičovanie pravopisu slovenského jazyka v 2. ročníku ZŠ. Ako rozširujúci materiál je určený žiakom a žiačkam na samostatnú prácu v škole alebo aj doma, nezávisle od vyučovacieho procesu. V strede cvičebnice sa nachádza odnímateľná príloha s riešeniami úloh a textami diktátov, ktorá zároveň predstavuje spätnú väzbu pre žiakov, žiačky, učiteľov, učiteľky alebo i rodičov.
Na sklade 2Ks
6,30 € 7,00 €

Veselá slovenčina


Vybrané slová, de, te, ne, le, di, ti, ni, li, ie, ia, ô, ä. Obrovský plagát vo vnútri.
U dodávateľa
4,05 € 4,50 €

AHA! Motýle - Metodická príručka


Metodická príručka ponúka návod na prácu s AHA! motýle, pracovná učebnica. Obsahuje jednotlivé odporúčania, úlohy navyše či obmeny úloh. Úlohy sú tvorené tak, aby zohľadňovali potreby žiakov a žiačok bežných detí, žiakov a žiačok so zdravotným znevýhodnením či zo sociálne znevýhodneného prostredia i deti s nadaním. Učebnica je vhodná pre základné školy, špeciálne školy a aj domáce školy. Prihliada na zdravotný stav, sociálne podmienky, jazykové schopnosti, nadanie, správanie, kognitívne schopnosti, motiváciu, emocionalitu, tvorivosť a zručnosti.
Na sklade 1Ks
10,62 € 11,80 €

Viem písať s Otylikom 1 - Pracovný zošit


Písanka Viem písať s Otýlikom 1 korešponduje s pracovnou učebnicou Motýlí šlabikár 1. Písanka je určená na nácvik písma Comenia Script analyticko-syntetickou metódou.
Na sklade 2Ks
5,31 € 5,90 €

Motýlí šlabikár 1. diel - Metodická príručka


Metodická príručka ponúka návod na prácu s Motýlí šlabikár 1. diel, pracovná učebnica, ktorý nadväzuje na pracovnú učebnicu AHA! motýle. Metodická príručka obsahuje odporúčania pre prácu so šlabikárom pre bežné deti a zohľadňuje aj potreby žiakov a žiačok so zdravotným znevýhodnením či zo sociálne znevýhodneného prostredia i detí s nadaním. Je vhodná pre základné školy, špeciálne školy i domáce školy.
Na sklade 1Ks
10,62 € 11,80 €

Motýlí šlabikár 1. diel - Pracovná učebnica


Cieľom pracovnej učebnice Motýlí šlabikár je ponúknuť žiačkam a žiakom lákavú, ale prehľadnú učebnicu s jasne usporiadanou štruktúrou úloh a nevtieravou grafikou. Pracovná učebnica Motýlí šlabikár 1 nadväzuje na pracovnú učebnicu AHA! motýle. Prostredníctvom Motýlieho šlabikára prejdú Otýlik a Jasenka kus Slovenska. S každým písmenkom deti spolu s nimi navštívia jedno slovenské mesto, obec, miesto či rieku, ktoré sa k písmenu viažu. Motýlí šlabikár 1 korešponduje s písankou Viem písať s Otýlikom 1. Učebnica je zameraná aj na čítanie s porozumením. Obsahuje i úlohy, ktoré sú gradované. Ponúka teda možnosť vybrať úlohy, ktoré uznáte za vhodné pre svoju triedu. Učebnica je vhodná pre bežné deti a zohľadňuje aj potreby žiakov a žiačok so zdravotným znevýhodnením či zo sociálne znevýhodneného prostredia i detí s nadaním. Prihliada na zdravotný stav, sociálne podmienky, jazykové schopnosti, nadanie, správanie, kognitívne schopnosti, motiváciu, emocionalitu, tvorivosť a zručnosti. Je vhodná pre základné školy, špeciálne školy i domáce školy. K pracovnej učebnici Motýlí šlabikár 1 bude čoskoro na e-shope dostupná aj Metodická príručka. Didaktická spolupráca: MgA. Radana Lencová, Ph.D.; Mgr. Veronika Kern Sinová D.T., Mgr. Kamila Beránková, Mgr. Petra Pohlová
Na sklade 1Ks
7,56 € 8,40 €

Diktáty pre 3.triedu ZŠ, 3. vydanie


Upravené vydanie publikácií z edície Diktáty obsahuje viac ako 200 diktátov a cvičení určených najmä na domáce precvičovanie základných gramatických javov a prekonanie ťažkostí spojených so slovenským pravopisom. Knihy sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam pre 2. – 5. triedu, jednotlivé cvičenia sú radené podľa osnov základných škôl i stupňa obtiažnosti. Ich súčasťou je samozrejme kľúč na kontrolu správnosti a vyhodnotenie výsledkov. Tieto veľmi úspešné tituly sa dočkali už svojej ôsmej reedície.
Na sklade 1Ks
3,60 € 4,50 €

Vybrané slová (upravené vyd.)


Na tvorbe tohto edičného radu sa podieľali skúsení pedagógovia, ktorí pri ich spracovaní uplatnili svoje dlhoročné skúsenosti. Publikácie pomôžu žiakom zvládnuť a precvičiť obťažné gramatické javy slovenského jazyka. Sú vhodné nielen pre žiakov základnej školy, ale aj pre budúcich stredoškolákov, pre ktorých sú vhodnou pomôckou pri príprave na prijímacie skúšky. Súčasťou každej knižky je kľúč k cvičeniam.
Na sklade 2Ks
2,80 € 3,50 €

Diktáty pre 2.triedu ZŠ, 3. vydanie


Upravené vydanie publikácií z edície Diktáty obsahuje viac ako 200 diktátov a cvičení určených najmä na domáce precvičovanie základných gramatických javov a prekonanie ťažkostí spojených so slovenským pravopisom. Knihy sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam pre 2. – 5. triedu, jednotlivé cvičenia sú radené podľa osnov základných škôl i stupňa obtiažnosti. Ich súčasťou je samozrejme kľúč na kontrolu správnosti a vyhodnotenie výsledkov. Tieto veľmi úspešné tituly sa dočkali už svojej ôsmej reedície.
Na sklade 2Ks
3,60 € 4,50 €

Prečítanka


Máte doma prváka alebo prváčku, ktorí by si už chceli všeličo prečítať sami, no nepoznajú ešte všetky písmenká? Prečítanku pre prvákov si prečítať dokážu, pretože pracuje iba s časťou abecedy, ktorá sa postupne rozširuje podľa toho, ako si deti písmená a hlásky osvojujú v škole. Milé ilustrácie a zaujímavé úlohy pomôžu Vášmu prvákovi alebo prváčke zvládnuť abecedu s úsmevom. Publikácia od začiatku vedie deti k čítaniu s porozumením, je napísaná v súlade s inovovaným ŠVP a zodpovedá požiadavkám ISCED I. Bude teda vynikajúcou pomôckou pre učiteľov prvého ročníka, ako aj pre rodičov, ktorí pre svoje deti hľadajú zaujímavú, veselú a tvorivú cvičebnicu na prácu doma. Pre žiakov v druhom polroku 1. ročníka ZŠ
Na sklade 1Ks
6,28 € 6,90 €

Diktáty pre 5.ročník PZ – 2.diel


Pracovný zošit pre piatakov nielen na tréning pravopisu, ale aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Je zameraný na upevňovanie učiva zo slovenského jazyka, na opakovanie gramatických javov a na rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov 5. ročníka ZŠ.
Na sklade 1Ks
6,65 € 7,00 €

Diktáty pre 5.ročník PZ – 1.diel


Pracovný zošit pre piatakov nielen na tréning pravopisu, ale aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Je zameraný na upevňovanie učiva zo slovenského jazyka, na opakovanie gramatických javov a na rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov 5. ročníka ZŠ.
Na sklade 1Ks
6,65 € 7,00 €

Sulitanoda - Olvasás és szövegértés 4. osztály


Munkafüzetünk tananyagra épülő feladatokon keresztül az olvasás és szövegértés érdekes világába kalauzol el. Segítséget nyújt szülőknek és gyerekeknek egyaránt az otthoni gyakorlásban, valamint jó segédeszköz pedagógusoknak a tanóra színesebbé tételében.
U dodávateľa
3,72 € 3,92 €

Šlabikár


Ľubomír Feldek s Miroslavom Cipárom vydali v Mladých letách svoju prvú spoločnú knihu - Hra pre tvoje modré oči - ktorá vyšla pred nedávnom v reedícii v Slovarte - pred vyše šesťdesiatimi rokmi. Ich šlabikár je žiaľ ich poslednou spoločnou knihou. V porovnaní s inými šlabikármi je to dielo, ktorého úlohou nie je len naučiť deti čítať a písať, ale svojím klasickým poňatím vryť do ich podvedomia hrdosť na slovenskú slovesnosť i ilustráciu.
Na sklade > 5Ks
15,20 € 16,00 €

Slovenský jazyk. Prehľad gramatiky pre 5. – 9. ročník ZŠ


Séria 10 ilustrovaných kariet obsahuje kľúčové informácie z gramatiky slovenského jazyka. Uľahčuje orientáciu v ohybných a neohybných slovných druhoch a sprehľadňuje ich členenie. Pomáha rozlišovať vzory podstatných a prídavných mien (hlavných aj okrajových). Vysvetľuje najproblémovejšie gramatické javy zo slovenského pravopisu (vrátane výnimiek). Pomáha pri určovaní vetnej skladby - názorne objasňuje typy viet, vetných skladov, vzťahy medzi hlavnými a vedľajšími vetnými členmi. Gramatické pravidlá vysvetľuje na príkladoch. V desiatich kartách sú spracované okruhy ako vybrané slová, ohybné a neohybné slovné druhy, vetná skladba, vetné členy. Ilustrovaný sprievodca systémom slovenského jazyka dobre slúži ako podporný materiál pre formálne aj neformálne vzdelávanie, pomôže aj pri vyučovaní cudzincov. Obsah kariet zodpovedá vzdelávaciemu štandardu zo slovenského jazyka pre 2. stupeň základných škôl.
Na sklade 1Ks
10,26 € 10,80 €

Poradím si so slovenčinou a matematikou 1.ročník, 3.vydanie


Pracovný zošit Poradím si so slovenčinou a matematikou vám pomôže precvičiť hravou formou látku, ktorú by mal žiak 1. triedy zvládnuť. Cieľom úloh sú všestranný rozvoj dieťaťa, tréning schopnosti sústrediť sa a porozumieť zadaniu. Úlohy sú zoradené podľa obtiažnosti – od jednoduchých slov a viet k zložitejším v slovenčine, od jednoduchých príkladov k ťažším v matematike. Deti spočiatku školského roka ešte nevedia čítať a písať všetky slová, preto je nutná spolupráca rodičov (rodič rečíta dieťaťu zadanie). Na konci publikácie nájdete riešenie všetkých cvičení pre kontrolu správnosti výsledkov. Autorom ilustrácií je talentovaný Filip Škoda.
Na sklade 2Ks
4,70 € 4,95 €

Poradím si so slovenčinou 3. ročník, 4. vydanie


Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si so slovenčinou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách slovenského jazyka základných škôl. Publikácie sú určené na domáce precvičovanie, ale iste ich využijú aj pani učiteľky, napr. na krátke písomky alebo hodiny suplovania. Krátke cvičenia plne zodpovedajú osnovám základných škôl. Súčasťou kníh je podrobný kľúč ku všetkým cvičeniam na kontrolu správnosti vašich výsledkov. Autorom ilustrácií je talentovaný Filip Škoda.
Na sklade 3Ks
4,70 € 4,95 €

Poradím si so slovenčinou 2. ročník, 4.vydanie


Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si so slovenčinou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách slovenského jazyka základných škôl. Publikácie sú určené na domáce precvičovanie, ale iste ich využijú aj pani učiteľky, napr. na krátke písomky alebo hodiny suplovania. Krátke cvičenia plne zodpovedajú osnovám základných škôl. Súčasťou kníh je podrobný kľúč ku všetkým cvičeniam na kontrolu správnosti vašich výsledkov. Autorom ilustrácií je talentovaný Filip Škoda.
Na sklade 3Ks
4,70 € 4,95 €

Poradím si so slovenčinou 4. ročník, 4. vydanie


Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si so slovenčinou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách slovenského jazyka základných škôl. Publikácie sú určené na domáce precvičovanie, ale iste ich využijú aj pani učiteľky, napr. na krátke písomky alebo hodiny suplovania. Krátke cvičenia plne zodpovedajú osnovám základných škôl. Súčasťou kníh je podrobný kľúč ku všetkým cvičeniam na kontrolu správnosti vašich výsledkov. Autorom ilustrácií je talentovaný Filip Škoda.
Na sklade 3Ks
4,70 € 4,95 €

Slovenský jazyk je jedným zo základných predmetov na základnej škole. Niektorým žiakom sa zdá jednoduchý, iným naopak zložitý. V tejto kategórii nájdete rôzne knihy, učebné pomôcky a prehľady, cvičebnice diktátov a ďalšie knihy, ktoré vám pomôžu s výukov slovenčiny.

Nájdete tu publikácie, ktoré sa venujú slovenskej gramatike základnej školy, ale aj literatúre. Pomôžu vám zvládnuť naučiť sa kde sa píše mäkké i a kde tvrdé y, pomôžu vám so skloňovaním a základmi slovenčiny.