Jazyk


Veková kategória


Hodnotenie


Dostupnosť


Väzba


Stav


Edície


  • 5 /5

Lexikon společenského chování, 5. vydání


Již páté vydání velmi úspěšné a oblíbené publikace o etiketě opět poučí a pobaví všechny, kteří chtějí získat jistotu ve společenském styku a v nejrůznějších společenských situacích. Nové vydání je zcela přepracované a zmodernizované. Zkušení autoři v knížce čtivě a prakticky radí, jak se chovat ve standardních společenských situacích, jako je zdravení, představování, vystupování v zaměstnání, na návštěvě nebo v restauraci, ale i při méně častých příležitostech, např. na firemních večírcích či p ři pobytu na pláži. Kniha je osvědčenou pomůckou při výuce společenského chování a pro mládež, ale především osobním čtivým rádcem pro čtenáře každého věku. Text doplňují vtipné i naučené ilustrace Romana Kliského.
U dodávateľa
8,95 € 9,42 €

Etika a ekonomika


Jedna z najkomplexnejších kníh z oblasti podnikateľskej etiky ako teoretickej disciplíny vychádza v treťom, výrazne doplnenom a prepracovanom vydaní. Podnikateľská etika sa zaoberá prienikom etiky a ekonomiky na všetkých úrovniach hospodárstva a vo v šetkých jeho sférach, preto autorkiným cieľom bolo predstaviť základné okruhy problémov v oblasti podnikateľskej etiky, analyzovať ich príčiny a načrtnúť východiská v reálnej praxi. V práci sa rozpracúvajú témy ako spoločenská zodpovednosť podnikov, základné princípy manažérskej etiky, diskriminácia v pracovných vzťahoch, sexuálne obťažovanie na pracovisku, zverejňovanie neetických a nelegálnych praktík (whistleblowing), etické problémy v reklame, a v našich podmienkach v takomto rozsahu po prv ý raz aj etika v účtovníctve, v bankovníctve a vo sfére služieb. Kniha Etika a ekonomika je výnimočná tým, že prináša aj poznatky o spôsoboch, ktorými vedenia podnikov môžu implementovať etiku do svojich podnikateľských aktivít. Kniha popri teoretických poznatkov, obsahuje aj eticko-ekonomické dilemy a príklady exemplárneho porušenia etických princípov v ekonomike domácimi alebo zahraničnými firmami. Jednoznačnou prednosťou knihy je, že autorka, ktorá patrí medzi našich popredných odborníkov podnikateľskej etiky uznávaných aj v zahraničí, úročí svoje dlhoročné skúseností z aplikácie etiky v slovenskej podnikateľskej praxi - stála pri zrode niekoľ kých podnikových etických kódexov a ich implementácie do praxe, vedie prvú etickú poradňu na Slovensku a prednáša etiku pre manažérov z praxe. Kniha by sa mala stať neoddeliteľnou súčasťou vysokoškolskej prípravy budúcich manažérov, taktiež ľudí vykonávajúcich manažérsku profesiu, ale aj všetkých podnikateľov.
Na sklade 2Ks
15,68 € 16,50 €

Malá kniha etikety – pro firmu a úřad


Pátým dílem, zaměřeným na pravidla etikety na pracovišti, se uzavírá řada praktických rádců společenského chování. Malá kniha etikety, tentokrát pro firmu a úřad, nabídne rady, jak se chovat na pracovišti od prvního dne do odchodu do důchodu, jak má správně probíhat pracovní oběd či návštěva významného hosta. V závěru autor čtenáře seznámí se zvyky v jiných částech světa.
Na sklade 1Ks
8,44 € 8,88 €

dostupné aj ako:

Pútač na knihu Hypotéza lásky
Pútač na hračky HABA

Moderná biznis etiketa pre manažérov 2. rozšírené vydanie


Ak sa knižka rýchle vypredá, môže to mať dve príčiny: vytlačilo sa jej málo, alebo čitatelia ju považujú za užitočnú. Druhé vydanie, na želanie čitateľov rozšírené o dve kapitoly, sa pridržiava pôvodného zámeru. Poukazuje na skutočnosť, že biznis eti keta sa v školách nevyučuje, hoci je preukázané, že imidž spoločnosti, podniku či firmy dnes viac ako kedykoľvek predtým určuje správanie sa jeho pracovníkov. A to tak medzi sebou, ako aj voči zákazníkom či obchodným partnerom. Nie sú to len výrobky, alebo výkony, ktoré vytvárajú "tvár" podniku, ale čoraz viac ľudia. Kto pravidlá biznis etikety neovláda, mal by sa ich doučiť. Vedieť sa primerane správať v každej situácii je profesionálne, nevyžaduje si mimoriadne náklady, no čoraz viac sa stáva kľúčom k úspechu. V úvode knižky sa nachádza test, v ktorom čitateľ môže zistiť, či sa vie správať podľa pravidiel biznis etikety, či sa s istotou dokáže pohybovať na klzkom parkete obchodnej kultúry a či má jeho komunikácia s obchodnými partnermi, ako aj kolegami, po žadovanú úroveň. Otázky a odpovede v knižke sú rozdelené do 25 kapitol.
Na sklade 1Ks
6,27 € 6,60 €

Psychologie zvládání života.


Mirko Frýba je již léta učitelem a přátelským rádcem žáků v Asii, Americe, Evropě a zejména v České republice. Vyučuje svěžím způsobem buddhistické techniky zvládání života a meditace. Jeho kniha k tomu přináší cenné návody. Po vyvrcholení své kariéry jako psychoterapeut a univerzitní učitel psychologie se Mirko Frýba stal buddhistickým mnichem na Srí Lance, kde je nyní znám pod jménem Kusalánanda Thera. Měl tam vynikajícího duchovního učitele, který ho zasvětil do abhidhammy, jež je základním vzorem asijských eticko-psychologických systémů. Byl jím ctihodný Nyánaponika Thera, který jako první modernímu světu zprostředkoval v plném rozsahu meditaci všímavosti a vhledu, založenou na abhidhammě. Čtenáři budou obohaceni výstižnými pohledy na propojení psychologie a etiky.
Na sklade 1Ks
9,08 € 9,56 €

Tělo a duše. Druhá strana nemoci


Pro Kreinhederovu psychologii je typický velmi osobitý, intuitivní přístup k lidskému utrpení. K trpící duši i k bolestmi sužovanému tělu. Albert Kreinheder měl osobní mnoholeté zkušenosti s rakovinou, artritidou a tuberkulózou. Jeho kniha je záznamem o cestě k symbolickému životu, o léčivém působení aktivní imaginace a o průběhu individuačního procesu. Kniha Tělo a duše je výpovědí o autentickém životě žitém v důvěrném vztahu k bytostnému Já.
U dodávateľa
9,17 € 9,65 €

Jsem žena aneb Krásná a přitažlivá


V pokračování své úspěšné knihy Jsem žena se ruská psycholožka G. Šeremetěvová snaží napovědět představitelkám něžného pohlaví, jak najít cestu k mužskému srdci. Ve svém díle autorka odpovídá na následující otázky: -co potřebuje žena pro štěstí -c o očekávají muži od žen -jak využít našich rozdílů -jak porozumět silnému pohlaví a dosáhnout vzájemného pochpení -jak se stát skutečnou ženou -jak najít v muži muže a probudit v něm lásku Řada praktických rad, jež poskytuje autorka knihy, je přínosn á jak pro mladé dívky, tak i pro zkušené ženy.
Na sklade 2Ks
7,59 € 7,99 €

Lacná kniha Energie transformace (-50%)


Studie americké transpersonální psycholožky o vnitřní transformativní energii (v Indii zvané kundaliní) čili tzv. hadí síle. Po celá staletí ji vědomě probouzejí indičtí jógini, ale projevuje se i u mystiků všech kultur a též u mnoha lidí na Západě, kteří procházejí psychospirituální krizí.
Na sklade 1Ks
9,06 € 18,11 €

dostupné aj ako:

Síla záměru (Sinelnikov)


Systém cvičení umožňujících realizovat ve hmotném světě naše předem připravené záměry v libovoných oblastech života.
Na sklade 1Ks
6,78 € 7,14 €

Jádro věci


Tato kniha je zkoumáním filosofických a duchovních aspektů etických rozměrů individuace. Tyto aspekty jsou pak nahlíženy z pohledu lidí, kteří se aktivně podílejí na procesu individuace a praktikují analytickou psychologii. Kniha je určena klientům a pacientům, kteří chtějí porozumět tomu, jak žít etický život tváří v tvář amorálnosti nevědomí a etickým konfliktům povinnosti, jež z toho vyplývají. Měla by posloužit rovněž analytikům, terapeutům a studentům, jimž má poskytnout rámec pro úvahy a reflexe nad těmito tématy.
U dodávateľa
10,37 € 10,92 €

Informovaný souhlas


Cílem publikace je zpřístupnit základní fakta o informovaném souhlasu a vysvětlit v náležitých historických souvislostech důvody jeho vzniku, podstatu jeho účelu a prezentovat problémy, které se k němu váží. Informace jsou určeny nejen lékařům, ale i dalším reprezentantům pomáhajících profesí. Seznámit by se s nimi měly zejména zdravotní sestry, které by dobrou a kvalitní osvětou mezi pacienty mohly také přispět ke správnému zavádění kvalifikovaného informovaného souhlasu do naší zdravotnické pr axe.
U dodávateľa
8,49 € 8,94 €

Minimum bontonu


V knížce najdeme základní pravidla společenského chování pro malé i velké čtenáře. Komu kdy dát přednost, koho pozdravit první, jak se představovat, jak správně koho oslovovat, kdy komu nabídnout tykání, jak psát správně dopis, jaké oblečení zvolit do spo
Na sklade 2Ks
8,88 € 9,35 €

Energie transformace


Studie americké transpersonální psycholožky o vnitřní transformativní energii (v Indii zvané kundaliní) čili tzv. hadí síle. Po celá staletí ji vědomě probouzejí indičtí jógini, ale projevuje se i u mystiků všech kultur a též u mnoha lidí na Západě, kteří procházejí psychospirituální krizí.
Vypredané
17,20 € 18,11 €
Rezervácia v kníhkupectve

dostupné aj ako:

Puklý čas a smích absolutní vlády


Kniha se zabývá výpověďmi a osudy lidí v mezních životních situacích, překračuje však svět nemocných. Je pohledem do vnitřního exilu některých významných osobností, jejichž tvůrčí imaginace a vrcholné umělecké dílo vzniká a zraje jako niterná konverze umlčeného a odlidštěného života. Někdy je to i pozoruhodný sen, vyvolaný a zjitřený hraničními zkušenostmi, který vstupuje jako záblesk světla a naděje do rozlomeného času ohroženého jedince.
Vypredané
  • 5 /5

Tajemná síla slova (Sinelnikov)


Někdy může jen jediné slovo rozvrátit rodinu, vzít životu smysl, zničit poslední naději na uzdravení. Jindy může slovo dělat zázraky. Publikace pojednává o tom, jak efektivně používat náš dar řeči. Autor vysvětluje, co dodává slovům sílu a jak si prostřednictvím slov vytváříme nemoci a problémy. Zaroveň se čtenář dozví zajímavá fakta o původním jazyku Slovanů.
Na sklade 1Ks
7,59 € 7,99 €

Skutečné bohatství (Sinelnikov)


Hodnotí se bohatství množstvím peněz, anebo je v tom jěště něco jiného? Co znamená být skutečně bohatý? Dá se v životě věnovat oblíbené činnosti a přitom být finančně úspěšný? Jak by se mělo chovat k žebrákům? Co stojí za půjčenými penězi? Na tyto a mnohé další otázky odpovídí kniha Skutečné bohatství. Tentokrát autor aplikuje svůj model podvědomého programování na řešení takových otázek, jako je oblíbená činnost a finanční prosperita.Kniha napovídá, jak můžeme dosáhnout skutečného bohatství a přitom se věnovat tvořivé činnosti, která by byla prospěšná pro lidi, podporovala náš osobní vývoj, přinášela radost a zároveň plné finanční zajištění.
Na sklade 1Ks
8,93 € 9,40 €

Dvojznačnosť etických pojmov


Predmetom tejto práce je skúmanie vybraných etických pojmov z hľadiska ich dvojznačnosti, ba niekde aj viacznačnosti. Termíny ako zodpovednosť, neresť, odpustenie, autenticita, spravodlivosť alebo uznanie sú súčasťou nášho každodenného jazyka, často ich však používame bez rozlíšenia významových rovín v nich obsiahnutých. Napríklad na otázky Čo je zodpovednosť? alebo Čo je spravodlivosť? nemožno odpovedať jednou definíciou, a to nielen preto, že ide o pojmy relevantné tak pre oblasť práva, ako aj etiky, ale aj preto, že aj na pôde etiky sa každý z týchto pojmov reflektuje z viacerých zorných uhlov. Etický subjekt je zodpovedný za svoje činy, ale aj za druhých, pričom v tomto druhom prípade má zodpovednosť predzmluvný základ v záväzkoch, ktoré nie sú predmetom vyjednávania, ale ktoré sú dané ešte pred jej vlastným výkonom (napr. záväzky rodiča k dieťaťu alebo záväzky subjektov poverených chrániť bezpečnosť a majetok iných). Pokiaľ ide o pojem uznania, je známe, že má oporu v Hegelovej filozofii, kde bol vnímaný v súvislosti s konštituovaním subjektivity; nezriedka však prehliadame aj jeho druhú stránku: Uznanie v jeho rôznych formách sa dnes pokladá za jednu z podmienok utvárania sociálne spravodlivej spoločnosti. Odpustenie asociujeme s termínmi prepáčenie, ospravedlnenie, milosť, zhovievavosť a často ignorujeme fakt, že ich nemožno stotožňovať; ba dokonca že v samotnom odpustení fungujú dve odlišné, a pritom navzájom prepojené formy etického vzťahu s druhými. Slovo neresť zvyčajne evokuje niečo negatívne, len zriedka však pripustíme, že môže mať aj pozitívnu konotáciu. Aj samotné termíny morálka a etika sú poznamenané príznačnou významovou konfúznosťou, keď pokladáme za celkom prirodzené používať ich ako zameniteľné. Autorky konkrétnymi rozbormi upozorňujú na to, že práve zohľadnenie polysémickosti etických pojmov je cestou, ako lepšie porozumieť našej etickej skúsenosti, ako si uvedomiť napätie prítomné v týchto pojmoch, implikujúce na jednej strane ich vnútornú obsahovú rozvrstvenosť, a tým aj dynamickosť, a na druhej strane hranice, ktorými sú jednotlivé významové aspekty jedného a toho istého pojmu od seba oddelené.
Na sklade 1Ks
8,36 € 8,80 €

Manažerská psychologie


Cílem publikace je nastínit pokud možno ucelený přehled všeho, co se odehrává v naší osobnosti a vysvětlit, z jakých komponent je naše osobnost vlastně strukturovaná. Je nutné nejdříve znát sami sebe, vědět kdo jsme, abychom mohli lépe pochopit i jednání druhých, což je nezbytná podmínka manažerského jednání...
Vypredané

Keď do života vstúpi rakovina


Keď do života vstúpi rakovina je kniha určená všetkým, ktorých táto choroba zasiahla. Ponúka hodnotné rady a odporúčania ako zvládnuť náročnú etapu života nielen pacientom, ale aj ich rodinným príslušníkom a všetkým, ktorí sa snažia pomôcť. V rámc i jednotlivých kapitol, ktoré sa dotýkajú väčšiny psychických problémov spojených s onkologickým ochorením, nájdete aj skutočné príbehy ľudí, ktorí sa s rakovinou stretli či už ako pacienti, alebo ich blízki. Ich úprimné výpovede sú svedectvom toho, ako sa dá žiť a prežiť s touto chorobou. Pozitívne myslenie a nádej vo vyliečenie sú dôležité, ale keď je človeku ťažko, ako sa dajú dosiahnuť? Aj na to hľadáme v tejto knihe odpovede. V knihe sa dozviete aj o tom, čo všetko vás môže počas choroby stretnúť, ako môže telesné ochorenie vplývať na psychiku, ako rakovina zasahuje do života celej rodiny, aká je pre pacienta dôležitá láska a podpora najbližších, tom, čo pre seba môže urobiť pacient sám, čo prežíva dieťa, keď mu vážne ocho rie rodič, čo prežíva dieťa, ktoré ochorie na rakovinu, a čo prežívajú jeho najbližší, prečo môže byť návrat do normálneho života po ukončení liečby náročný. Lekári intenzívne liečia telo, ale na pacientovu dušu sa akosi zabúda. A pritom každý p acient hľadá spôsob, ako sa chorobe postaviť, ako ju zvládnuť, ako ju prežiť. A nie vždy má okolo seba ľudí, ktorí mu v tom dokážu pomôcť. Za zvlášť cennú pokladám formu, ktorú sa nám podarilo knihe dať: myšlienky a problémy, ktorým sa v nej venujem, sa odvíjajú od skutočných príbehov. Vypovedajú o duši človeka zápasiaceho s chorobou aj o prežívaní jeho najbližších, sú úprimnou výpoveďou o tom, ako prežiť vo chvíľach, keď sa vedomie našej pominuteľnosti stáva reálnejším než kedykoľvek predtým.Pozitívne myslenie a nádej vo vyliečenie sú dôležité. Ale keď je človeku ťažko, ako sa dajú dosiahnuť? Aj na to hľadáme v našej knihe odpovede. Som presvedčená, že osobné výpovede o úspechoch, ale i pádoch, zlyhaniach a beznádeji, o tom, ako sa k nim človek postavil a čo mu dalo silu cez ne prejsť, môžu pomôcť všetkým, ktorí to práve potrebujú. K cieľu vedie mnoho ciest Existuje veľa spôsobov, ako chorobu zvládnuť. Tú svoju si však musí každý nájsť sám, podľa svojej povahy, presvedčenia, spôsob u života a viery. Je obdivuhodné, ak človek namiesto toho, aby sa chorobe poddal, hľadá a nájde spôsob, ako spolu s ňou či po jej zdolaní žiť, niekedy dokonca krajšie a zmysluplnejšie ako predtým. Kiežby vám táto kniha bola na vašej ceste inšpiráciou , radcom aj povzbudením a vedomie, že na nej nie ste sami, nech vás sprevádza, keď vám bude ťažko. Mária Andrášiová, autorka
Na sklade 1Ks
15,11 € 15,90 €