Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Knižná ponuka Panta Rhei

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
Zobrazujem výsledky pre hľadaný výraz.
 • Autor: Jana Bielená, Ivana Hudecová

  Účtovné súvzťažnosti pre podvojné účtovníctvo 2017

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 27. januára 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,41 
  Dlhodobý majetok, náklady, zákazková výroba, finančné účty, kapitálové účty, zúčtovacie vzťahy, zásoby, dlhodobé záväzky, výnosy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jana Bielená, Ivana Hudecová

  Účtovné súvzťažnosti 2020 - ZDP, DPH a Postupy účtovania po novelách

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 11. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,50 €
  Vaša cena: 18,53 
  Publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Sú v nej zapracované novely z pohľadu Zákona o účtovníctve, ZDP a DPH na rok 2020 V titule nájdete najčastejšie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Účtovné súvzťažnosti

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 7. marca 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 27,50 €
  Vaša cena: 26,13 
  Odborná publikácia ,,Účtovné súvzťažnosti. Najčastejšie problémy praxe“ predstavuje svojím rozsahom, komplexnosťou a aktuálnosťou jedinečnú a originálnu publikáciu. Autorky systematicky a veľmi podrobne vysvetľujú súvzťažné účtovanie a ďalšie súvislosti, ktoré sú predmetom podvojného účtovníctva každej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2021 I. B - Účtovné zákony (Zákon o účtovníctve, sústavy JÚ a PÚ, cestovné náhrady, správne poplatky)

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 2. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Titul obsahuje úplné znenie zákona o účtovníctve po ostatných novelách k 1. 1. 2021, ako aj ďalšie súvisiace postupy a predpisy z oblasti účtovníctva pre účtovné jednotky účtujúce v sústave JÚ, PÚ, rozpočtové organizácie, neziskové organizácie, mikro, malé a veľké účtovné jednotky. Doplnený je zákonom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2020 I. B - Účtovné zákony – Úplné znenie k 1.1.2020 (Zákon o účtovníctve, Sústavy JÚ a PÚ, Rozpočtové organizácie, Správne poplatky)

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 1. januára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Zborník obsahuje úplné znenie zákona o účtovníctve po ostatnej novele, ako aj ďalšie súvisiace postupy a predpisy z oblasti účtovníctva. Doplnený je zákonom o správnych poplatkoch po ostatných novelách. Publikácia ZÁKONY 2020 I/B obsahuje: 1. Účtovníctvo o ZÁKON č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve o Opatrenie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Účtovné súvzťažnosti a daň z príjmov 2019 - Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve a ZDP po novele

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 23. januára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 12 dní
  Bežná cena: 16,50 €
  Vaša cena: 15,68 
  Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve po zmenách od 1.10.2018 a Zákon o dani z príjmov po ostatnej novele. Postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve ustanovené Opatrením Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 v z. n. p. boli novelizované Opatrením MF SR č. MF/14776/2017-74, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivana Hudecová

  Účtovná závierka v JÚ a PÚ (Účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2020)

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 1. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,90 €
  Vaša cena: 5,61 
  Vydavateľstvo PORADCA Vám prináša titul Účtovná závierka pre podnikateľov v JÚ a PÚ za rok 2020. Keďže povinnosť zostaviť účtovnú závierku, má každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo. Táto povinnosť jej vyplýva z § 6 ods. 4 a 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení n. p. Titul … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miriam Majorova

  Súvzťažnosti pre verejnú správu - Postupy účtovania

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 3. marca 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,30 €
  Vaša cena: 8,84 
  Súvzťažnosti pre verejnú správu - Postupy účtovania … Zobraziť viac info ►
 • Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Zborník obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblastí účtovníctva a správnych poplatkov po ostatných novelách. Obsah: - Zákon o účtovníctve - Zákon o postupoch účtovania v JÚ a PÚ - Postupy v účtovnej závierke - Správne poplatky - Účtovná osnova - Rozpočtové organizácie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ondrej Baláž

  Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov – komentár

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 22. októbra 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,80 €
  Vaša cena: 18,81 
  Správne uplatňovanie zásad pri vedení účtovníctva je podmienené dôkladnou znalosťou zákona o účtovníctve, ako aj nadväzujúcich právnych predpisov. Táto skutočnosť podnietila vydavateľstvo Wolters Kluwer s. r. o. pripraviť publikáciu, ktorá by obsahovala komentár najdôležitejších právnych predpisov súvisiacich s vedením … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Richard Farkaš

  Poznámky účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v praxi

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 22. januára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 12,40 €
  Vaša cena: 11,78 
  Poznámky ako súčasť účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve sú dôležitým nástrojom, ktorý slúži na správne pochopenie údajov zo súvahy a výkazu ziskov a strát. Skutočnosť, že v praxi sa ich zostavovaniu nevenuje vždy patričná pozornosť, sa stala podnetom ku vzniku publikácie „Poznámky účtovnej závierky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alan Alexander Milne

  Medvedík PÚ

  Vydavateľstvo: Slovart
  Dátum vydania: 14. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 12,95 €
  Vaša cena: 12,30 
  Pôvabná rozprávková knižka o príhodách malého medvedíka a jeho priateľov s pôvodnými ilustráciami E. H. Sheparda. Kniha Medvedík Pú dostala cenu Najčítanejšia detská kniha. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Viera Kaletová

  Účtovné súvzťažnosti 2013

  Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
  Dátum vydania: 12. apríla 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 18,51 €
  Vaša cena: 17,58 
  Publikácia ponúka prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín. - Všetky dôležité a aktuálne informácie z daní a účtovníctva na jednom mieste dostupné online kedykoľvek a  kdekoľvek. - Nielen pre odborníkov z praxe, ale aj … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Účtovné predpisy na rok 2018

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 14. februára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,80 €
  Vaša cena: 9,31 
  Mať k dispozícii aktuálne účtovné predpisy je nevyhnutnosťou pre každého, kto ich využíva pri svojej práci. Ak sa navyše všetky potrebné predpisy nachádzajú v jednej praktickej publikácii, nejde iba o obyčajnú knihu, ale doslova o efektívnu pracovnú pomôcku. Uvedené tvrdenie potvrdili aj pozitívne ohlasy odbornej verejnosti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Účtovné súvzťažnosti pre podvojné účtovníctvo 2015

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 1. januára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,41 
  dlhodobý majetok, náklady, zákazková výroba, finančné účty, kapitálové účty, zúčtovacie vzťahy, zásoby, dlhodobé záväzky, výnosy … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Daňové zákony 2021 (Daňové, účtovné, mzdové zákony po novelách)

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 12. januára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,50 €
  Vaša cena: 9,03 
  Publikácia obsahuje úplné znenia daňových, účtovných a mzdových zákonov po ostatných novelách k 1. 1. 2021. Obsahuje predovšetkým témy DPH, ZDP, ZP, účtovníctvo (postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva). Určená je predovšetkým daňovníkom, ekonómom, účtovníkom, mzdovým účtovníkom, audítorom, podnikateľom, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2021 I aktualizácia I 1 - daňové a účtovné zákony (opatrenia proti koronavírusu)

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 19. februára 2021
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,80 €
  Vaša cena: 4,56 
  Novely zákonov sú ďalším opatrením, ktoré by malo pomôcť daňovníkom postihnutým ekonomickými opatreniami prijatými v rámci mimoriadnej situácie vyvolanej nebezpečnou nákazlivou ľudskou chorobou Covid-19. Vypracovávajú sa nadväzne na prijaté opatrenia na zmiernenie dopadov koronavírusu pre zamestnancov, podnikateľov a SZČO. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Daňové a účtovné zákony 2019

  Vydavateľstvo: Akadémia daňových poradcov s.r.o.
  Dátum vydania: 4. februára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 18,75 €
  Vaša cena: 17,81 
  Pre zjednodušenie a zefektívnenie Vašej práce sme pre Vás pripravili jedinečný prehľad daňových a účtovných zákonov účinných k 1. januáru 2019, s pridanou hodnotou zbierky, ktorá:: - zahŕňa najkomplexnejší prehľad daňových, účtovných a súvisiacich predpisov (celkovo 19 predpisov - vrátane spotrebných daní), … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Daňové a účtovné zákony 2020 - po novelách s komentármi

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 19. decembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,00 €
  Vaša cena: 8,55 
  Publikácia obsahuje daňové a účtovné zákony po novelách pre rok 2020. Zákony sú publikované s komentármi renomovaných odborníkov z danej oblasti. Dôležitými informáciami osloví účtovníkov, mzdových účtovníkov, audítorov, ekonómov, podnikateľov... Zmeny v zákone o dani z príjmov sú zamerané najmä … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Viera Kaletová

  Účtovné súvzťažnosti 2015

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 6. marca 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 18,50 €
  Vaša cena: 17,58 
  Praktická príručka pre účtovníkov … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Daňové a účtovné zákony 2019 - po novele s komentármi

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 4. februára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 17,50 €
  Vaša cena: 16,63 
  Publikácia obsahuje všetky potrebné daňové a účtovné zákony a informácie po novele nie len pre účtovníkov mzdárov ale aj audítorov ekonómov, podnikateľov,. .. Daňové a účtovné zákony 2019 pozostávajú zo 4 kapitol: 1. Zákon o dani z príjmov s komentárom po novele 2. Zákon o dani z pridanej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  100 otázok a odpovedí - Účtovanie JÚ a PÚ

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 5. novembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 12 dní
  Bežná cena: 7,90 €
  Vaša cena: 7,51 
  Publikácia ako praktická pomôcka obsahuje otázky a riešenia z praxe k účtovným prípadom z praxe účtovníka u podnikateľa, zamestnávateľa, audítora. Okrem účtovných postupov obsahuje aj krátky komentár k účtovaniu a použitiu správneho účtu. Účtovné jednotky sú povinné pri vedení účtovníctva dodržiavať … Zobraziť viac info ►
 • Bežná cena: 7,20 €
  Vaša cena: 6,84 
  Dane, Účtovníctvo, Odvody (DUO) už 15 rokov radí podnikateľom, zamestnávateľom, daňovým poradcom, mzdovým účtovníkom, ekonómom, manažérom…Reaguje na aktuálne zmeny v legislatíve a vysvetľuje problematiku pomocou praktických príkladov. Obsahuje aktuálne príspevky doplnené o príklady z praxe a aktuálnu judikatúru. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: A. A. Milne

  Medvedík Pú

  Vydavateľstvo: Slovart
  Dátum vydania: 31. mája 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 7 dní
  Bežná cena: 9,95 €
  Vaša cena: 9,45 
  Pôvabná rozprávková knižka o príhodách malého medvedíka a jeho priateľov s pôvodnými ilustráciami E. H. Sheparda. Každá nová generácia detských čitateľov nanovo prežíva s Medvedíkom Pú a jeho kamarátmi Prasiatkom, Híkajom, Krištofom Robinom a Tigrom hrdinské skutky a zázračné dobrodružstvá. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Viera Kaletová

  Účtovné súvzťažnosti 2012

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 19. marca 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 17,51 €
  Vaša cena: 16,63 
  Publikácia ponúka prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín. Súčasťou publikácie je aj zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vrátane novely č. 547/2011 Z. z. účinnej od 31. decembra 2011 a od 1. januára … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vargová Mária, Zuzana Bruchterová

  Pracovné vyučovanie 3 PU

  Vydavateľstvo: Taktik
  Dátum vydania: 12. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,30 €
  Vaša cena: 5,04 
  Pracovná učebnica je zameraná na získanie základných vedomostí a zručností z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi materiálmi (papier, kartón, textil, plast, kov) a pomôckami, ktoré rozvíjajú pracovné zručnosti žiakov nevyhnutné pre ich ďalšie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alan Alexander Milne

  Medvedík Pú

  Vydavateľstvo: Slovart
  Dátum vydania: 17. novembra 2005
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 9,92 €
  Vaša cena: 9,42 
  Pôvabná rozprávková knižka o príhodách malého medvedíka a jeho priateľov s pôvodnými ilustráciami E. H. Sheparda. Kniha Medvedík Pú dostala cenu Najčítanejšia detská kniha. Preložil Stanislav Dančiak ml … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Macko Pú DVD 2011 (SK)

  Vydavateľstvo: Magic Box
  Dátum vydania: 1. novembra 2018
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 3,99 €
  Vaša cena: 3,79 
  Ve Stokorcovém lese začíná den jako každý jiný. Pú se probouzí velice hladový a nemá doma žádný med. Takže se vydává ho sehnat, ale jeho pouť posléze nabere zcela jiný směr – nejprve kvůli soutěži, ve které se mají všichni pokusit najít Ijáčkovi nový ocas. Pú později nachází vzkaz od Kryštůfka Robina, který zní: … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vargová Mária, Zuzana Bruchterová

  Pracovné vyučovanie 4 PU

  Vydavateľstvo: Taktik
  Dátum vydania: 12. septembra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,30 €
  Vaša cena: 5,04 
  Pracovná učebnica je zameraná na získanie základných vedomostí a zručností z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi materiálmi (papier, kartón, textil, plast, kov) a pomôckami, ktoré rozvíjajú pracovné zručnosti žiakov nevyhnutné pre ich ďalšie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Medvídek Pú - Moje první knížka

  Vydavateľstvo: Egmont
  Dátum vydania: 3. apríla 2017
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,99 €
  Vaša cena: 5,69 
  Když se narodí miminko, je každý den něčím neobyčejný. Miminko roste, poznává svět a neustále se kolem něj děje něco nového, co stojí za zvěčnění. Právě k tomu slouží toto album. Najdete v něm místo na vzpomínky, fotografie a obrázky. Stránky pro vás a vaše miminko jsou navíc doplněné roztomilými obrázky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Zákony 2020 I aktualizácia I 4 - Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, daňové a účtovné zákony

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 31. júla 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 5,40 €
  Vaša cena: 5,13 
  V reakcii na aktuálnu situáciu prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú mimoriadnych opatrení vo finančnej oblasti, správy daní, zákona o ERP, priamych daní a zákona o účtovníctve. Zmeny v zákonov sú v texte prehľadne vyznačené. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Účtovná závierka v PÚ a JÚ za rok 2017

  Vydavateľstvo: Poradca, s.r.o.
  Dátum vydania: 15. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 12 dní
  Bežná cena: 2,00 €
  Vaša cena: 1,90 
  - Účtovná závierka v PÚ pre podnikateľov k 31. decembru 2017 - Účtovná závierka v JÚ pre podnikateľov k 31. decembru 2017 … Zobraziť viac info ►