Jana Bielená

autor

Daňové priznania za rok 2020 + vyplnené vzory a tlačivá (Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, Vysporiadanie daňových povinností)


Daňové priznania FO,PO, rozpočtových a príspevkových organizáciách a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, Vám odpovie aj na viaceré otázky týkajúce sa daňového priznania, typu daňového priznania, postupov a pravidiel, ktoré musia byť dodržané. Okrem vysvetlenia pojmov a postupov obsahuje aj príklady a vyplnené tlačivá daňových priznaní za rok 2020. Tiež sa dočítate, kto má aký typ daňového priznania podať a aké lehoty na podanie daňových priznaní sú záväzné. Titul obsahuje príspevky: • Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2020 + prílohy - tlačivá • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 + prílohy - tlačivá • Daňové priznanie k dani z príjmov v rozpočtových a príspevkových organizáciách za rok 2020 + prílohy - tlačivá • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 + prílohy - tlačivá Povinnosť platenia dane z príjmov sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) dosiahne zdaniteľné príjmy, čiže príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Daňová povinnosť je vysporiadaná buď vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na dať, ktoré za zamestnanca vykonáva jeho zamestnávateľ, alebo podaním daňového priznania. Aký typ daňového priznania podáva podnikateľ, občan, zamestnanec, nezisková organizácia....? Dočítate sa v odbornej tematickej publikácii.
U dodávateľa
8,08 € 8,50 €

Daňové priznania za rok 2021 + vyplnené vzory a tlačivá


Publikácia, ktorá každoročne vychádza vo vydavateľstve PORADCA obsahuje vysvetlenia pojmov a postupov, názorné príklady a vyplnené tlačivá daňových priznaní za rok 2021. Tiež Vám odpovie na viaceré otázky týkajúce sa daňového priznania, typu daňového priznania, postupov a pravidiel, ktoré musia byť dodržané, obsahuje záväzné termíny podania daňového priznania a dočítate so, kto aký typ daňového priznania podáva. Titul obsahuje príspevky: • Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021 + prílohy - tlačivá • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 + prílohy - tlačivá • Daňové priznanie k dani z príjmov v rozpočtových a príspevkových organizáciách za rok 2021 + prílohy - tlačivá • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 + prílohy - tlačivá
U dodávateľa
8,46 € 8,90 €

Účtovné súvzťažnosti 2022


Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2022 po novelách obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Sú v nej zapracované novely z pohľadu zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov. Obsahuje aj najčastejšie účtovné prípady z oblasti účtovania zásob, účtovania pohľadávok, záväzkov, zásady účtovania nákladov, ale aj majetok z pohľadu dane z príjmov, náklady a výnosy z daňového pohľadu. Titul obsahuje: Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok Účtová trieda 0 - Dlhodobý finančný majetok Účtová trieda 0 - Majetok z pohľadu dane z príjmov Účtová trieda 1 - Zásoby Účtová trieda 2 - Finančné účty Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky Účtová trieda 5 - Náklady Účtová trieda 5 - Náklady - z daňového hľadiska Účtová trieda 6 - Výnosy Účtová trieda 6 - Výnosy - z daňového hľadiska Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva
Na sklade 1Ks
18,53 € 19,50 €

Účtovné súvzťažnosti pre podvojné účtovníctvo 2017


Dlhodobý majetok, náklady, zákazková výroba, finančné účty, kapitálové účty, zúčtovacie vzťahy, zásoby, dlhodobé záväzky, výnosy
Vypredané
9,41 € 9,90 €

Daňové priznania za rok 2017


- Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017 - Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017
Vypredané
3,33 € 3,50 €

Účtovné súvzťažnosti 2020 - ZDP, DPH a Postupy účtovania po novelách


Publikácia obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Sú v nej zapracované novely z pohľadu Zákona o účtovníctve, ZDP a DPH na rok 2020 V titule nájdete najčastejšie účtovné prípady z oblasti účtovania zásob, účtovania pohľadávok, záväzkov, zásady účtovania nákladov ale aj majetok z pohľadu dane z príjmov, náklady a výnosy z daňového pohľadu. Uvedené zákony sú zapracované so zmenami po ostatných novelách pre rok 2020: - Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve - Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov - Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty Od 1.1.2020 aj okrem hmotného majetku podľa § 26 ods. 7 zákona o dani z príjmov poskytnutého na základe zmluvy o výpožičke, tzn. že požičiavateľ, ktorý nepoužíva tento hmotný majetok vypožičaný na základe zmluvy o výpožičke počas tohto obdobia na zabezpečenie svojho zdaniteľného príjmu (majetok používa vypožičiavateľ), nemusí prerušiť odpisovanie hmotného majetku, ktorým sú formy, modely, šablóny zatriedené do kódov Klasifikácie produktov 25.73.6, 28.92.4, ak ide o stroje na tvarovanie odlievacích foriem z piesku, a kódov 28.96.1 a 25.73.5. Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok Účtová trieda 0 - Dlhodobý finančný majetok Účtová trieda 0 - Majetok z pohľadu dane z príjmov Účtová trieda 1 - Zásoby Účtová trieda 2 - Finančné účty Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky Účtová trieda 5 - Náklady Účtová trieda 5 - Náklady - z daňového hľadiska Účtová trieda 6 - Výnosy Účtová trieda 6 - Výnosy - z daňového hľadiska
Vypredané
18,53 € 19,50 €

Daňové priznania za rok 2019 + vyplnené vzory a tlačivá (Daňové priznania a ročné zúčtovanie preddavkov na daň, Vysporiadanie dane z príjmov)


Titul, ktorý každoročne vychádza vo vydavateľstve PORADCA Vám odpovie aj na tieto otázky: Aký typ daňového priznania podáva podnikateľ, občan, zamestnanec, nezisková organizácia....? Aké postupy a pravidlá musia byť dodržané? Publikácia okrem vysvetlenia pojmov a postupov obsahuje aj príklady a vyplnené tlačivá daňových priznaní za rok 2019. Tiež sa dočítate, kto má aký typ daňového priznania podať a aké lehoty na podanie daňových priznaní sú záväzné. Titul obsah nasledujúce témy: Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019 + prílohy - tlačivá Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 + prílohy - tlačivá Daňové priznanie k dani z príjmov v rozpočtových a príspevkových organizáciách za rok 2019 + prílohy - tlačivá Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 + prílohy - tlačivá Povinnosť platenia dane z príjmov sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) dosiahne zdaniteľné príjmy, čiže príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Daňová povinnosť je vysporiadaná buď vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na dať, ktoré za zamestnanca vykonáva jeho zamestnávateľ, alebo podaním daňového priznania.
Vypredané
7,13 € 7,50 €

Daňové priznania, ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018 + vyplnené vzory a tlačivá (Daň z príjmov FO a PO, Rozpočtových a príspevkov. organizácií, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti)


Povinnosť platenia dane z príjmov sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) dosiahne zdaniteľné príjmy, čiže príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Daňová povinnosť je vysporiadaná buď vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň, ktoré za zamestnanca vykonáva jeho zamestnávateľ, alebo podaním daňového priznania. Aký typ daňového priznania podáva podnikateľ, občan, zamestnanec, nezisková organizácia....? Aké postupy a pravidlá musia byť dodržané? Na tieto i ďalšie otázky Vám odpovie naša publikácia, ktorá okrem vysvetlenia pojmov a postupov obsahuje aj príklady a vyplnené tlačivá daňových priznaní za rok 2018. Obsah: - Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018 + prílohy - vyplnené vzory a tlačivá - Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 + prílohy - vyplnené vzory a tlačivá - Daňové priznanie k dani z príjmov v rozpočtových a príspevkových organizáciách za rok 2018 + prílohy - vyplnené vzory a tlačivá - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 + prílohy - vyplnené vzory a tlačivá
Vypredané
7,13 € 7,50 €