! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Ing. Z. Kajanovičová

autor

Daňové priznania za rok 2020 + vyplnené vzory a tlačivá (Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, Vysporiadanie daňových povinností)


Daňové priznania FO,PO, rozpočtových a príspevkových organizáciách a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, Vám odpovie aj na viaceré otázky týkajúce sa daňového priznania, typu daňového priznania, postupov a pravidiel, ktoré musia byť dodržané. Okrem vysvetlenia pojmov a postupov obsahuje aj príklady a vyplnené tlačivá daňových priznaní za rok 2020. Tiež sa dočítate, kto má aký typ daňového priznania podať a aké lehoty na podanie daňových priznaní sú záväzné. Titul obsahuje príspevky: • Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2020 + prílohy - tlačivá • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 + prílohy - tlačivá • Daňové priznanie k dani z príjmov v rozpočtových a príspevkových organizáciách za rok 2020 + prílohy - tlačivá • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 + prílohy - tlačivá Povinnosť platenia dane z príjmov sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) dosiahne zdaniteľné príjmy, čiže príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Daňová povinnosť je vysporiadaná buď vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na dať, ktoré za zamestnanca vykonáva jeho zamestnávateľ, alebo podaním daňového priznania. Aký typ daňového priznania podáva podnikateľ, občan, zamestnanec, nezisková organizácia....? Dočítate sa v odbornej tematickej publikácii.
U dodávateľa
8,08 € 8,50 €

Daňové priznania za rok 2021 + vyplnené vzory a tlačivá


Publikácia, ktorá každoročne vychádza vo vydavateľstve PORADCA obsahuje vysvetlenia pojmov a postupov, názorné príklady a vyplnené tlačivá daňových priznaní za rok 2021. Tiež Vám odpovie na viaceré otázky týkajúce sa daňového priznania, typu daňového priznania, postupov a pravidiel, ktoré musia byť dodržané, obsahuje záväzné termíny podania daňového priznania a dočítate so, kto aký typ daňového priznania podáva. Titul obsahuje príspevky: • Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021 + prílohy - tlačivá • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 + prílohy - tlačivá • Daňové priznanie k dani z príjmov v rozpočtových a príspevkových organizáciách za rok 2021 + prílohy - tlačivá • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 + prílohy - tlačivá
U dodávateľa
8,46 € 8,90 €

Daňové priznania za rok 2019 + vyplnené vzory a tlačivá (Daňové priznania a ročné zúčtovanie preddavkov na daň, Vysporiadanie dane z príjmov)


Titul, ktorý každoročne vychádza vo vydavateľstve PORADCA Vám odpovie aj na tieto otázky: Aký typ daňového priznania podáva podnikateľ, občan, zamestnanec, nezisková organizácia....? Aké postupy a pravidlá musia byť dodržané? Publikácia okrem vysvetlenia pojmov a postupov obsahuje aj príklady a vyplnené tlačivá daňových priznaní za rok 2019. Tiež sa dočítate, kto má aký typ daňového priznania podať a aké lehoty na podanie daňových priznaní sú záväzné. Titul obsah nasledujúce témy: Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019 + prílohy - tlačivá Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 + prílohy - tlačivá Daňové priznanie k dani z príjmov v rozpočtových a príspevkových organizáciách za rok 2019 + prílohy - tlačivá Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 + prílohy - tlačivá Povinnosť platenia dane z príjmov sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) dosiahne zdaniteľné príjmy, čiže príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Daňová povinnosť je vysporiadaná buď vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na dať, ktoré za zamestnanca vykonáva jeho zamestnávateľ, alebo podaním daňového priznania.
Vypredané
7,13 € 7,50 €

Daňové priznania, ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018 + vyplnené vzory a tlačivá (Daň z príjmov FO a PO, Rozpočtových a príspevkov. organizácií, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti)


Povinnosť platenia dane z príjmov sa vzťahuje na každého občana, ktorý v zdaňovacom období (v kalendárnom roku) dosiahne zdaniteľné príjmy, čiže príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Daňová povinnosť je vysporiadaná buď vykonaním ročného zúčtovania preddavkov na daň, ktoré za zamestnanca vykonáva jeho zamestnávateľ, alebo podaním daňového priznania. Aký typ daňového priznania podáva podnikateľ, občan, zamestnanec, nezisková organizácia....? Aké postupy a pravidlá musia byť dodržané? Na tieto i ďalšie otázky Vám odpovie naša publikácia, ktorá okrem vysvetlenia pojmov a postupov obsahuje aj príklady a vyplnené tlačivá daňových priznaní za rok 2018. Obsah: - Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2018 + prílohy - vyplnené vzory a tlačivá - Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018 + prílohy - vyplnené vzory a tlačivá - Daňové priznanie k dani z príjmov v rozpočtových a príspevkových organizáciách za rok 2018 + prílohy - vyplnené vzory a tlačivá - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 + prílohy - vyplnené vzory a tlačivá
Vypredané
7,13 € 7,50 €