Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Knižná ponuka Panta Rhei

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
Zobrazujem výsledky pre hľadaný výraz.
 • Autor: Michal Haňdiak

  Manažment rozvoja ľudských zdrojov

  Vydavateľstvo: Eurokódex
  Dátum vydania: 20. marca 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,00 €
  Vaša cena: 10,45 
  Problematika riadenia rozvoja ľudských zdrojov bola, je a vždy bude aktuálna, pretože ide o fenomén zásadného významu pre zabezpečenie úspešného ekonomického a spoločenského rozvoja. Monografia bola spracovaná na báze systematického štúdia predmetnej odbornej literatúry, ale najmä dlhoročných praktických skúsenosti a poznatkov. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Valerián Bystrický

  Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939

  Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV
  Dátum vydania: 21. decembra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 19,50 €
  Vaša cena: 18,53 
  Publikácia na základe nových zverejnených dokumentov a literatúry ich však skúma v širších súvislostiach stredoeurópskeho vývoja, organizácie bezpečnosti štátu v 30. rokoch min. storočia, zahraničnej politiky Česko-Slovenska, plánov tretej ríše na vyhlásenie samostatnosti, vzťahov nacistov a politických elít autonómneho … Zobraziť viac info ►
 • Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Titul obsahuje úplné znenie zákonov, vyhlášok a opatrení po novelách platných k 1. 1. 2021 z oblastí stavebníctvo, architektúra a bývania. Doplnený je o Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Hirax Baričák

  Šlabikár šťastia 2. Sebaspoznanie, súvislosti, sebapremena

  Vydavateľstvo: Hladohlas
  Dátum vydania: 7. októbra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,99 €
  Vaša cena: 10,44 
  Druhý diel Hiraxovho Šlabikára šťastia sa zameriava na sebapozorovanie ako spôsob spoznania a čistenia sa, vnímanie súvislostí pri veciach, ktoré sa nám neustále opakujú, začatie vnútorného dialógu, zbavenie sa zlozvykov a programov, ktoré nám škodia. Autor sa bude snažiť odpovedať, prečo sa človeku neplní to, po čom túži, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zimmer Carl

  Planéta vírusov - Fakty a strhujúce súvislosti zo sveta virológie

  Vydavateľstvo: Ikar
  Dátum vydania: 29. mája 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,90 €
  Vaša cena: 11,79 
  Boli tu pred nami, sú tu s nami a budú tu, aj keď my nebudeme. .. vírusy. Slovo, ktorého význam sa definitívne ustálil až s vedeckým napredovaním modernej doby, označujúci látku, o ktorej existencii sa vedelo už v dávnej histórii bez toho, že by ju niekto videl. Jej zničujúce dôsledky nikto nebral na ľahkú váhu, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aristoteles

  O nebi, O vzniku a zániku

  Vydavateľstvo: Thetis
  Dátum vydania: 22. novembra 2012
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,74 €
  Vaša cena: 13,05 
  Starovekí filozofi sa vo svojich bádaniach často zaoberali problematikou súvisiacou so skúmaním sveta, s  existenciou Zeme a iných vesmírnych telies, rozmýšlali, ako vznikol svet, čo bolo a je príčinou pôvodu a fungovania vesmíru. Tak ako jeho predchodcovia, aj Aristoteles sa venoval bádaniu o vesmíre, o vesmírnych … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anna Böhmerová, Mária Stanislavová

  Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 25. februára 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,80 €
  Vaša cena: 8,36 
  Zámerom tvorcov druhého vydania príručky je na základe praktických skúseností z priebehu výberových konaní na funkciu riaditeľa školy či školského zariadenia spracovať odporúčania pre tvorbu koncepcií týchto vzdelávacích institúcií. Uchádzači o funkciu riaditeľa predkladajú rade školy či školského zariadenia takúto … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martin Hocman

  Abeceda osobného rozvoja

  Vydavateľstvo: Hocman Martin
  Dátum vydania: 15. mája 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,00 €
  Vaša cena: 12,35 
  Toto je prvé vydanie knihy s názvom: ABECEDA OSOBNÉHO ROZVOJA, ktorá je najmä pre dievčatá a ženy, ktoré chcú od života viac ako len omrvinky. Je určená hlavne pre čitateľov, ktorí sa konečne rozhodli zmeniť svoj život k lepšiemu a hľadali možnosti, ktoré by im v tom pomohli. Taktiež je pre tých, ktorí chcú konať, … Zobraziť viac info ►
 • Bežná cena: 7,00 €
  Vaša cena: 6,65 
  Zborník obsahuje úplné znenie zákonov, vyhlášok a opatrení po novelách platných k 1. 1. 2020. V tomto roku je doplnený o Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Opatrenie č. 435/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Rudolf Steiner

  Pravda o vzniku a vývoji světa

  Vydavateľstvo: Michael
  Dátum vydania: 12. februára 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,40 €
  Vaša cena: 8,93 
  V této knize nás R. Steiner uvede do tajemství stvoření. Prostřednictvím svého jasnovidného pohledu na události týkající vývoje vesmíru, země a člověka nám autor předloží duchovní i hmotný aspekt těchto dějů. Tak nám bude postupně přiblížen vznik času prostřednictvím oběti Duchů vůle, vývoj vědomí Já na Zemi, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Peter Nevolný

  História vzniku plemena československý vlčiak

  Vydavateľstvo: Klub chovateľov československých vlčiakov SR
  Dátum vydania: 20. decembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 27,00 €
  Vaša cena: 25,65 
  Táto kniha sa venuje začiatkom kynológie, chovu a výcviku služobných psov na Slovensku ako aj histórii vzniku krásneho československého vlčiaka - dôvody a zámery vzniku , postupné kríženie vlka karpatského a nemeckého ovčiaka až po vyšlachtenie, uznanie tohto plemena FCI. Československý vlčiak je jedným zo slovenských … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Helena Barancová

  Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 2. augusta 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 31,00 €
  Vaša cena: 29,45 
  Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie. Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí Lisabonskej zmluvy, ktorá článkom 6 začlenila do svojho obsahu Chartu základných práv EÚ a všetky … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jozef Papula, Zuzana Papulová, Ján Papula

  Strategický manažment

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 7. októbra 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 21,30 €
  Vaša cena: 20,24 
  Prostredie sa nepretržite mení a vyvíja, pričom zmeny v prostredí nenastupujú rovnomerne a plynulo, ale ich tempo sa stále zrýchľuje. V dôsledku toho máme v súčasnosti dojem, akoby sa budúcnosť približovala čoraz rýchlejšie. Napriek tomu stále platí: ,,Budúcnosť bude priať tým, ktorí o nej uvažujú, s predstihom … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miroslav Majtán

  Manažment

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 2. novembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 14,20 €
  Vaša cena: 13,49 
  Pojem manažment v súčasnosti, nie je iba módnou záležitosťou, ale pôsobí ako vecne ucelený a reálny faktor metódy v riadiacom systéme v kľúčovej podnikateľskej metóde, stratégie i úspechu. Autori v predkladanej vysokoškolskej publikácii poukazujú na užitočné i nevyhnutné nástroje a podrobujú … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ingrid Veverková

  Základná škola - organizácia a manažment

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 10. októbra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,50 €
  Vaša cena: 9,03 
  Publikácia rieši problematiku zriaďovania škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky základnej školy. Autorka venuje pozornosť aj prijímaniu detí do základnej školy, vedeniu pedagogickej a ďalšej dokumentácie a správe … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Anton Uherík

  Človek (jeho podstata, podoby a súvislosti)

  Vydavateľstvo: Verbis
  Dátum vydania: 1. júna 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,80 €
  Vaša cena: 8,36 
  V knihe je analyzovaný človek ako ľudská bytosť z hľadiska historického, psychofyziologického, psychologického a filozofického. Je poukázané na jeho spätosť s prírodou a na jeho obdivuhodné tvorivé schopnosti majúce genetickú podstatu. Argumentmi sú ľudia a spoločnosť v dávnoveku (obdobie starovekého Egypta … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Dupaľ Andrej

  Manažment výroby

  Vydavateľstvo: Sprint 2
  Dátum vydania: 1. januára 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 27,40 €
  Vaša cena: 26,03 
  Manažment výroby (Production Management) predstavuje významnú vednú disciplínu, ktorá sa vo svojom súhrne zaoberá nielen hlavnou (základnou) výrobou, ale aj predvýrobnými etapami a manažmentom obslužných procesov. Synergia týchto, na pohľad samostatných oblastí, je nevyhnutná preto, že dané subjekty musia participovať nielen ako … Zobraziť viac info ►
 • Autor: neuvedený

  Krízový manažment podnikov

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 1. septembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,20 €
  Vaša cena: 14,44 
  Predložená učebnica zovšeobecňuje poznatky a skúsenosti z krízového manažmentu v Slovenskej republike i v zahraničí. Poskytuje komplexný a ucelený obraz o podnikoch a ich manažmente, o predmete a funkciách krízového manažmentu a riešení nerovnovážnych stavov podnikateľských subjektov. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ingrid Belčáková

  Ochrana, tvorba a manažment krajiny

  Vydavateľstvo: Trio Publishing
  Dátum vydania: 30. marca 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,90 €
  Vaša cena: 13,21 
  Problematika ochrany, tvorby a manažmentu krajiny je čoraz zložitejšia a čoraz dôraznejšie zasahuje do vývoja viacerých vedných disciplín, smerov a zameraní vysokoškolského štúdia. Formovanie a využívanie krajiny si v praxi vyžaduje prácu v multidisciplinárnom tíme odborníkov najmä z  prírodovedne orientovaného, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marina Čarnogurská

  LAO C´ A PROCES VZNIKU

  Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 18,50 €
  Vaša cena: 17,58 
  V prvej časti predkladanej monografie sa sinologička Marina Čarnogurská venuje výskumu myšlienkového vývoja i štylistickým a textologickým premenám písomných záznamov Lao c´ových filozofických predstáv o základnej energii bytia Te a Jej Ceste Tao. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Miron Zelina

  Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa 3.vydanie

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 9,90 €
  Vaša cena: 9,41 
  Kniha je analýzou postupov a metód, ako rozvíjať osobnosť, ako ju meniť, ako ju robiť lepšou a dokonalejšou. Vieme veľa o svete okolo nás, ale málo vieme o sebe, o svete pre nás. Kniha sa snaží o zreálnenie a uzemnenie snov o dobrom človeku na výstavbe takých síl v človeku, ktoré by boli zárukou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Martina Kosturková, Janka Ferencová

  Stratégie rozvoja kritického myslenia

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 15. mája 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 14,60 €
  Vaša cena: 13,87 
  Cieľ a obsah publikácie reagujú na absenciu podpory rozvoja kritického myslenia človeka – aktéra spoločnosti. Dielo je zostavené na princípe hlbšieho premýšlania prostredníctvom piatich logicky na seba nadväzujúcich celkov – kritické myslenie, kritické argumentovanie, debata Karla Poppera, kritické písanie a organizovanie poznatkov. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Štefan Slávik

  Strategický manažment

  Vydavateľstvo: Sprint
  Dátum vydania: 4. októbra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 15,50 €
  Vaša cena: 14,73 
  Strategický manažment je moderná a rýchlo sa rozvíjajúca disciplína, ktorá vznikla ako praktická reakcia na nové vlastnosti podnikateľského prostredia v podmienkach trhového hospodárstva. Spracovaná do zovšeobecneného a logického systému poznatkov a princípov si spätne našla cestu z vedeckých a školských … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marina Čarnogurská

  Lao ć a proces vzniku Tao Te ťingu, II.diel

  Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV
  Dátum vydania: 29. júla 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 18,80 €
  Vaša cena: 17,86 
  Ide o 2. diel – pokračovanie – knihy Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu od známej sinologičky Mariny Čarnogurskej, o jeho chanskej redakčnej, cenzorskej a ideologickej úprave, ktorá postupne vyústila do dnešného oficiálneho Lao c’ovho spisu, známeho už ako Taote ťing. Preto sa hneď začína 5. kapitolou. V nej, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Milan Oleríny

  Claim manažment v stavebnej praxi

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 4. júna 2020
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 25,30 €
  Vaša cena: 24,04 
  Claim manažment v stavebnej praxi ako prvá publikácia na trhu podáva komplexný a podrobný výklad problematiky nárokov a dodatkov, ako aj metodiky požiadaviek predkladaných obidvoma zmluvnými stranami. Jej cieľom je poskytnúť čitateľovi presný návod, ako postupovať v prípade predkladania dodatočných požiadaviek počas … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Iveta Pauhofová

  Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku III.

  Vydavateľstvo: Ekonomický ústav SAV
  Dátum vydania: 11. decembra 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,00 €
  Vaša cena: 9,50 
  Ambíciou v poradí tretej publikácie, ktorá analyzuje súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku, je prispieť k rozšíreniu poznania v dotknutej oblasti. V troch kapitolách ponúkame výsledky analýzy vzťahu minimálnej, priemernej mzdy a nezamestnanosti, zobrazenie priestorového profilu vývoja mzdovej a príjmovej polarizácie … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ivana Miklovič

  Adverzity manažment (karty)

  Vydavateľstvo: GtoG, s.r.o.
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 29,90 €
  Vaša cena: 28,41 
  Adverzity manažment kartičky sú praktickým nástrojom pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť zvládať stres a mať pokojnú myseľ. Adverzita je schopnosť zvládať tlak. Týždeň čo týždeň narážame na rôzne situácie, ktoré nás okrádajú o vnútorný kľud. Dokonca niektoré nás vedia znepokojiť a vyviesť z psychickej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Ingrid Konečná Veverková

  Stredná škola - organizácia a manažment

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. júna 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,80 €
  Vaša cena: 10,26 
  Publikácia rieši problematiku zriaďovania stredných škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky. Manažment a zamestnanci stredných škôl nájdu v nej potrebné teoretické vedomosti ako aj praktické skúsenosti z jednotlivých … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska

  Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV
  Dátum vydania: 3. novembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 22,00 €
  Vaša cena: 20,90 
  Dielo prináša viacero nových vedeckých poznatkov vo sfére výskumu historických štruktúr krajiny, pričom väčšina z nich vychádza z autentického vlastného terénneho výskumu. Po úvodných teoretických východiskách a metodológii práce sa autori zaoberajú historickými štruktúrami poľnohospodárskej krajiny v rôznych … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Iveta Pauhofová

  Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku II.

  Vydavateľstvo: Ekonomický ústav SAV
  Dátum vydania: 13. novembra 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 12,20 €
  Vaša cena: 11,59 
  Publikácia je pokračovaním objasňovania súvislostí príjmovej polarizácie na Slovensku, ktoré boli súčasťou predchádzajúcej monografie z roku 2016. V nej sme predstavili našu metodológiu skúmania príjmových nerovností a polarizácie s prihliadnutím i na medzinárodné teoretické a praktické skúsenosti. V tejto … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Milan Holub

  Hľadanie súvislostí

  Vydavateľstvo: Iris
  Dátum vydania: 22. marca 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,19 €
  Vaša cena: 13,48 
  Pútavé a zároveň poučné čítanie. Päť významných svetových miest: Rím, Kréta, New York, Paríž a Moskva. Spôsobom prístupným pre široký okruh čitateľov autor približuje ich dejiny, sprevádza čitateľa po najvýznamnejších pamiatkach a tiež životom známych historických osobností, ktoré vo vývoji daných spoločností … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Hirax Baričák

  Šlabikár šťastia 2. Sebaspoznanie, súvislosti, sebapremena - audiokniha

  Vydavateľstvo: Hladohlas
  Dátum vydania: 1. januára 2015
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 14,99 €
  Vaša cena: 14,24 
  Audiokniha prináša neskrátenú verziu druhého dielu Šlabikára šťastia. Dokopy dostanete 15,5 hodín hlasového pozitívna (913 minút), lebo obsahujete všetkých 65 kapitol knihy Šlabikár šťastia 2 - Sebaspoznanie, súvislosti, sebaprijatie. Druhý diel Hiraxovho Šlabikára šťastia sa zameriava na sebapozorovanie ako spôsob spoznania a čistenia … Zobraziť viac info ►