Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Akademické nakladatelství CERM

List.php:/getLoadedProductCollection 32 List.php:/getLoadedProductCollection 32
 • Autor: Libuše Měrtlová

  Komplexní hodnocení kvality řízení ve vybraných organizacích veřejné správy

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 10. februára 2016
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,46 €
  Vaša cena: 8,04 
  Efektivní fungování sektoru veřejné správy je dlouhodobě diskutovanou otázkou, kdy se poukazuje zejména na systémovou neefektivnost, neuplatňování nových přístupů v řízení organizací veřejné správy, kdy mnohdy setrvávají zavedené pracovní postupy a neefektivní procesy. Jako příspěvek k řešení této otázky si tato … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Kmoch

  Provinění proti národní cti

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 24. júna 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 23,26 €
  Vaša cena: 22,10 
  Jakým způsobem probíhalo po druhé světové válce v českých zemích potrestání tzv. každodenní kolaborace? Tato kniha se věnuje právě trestání provinění proti národní cti podle dekretu prezidenta republiky č. 138/1945 Sb., tedy tzv. „malému retribučnímu dekretu“. Kromě detailně rozpracované legislativní stránky retribuce … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jiří Hlušička

  Jiří Hlušička fotografie

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 1. januára 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,76 €
  Vaša cena: 11,17 
  Kniha fotografií historika umění PhDr. Jiřího Hlušičky seznamuje s výběrem výsledků jeho tvůrčí záliby, jíž se věnoval v průběhu uplynulých dvaceti let. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Radomír Ščurek

  Technologie fyzické ochrany civilního letiště

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 14. júla 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 16,46 €
  Vaša cena: 15,64 
  Monografie se zabývá problematikou bezpečnostních hrozeb v oblasti civilní letecké dopravy, identifikací rizik a jejich následnou minimalizací pomocí bezpečnostních postupů a technologií fyzické ochrany na civilním mezinárodním letišti, aktuálních k polovině roku 2013. Monografie je v jednotlivých segmentech výstupem … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Radomír Ščurek

  Režimová a administrativní ochrana civilního letiště

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 14. júla 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 16,46 €
  Vaša cena: 15,64 
  Monografie se zabývá problematikou zajištění bezpečnosti v civilním letectví, a to z hlediska analýzy rizik, právních předpisů, vědeckých metod, ale také z projekčního, ekonomického a kapacitního hlediska civilních letišť, to vše na pozadí mezinárodní spolupráce. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Vladimír Mazálek, Petr Sedlák, Viktor Ondrák

  Problematika ISMS v manažerské informatice

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 30. apríla 2014
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 18,33 €
  Vaša cena: 17,41 
  Publikace je určena pracovníkům managementu informačních technologií, správcům sítí a odborné veřejnosti, která se problematikou managementu informační bezpečnosti (ISMS) zabývá. Pojem manažerská informatika znamená propojení dvou oborů – informatiky a managementu, kde se využívá moderních informačních a komunikačních … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jan Filipský, Jaroslav Pernica, Jaroslav Malina

  Auto-Erotika

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 4. decembra 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 21,16 €
  Vaša cena: 20,10 
  Jaroslav Malina, Jan Filipský, Jaroslav Pernica: Auto-Erotika aneb Kámasútra automobilového věku Obsahem publikace jsou verše a výtvarná díla věnovaná tématu milování v 88 typech automobilů v abecedním pořadí (od Alfy Romeo až po Žiguli). Jde o jakousi novodobou Kámasútru automobilového věku. Neméně rozsáhlou a zajímavou … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Milan Pilgr

  Kovové konstrukce

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 1. januára 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 8,94 €
  Vaša cena: 8,49 
  Výpočet jeřábové dráhy pro mostové jeřáby podle ČSN EN 1991-3 a ČSN EN 1993-6. Publikace podává stručný výklad principů statického a konstrukčního řešení ocelových jeřábových drah uvnitř halových objektů a zejména jejich uplatnění při návrhu konkrétní jeřábové dráhy realizované v jednopodlažní průmyslové … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zdeněk Grmolec

  Od stromů k samotám

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 20. mája 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 10,34 €
  Vaša cena: 9,82 
  Kniha je souborem krátkých literárních útvarů, z nichž některé Zdeněk Grmolec publikoval i v Českém rozhlase Brno a na stanici Vltava. V oddílech Konfese dřevu a Konfese kameni uvažuje autor nad tím, jak může člověk pojmout tyto přírodní materiály neužitkově, tedy duchovně. Čtenář se zde dočte o Grmolcově … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Aleš Blinka

  Jak na dlouhé dokumenty ve Wordu 2007, 2010

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 30. apríla 2012
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,28 €
  Vaša cena: 10,72 
  Kniha si klade za cíl pomoci autorům dlouhých dokumentů, kteří píší ve Wordu diplomové, bakalářské nebo seminární práce, normy, výroční zprávy či jiné dlouhé dokumenty, nebo kteří publikují knihy. V knize můžete najít, jak udržet jednotný vzhled písma a odstavců, umožnit výjimky ve formátování stránek, vytvořit … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Pavel Alexandr

  Základy forenzní ekotechniky

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 1. januára 2011
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 11,38 €
  Vaša cena: 10,81 
  Skripta pro studenty magisterského studijního programu „Realitní inženýrství“, akreditovaného na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. „Forenzní ekotechnika: Les a dřeviny“ je součást speciálních metod oboru soudní inženýrství a zahrnuje stávající obory znalecké činnosti – lesní hospodářství, bezpečnost … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Zdeněk Bažant, Miloš Zich

  Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobní

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 6,83 €
  Vaša cena: 6,49 
  4. , přepracované vydání původního učebního textu z oblasti betonového stavitelství. V tomto vydání se autoři snažili více zohlednit nově platné evropské normy a aktuální poznatky vývoje betonových konstrukcí. Výpočetní postupy vycházejí z principů teorie pružnosti a pevnosti a stavební mechaniky, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Kadrnožka

  Země se ubrání

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 18,33 €
  Vaša cena: 17,41 
  Problémy, které si lidstvo vytvořilo svou činností, jsou nesmírně složité a velmi obtížně řešitelné. Globální oteplování Země a rovněž jeho rozhodující antropogenní příčiny jsou již dostatečně věrohodně prokázané. Stejně tak je dostatečně prokázané nadměrné čerpání přírodních zdrojů a emitování … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov, Pavel Alexandr

  Forenzní ekotechnika

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 33,54 €
  Vaša cena: 31,86 
  V deseti kapitolách, na celkem 626 stranách, je tato „interdisciplinární nauka o vědeckém, systémovém zjišťování a posuzování stavů a vazeb znaleckého objektu – s důrazem na LES a DŘEVINY – za účelem jejich ohodnocení pro potřeby soudně-znalecké“ popsána a vysvětlena. Předmět, který je součástí … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Malina

  Smrt profesora je světová katastrofa a jiné příběhy s neblahým koncem

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 11. mája 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,16 €
  Vaša cena: 12,50 
  Kniha antropologa Jaroslava Maliny obsahuje čtyři detektivní příběhy a šest povídek námětově zakotvených ve vysokoškolském prostředí. Detektivní příběhy se odvíjejí v posledních letech předlistopadové doby a spojuje je postava archeologa Lukáše, působícího na „nejmenované“ brněnské univerzitě. Povídky Světová … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Pružnost a plasticita I,příklady

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 6,88 €
  Vaša cena: 6,54 
 • Autor: Rudolf Volner

  Letecká radiotechnika - fyzikální základy a nomogramy

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 1. januára 2007
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 10,95 €
  Vaša cena: 10,40 
  Rádiokomunikácie sú nedeliteľnou súčasťou telekomunikačnej techniky, ktorá v súčasnej dobe prechádza búrlivým rozvojom. Rádiokomunikačné systémy sa stávajú každodennou súčasťou nášho života a perspektívne sa budú výrazným spôsobom podielať na info rmačnej ére ľudstva. Na základe týchto poznatkov sa ukázalo vhodné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jiří Komrska

  Fourierovské metody v teorii difrakce a ve strukturní analýze

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 1. januára 2007
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 11,18 €
  Vaša cena: 10,62 
 • Autor: Kolektív autorov

  Plánování letu a monitorování leto

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 13,94 €
  Vaša cena: 13,24 
 • Autor: Vladimír Daněk

  Mechanika letu I

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 9. januára 2019
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 15,47 €
  Vaša cena: 14,70 
  Předkládaná učebnice je určena především posluchačům technických univerzit, kteří studují v magisterském nebo bakalářském studijním programu jakýkoliv obor zaměřený na letecké inženýrství. Dále je vhodná pro bakalářské obory univerzitních i privátních leteckých škol pro přípravu profesionálních pilotů dopravních … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jitka Balíková, Jiří Zach

  Půdní vestavby

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 9,46 €
  Vaša cena: 8,99 
  Půdní vestavby představují relativně jednoduchou a finančně přijatelnou možnost, jak ve stávajícím rodinném domě realizovat samostatnou bytovou jednotku, která může být i zcela oddělena od zbytku obytných prostor. Otázka půdních vestaveb je velice rozsáhlá, z odborného hlediska zasahuje do mnoha oblastí stavebnictví … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Michal Novák

  Společnost, kultura a poruchy příjmu potravy

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 1. januára 2010
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 7,52 €
  Vaša cena: 7,14 
  Exponenciální nárůst případů mentální anorexie a bulimie, forem poruch příjmu potravy, potvrzuje hypotézu o provázanosti nemocí s kulturně-společenským vývojem. Nikoli náhodou jsou poruchy příjmu potravy tolik rozšířené v dnešní západní kultuře, kde je kladen důraz na individualitu, výkon, povrchní komunikaci, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Petr Dostál

  Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 4,30 €
  Vaša cena: 4,09 
 • Autor: Ludvík Kulčák

  Učebnice pilota vrtulníku PPL (H) II.

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 1. januára 2009
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 dní
  Bežná cena: 30,94 €
  Vaša cena: 29,39 
  Na jaře 2009 byla vydána první část Učebnice pilota vrtulníku PPL(H). V první části byla v souladu s požadavky předpisu JAR-FCL 2. 125 vysvětlena problematika leteckých předpisů, konstrukce draku, pohonné jednotky, elektrického systému, hydraulické soustavy, palubních přístrojů, letové způsobilosti, lidské výkonnosti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Veterinární klinická imunologie

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 25,53 €
  Vaša cena: 24,25 
  Klinická imunologie je nejmladší klinickou disciplínou veterinárního lékařství a mohla se plně rozvinout až ve druhé polovině minulého století, když naše znalosti základní imunologie lépe objasnily mechanizmy imunitních procesů. Tato kniha je určena praktickým veterinárním lékařům a studentům vyšších ročníků veterinárního … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Luděk Ptáček

  Nauka o materiálu I.

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 18,34 €
  Vaša cena: 17,42 
  První díl učebnice pro studenty strojního inženýrství. Obsahuje základní pojednání o materiálu, stavbě atomu, struktuře atomových komplexů a poruchách krystalické mřížky. Vysvětluje základy termodynamiky, difúze, krystalické stavby. Přes rovnováhu fází a fázové přeměny se dostává k deformaci a lomu, ke … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Kolektív autorov

  Stromové a keřové dřeviny lesů a volné krajiny České republiky

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 1. januára 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 20,31 €
  Vaša cena: 19,29 
  Kromě základních údajů o jednotlivých druzích téměř sta druhů dřevin je těžiště publikace v klíčích k určení semen a plodů, listů, pupenů, kůry, borky a dřeva. Součástí je také rejstřík českých a latinských názvů a seznam literatury. Kniha je určena nejen lesníkům, myslivcům, ochráncům … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Přemysl Janíček

  Vzpomínky na samet ’89

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 30. novembra 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 17,86 €
  Vaša cena: 16,97 
  Vzpomínková publikace na listopadovou revoluci 1989 z pohledu přímých účastníků především z Brna je zasazena do širšího rámce celostátních tehdejších událostí a proložena úvahami o sametové revoluci i době porevoluční až do dneška. Text doplňuje množství dokumentárních fotografií. Vznikl tak pozoruhodný … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Bohumil Maroš

  Empirické modely I.

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 13. októbra 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 4,70 €
  Vaša cena: 4,47 
  Empirické modely I. analýza inženýrského procesu … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Jaroslav Malina

  Světoví géniové v Chajjámovských čtyřverších (A-Ž)

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 30. januára 2015
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Posielame do 5 až 21 dní
  Bežná cena: 14,10 €
  Vaša cena: 13,40 
  Encyklopedicky koncipovaná a současně hravá kniha antropologa, archeologa a spisovatele Jaroslava Maliny uvádí v „Chajjámovských čtyřverších“ významné vědce, umělce, politiky a vojevůdce, kteří svým dílem a svými činy od starověku dodnes výrazně poznamenali vývoj lidské společnosti a kultury. Čtyřverší … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Oldřich Sobotka, Jiří Kaláb

  Z Quita do La Pazu na kolech

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 25. novembra 2013
  Jazyk: český
  Dostupnosť: Na sklade
  Bežná cena: 17,86 €
  Vaša cena: 16,97 
  Cestopis autorů-cykloturistů z putování po Jižní Americe - Ekvádoru, Peru a Bolívii. Množství barevných fotografií. … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Alena Furdová, Zoltán Oláh

  Nádory oka a okolitých štruktúr

  Vydavateľstvo: Akademické nakladatelství CERM
  Dátum vydania: 1. augusta 2010
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 10,75 €
  Vaša cena: 10,21 
  Zhubné nádory všeobecne tvoria závažný a veľmi aktuálny problém medicíny a aj spoločnosti. Svojím bujnením v tkanivových štruktúrach očnej gule a jej pomocných orgánov ohrozujú nielen zrak, ale i život človeka. Zaujímajú pritom osobitné miesto medzi nádorovými procesmi organizmu, nakoľko na rozdiel od rozvoja … Zobraziť viac info ►